سوره النساء (4) آیه 97

قرآن، سوره النساء (4) آیه 97

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 98
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 96

عربی

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَْرْضِ قالُوا أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً

بدون حرکات عربی

إنّ الّذين توفّاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنّا مستضعفين في الأرض قالوا أ لم تكن أرض اللّه واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنّم و ساءت مصيرا

خوانش

Inna allatheena tawaffahumu almala-ikatu thalimee anfusihim qaloo feema kuntum qaloo kunna mustadAAafeena fee al-ardi qaloo alam takun ardu Allahi wasiAAatan fatuhajiroo feeha faola-ika ma/wahum jahannamu wasaat maseeran

آیتی

کساني هستند که فرشتگان جانشان را مي ستانند در حالي که بر خويشتن ستم ، کرده بودند از آنها مي پرسند : در چه کاري بوديد ؟ گويند : ما در روي زمين مردمي بوديم زبون گشته فرشتگان گويند : آيا زمين خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت کنيد ؟ مکان اينان جهنم است و سرانجامشان بد

خرمشاهی

كسانى كه فرشتگان جانشان را مى گيرند و آنان بر خود ستم روا داشته اند، به ايشان گويند، در چه حال بوديد؟ گويند ما در سرزمين خود مستضعف بوديم، گويند آيا مگر زمين خداوند وسيع نبود كه بتوانيد در آن [به هر كجا كه خواهيد] هجرت كنيد؟ سرا و سرانجام اينان جهنم است و

کاویانپور

فرشتگان خدا، كسانى را كه زير بار ظلم رفته‏اند، هنگام جان دادن مورد خطاب قرار مى‏دهند و مى‏پرسند كه زندگانى خود را چگونه گذرانديد؟ آنها ميگويند: ما، در زندگى دنيا جزء مستضعفين بوديم (و توانايى مقابله با ستمكاران را نداشتيم) فرشتگان ميگويند: مگر زمين خدا وسيع و پهناور نبود؟ تا (از محيط ظلم و خفقان) مهاجرت كنيد؟ بنا بر اين جاى آنان دوزخ است و دوزخ بد جايگاهى است.

انصاریان

قطعاً کسانی که [با ترک هجرت از دیار کفر، و ماندن زیر سلطه کافران و مشرکان] بر خویش ستم کردند [هنگامی که] فرشتگانْ آنان را قبض روح می کنند، به آنان می گویند: [از نظر دین داری و زندگی] در چه حالی بودید؟ می گویند: ما در زمین، مستضعف بودیم. فرشتگان می گویند: آیا زمین خدا وسیع و پهناور نبود تا در آن [از محیط شرک به دیار ایمان] مهاجرت کنید؟! پس جایگاهشان دوزخ است و آن بد بازگشت گاهی است.

سراج

البته كسانى كه جانشان را مى‏ستانند فرشتگان (مرگ) در آن حال كه ستم كرده‏اند بخويشتن فرشتگان (بديشان) گويند در چه (آئينى) بوديد ايشان (از راه پوزش طلبى) گويند ناتوان بوديم در سرزمين مكه (كه نتوانستيم هجرت كنيم) فرشتگان گويند آيا نبود زمين خدا گشاده تا هجرت كنيد در طرفى ديگر آن زمين (همانگونه كه ديگران به مدينه و حبشه كوچ كردند) آن گروه جايگاهشان دوزخ است و بد بازگشتگاهى است دوزخ

فولادوند

كسانى كه بر خويشتن ستمكار بوده‏اند، [وقتى‏] فرشتگان جانشان را مى‏گيرند، مى‏گويند: «در چه [حال‏] بوديد؟» پاسخ مى‏دهند: «ما در زمين از مستضعفان بوديم.» مى‏گويند: «مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن مهاجرت كنيد؟» پس آنان جايگاهشان دوزخ است، و [دوزخ‏] بد سرانجامى است.

پورجوادی

فرشتگان به هنگام قبض روح آنان كه بر خود ستم روا داشته‏اند بپرسند: «چگونه بوديد؟» پاسخ دهند: «ما در زمين زار و زبون بوديم.» گويند: «مگر زمين خدا پهناور نبود كه مهاجرت كنيد؟» جايگاه آنان دوزخ و سرانجامشان ناميمون است.

حلبی

براستى آن كسان كه بر نفس خود ستمكارند چون فرشتگان جانشان را بگيرند گويند: در چه [حال‏] بوديد؟ گويند: ما در زمين [مكه‏] زبون بشمار مى‏آمديم. [فرشتگان‏] گويند: آيا زمين خدا فراخ نبود تا در آن مهاجرت كنيد؟ پس آنها جايگاهشان دوزخ است و آن بازگشتگاه بدى است.

اشرفی

بدرستى آنان كه مى‏ميراند ايشانرا ملائكه ستمكاران بر خودشان گفتند در چه بوديد گفتند بوديم ضعيفان در زمين گفتند آيا نبود زمين خدا فراخ پس هجرت ميگزيديد در آن پس آن گروه جايگاهشان دوزخست و بد بازگشتنى است

خوشابر مسعود انصاري

به راستى كسانى كه فرشتگان جان آنان را مى‏گيرند در حالى كه آنان نسبت به خويش ستمكار بوده‏اند، [فرشتگان‏] گويند: در چه حالى بوديد؟ [در پاسخ‏] گويند: در زمين مستضعف بوديم. گويند: آيا زمين خدا فراخ نبود تا در آن هجرت كنيد؟ اين گروه جايگاهشان جهنّم است و بد جايى است

مکارم

کسانی که فرشتگان (قبض ارواح)، روح آنها را گرفتند در حالی که به خویشتن ستم کرده بودند، به آنها گفتند: «شما در چه حالی بودید؟ (و چرا با اینکه مسلمان بودید، در صفِ کفّار جای داشتید؟!)» گفتند: «ما در سرزمین خود، تحت فشار و مستضعف بودیم.» آنها [= فرشتگان‌] گفتند: «مگر سرزمین خدا، پهناور نبود که مهاجرت کنید؟!» آنها (عذری نداشتند، و) جایگاهشان دوزخ است، و سرانجام بدی دارند.

مجتبوی

همانا فرشتگان به كسانى كه جانشان را در حالى كه ستمكار بر خويش بوده‏اند مى‏ستانند گويند: [در كار دين‏] در چه [حال‏] بوديد؟ گويند: ما در زمين ناتوان شمرده‏شدگان بوديم. گويند: مگر زمين خدا فراخ نبود تا در آن هجرت كنيد؟ جايگاه اينان دوزخ است و بد بازگشتگاهى است

مصباح زاده

بدرستى آنان كه ميميراند ايشان را ملائكه ستمكاران بر خودشان گفتند در چه بوديد گفتند بوديم ضعيفان در زمين گفتند آيا نبود زمين خدا فراخ پس هجرت ميگزيديد در آن پس آن گروه جايگاهشان دوزخست و بد بازگشتنى است

معزی

همانا آنان كه دريابندشان فرشتگان ستم كنندگان بر خويشتن گويند در چه بوديد گويند بوديم ناتوانانى در زمين گويند آيا نبود زمين خدا پهناور تا هجرت كنيد در آن آنان جايگاهشان دوزخ است و چه بد بازگشتگاهى است

قمشه ای

آنان که فرشتگان، جانشان را در حالی که ظالم به خود بوده‌اند می‌گیرند، از آنها پرسند که در چه کار بودید؟پاسخ دهند که ما در روی زمین مردمی ضعیف و ناتوان بودیم. فرشتگان گویند: آیا زمین خدا پهناور نبود که در آن هجرت کنید؟! و مأوای ایشان جهنم است و آن بد جایگاه بازگشتی است.

رشاد خليفه

کساني که در حال ستم به نفس خويش، فرشتگان به زندگي شان خاتمه مي دهند، فرشتگان از آنها خواهند پرسيد: شما را چه مي شد؟ خواهند گفت: ما در زمين تحت فشار بوديم. آنها خواهند گفت: آيا زمين خدا به اندازه کافي براي شما وسيع نبود تا در آن مهاجرت کنيد؟ جايگاه نهايي اين افراد دوزخ است و سرنوشتي شوم خواهند داشت.

Literal

That those the angels make them die, unjust (to) themselves, they said: «In what you were/have been?» They said: «We were weakened in the Earth/land.» They said: «Was not God’s Earth/land wide/spacious so you emigrate in it.» So those, their shelter/refuge (is) Hell, and it was a bad/evil end/destination.

Al-Hilali Khan

Verily! As for those whom the angels take (in death) while they are wronging themselves (as they stayed among the disbelievers even though emigration was obligatory for them), they (angels) say (to them): «In what (condition) were you?» They reply: «We were weak and oppressed on earth.» They (angels) say: «Was not the earth of Allah spacious enough for you to emigrate therein?» Such men will find their abode in Hell – What an evil destination!

Arthur John Arberry

And those the angels take, while still they are wronging themselves — the angels will say, ‹In what circumstances were you?› They will say, ‹We were abased in the earth.› The angels will say, ‹But was not God’s earth wide, so that you might have emigrated in it?› Such men, their refuge shall be Gehenna — an evil homecoming! —

Asad

Behold, those whom the angels gather in death while they are still sinning against themselves, [the angels] will ask, «What was wrong with you?» They will answer: «We were too weak on earth.» [The angels] will say: «Was, then, God’s earth not wide enough for you to forsake the domain of evil?» For such, then, the goal is hell – and how evil a journey’s end!

Dr. Salomo Keyzer

Daarenboven hebben de engelen tot hen gezegd, welken zij het leven benamen, omdat zij hunne eigene zielen hadden verdoemd: Wie waart gij? Zij antwoordden: Wij waren de zwakken der aarde. De engelen hernamen: Was Gods aarde niet groot genoeg, dat gij daar geene schuilplaats vondt. Daarom zal de hel hunne woning wezen. Welk een slecht verblijf zal het hunne zijn.

Free Minds

Those whom the Angels take, while they had wronged their souls; they said: "What situation were you in?", they said: "We were oppressed on Earth." They said: "Was God’s Earth not wide enough that you could emigrate in it?" To these their abode will be Hell; what a miserable destiny!

Hamza Roberto Piccardo

Gli angeli, quando faranno morire coloro che furono ingiusti nei loro stessi confronti, diranno: » Qual era la vostra condizione?» Risponderanno: «Siamo stati oppressi sulla terra». [Allora gli angeli] diranno: «La terra di Allah non era abbastanza vasta da permettervi di emigrare?». Ecco coloro che avranno l’Inferno per dimora. Qual tristo rifugio.

Hilali Khan

Verily! As for those whom the angels take (in death) while they are wronging themselves (as they stayed among the disbelievers even though emigration was obligatory for them), they (angels) say (to them): "In what (condition) were you?" They reply: "We were weak and oppressed on earth." They (angels) say: "Was not the earth of Allah spacious enough for you to emigrate therein?" Such men will find their abode in Hell – What an evil destination!

Kuliev E.

Тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?» Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней». Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия!

M.-N.O. Osmanov

Воистину, ангелы, когда упокоят тех, кто был несправедлив к самому себе, скажут им: «Как это вы жили [в унижении у неверных]?» Они ответят: «Мы были обездоленными на этой земле». Ангелы спросят: «Разве не обширна земля Аллаха? Ведь вы могли переселиться [в другое место]». И конечное прибежище – ад, и скверное это пристанище,

Mohammad Habib Shakir

Surely (as for) those whom the angels cause to die while they are unjust to their souls, they shall say: In what state were you? They shall say: We were weak in the earth. They shall say: Was not Allah’s earth spacious, so that you should have migrated therein? So these it is whose abode is hell, and it is an evil resort

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! as for those whom the angels take (in death) while they wrong themselves, (the angels) will ask: In what were ye engaged? They will say: We were oppressed in the land. (The angels) will say: Was not Allah’s earth spacious that ye could have migrated therein? As for such, their habitation will be hell, an evil journey’s end;

Palmer

Verily, the angels when they took the souls of those who had wronged themselves, said, ‹What state were ye in?› they say, ‹We were but weak in the earth;› they said, ‹Was not God’s earth wide enough for you to flee away therein?› These are those whose resort is hell, and a bad journey shall it be!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Melekler, öz benliklerine zulmetmiş olanların canlarını alırken, onlara şöyle dediler: «Neredeydiniz siz?» Cevap verdiler: «Yeryüzünde ezilip horlananlardandık biz.» Melekler dediler ki: «Allah’ın yeryüzü geniş değil miydi? Orada bir yerden bir yere göçseydiniz ya!» İşte böylelerinin varacağı yer cehennemdir. Ne kötü dönüş yeridir o!

Qaribullah

And the angels who take those who wronged themselves will say: ‹In what condition were you? ‹ They will reply ‹We were oppressed in the land. ‹ They (the angels) will say: ‹Was not the earth of Allah wide enough for you in order that you migrate in it? ‹ Those, their shelter will be Gehenna (Hell), an evil arrival.

QXP

As for those who wrong their own «Self» by not striving until the angels (the Universal Laws of death) approach them, they are asked, «What kept you occupied?» They say, «We were weak and oppressed in the land.» The angels say, » Was not the earth of Allah spacious enough for you to migrate?» As for such, their habitation will be Hell, a miserable destination.

Reshad Khalifa

Those whose lives are terminated by the angels, while in a state of wronging their souls, the angels will ask them, «What was the matter with you?» They will say, «We were oppressed on earth.» They will say, «Was GOD’s earth not spacious enough for you to emigrate therein?» For these, the final abode is Hell, and a miserable destiny.

Rodwell

The angels, when they took the souls of those who had been unjust to their own weal, demanded, «What hath been your state?» They said, «We were the weak ones of the earth.» They replied, «Was not God’s earth broad enough for you to flee away in?» These! their home shall be Hell, and evil the passage to it –

Sale

Moreover unto those whom the angels put to death, having injured their own souls, the angels said, of what religion were ye? They answered, we were weak in the earth. The angels replied, was not God’s earth wide enough, that ye might fly therein to a place of refuge? Therefore their habitation shall be hell; and an evil journey shall it be thither:

Sher Ali

Verily, those whom the angels cause to die while they are wronging their own souls, the angels will say to them :`What were you after ?› They will say :`We were treated as weak in the land.› The angels will say, `Was not ALLAH’s earth spacious enough so that you could have emigrated therein ?› It is these whose abode shall be Hell, and an evil destination it is;

Unknown German

Zu jenen, die – Unrecht gegen sich selbst tuend – von Engeln dahingerafft werden, werden diese sprechen: «Wonach strebtet ihr?» Sie werden antworten: «Wir wurden als Schwache im Lande behandelt.» Da sprechen jene: «War Allahs Erde nicht weit genug für euch, daß ihr darin hättet auswandern können?» Sie sind es, deren Aufenthalt die Hölle sein wird, und übel ist die Bestimmung,

V. Porokhova

Когда же ангелы возьмут на упокой ■ Тех, кто себе (в земных страстях) ■ Несправедливость причинил, ■ Они им скажут: ■ «В каком же положении вы были?» ■ Ответят те: ■ «Мы были слабы на земле!» ■ И скажут (ангелы): ■ «Ужель земля Аллаха не обширна, ■ Чтоб вы могли на ней (от нечести) переселиться ■ (Из мест одних в места другие)?» ■ Для этих – Ад убежищем предстанет – ■ Какая скверная обитель (упокоя)! –

Yakub Ibn Nugman

Дин өчен һиҗерәт итү лязем булып та, һиҗерәт итмичә, үзләренә золым кылган кешеләрнең рухларын алучы ґәзаб фәрештәләре әйтерләр: «Ни булды сезгә, динегез бик зәгыйфь», – дип. Ул кешеләр әйтерләр: «Без кәферләр кулында гаҗиз булдык, шул сәбәпле динебездә күп кимчелекләр кылдык», – дип. Ґәзаб фәрештәләре әйтте: «Әя Аллаһ җире сезгә киң иде түгелме? Сезгә дин иркен урынга күчеп китү лязем иде, ни өчен күчмәдегез?» – дип. Күчәргә мөмкинлекләре була торып та, дин өчен күчмәгән кешеләрнең урыны җәһәннәм, ул җәһәннәм нинди яман урындыр. (Әгәр торган җайда дингә тарлык булса, көче җиткән кешегә иркен урынга күчү фарыздыр).

جالندہری

اور جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز وناتواں تھے فرشتے کہتے ہیں کیا خدا کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے

طاہرالقادری

بیشک جن لوگوں کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ (اسلام دشمن ماحول میں رہ کر) اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں (تو) وہ ان سے دریافت کرتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے (تم نے اِقامتِ دین کی جد و جہد کی نہ سرزمینِ کُفر کو چھوڑا)؟ وہ (معذرۃً) کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور و بے بس تھے، فرشتے (جواباً) کہتے ہیں: کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں (کہیں) ہجرت کر جاتے، سو یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانا جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.