سوره النساء (4) آیه 95

قرآن، سوره النساء (4) آیه 95

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 96
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 94

عربی

لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَ الْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَ كُلاًّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى وَ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ عَلَى الْقاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً

بدون حرکات عربی

لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّرر و المجاهدون في سبيل اللّه بأموالهم و أنفسهم فضّل اللّه المجاهدين بأموالهم و أنفسهم على القاعدين درجة و كلاّ وعد اللّه الحسنى و فضّل اللّه المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما

خوانش

La yastawee alqaAAidoona mina almu/mineena ghayru olee alddarari waalmujahidoona fee sabeeli Allahi bi-amwalihim waanfusihim faddala Allahu almujahideena bi-amwalihim waanfusihim AAala alqaAAideena darajatan wakullan waAAada Allahu alhusna wafaddala Allahu almujahideena AAala alqaAAideena ajran AAatheeman

آیتی

مؤمناني که بي هيچ رنج و آسيبي از جنگ سر مي تابند با کساني که به مال و، جان خويش در راه خدا جهاد مي کنند برابر نيستند خدا کساني را که به مال و جان خويش جهاد مي کنند بر آنان که از جنگ سر مي تابند به درجتي برتري داده است و خدا همه را وعده هاي نيکو داده است و جهاد کنندگان را بر آنها که از جهاد سر مي تابند به مزدي بزرگ برتري نهاده است

خرمشاهی

وانشستگان مؤمن، بجز آسيبمندان، با جهادگران به مال و جان در راه خدا برابر نيستند; خداوند جهادگران به مال و جان را بر وانشستگان به مرتبتى برترى داده است; و همگان را خداوند وعده پاداش نيك [بهشت] داده است، و خداوند جهادگران را بر وانشستگان به پاداشى عظيم برتر

کاویانپور

افراد با ايمانى كه بدون داشتن بيمارى يا گرفتارى از رفتن بجهاد باز ميمانند با مجاهدينى كه در راه خدا با مال و جان خويش جهاد ميكنند، برابر نيستند. خدا مجاهدين را كه با مال و جان خويش جهاد ميكنند از نظر درجه و رتبه بر بازماندگان از جهاد برترى بخشيده و خدا بر همه آنان وعده پاداش نيك داده است. خدا مجاهدين را بر بازماندگان از جهاد بپاداشى بزرگ برترى بخشيده است.

انصاریان

آن گروه از مؤمنانی که بدون بیماری جسمی [و نقص مالی، و عذر دیگر، از رفتن به جهاد خودداری کردند و] در خانه نشستند، با می اهدانی که در راه خدا با اموال و جان هایشان به جهاد برخاستند، یکسان نیستند. خدا کسانی را که با اموال و جان هایشان جهاد می کنند به مقام و مرتبه ای بزرگ بر خانه نشینان برتری بخشیده است. و هر یک [از این دو گروه] را [به خاطر ایمان و عمل صالحشان] وعده پاداش نیک داده، و جهادکنندگان را بر خانه نشینانِ [بی عُذر] به پاداشی بزرگ برتری داده است.

سراج

برابر نيستند آنانكه نشستند (در خانه‏هايشان و بجنگ نرفتند) از مؤمنان غير از ناتوانان و بيماران با آنان كه جهاد كردند در راه خدا با مالهاى خود و جانهاى خود برترى داده است خدا جهاد كنندگان با اموال و جانهاى خود را بر نشينندگان (بعذر) از نظر درجه و هر يك (از مجاهدين و قاعدين با عذر) را وعده داده است خدا پاداش نيكو و برترى داده است خدا مجاهدين را بر خانه نشينان به پاداش بزرگ

فولادوند

مؤمنان خانه‏نشين كه زيان‏ديده نيستند با آن مجاهدانى كه با مال و جان خود در راه خدا جهاد مى‏كنند يكسان نمى‏باشند. خداوند، كسانى را كه با مال و جان خود جهاد مى‏كنند به درجه‏اى بر خانه‏نشينان مزيت بخشيده، و همه را خدا وعده [پاداش‏] نيكو داده، و[لى‏] مجاهدان را بر خانه‏نشينان به پاداشى بزرگ، برترى بخشيده است؛

پورجوادی

مؤمنانى كه بدون داشتن رنج و آسيبى، از جهاد امتناع ورزند با مجاهدانى كه با مال و جان در راه خدا كوشش كنند برابر نخواهند بود. خداوند كسانى را كه با مال و جانشان به جهاد روند بر آنان كه بر جاى بمانند درجاتى برتر عطا فرموده و همه آنها را وعده نيكو داده است و مجاهدان را بر خانه نشينان به پاداشى بزرگ برترى بخشيده است.

حلبی

يكسان نيستند مؤمنان خانه نشين- مگر معذوران به آسيب ديدگى- با مجاهدان در راه خدا با مالهايشان و جان‏هايشان، خداوند جهاد كنندگان به مال و جان را به خانه نشينان [بر حسب‏] مرتبه برترى داده و همگنان را وعده خدا نيكوتر است، و جهاد كنندگان را بر نشستگان به پاداشى بزرگ، برترى داده است:

اشرفی

برابر نيستند نشستگان از گروندگان غير صاحبان رنج و جهادكنندگان در راه خدا به مالهاى خود و جانهاى خود زيادتى داد خدا جهادكنندگان را بمالهاشان و خودهاشان بر نشينندگان مرتبه و همه را وعده داد خدا به نيكى و زيادتى داد خدا جهادكنندگان را بر نشينندگان مزدى بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

مؤمنان [در خانه‏] نشسته آسيب ناديده و آنان كه با مالهايشان و جانهايشان در راه خدا جهاد مى‏كنند، برابر نيستند. خداوند آنان را كه با مالهايشان و جانهايشان جهاد مى‏كنند. بر [خانه‏] نشستگان به مرتبتى برترى داده است. و خداوند به هر يك [از آنان‏] بهشت را وعده داده است و خداوند جهادگران را بر [خانه‏] نشستگان پاداشى بزرگ افزون داده است

مکارم

(هرگز) افراد باایمانی که بدون بیماری و ناراحتی، از جهاد بازنشستند، با مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند، یکسان نیستند! خداوند، مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند، بر قاعدان [= ترک‌کنندگان جهاد] برتری مهمّی بخشیده؛ و به هر یک از این دو گروه (به نسبت اعمال نیکشان،) خداوند وعده پاداش نیک داده، و مجاهدان را بر قاعدان، با پاداش عظیمی برتری بخشیده است.

مجتبوی

وانشستگان از مؤمنان، بجز كسانى كه گزندى دارند- بيمار يا معلولند-، با جهادكنندگان در راه خدا به مالها و جانهاى خويش، برابر نيستند، كه خدا پايه جهادكنندگان به مالها و جانهاى خويش را بر وانشستگان افزونى و برترى داده است، و همه را خداوند وعده [پاداش‏] نيكو- بهشت- داده است، و خدا جهادكنندگان را بر وانشستگان به مزدى بزرگ برترى و افزونى نهاده است،

مصباح زاده

برابر نيستند نشستگان از گروندگان غير صاحبان رنج و جهاد كنندگان در راه خدا به مالهاى خود و جانهاى خود زيادتى داد خدا جهاد كنندگان را بمالهاشان و خودهاشان بر نشينندگان مرتبه و همه را وعده داد خدا به نيكى و زيادتى داد خدا جهاد كنندگان را بر نشينندگان مزدى بزرگ

معزی

يكسان نيستند بازنشستگان از مؤمنان كه از نه مرد رنج و آسيبند با كوشش گران در راه خدا به مالها و جانهاى خويش برترى داده است خدا كوشش كنندگان را به مالها و جانهاى خود بر بازنشستگان از جنگ در پايه و هر كدام را نويد نكوئى داده است و فزونى داده است خدا رزم دهندگان را بر خانه نشينان به پاداشى گران

قمشه ای

هرگز مؤمنانی که بدون عذر از جهاد بازنشستند با آنان که به مال و جان در راه خدا جهاد کنند یکسان نخواهند بود، خدا مجاهدان (فداکار) به مال و جان را بر بازنشستگان (از جهاد) بلندی و برتری بخشیده و همه (اهل ایمان) را وعده پاداش نیکو فرموده، و خداوند مجاهدان را بر بازنشستگان به اجر و ثوابی بزرگ برتری داده است.

رشاد خليفه

در ميان مؤمنان، خانه نشيناني که نقص عضوي ندارند، با کساني که با مال و جان خود در راه خدا جهد و كوشش مي کنند، يکسان نيستند. خدا رتبه کساني را که با مال و جان خود جهد و كوشش مي کنند، بر خانه نشينان برتري داده است. خدا به هر دو گروه، نجات را وعده مي دهد، ولي خدا كوشش كنندگان را بر خانه نشينان، با اجري عظيم، برتري مي دهد.

Literal

From the believers the remaining (behind) not/other than those of the difficult circumstances and the struggling/defending for God’s sake with their properties and themselves do not become equal, God preferred the struggling/defending with their properties and themselves over the remaining in a stage/degree, and each/all God promised the goodness, and God preferred the struggling/defending above the remaining (by) a great reward.

Al-Hilali Khan

Not equal are those of the believers who sit (at home), except those who are disabled (by injury or are blind or lame, etc.), and those who strive hard and fight in the Cause of Allah with their wealth and their lives. Allah has preferred in grades those who strive hard and fight with their wealth and their lives above those who sit (at home). Unto each, Allah has promised good (Paradise), but Allah has preferred those who strive hard and fight, above those who sit (at home) by a huge reward;

Arthur John Arberry

Such believers as sit at home — unless they have an injury — are not the equals of those who struggle in the path of God with their possessions and their selves. God has preferred in rank those who struggle with their possessions and their selves over the ones who sit at home; yet to each God has promised the reward most fair; and God has preferred those who struggle over the ones who sit at home for the bounty of a mighty wage,

Asad

SUCH of the believers as remain passive – other than the disabled – cannot be deemed equal to those who strive hard in God’s cause with their possessions and their lives: God has exalted those who strive hard with their possessions and their lives far above those who remain passive. Although God has promised the ultimate good unto all [believers], yet has God exalted those who strive hard above those who remain passive by [promising them] a mighty reward –

Dr. Salomo Keyzer

De geloovigen, die te huis zullen blijven zonder gekwetst te zijn, en zij, die hunnen bezittingen en hunne personen voor Gods zaak gebruiken zullen niet gelijk gesteld worden. God heeft hun, die hunne bezittingen en hunne personen voor dat geval gebruiken, een meer verheven rang gegeven boven hen, die te huis blijven. God heeft inderdaad ieder het paradijs beloofd, maar God heeft hun de voorkeur gegeven die strijden, boven hen die te huis blijven.

Free Minds

Not equal are those who stayed behind from the believers; except those disabled; with those who strived in the cause of God with their money and lives. God has preferred those who strive with their money and lives over those who stayed behind by a grade; and to both God has promised goodness; and God has preferred the strivers over those who stay by a great reward.

Hamza Roberto Piccardo

Non sono eguali i credenti che rimangono nelle loro case (eccetto coloro che sono malati) e coloro che lottano con la loro vita e i loro beni per la causa di Allah. A questi Allah ha dato eccellenza su coloro che rimangono nelle loro case e una ricompensa immensa:

Hilali Khan

Not equal are those of the believers who sit (at home), except those who are disabled (by injury or are blind or lame, etc.), and those who strive hard and fight in the Cause of Allah with their wealth and their lives. Allah has preferred in grades those who strive hard and fight with their wealth and their lives above those who sit (at home). Unto each, Allah has promised good (Paradise), but Allah has preferred those who strive hard and fight, above those who sit (at home) by a huge reward;

Kuliev E.

Те из верующих, которые отсиживаются, не испытывая тягот, не равны тем, которые сражаются на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Аллах возвысил тех, которые сражаются своим имуществом и своими душами, над теми, которые отсиживаются, на целую степень, но каждому из них Аллах обещал наилучшее. Аллах возвысил сражающихся над отсиживающимися благодаря великой награде –

M.-N.O. Osmanov

Те из верующих, которые отсиживаются дома, не испытывая тягот, не равны [по воздаянию Аллаха] тем, кто сражается во имя Аллаха, жертвуя своим имуществом и жизнью. Аллах возвысил тех, кто жертвует своим имуществом и жизнью, на целую степень над отсиживающимися дома. Хотя Аллах обещал наибольшее благо всем [верующим], Он отличил усердствующих от отсиживающихся дома великим вознаграждением –

Mohammad Habib Shakir

The holders back from among the believers, not having any injury, and those who strive hard in Allah’s way with their property and their persons are not equal; Allah has made the strivers with their property and their persons to excel the holders back a (high) degree, and to each (class) Allah has promised good; and Allah shall grant to the strivers above the holders back a mighty reward:

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Those of the believers who sit still, other than those who have a (disabling) hurt, are not on an equality with those who strive in the way of Allah with their wealth and lives. Allah hath conferred on those who strive with their wealth and lives a rank above the sedentary. Unto each Allah hath promised good, but He hath bestowed on those who strive a great reward above the sedentary;

Palmer

Not alike are those of the believers who sit at home without harm, and those who are strenuous in God’s way with their wealth and their persons. God hath preferred those who are strenuous with their wealth and their persons to those who sit still, by many degrees, and to each hath God promised good, but God hath preferred the strenuous for a mighty hire over those who sit still,-

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İnananların; özür sahibi olmaksızın oturanlarıyla, Allah yolunda malları ve canlarıyla didinip gayret gösterenleri aynı değildir. Allah, malları ve canlarıyla yoğun gayret gösterenleri oturanlara derece bakımından üstün kılmıştır. Allah hepsine güzellik vaat etmiştir ama yoğun gayret gösterenleri,çok büyük bir ödülle, oturanlardan üstün kılmıştır.

Qaribullah

Believers who stay behind, having no injury, are not equal to those who fight in the way of Allah with their wealth and their souls. Allah has preferred those who fight with their wealth and their souls a degree above those who stay behind (because of sickness). Yet to each, Allah has promised the most excellent (Paradise). And Allah has preferred those who fought over those who stayed behind with a great wage.

QXP

Those believers who sit back, except for a disability, are not equal in ranks to those who strive with their wealth and person in the Cause of Allah. Allah has granted a grade higher to those who strive with their wealth and person than that granted those who remain passive. Although Allah has promised the ultimate good to all believers, yet Allah has exalted with immense reward those who strive, above the ones who sit back at home.

Reshad Khalifa

Not equal are the sedentary among the believers who are not handicapped, and those who strive in the cause of GOD with their money and their lives. GOD exalts the strivers with their money and their lives above the sedentary. For both, GOD promises salvation, but GOD exalts the strivers over the sedentary with a great recompense.

Rodwell

Those believers who sit at home free from trouble, and those who do valiantly in the cause of God with their substance and their persons, shall not be treated alike. God hath assigned to those who contend earnestly with their persons and with their substance, a rank above those who sit at home. Goodly promises hath He made to all. But God hath assigned to the strenuous a rich recompense, above those who sit still at home,

Sale

Those believers who sit still at home, not having any hurt, and those who employ their fortunes and their persons for the religion of God, shall not be held equal. God hath preferred those who employ their fortunes and their persons in that cause, to a degree of honour above those who sit at home: God hath indeed promised every one paradise, but God hath preferred those who fight for the faith before those who sit still,

Sher Ali

Those of the believers who sit at home, excepting the disabled ones, and those who strive in the cause of ALLAH with their wealth and their persons, are not equal. ALLAH has exalted in rank those who strive with their wealth and their persons above those who sit at home. And to each ALLAH has promised good. And ALLAH has exalted those who strive above those who sit at home, by a great reward –

Unknown German

Die unter den Gläubigen, die stillsitzen – ausgenommen die Gebrechlichen -, und die, welche für Allahs Sache ihr Gut und Blut einsetzen im Streit, sie sind nicht gleich. Allah hat die mit ihrem Gut und Blut Streitenden im Range erhöht über die Stillsitzenden. Einem jeden aber hat Allah Gutes verheißen; doch die Gottesstreiter hat Er vor den Stillsitzenden ausgezeichnet durch einen großen Lohn –

V. Porokhova

И меж собой из верующих не сравнятся ■ Те, кто сидит (у мирных очагов) и не несет потерь, ■ И те, кто на пути Господнем ■ Все силы отдает, добро свое и жизнь. ■ Бог жаловал на степень выше ■ Тех, кто добро свое и силы отдает, ■ Пред теми, кто остался (дома). ■ Всем обещал Господь благое, ■ Но тех, кто на Его пути усердствует (за веру), ■ Он отличил пред теми, кто сидит (в домах), ■ Наградою великой,

Yakub Ibn Nugman

Гозерсез сугыштан калган мөселманнар, җаннары һәм тәннәре белән Аллаһ юлында сугышкан мөселманнар белән бертигез булмаслар. Җаннары һәм маллары белән Аллаһ юлында сугышкан мөселманнарны, Аллаһ гозерсез сугыштан калган мөселманнардан дәрәҗәдә артык итте. Аллаһ иманлы мөселманнарның һәммәсенә дә әҗерне яки җәннәтне вәгъдә итте һәм Аллаһ юлында сугышкан мөселманнарны, өйдә калган мөселманнарга караганда олы әҗер бирү белән артык кылды.

جالندہری

جو مسلمان (گھروں میں) بیٹھ رہتے (اور لڑنے سے جی چراتے) ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے وہ اور جو خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے خدا نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے اور (گو) نیک وعدہ سب سے ہے لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے خدا نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے

طاہرالقادری

مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو (جہاد سے جی چرا کر) بغیر کسی (عذر) تکلیف کے (گھروں میں) بیٹھ رہنے والے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں (یہ دونوں درجہ و ثواب میں) برابر نہیں ہوسکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر مرتبہ میں فضیلت بخشی ہے اوراللہ نے سب (ایمان والوں) سے وعدہ (تو) بھلائی کا (ہی) فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو (بہر طور) بیٹھ رہنے والوں پر زبردست اجر (و ثواب) کی فضیلت دی ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.