سوره النساء (4) آیه 125

قرآن، سوره النساء (4) آیه 125

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 126
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 124

عربی

وَ مَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ وَ اتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ اتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً

بدون حرکات عربی

و من أحسن دينا ممّن أسلم وجهه للّه و هو محسن و اتّبع ملّة إبراهيم حنيفا و اتّخذ اللّه إبراهيم خليلا

خوانش

Waman ahsanu deenan mimman aslama wajhahu lillahi wahuwa muhsinun waittabaAAa millata ibraheema haneefan waittakhatha Allahu ibraheema khaleelan

آیتی

دين چه کسي بهتر از دين کسي است که به اخلاص روي به جانب خدا کرد و نيکوکار بود و از دين حنيف ابراهيم پيروي کرد ؟ و خدا ابراهيم را به دوستي خود برگزيد

خرمشاهی

و چه كسى بهدين تر از كسى است كه روى دل به درگاه خدا آورد و نيكوكار باشد و از آيين پاك ابراهيم پيروى كند و خداوند ابراهيم را [همچون] دوست خود برگرفته است.

کاویانپور

دين چه كسى از دين آنكه خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد و پيرو آئين پاك ابراهيم گردد، بهتر است؟ خدا ابراهيم را به دوستى خود برگزيد

انصاریان

و دین چه کسی بهتر است از آنکه همه وجودش را تسلیم خدا کرده و نیکوکار است، و از آیین ابراهیم یکتاپرست حق گرا پیروی کرده است؟ وخدا ابراهیم را [برای حق گرایی، خلوص، پاکی اخلاق واعمالش] دوست خود گرفت.

سراج

و كيست نيكوتر از نظر دين از آن كس كه تسليم كند خود را براى خدا در حاليكه او نيكوكار باشد و پيروى نمايد از آئين ابراهيم در حالى كه از آئين باطل رو گردانيد و به آئين حق گرائيد و گرفت خدا ابراهيم را دوست خود

فولادوند

و دين چه كسى بهتر است از آن كس كه خود را تسليم خدا كرده و نيكوكار است و از آيين ابراهيم حق‏گرا پيروى نموده است؟ و خدا ابراهيم را دوست گرفت.

پورجوادی

چه آيينى بهتر از دين كسى است كه خود را تسليم خدا كند و نيكوكار باشد و پيرو دين پاك ابراهيم شود؟ خداوند ابراهيم را به دوستى خود برگزيده است.

حلبی

و كيست نيكوتر به آيين، از آن كس كه روى خود را به خداى آورد و نيكوكار [هم‏] باشد و از آيين يكتاپرستى ابراهيم پيروى كند، [زيرا كه‏] خدا ابراهيم را دوست گرفت.

اشرفی

و كيست بهتر در دين از آنكه خالص گردانيد وجهش از براى خدا و او نيكوكار است و پيروى كرد دين ابراهيم حق گرامى را و گرفت خدا ابراهيم را دوست

خوشابر مسعود انصاري

و چه كسى نيك آيين‏تر است از كسى كه نيكوكارانه روى خويشتن به سوى خدا نهاد و از آيين ابراهيم كه پاك دين بود پيروى كرد. و خداوند ابراهيم را دوست گرفت

مکارم

دین و آیین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را تسلیم خدا کند، و نیکوکار باشد، و پیرو آیین خالص و پاکِ ابراهیم گردد؟ و خدا ابراهیم را به دوستیِ خود، انتخاب کرد.

مجتبوی

و كيست از جهت دين نيكوتر از آن كه روى [دل‏] خود را به خداى سپرده در حالى كه نيكوكار است و از آيين ابراهيم حق گراى پيروى نموده، و خدا ابراهيم را دوست گرفت.

مصباح زاده

و كيست بهتر در دين از آنكه خالص گردانيد وجهش را از براى خدا و او نيكوكار است و پيروى كرد دين ابراهيم حق گراى را گرفت خدا ابراهيم را دوست

معزی

و كيست به دين تر (نكوتر دين) از آن كس كه روى به خدا آورد و او نكوكار باشد و پيروى كند آئين ابراهيم يكتاپرست را و برگرفت خدا ابراهيم را دوستى

قمشه ای

دین چه کس بهتر از آن کسی است که خود را تسلیم (حکم) خدا نموده و هم نیکوکار است و پیروی از آیین ابراهیم حنیف نموده؟! آن ابراهیمی که خدا او را به مقام دوستی خود برگزیده است.

رشاد خليفه

چه كسي در دين خود بهتر از آن کسي هدايت يافته است كه كاملاً تسليم خدا‌ست و زندگي پرهيزكارانه‌اي را در پيش مي‌ گيرد، كه با آيين ابراهيم- يكتاپرستي- مطابق است؟ خدا ابراهيم را به عنوان دوستي محبوب برگزيده است.

Literal

And who (is in) a better religion from (than) who submitted/surrendered his face to God, and he is (a) good doer, and he followed Abraham’s religion/faith, Unifier of God ? And God took Abraham (as) a faithful/close friend.

Al-Hilali Khan

And who can be better in religion than one who submits his face (himself) to Allah (i.e. follows Allahs Religion of Islamic Monotheism); and he is a Muhsin (a good-doer – see V.:). And follows the religion of Ibrahim (Abraham) Hanifa (Islamic Monotheism – to worship none but Allah Alone). And Allah did take Ibrahim (Abraham) as a Khalil (an intimate friend).

Arthur John Arberry

And who is there that has a fairer religion than he who submits his will to God being a good-doer, and who follows the creed of Abraham, a man of pure faith? And God took Abraham for a friend.

Asad

And who could be of better faith than he who surrenders his whole being unto God and is a doer of good withal, and follows the creed of Abraham, who turned away from all that is false – seeing that God exalted Abraham with His love?

Dr. Salomo Keyzer

Wie is beter in den godsdienst dan hij, die zich aan God overgeeft en goed doet, en de wet van Abraham den Vrome volgt? naardien God Abraham tot zijnen vriend heeft genomen.

Free Minds

And who is better in the system than one who surrenders himself to God, and is a good doer, and he followed the creed of Abraham in monotheism? And God has taken Abraham as a friend.

Hamza Roberto Piccardo

Chi [potrebbe scegliere] religione migliore di colui che sottomette a Allah il suo volto, opera il bene e segue sinceramente la religione di Abramo il sincero? Allah prese Abramo per amico.

Hilali Khan

And who can be better in religion than one who submits his face (himself) to Allah (i.e. follows Allahs Religion of Islamic Monotheism); and he is a Muhsin (a good-doer – see V.2:112). And follows the religion of Ibrahim (Abraham) Hanifa (Islamic Monotheism – to worship none but Allah Alone). And Allah did take Ibrahim (Abraham) as a Khalil (an intimate friend).

Kuliev E.

Чья религия может быть прекраснее религии того, кто покорил свой лик Аллаху, будучи творящим добро, и последовал за верой Ибрахима (Авраама), исповедуя единобожие? Аллах сделал Ибрахима (Авраама) Своим возлюбленным.

M.-N.O. Osmanov

Есть ли кто-нибудь прекраснее своей верою того добродеющего, кто полностью предался Аллаху и последовал за верой Ибрахима-ханифа? А ведь Аллах сделал Ибрахима [Своим] другом.

Mohammad Habib Shakir

And who has a better religion than he who submits himself entirely to Allah? And he is the doer of good (to others) and follows the faith of Ibrahim, the upright one, and Allah took Ibrahim as a friend.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Who is better in religion than he who surrendereth his purpose to Allah while doing good (to men) and followeth the tradition of Abraham, the upright? Allah (Himself) chose Abraham for friend.

Palmer

Who has a better religion than he who resigns his face to God, and does good, and follows the faith of Abraham, as a ‹Hanif?- for God took Abraham as a friend.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Güzel düşünüp/güzellikler sergileyerek ve özü-sözü doğru bir halde İbrahim’in milletine uyarak yüzünü Allah’a teslim edenden daha güzel dinli kim olabilir! Allah İbrahim’i dost edinmişti.

Qaribullah

And who is better in religion than he who submits his face to Allah, being a gooddoer, and follows the Creed of Abraham, pure in faith? Allah took Abraham for a close friend.

QXP

Who has a better DEEN (System of Life) than the one who submits completely to Allah, and thus becomes a benefactor of humanity? Such a person is, in fact, following the Way of Abraham, the upright whom Allah chose for friend.

Reshad Khalifa

Who is better guided in his religion than one who submits totally to GOD, leads a righteous life, according to the creed of Abraham: monotheism? GOD has chosen Abraham as a beloved friend.

Rodwell

And who hath a better religion than he who resigneth himself to God, who doth what is good, and followeth the faith of Abraham in all sincerity? And God took Abraham for his friend.

Sale

Who is better in point of religion, than he who resigneth himself unto God, and is a worker of righteousness, and followeth the law of Abraham the orhodox? Since God took Abraham for his friend:

Sher Ali

And who is better in faith than he who submits himself entirely to ALLAH, and he is a doer of good and follows the religion of Abraham ? And ALLAH took Abraham for a special friend.

Unknown German

Und wer hat einen schöneren Glauben als jener, der sich Allah ergibt, der Gutes wirkt und der dem Bekenntnis Abrahams, des Aufrechten im Glauben, folgt? Und Allah nahm Sich Abraham besonders zum Freund.

V. Porokhova

Кто лучше исповедует религию, чем тот, ■ Кто обратил свой лик к Аллаху, ■ Добро творит благочестиво ■ И следует путем ханифа Ибрахима! ■ Поистине, Аллах взял другом Ибрахима!

Yakub Ibn Nugman

Берәү йөзен Аллаһуга тәслим кылса, ягъни ислам юлы белән Аллаһуга тапшырылса һәм Коръән өйрәтүе буенча изге гамәлләр кылса, аннары Ибраһим диненә ияреп, хаклык тарафына ныклап юнәлсә, әнә шул кешенең диненнән дә күркәмрәк дин булырмы? Бит Аллаһ Ибраһимне үзенә дус итеп алды.

جالندہری

اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہوسکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے۔ اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسوں (مسلمان ) تھے اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا

طاہرالقادری

اور دینی اعتبار سے اُس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنا رُوئے نیاز اللہ کے لئے جھکا دیا اور وہ صاحبِ احسان بھی ہوا، اور وہ دینِ ابراہیم (علیہ السلام) کی پیروی کرتا رہا جو (اللہ کے لئے) یک سُو (اور) راست رَو تھے، اور اللہ نے ابراہیم (علیہ السلام) کو اپنا مخلص دوست بنا لیا تھا (سو وہ شخص بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ کا دوست ہو گیا) ،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.