سوره النساء (4) آیه 119

قرآن، سوره النساء (4) آیه 119

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 120
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 118

عربی

وَ لأَُضِلَّنَّهُمْ وَ لأَُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الأَْنْعامِ وَ لآَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً

بدون حرکات عربی

و لأضلّنّهم و لأمنّينّهم و لآمرنّهم فليبتّكنّ آذان الأنعام و لآمرنّهم فليغيّرنّ خلق اللّه و من يتّخذ الشّيطان وليّا من دون اللّه فقد خسر خسرانا مبينا

خوانش

Walaodillannahum walaomanniyannahum walaamurannahum falayubattikunna athana al-anAAami walaamurannahum falayughayyirunna khalqa Allahi waman yattakhithi alshshaytana waliyyan min dooni Allahi faqad khasira khusranan mubeenan

آیتی

و البته گمراهشان مي کنم و آرزوهاي باطل در دلشان مي افکنم و به آنان ، فرمان مي دهم تا گوشهاي چارپايان را بشکافند و به آنان فرمان مي دهم تا خلقت خدا را دگرگون سازند و هر کس که به جاي خدا شيطان را به دوستي برگزيند زياني آشکار کرده است

خرمشاهی

و [آنگاه] آنان را به گمراهى مى كشانم و به [دام] آرزوهاى دور و دراز مى اندازم و مى فرمايمشان تا گوشهاى چارپايان را ببرند و مى فرمايمشان تا آفرينش الهى را دگرگون كنند، و هر كس كه شيطان را به جاى خداوند دوست گيرد، آشكارا زيانكار شده است.

کاویانپور

و آنها را گمراه نموده و با اميال و آرزوهاى گوناگون سرگرمشان خواهم ساخت و به آنها امر خواهم كرد كه (اعمال خرافاتى انجام دهند و) گوش چهار پايان را بشكافند. (بت پرستان گوش حيوانات بازمانده از كار را مى‏شكافتند و آزادش مى‏كردند) و به آنها دستور خواهم داد كه آفرينش خدايى را تغيير دهند (مانند مثله كردن، كور ساختن، دست و پا بريدن و مقطوع النسل كردن انسان‏ها و اخته كردن حيوانات) و آنها كه شيطان را بجاى خدا ولى و دوست خود قرار مى‏دهند، آشكارا زيان كرده‏اند.

انصاریان

و یقیناً آنان را گمراه می کنم، و دچار آرزوهای دور و دراز [و واهی و پوچ] می سازم، و آنان را وادار می کنم که گوش های چهارپایان را [به نشانه حرام بودن بهره گیری از آنان] بشکافند، و فرمانشان می دهم که آفرینش خدایی را تغییر دهند [به این صورت که جنسیت مرد را به زن و زن را به مرد برگردانند، و فطرت پاکشان را به شرک بیالایند، و زیبایی های طبیعی، روحی، جسمی خود را به زشتی ها تبدیل کنند]. و هر کس شیطان را به جای خدا سرپرست ویار خود گیرد، مسلماً به زیان آشکاری دچار شده است.

سراج

و سوگند ياد مى‏كنم كه گمراهشان كنم و در آرزو افكنم ايشان را و فرمانشان دهم (به شكافتن گوش چهارپايان) پس بشكافند گوشهاى چهارپايان را و سوگند ياد مى‏كنم كه فرمانشان دهم (بتغيير دادن دين) پس تغيير دهند آفرينش خدا را و هر كه بگيرد شيطان را سرپرست غير از خدا حقا كه زيان كرد زيانى آشكار (چه سرمايه عمر از دست بدهد و از سود بى‏بهره ماند)

فولادوند

و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم كرد، و وادارشان مى‏كنم تا گوشهاى دامها را شكاف دهند، و وادارشان مى‏كنم تا آفريده خدا را دگرگون سازند.» و[لى‏] هر كس به جاى خدا، شيطان را دوست [خدا] گيرد، قطعاً دستخوش زيان آشكارى شده است.

پورجوادی

و آنان را گمراه مى‏كنم و به ديار آرزوها مى‏كشانمشان تا گوش چارپايان را بشكافند و وادارشان مى‏كنم تا خلقت خدا را دگرگون كنند.» هر كس به جاى خدا شيطان را دوست بگيرد، آشكارا زيان كرده است.

حلبی

و آنها را گمراه كنم و آنها را آرزوى [طول عمر] دهم و به آنها فرمان دهم كه گوشهاى چهار پايان خود را بشكافند و به آنها فرمان دهم كه خلق خدا را دگرگون كنند و هر كس شيطان را دوست بگيرد- نه خدا را- بى‏گمان زيان مى‏بيند، زيانى آشكار.

اشرفی

و هر آينه گمراه ميكنم ايشانرا و در آرزو مياندازمشان و ميفرمايمشان پس هر آينه بشكافند گوشهاى چهارپايان را و ميفرمايم ايشانرا پس هر آينه تغيير ميدهند آفريده خدا را و هر كه فرا گيرد شيطان را ناصر از جز خدا پس بتحقيق زيان كرد زيانى آشكارا

خوشابر مسعود انصاري

و البته گمراهشان سازم و آنان را به آرزوى باطل افكنم و به آنان فرمان دهم تا گوشهاى چهار پايان را بشكافند و به آنان فرمان دهم كه آفرينش خدا را تغيير دهند. هر كس كه به‏جاى خدا شيطان را دوست گيرد، به زيانى آشكار دچار شده است

مکارم

و آنها را گمراه می‌کنم! و به آرزوها سرگرم می‌سازم! و به آنان دستور می‌دهم که (اعمال خرافی انجام دهند، و) گوش چهارپایان را بشکافند، و آفرینشِ پاک خدایی را تغییر دهند! (و فطرت توحید را به شرک بیالایند!)» و هر کس، شیطان را به جای خدا ولّیِ خود برگزیند، زیانِ آشکاری کرده است.

مجتبوی

و هر آينه آنان را گمراه مى‏كنم و در دلشان آرزوهاى باطل مى‏افكنم و آنان را فرمايم تا گوشهاى چارپايانشان را بشكافند- تا آنچه را خدا حلال كرده حرام كنند- و بفرمايمشان تا آفريده خداوند را دگرگون سازند. و هر كس شيطان را به جاى خدا دوست و كارساز گيرد براستى زيانى آشكار كرده است.

مصباح زاده

و هر آينه گمراه ميكنم ايشان را و در آرزو مياندازمشان و ميفرمايمشان پس هر آينه بشكافند گوشهاى چهارپايان را و ميفرمايم ايشان را پس هر آينه تغيير ميدهند آفريده خدا را و هر كه فرا گيرد شيطان را ناصر از جز خدا پس بتحقيق زيان كرد زيانى آشكارا

معزی

و همانا گمراهشان كنم و به آرزوشان افكنم و بفرمايمشان كه بشكافند گوشهاى چهارپايان را و بفرمايمشان كه برگردانند آفرينش خدا را و كسى كه شيطان را به دوستى گزيند جز خدا همانا زيان كرده است زيانى آشكار

قمشه ای

و سخت گمراهشان کنم و به آرزو (های باطل و دور و دراز) درافکنم و دستور دهم تا گوش حیوانات ببرند (که اینها نصیب بتهاست) و امر کنم تا خلقت خدا را تغییر دهند، و (ای بندگان بدانید) هر کس شیطان را دوست گیرد نه خدا را، سخت زیان کرده زیانی آشکار.

رشاد خليفه

من آنان را گمراه خواهم کرد. من آنان را به دام خواهم انداخت. من به آنان فرمان خواهم داد که (براي حرام كردن بعضي از گوشت ها) گوش چارپايان را علامت نهند و به آنان فرمان خواهم داد که خلقت خدا را تحريف کنند. هرکس به جاي خدا، شيطان را به مولايي قبول کند، زياني آشکار متحمل شده است.

Literal

And I will misguide them (E), and I will make them desire (E), and I will order/command them (E), so they will cut (E) the animals’/livestock’s ears, and I will order/command them (E), so they will change (E) God’s creation. And who takes the devil (as) a guardian/ally from other than God, so he had lost an evident loss.

Al-Hilali Khan

Verily, I will mislead them, and surely, I will arouse in them false desires; and certainly, I will order them to slit the ears of cattle, and indeed I will order them to change the nature created by Allah.» And whoever takes Shaitan (Satan) as a Walee (protector or helper) instead of Allah, has surely suffered a manifest loss.

Arthur John Arberry

and I will lead them astray, and fill them with fancies and I will command them and they will cut off the cattle’s ears; I will command them and they will alter God’s creation.› Whoso takes Satan to him for a friend, instead of God, has surely suffered a manifest loss.

Asad

and shall lead them astray, and fill them with vain desires; and I shall command them – and they will cut off the ears of cattle [in idolatrous sacrifice]; and I shall command them – and they will corrupt God’s creation!» But all who take Satan rather than God for their master do indeed, most clearly, lose all:

Dr. Salomo Keyzer

Ik zal hen verleiden, hun ijdele begeerten ingeven en hen bevelen, en zij zullen de ooren van het vee afsnijden, en ik zal hen beheerschen, en zij zullen Gods schepping veranderen. Maar hij, die satan als zijn schutspatroon naast God kiest, zal zeker eindelijk verloren zijn.

Free Minds

"And I will misguide them and make them desire, and I will command them, so that they will mark the ears of the livestock, and I will command them so they will make change to God’s creation." Whoever takes the devil as a supporter other than God, then he has indeed lost a great loss.

Hamza Roberto Piccardo

li condurrò alla perdizione, li illuderò con vane speranze, darò loro ordini ed essi taglieranno gli orecchi degli armenti; io darò gli ordini e loro snatureranno la creazione di Allah». Chi prende Satana per patrono al posto di Allah, si perde irrimediabilmente.

Hilali Khan

Verily, I will mislead them, and surely, I will arouse in them false desires; and certainly, I will order them to slit the ears of cattle, and indeed I will order them to change the nature created by Allah." And whoever takes Shaitan (Satan) as a Walee (protector or helper) instead of Allah, has surely suffered a manifest loss.

Kuliev E.

Я непременно введу их в заблуждение, возбужу в них надежды, прикажу им обрезать уши у скотины и прикажу им искажать творение Аллаха». Кто сделал сатану своим покровителем и помощником вместо Аллаха, тот уже потерпел очевидный убыток.

M.-N.O. Osmanov

я непременно собью их с пути истины, внушу им тщетные надежды [на вечную жизнь], прикажу им обрезать уши у скотины и искажать религию, данную Аллахом». Тот, кто ищет заступничества у шайтана вместо Аллаха, непреложно понесет урон.

Mohammad Habib Shakir

And most certainly I will lead them astray and excite in them vain desires, and bid them so that they shall slit the ears of the cattle, and most certainly I will bid them so that they shall alter Allah’s creation; and whoever takes the Shaitan for a guardian rather than Allah he indeed shall suffer a manifest loss.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And surely I will lead them astray, and surely I will arouse desires in them, and surely I will command them and they will cut the cattle› ears, and surely I will command them and they will change Allah’s creation. Whoso chooseth Satan for a patron instead of Allah is verily a loser and his loss is manifest.

Palmer

and I will lead them astray; and I will stir up vain desires within them; and I will order them and they shall surely crop the ears of cattle; and I will order them and they shall surely alter God’s creation;› but he who takes the devil for his patron instead of God, he loses with a manifest loss.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Yemin olsun, onları saptıracağım, onları kuruntulara/hurafelere/anlamını bilmeden okumaya mutlaka iteceğim. Onlara mutlaka emir vereceğim de davarların kulaklarını yaracaklar; onlara muhakkak emredeceğim de Allah’ın yaratışını/yarattıklarını değiştirecekler.» Kim Allah’ı bırakıp da şeytanı yandaş edinirse açık bir hüsrana kesinlikle yuvarlanmış olacaktır.

Qaribullah

and lead them astray. I shall fill them with fancies and order them to cut off the ears of cattle. I shall order them to alter the creation of Allah. ‹ Indeed, whosoever chooses satan for a guide, instead of Allah, has surely suffered a clear loss.

QXP

Satan (Iblis) in allegorical terms had said, «I surely will lead them astray, I will entice them, confound them.» (2:34-36), (7:11), (15:30-32), (17:62), (18:50), (20:116), (38:74). According to Satan’s promise, these representatives of his mislead men and women away from the Qur’an, and confound them with ritualism and superstitions, such as magic, dreams, astrology, amulets, numerology, ghoul, exorcism, and vain beliefs. Marking cattle’s ears, choosing red cows or black goats for specific sacrifices, are superstitions that the clergy propagates. They try to present the Laws of Allah operative in the World of Creation in a distorted fashion. They assign miracles to living or dead «saints» ignoring the Law of Cause and Effect (4:51), (4:60). Whoever befriends this handiwork of Satan, has ignored Allah. Such a person is verily a loser and his loss is manifest.

Reshad Khalifa

«I will mislead them, I will entice them, I will command them to (forbid the eating of certain meats by) marking the ears of livestock, and I will command them to distort the creation of GOD.» Anyone who accepts the devil as a lord, instead of GOD, has incurred a profound loss.

Rodwell

and will lead them astray, and will stir desires within them, and will command them and they shall cut the ears of animals; and I will command them, and they shall alter the creation of God.» He who taketh Satan rather than God for his patron, is ruined with palpable ruin:

Sale

and I will seduce them, and will insinuate vain desires into them, and I will command them and they shall cut off the ears of cattle; and I will command them and they shall change God’s creature. But whoever taketh Satan for his patron, besides God, shall surely perish with a manifest destruction.

Sher Ali

`And assuredly I will lead them astray and assuredly I will arouse in them vain desires, and assuredly I will incite them and they will cut the ears of cattle; and assuredly I will incite them and they will alter ALLAH’s creation.› And whoever takes Satan for a friend instead of ALLAH, he certainly suffers a manifest loss.

Unknown German

Wahrlich, ich will sie irreleiten; wahrlich, ich will eitle Wünsche in ihnen erregen; wahrlich, ich will sie aufreizen, und sie werden dem Vieh die Ohren abschneiden; wahrlich, ich will sie aufreizen, und sie werden Allahs Schöpfung verunstalten.» Und wer sich Satan zum Freund nimmt statt Allah, der hat sicherlich einen offenkundigen Verlust erlitten.

V. Porokhova

И совращу их с (Твоего) пути, ■ И возбужу у них (порочные) желанья, ■ И прикажу обрезать уши у скота, ■ И прикажу творение Господне безобразить!» ■ Кто Сатану себе в заступники берет, минуя Бога, ■ Себя на явную погибель обрекает.

Yakub Ibn Nugman

Әлбәттә, аларны адаштырырмын һәм күңелләренә төрле батыл, ялган сүзләрне салырмын, янә хайваннарыгызның колакларын кисегез, дип, әмер бирермен – кисәрләр, янә Аллаһ төзегән мәхлукларны үзгәртегез, дип әмер бирермен – үзгәртерләр. Берәү Аллаһ хөкемнәрен куеп, шайтан хөкемнәренә иярсә, аны үзенә вәли итеп алса, дөреслектә ул кеше ачык һәлак булу белән һәлак булды, мәңгегә хәсрәттә калды.

جالندہری

اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا ہروں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں اور (یہ بھی) کہتا رہوں گا کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدلتے رہیں اور جس شخص نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا اور وہ صریح نقصان میں پڑ گیا

طاہرالقادری

میں انہیں ضرور گمراہ کردوں گا اور ضرور انہیں غلط اُمیدیں دلاؤں گا اور انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا سو وہ یقیناً جانوروں کے کان چیرا کریں گے اور میں انہیں ضرور حکم دیتا رہوں گا سو وہ یقیناً اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلا کریں گے، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنالے تو واقعی وہ صریح نقصان میں رہا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.