سوره النساء (4) آیه 116

قرآن، سوره النساء (4) آیه 116

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 117
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 115

عربی

إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً

بدون حرکات عربی

إنّ اللّه لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء و من يشرك باللّه فقد ضلّ ضلالا بعيدا

خوانش

Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wayaghfiru ma doona thalika liman yashao waman yushrik biAllahi faqad dalla dalalan baAAeedan

آیتی

خدا کسي را که براي او شريکي قرار دهد نمي آمرزد و جز آن هر گناهي را براي هر که خواهد ، مي آمرزد و هر کس که براي خدا شريکي قرار دهد سخت به گمراهي افتاده است

خرمشاهی

خداوند اين [گناه] را كه برايش شريك قائل شوند نمى بخشد، و [هر گناهى] فروتر از اين را براى هر كس كه بخواهد مى بخشد و هر كس به خداوند شرك ورزد، دچار گمراهى دور و درازى شده است.

کاویانپور

بطور قطع خدا، شرك به او را هرگز نخواهد بخشيد ولى جرم پائين‏تر از آن را براى هر كس بخواهد مى‏بخشد و هر كه براى خدا، شريكى قائل شود در گمراهى بسيار دورى افتاده است.

انصاریان

مسلماً خدا این را که به او شرک آورده شود نمی آمرزد، و فروتر از آن را برای هر که بخواهد می آمرزد. و هر که به خدا شرک ورزد، یقیناً به گمراهی بسیار دوری دچار شده است.

سراج

بطور قطع خدا نمى‏آمرزد (گناه) شريك قرار دادن با او را و مى‏آمرزد آنچه پائين‏تر از شرك است براى هر كه بخواهد و هر كه شرك آورد بخداى حقا كه گمراه شد گمراهى دور (زيرا بزرگتر از شرك گناهى نيست)

فولادوند

خداوند، اين را كه به او شرك آورده شود، نمى‏آمرزد؛ و فروتر از آن را بر هر كه بخواهد مى‏بخشايد. و هر كس به خدا شرك ورزد، قطعاً دچار گمراهى دور و درازى شده است.

پورجوادی

خداوند شرك به خود را نمى‏آمرزد و جز آن هر كه را بخواهد مى‏آمرزد، هر كس شريكى براى خدا قائل شود بى‏ترديد در گمراهى بى‏پايانى افتاده است.

حلبی

براستى خدا نمى‏بخشد [كسى را] كه برايش شريك بگيرد، و جز آن، هر چه را براى هر كسى بخواهد، مى‏آمرزد و هر كس براى خداوند شريك بگيرد به گمراهى دورى گرفتار شده است.

اشرفی

بدرستيكه خدا نمى‏آمرزد كه شرك آورده شود باو و مى‏آمرزد آنچه فروتر آنست از براى آنكه ميخواهد و هر كه شرك آورد بخدا پس بحقيقت گمراه شد گمراهى دورى

خوشابر مسعود انصاري

خداوند نمى‏بخشد كه به او شرك آورده شود و جز آن را براى هر كس كه بخواهد، مى‏آمرزد و هر كس به خداوند شرك آورد، به گمراهى دور و درازى گرفتار آمده است

مکارم

خداوند، شرک به او را نمی‌آمرزد؛ (ولی) کمتر از آن را برای هر کس بخواهد (و شایسته بداند) می‌آمرزد. و هر کس برای خدا همتایی قرار دهد، در گمراهی دوری افتاده است.

مجتبوی

خدا اين [گناه‏] را كه با او انباز گيرند نمى‏آمرزد و جز آن را براى هر كه خواهد مى‏آمرزد و هر كه با خدا انباز گيرد هر آينه گمراه شده است گمراهيى دور.

مصباح زاده

بدرستى كه خدا نميامرزد كه شرك آورده شود باو و ميامرزد آنچه فروتر آنست از براى آنكه ميخواهد و هر كه شرك آورد بخدا پس بحقيقت گمراه شد گمراهى دورى

معزی

همانا خدا نمى آمرزد آنكه شرك ورزيده شود بدو و مى آمرزد جز آن را براى هر كس خواهد و كسى كه شرك ورزد به خدا همانا گمراه شده است گمراهى دور

قمشه ای

خدا گناه شرک را نخواهد بخشید و ما دون شرک را بر هر که مشیّتش تعلّق گیرد می‌بخشد. و هر که به خدا شرک آرد به گمراهی سخت و دور (از سعادت) در افتاده است.

رشاد خليفه

خدا شرك را نمي بخشد (اگر تا دم مرگ ادامه داشته باشد) و او گناهان كوچك‌تر را براي هر كه بخواهد، مى بخشد. هر كس در كنار خدا هرگونه شريكي قرار دهد، شديداً گمراه شده است.

Literal

That God does not forgive that He be made a partner with Him, and He forgives what (is) other than that to whom He wants/wills, and who shares/makes partners with God, so he had misguided a distant misguidance.

Al-Hilali Khan

Verily! Allah forgives not (the sin of) setting up partners in worship with Him, but He forgives whom he pleases sins other than that, and whoever sets up partners in worship with Allah, has indeed strayed far away.

Arthur John Arberry

God forgives not that aught should be with Him associated; less than that He forgives to whomsoever He will. Whoso associates with God anything, has gone astray into far error.

Asad

VERILY, God does not forgive the ascribing of divinity to aught beside Him, although He forgives any lesser sin unto whomever He wills: for those who ascribe divinity to aught beside God have indeed gone far astray.

Dr. Salomo Keyzer

Waarlijk, God zal hem niet vergeven, die een ander naast hem plaatst, maar hij zal, buiten dat, alles vergeven wat hem behaagt; en hij, die een ander naast God plaatst is misleid en op een grooten verkeerden weg geraakt.

Free Minds

God does not forgive to have partners set up with Him, but He forgives other than that for whom He pleases. Whoever sets-up partners with God has indeed strayed a far straying.

Hamza Roberto Piccardo

No! Allah non perdona che Gli si associ alcunché. Oltre a ciò, perdona chi vuole. Ma chi attribuisce consimili ad Allah, si perde lontano nella perdizione.

Hilali Khan

Verily! Allah forgives not (the sin of) setting up partners in worship with Him, but He forgives whom he pleases sins other than that, and whoever sets up partners in worship with Allah, has indeed strayed far away.

Kuliev E.

Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает. А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое заблуждение.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, Аллах не прощает, когда веруют в других богов, кроме Него, но прощает, кому пожелает, все грехи, кроме этого. А тот, кто верует в других богов помимо Аллаха, пребывает в глубоком заблуждении.

Mohammad Habib Shakir

Surely Allah does not forgive that anything should be associated with Him, and He forgives what is besides this to whom He pleases; and whoever associates anything with Allah, he indeed strays off into a remote error.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! Allah pardoneth not that partners should be ascribed unto Him. He pardoneth all save that to whom He will. Whoso ascribeth partners unto Allah hath wandered far astray.

Palmer

Verily, God forgives not associating aught with Him, but He pardons anything short of that, to whomsoever He will; but whoso associates aught with God, he hath erred a wide error.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah, kendisine ortak koşulmasını affetmez ama bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder. Allah’a şirk koşan, dönüşü olmayan bir sapıklığa dalıp gitmiştir.

Qaribullah

Allah does not forgive (the sin of inventing an) association with Him, but He forgives other sins to whomsoever He will. Whosoever associates with Allah has gone astray in far error.

QXP

Allah will not forgive SHIRK (choosing authorities besides Him) though He may forgive other transgressions according to His Law of forgiveness. Whoever commits SHIRK, has wandered far astray (4:48).

Reshad Khalifa

GOD does not forgive idol worship (if maintained until death), and He forgives lesser offenses for whomever He wills. Anyone who idolizes any idol beside GOD has strayed far astray.

Rodwell

God truly will not forgive the joining other gods with Himself. Other sins He will forgive to whom He will: but he who joineth gods with God, hath erred with far-gone error.

Sale

Verily God will not pardon the giving Him a companion, but He will pardon any crime besides that, unto whom He pleaseth: And he who giveth a companion unto God, is surely led aside into a wide mistake:

Sher Ali

ALLAH shall not forgive that anything be associated with HIM as partner, but HE will forgive what is short of that to whomsoever HE pleases. And whoso associates anything with ALLAH has indeed strayed far away.

Unknown German

Allah wird es nicht vergeben, daß Ihm Götter zur Seite gestellt werden; doch vergibt Er das, was geringer ist als dies, wem Er will. Und wer Allah Götter zur Seite stellt, der ist fürwahr weit irregegangen.

V. Porokhova

И никогда Аллах вам не простит, ■ Коль сотоварищей Ему вы придаете. ■ И кроме этого греха, ■ Простит Он всё и всем, кому желает. ■ А тот, кто все же сотоварищей Аллаху прочит, – ■ Тот пребывает в крайнем заблужденье.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһу тәгалә, әлбәттә, үзенә тиңдәшлек кылуны ярлыкамас, мәгәр тиңдәшлек кылу гөнаһыннан башка гөнаһны үзе теләгән кешедән ярлыкар. Берәү кемнедер, нәрсәнедер Аллаһуга тиңдәш кылса, ул кеше хактан бик ерак адашу белән адашты.

جالندہری

خدا اس کے گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا (اور گناہ) جس کو چاہیے گا بخش دے گا۔ اور جس نے خدا کے ساتھ شریک بنایا وہ رستے سے دور جا پڑا

طاہرالقادری

بیشک اللہ اس (بات) کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور جو (گناہ) اس سے نیچے ہے جس کے لئے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ واقعی دور کی گمراہی میں بھٹک گیا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.