سوره النساء (4) آیه 85

قرآن، سوره النساء (4) آیه 85

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 86
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 84

عربی

مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْها وَ كانَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ‏ءٍ مُقِيتاً

بدون حرکات عربی

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها و من يشفع شفاعة سيّئة يكن له كفل منها و كان اللّه على كلّ شي‏ء مقيتا

خوانش

Man yashfaAA shafaAAatan hasanatan yakun lahu naseebun minha waman yashfaAA shafaAAatan sayyi-atan yakun lahu kiflun minha wakana Allahu AAala kulli shay-in muqeetan

آیتی

هر کس در کار نيکي ميانجي شود او را از آن نصيبي است و هر کس در کاربدي ميانجي شود او را از آن بهره اي است و خدا نگهبان بر هر چيزي است

خرمشاهی

هر كس كه شفاعت پسنديده اى كند از [خير] آن نصيب برد و هر كس كه شفاعت ناپسنديده اى كند از [شر] آن نصيب برد، و خداوند بر هر چيز مقتدر است.

کاویانپور

هر كس وسيله و مسبب كار نيكى شود، بهره‏اى از آن را خواهد داشت و هر كه مسبب كار بدى شود، سهمى از آن خواهد برد و خدا بر همه چيز مراقب و محافظ است.

انصاریان

هر کس وساطت پسندیده ای کند، [تا کار خیری چون جهاد، احسان به مردم و حلّ مشکلات جامعه انجام گیرد] بهره ای از آن برای او خواهد بود، و هر کس وساطت ناپسندی کند [تا شرّی و باطلی به وجود آید و زیانی به مردم رسد] سهمی از [گناه و وبال] آن برای او خواهد بود؛ و خدا همواره نگهبان بر هر چیزی است.

سراج

هر كس (در باره مسلمانان) وساطت كند وساطت نيكو باشد براى او بهره‏اى از آن شفاعت و هر كه وساطت كند وساطتى بد (كه زيانى به كسى رسد) باشد براى او نصيبى از (وبال) آن و همواره خدا بر هر چيزى توانا (يا نگهبان يا گواه) است

فولادوند

هر كس شفاعت پسنديده كند، براى وى از آن نصيبى خواهد بود و هر كس شفاعت ناپسنديده‏اى كند، براى او از آن [نيز] سهمى خواهد بود. و خدا همواره به هر چيزى تواناست.

پورجوادی

هر كس در كار نيكى ميانجى شود نصيبى هم براى خودش خواهد بود و كسى كه در كار بدى ميانجى شود سهمى از آن خواهد داشت و خداوند بر هر چيز مراقب است.

حلبی

هر كس شفاعت كند، شفاعتى نيكو، او را از آن نصيبى است و هر كس شفاعت كند به شفاعت بدى، او را از آن دو چندان [وبال‏] است و خدا بر همه چيز نگهبان است.

اشرفی

هر كه درخواست كرد درخواستنى خوب ميباشد مر او را بهره از آن و هر كه درخواست ميكند درخواستنى بد ميباشد مر او را بهره از آن و باشد خدا بر هر چيزى نگهبان

خوشابر مسعود انصاري

هر كس شفاعتى نيك كند، از آن بهره‏اى دارد. و هر كس شفاعت بدى كند سهمى از آن براى او خواهد بود و خداوند بر هر كارى تواناست

مکارم

کسی که شفاعت [= تشویق و کمک‌] به کار نیکی کند، نصیبی از آن برای او خواهد بود؛ و کسی که شفاعت [= تشویق و کمک‌] به کار بدی کند، سهمی از آن خواهد داشت. و خداوند، حسابرس و نگهدار هر چیز است.

مجتبوی

هر كه شفاعتى نيكو كند او را از [نيكى‏] آن بهره‏اى است و هر كه شفاعتى بد و ناپسند كند او را از [سرانجام بد] آن بهره‏اى است، و خداوند بر هر چيزى نگاهبانى تواناست.

مصباح زاده

هر كه درخواست كرد درخواستنى خوب ميباشد مر او را بهره از آن و هر كه درخواست ميكند درخواستنى بد ميباشد مر او را بهره از آن و باشد خدا بر هر چيزى نگهبان

معزی

كسى كه شفاعت نيكى كند او را است بهره اى از آن و كسى كه شفاعت بدى كند او را است بهره اى از آن و خدا است بر همه چيز نگهبان

قمشه ای

هر که سبب کار نیکویی شود هم او نصیبی کامل از آن بَرَد، و هر که وسیله کار قبیحی گردد از آن سهمی بسزا خواهد یافت، و خدا بر همه چیز (از نیک و بد اعمال خلق) مراقبی تواناست.

رشاد خليفه

هر كس واسطه كار خيري شود در ثواب آن سهيم است و هر كس واسطه كار پليدي شود در جزاي آن سهيم است. همه چيز تحت كنترل خداست.

Literal

Who mediates a good mediation, for him is a share from it, and who mediates a bad/evil mediation, for him is a share from it, and God was/is on every thing providing.

Al-Hilali Khan

Whosoever intercedes for a good cause will have the reward thereof, and whosoever intercedes for an evil cause will have a share in its burden. And Allah is Ever All-Able to do (and also an All-Witness to) everything.

Arthur John Arberry

Whoso intercedes with a good intercession shall receive a share of it; whosoever intercedes with a bad intercession, he shall receive the like of it; God has power over everything.

Asad

Whoever rallies to a good cause shall have a share in its blessings; and whoever rallies to an evil cause shall be answerable for his part in it: for, indeed, God watches over everything.

Dr. Salomo Keyzer

Hij, die tusschen menschen treedt met een loffelijk doel, zal een gedeelte daarvan genieten, en hij die met een slecht doel daartusschen treedt, zal een deel daarvan genieten. God overziet alles.

Free Minds

Whoever intercedes a good intercession, he will have a reward of it; and whoever intercedes an evil intercession, he will receive a share of it. And God has control over all things.

Hamza Roberto Piccardo

Chi intercede di buona intercessione ne avrà una parte e chi intercede di cattiva intercessione ne sarà responsabile. Allah vigila su tutte le cose.

Hilali Khan

Whosoever intercedes for a good cause will have the reward thereof, and whosoever intercedes for an evil cause will have a share in its burden. And Allah is Ever All-Able to do (and also an All-Witness to) everything.

Kuliev E.

Кто будет ходатайствовать хорошим заступничеством, тому оно станет уделом. А кто будет ходатайствовать дурным заступничеством, тому оно станет ношей. Аллах наблюдает за всякой вещью.

M.-N.O. Osmanov

Кто заступится [за другого], творя добро, будет тому удел из заступничества [в Судный день]. А кто вместо заступничества творит зло, будет тому удел из наказания. Воистину, Аллах над всем сущим властен.

Mohammad Habib Shakir

Whoever joins himself (to another) in a good cause shall have a share of it, and whoever joins himself (to another) in an evil cause shall have the responsibility of it, and Allah controls all things.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Whoso interveneth in a good cause will have the reward thereof, and whoso interveneth in an evil cause will bear the consequence thereof. Allah overseeth all things.

Palmer

Whoso intercedes with a good intercession shall have a portion therefrom; but he who intercedes with a bad intercession shall have the like thereof, for God keeps watch over all things.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kim güzel bir işe aracı olursa ondan ona bir pay vardır. Kim kötü bir şeye aracı olursa ondan da ona bir pay vardır. Allah herşeye, herkese gıda ulaştırır, Mukît’tir.

Qaribullah

Whosoever intercedes with a good intercession shall receive a share of it, and whosoever intercedes with a bad intercession shall receive a portion of it. Allah has power over all things.

QXP

Whoever rallies to a cause that benefits people shall have a share in its blessings, and whoever rallies to a cause that creates injustice, shall be answerable for his part in it. Allah is Watcher over everything.

Reshad Khalifa

Whoever mediates a good deed receives a share of the credit thereof, and whoever mediates an evil work, incurs a share thereof. GOD controls all things.

Rodwell

He who shall mediate between men for a good purpose shall be the gainer by it. But he who shall mediate with an evil mediation shall reap the fruit of it. And God keepeth watch over everything.

Sale

He who intercedeth between men with a good intercession shall have a portion thereof; and he who intercedeth with an evil intercession shall have a portion thereof; for God overlooketh all things.

Sher Ali

Whoso makes a righteous intercession shall have a share thereof, and whoso makes an evil intercession, shall have a like portion thereof; and ALLAH is Powerful over everything.

Unknown German

Wer in gerechter Sache Fürsprache einlegt, dem soll ein Anteil daran werden, und wer in ungerechter Sache Fürsprache einlegt, dem soll ein gleicher Anteil daran werden; und Allah ist mächtig über alle Dinge.

V. Porokhova

И кто способствует благому делу, ■ Тот от него получит долю; ■ А кто способствует дурному, ■ Получит долю в бремени его. ■ Господь над всякой вещью властен!

Yakub Ibn Nugman

Бер мөэмин, авырлыкта калган яки хаксыз җәберләнгән мөэминнәргә ярдәм итсә, аларга шәфкатьле сүзләр әйтсә, үзенә дә кылган изгелеге хәтле өлеш булыр. Вә бер кеше хаксыз мөэминнәргә нинди булса да зарар ирештерсә, үзенә дә шул хәтле зарар ирешер. Аллаһуның һәр нәрсәгә көче җитә торган булды.

جالندہری

جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس (کے ثواب) میں سے حصہ ملے گا اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس (کے عذاب) میں سے حصہ ملے گا اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے

طاہرالقادری

جو شخص کوئی نیک سفارش کرے تو اس کے لئے اس (کے ثواب) سے حصہ (مقرر) ہے، اور جو کوئی بری سفارش کرے تو اس کے لئے اس (کے گناہ) سے حصہ (مقرر) ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.