سوره النساء (4) آیه 122

قرآن، سوره النساء (4) آیه 122

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 123
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 121

عربی

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَ مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً

بدون حرکات عربی

و الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات سندخلهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد اللّه حقّا و من أصدق من اللّه قيلا

خوانش

Waallatheena amanoo waAAamiloo alssalihati sanudkhiluhum jannatin tajree min tahtiha al-anharu khalideena feeha abadan waAAda Allahi haqqan waman asdaqu mina Allahi qeelan

آیتی

و کساني را که ايمان آورده اند و کارهاي نيکو کرده اند به بهشتهايي در، مي آوريم که در آن نهرها روان است و در آنجا جاويدانند وعده بر حق خداوند است ، و چه کسي از او راستگوي تر است ؟

خرمشاهی

و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند، زودا كه به بوستانهايى درآوريمشان كه جويباران از فرودست آن جارى است [و] همواره -جاودانه- در آنند، بر وفق وعده حق الهى و كيست راستگوتر از خدا؟

کاویانپور

كسانى كه ايمان آورده‏اند و اعمال صالح انجام مى‏دهند، آنها را به بهشتهايى كه در آن نهرها جاريست، داخل خواهيم كرد و در آن هميشگى خواهند بود. وعده خدا حق است و كيست كه در گفتار از خدا راستگوتر باشد؟

انصاریان

و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند، به زودی آنان را در بهشت هایی که از زیرِ [درختانِ] آن نهرها جاری است، درآوریم، در آن جاودانه اند. وعده خدا حق است، و راستگوتر از خدا در گفتار کیست؟

سراج

و آنانكه ايمان آوردند و انجام دادند كارهاى شايسته را بزودى درآوريم ايشان را ببوستانهائى كه جاريست از زير (درختان) آن جويهاى آب در حاليكه جاويد باشند در آن هميشه وعده كرده است خدا وعده كردنى راست و كيست راستگوتر از خدا از نظر گفتار (آن پاداشها كه خدا وعده كرده)

فولادوند

و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، به زودى آنان را در بوستانهايى كه از زير [درختان‏] آن، نهرها روان است درآوريم. هميشه در آن جاودانند. وعده خدا راست است و چه كسى در سخن، از خدا راستگوتر است؟

پورجوادی

مؤمنان نيكوكار را به درون باغهايى مى‏آوريم كه جويباران در آن جارى است و جاودانه در آن بمانند. وعده خدا حق است و راستگوتر از او كيست؟

حلبی

و آنها كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند، بزودى آنها را به باغهايى در مى‏آوريم كه از زير آنها جويها روان است، در آن جاودانه ماندگار باشند، [وعده‏اى است كه خدا كرده و] وعده خدا حق است و كيست راست‏تر از خداى در سخن؟

اشرفی

و آنان كه گرويدند و كردند كارهاى شايسته زود باشد كه در آوريمشان در بهشتهائى كه ميرود از زير آنها نهرها جاودانند در آن هميشه وعده دادن خدا براستى و كيست راستگوى تر از خدا در گفتار

خوشابر مسعود انصاري

و آنان كه ايمان آورده‏اند و كارهاى شايسته انجام داده‏اند آنان را به باغهايى در آوريم كه از فرو دست آن جويباران روان است كه هميشه در آن جاودانه‏اند. خداوند به راستى وعده نموده است و سخن چه كسى از خداوند راست‏تر است

مکارم

و کسانی که ایمان آورده‌اند و اعمال صالح انجام داده‌اند، بزودی آن را در باغهایی از بهشت وارد می‌کنیم که نهرها از زیر درختانش جاری است؛ جاودانه در آن خواهند ماند. وعده حق خداوند است و کیست که در گفتار و وعده‌هایش، از خدا صادقتر باشد؟!

مجتبوی

و كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى نيك و شايسته كردند آنان را به بهشت‏هايى درآريم كه از زير [درختان‏] آنها جويها روان است، جاودانه و هميشه در آن باشند. وعده راست خداست و چه كسى از خدا راستگوتر است؟

مصباح زاده

و آنان كه گرويدند و كردند كارهاى شايسته زود باشد كه در آوريمشان در بهشتهائى كه ميرود از زير آنها نهرها جاودانند در آن هميشه وعده دادن خدا براستى و كيست راستگوتر از خدا در گفتار

معزی

و آنان كه ايمان آوردند و كردار شايسته كردند بزودى درآريمشان باغهائى كه جارى است در آنها جويها جاودانان در آن هميشه وعده خدا به درست و كيست راستگوتر از خدا در سخن

قمشه ای

و آنان که به خدا گرویدند و کارهای شایسته کردند به زودی آنها را به بهشتی درآوریم که زیر درختانش نهرها جاری است و همیشه برای ابد در آن باشند. وعده خدا حق است، و کیست در گفتار راستگوتر از خدا؟!

رشاد خليفه

و اما كساني كه ايمان دارند و زندگي پرهيزکارانه اي را در پيش مي ‌گيرند، ما آنها را به باغ‌هايي با نهرهاي روان داخل خواهيم كرد، جايي كه جاودانه زندگي كنند. چنين است وعده حقيقي خدا. سخنان چه كسي صادقانه‌تر از سخنان خداست؟

Literal

And those who believed and did the correct/righteous deeds, We will enter them treed gardens, the rivers flow from beneath it, immortally/eternally in it forever, God’s promise truthfully , and who (is) more truthful from (than) God (in) a saying?

Al-Hilali Khan

But those who believe (in the Oneness of Allah – Islamic Monotheism) and do deeds of righteousness, We shall admit them to the Gardens under which rivers flow (i.e. in Paradise) to dwell therein forever. Allahs Promise is the Truth, and whose words can be truer than those of Allah? (Of course, none).

Arthur John Arberry

But those that believe, and do deeds of righteousness, them We shall admit to gardens underneath which rivers flow, therein dwelling for ever and ever; God’s promise in truth; and who is truer in speech than God?

Asad

Yet those who attain to faith and do righteous deeds We shall bring into gardens through which running waters flow, therein to abide beyond the count of time: this is, in truth, God’s promise – and whose word could be truer than God’s?

Dr. Salomo Keyzer

Maar zij, die gelooven en goede werken doen, dezen zullen wij zeker in tuinen brengen, met rivieren doorsneden; eeuwig zullen zij daarin verblijven, overeenkomstig Gods ware belofte; en wat is meer waar dan hetgeen God zegt?

Free Minds

As for those who believe and do good work, We will admit them gardens with rivers flowing beneath, eternally they will abide therein. God’s promise is truth; and who is more truthful in saying than God?

Hamza Roberto Piccardo

Coloro invece che hanno creduto e operato il bene, li faremo entrare nei Giardini dove scorrono i ruscelli, in cui rimarranno in perpetuo. La promessa di Allah è verità. Chi mai è più veritiero di Allah nel parlare?

Hilali Khan

But those who believe (in the Oneness of Allah – Islamic Monotheism) and do deeds of righteousness, We shall admit them to the Gardens under which rivers flow (i.e. in Paradise) to dwell therein forever. Allahs Promise is the Truth, and whose words can be truer than those of Allah? (Of course, none).

Kuliev E.

А тех, кто уверовал и совершал праведные деяния, Мы введем в Райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно по истинному обещанию Аллаха. Чья речь правдивее речи Аллаха?

M.-N.O. Osmanov

Тех же, кто веровал и творил добрые деяния, непременно введем Мы в райские сады, в которых текут ручьи. Они вечно пребудут там согласно истинному обещанию Аллаха. А кто же вернее Аллаха [данному] слову?

Mohammad Habib Shakir

And (as for) those who believe and do good, We will make them enter into gardens beneath which rivers flow, to abide therein for ever; (it is) a promise of Allah, true (indeed), and who is truer of word than Allah?

Mohammed Marmaduke William Pickthall

But as for those who believe and do good works We shall bring them into Gardens underneath which rivers flow, wherein they will abide for ever. It is a promise from Allah in truth; and who can be more truthful than Allah in utterance?

Palmer

But those who believe, and do what is right, we will make them enter into gardens beneath which rivers flow, to dwell therein for aye,- God’s promise in truth; and who is truer than God in speech?

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İnanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız.Uzun süre kalacaklardır orada. Allah’ın şaşmaz vaadidir bu. Söz söyleme bakımından Allah’tan daha doğru ve tutarlı kim olabilir?

Qaribullah

But those who believe and do good works We shall admit them to Gardens underneath which rivers flow, and there they shall live for ever, the promise of Allah is true. And who is truer in speech than Allah!

QXP

On the other hand, We shall soon admit those who attain belief, and work to improve the lot of humanity, to the Gardens beneath which rivers flow. They will abide therein forever. This is the unwavering Promise of Allah; and who can be truer in word than Allah?

Reshad Khalifa

As for those who believe and lead a righteous life, we will admit them into gardens with flowing streams, wherein they live forever. Such is the truthful promise of GOD. Whose utterances are more truthful than GOD’s?

Rodwell

But they who believe and do the things that are right, we will bring them into gardens beneath which the rivers flow; For ever shall they abide therein. Truly it is the promise of God: And whose word is more sure than God’s?

Sale

But they who believe, and do good works, We will surely lead them into gardens, through which rivers flow, they shall continue therein for ever, according to the true promise of God; and who is more true than God in what He saith?

Sher Ali

But as for those who believe and do good works, WE will admit them into Gardens, beneath which streams flow, wherein they will abide forever. It is ALLAH’s unfailing promise; and who can be more truthful than ALLAH in word ?

Unknown German

Die aber glauben und gute Werke tun, die wollen Wir in Gärten führen, durch welche Ströme fließen; darin sollen sie weilen auf ewig und immerdar. (Das ist) Allahs wahrhaftige Verheißung; und wer ist wahrhaftiger in der Rede als Allah?

V. Porokhova

А тех, кто верует и праведно творит, ■ Мы поведем в Сады, реками омовенны, ■ Где пребывать навечно им ■ По верному обетованию Аллаха, – ■ А кто правдивее Аллаха в Слове!

Yakub Ibn Nugman

Иман китереп, Коръән өйрәтүе буенча изге гамәлләр кылучыларның җимеш агачлары астыннан елгалар агучы җәннәтләргә тиздән кертербез, алар анда мәңге калырлар. Аллаһуның вәгъдәсе хак, сүз сөйләүдә кем Аллаһудан да дөресрәк сөйләр?

جالندہری

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو ہم بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ابدالآباد ان میں رہیں گے۔ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ اور خدا سے زیادہ بات کا سچا کون ہوسکتا ہے

طاہرالقادری

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں عنقریب بہشتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ (یہ) اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہوسکتا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.