سوره النساء (4) آیه 136

قرآن، سوره النساء (4) آیه 136

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 137
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 135

عربی

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلى رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً

بدون حرکات عربی

يا أيّها الّذين آمنوا آمنوا باللّه و رسوله و الكتاب الّذي نزّل على رسوله و الكتاب الّذي أنزل من قبل و من يكفر باللّه و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر فقد ضلّ ضلالا بعيدا

خوانش

Ya ayyuha allatheena amanoo aminoo biAllahi warasoolihi waalkitabi allathee nazzala AAala rasoolihi waalkitabi allathee anzala min qablu waman yakfur biAllahi wamala-ikatihi wakutubihi warusulihi waalyawmi al-akhiri faqad dalla dalalan baAAeedan

آیتی

اي کساني که ايمان آورده ايد ، به خدا و پيامبرش و اين کتاب که بر، پيامبرش نازل کرده و آن کتاب که پيش از آن نازل کرده ، به حقيقت ايمان بياوريد و هر که به خدا و فرشتگانش و کتابهايش و پيامبرانش و به روزقيامت کافر شود سخت در گمراهي افتاده است

خرمشاهی

اى كسانى كه ايمان آورده ايد، به خداوند و پيامبر او و كتابى كه بر پيامبرش فرو فرستاده است و كتابى كه از پيش نازل كرده است، ايمان بياوريد و هر كس به خداوند و فرشتگانش و كتابهايش و پيامبرانش و روز بازپسين، كفر بورزد، به گمراهى دور و درازى افتاده است.

کاویانپور

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، بخدا و پيامبر او و بكتابى كه بر پيامبر نازل شده و كتابى كه قبل از آن فرستاده شده است، ايمان بياوريد و هر كس به خدا و فرشتگان او و كتاب‏هاى آسمانى و فرستادگان او و روز آخرت كفر بورزد، در گمراهى بسيار دورى افتاده است.

انصاریان

ای اهل ایمان! به خدا و پیامبرش و کتابی که بر پیامبرش نازل کرده و به کتابی که پیش از این فرستاده [از روی صدق و حقیقت] ایمان بیاورید. و هر که به خدا و فرشتگان و کتاب های آسمانی و پیامبران او و روز قیامت کافر شود، یقیناً به گمراهیِ دور و درازی دچار شده است.

سراج

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد (در ظاهر) ايمان بياوريد (در باطن) بخدا و رسولش و كتابى كه فرو فرستاده است بر پيامبرش و كتابى كه فرو فرستاده پيش از قرآن (كه آن تورات و انجيل است) و هر كه كافر شود بخدا و فرشتگانش و كتابهايش و فرستادگانش و روز رستخيز حقا كه گمراه شدنى در غايت دورى

فولادوند

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به خدا و پيامبر او و كتابى كه بر پيامبرش فرو فرستاد، و كتابهايى كه قبلا نازل كرده بگرويد؛ و هر كس به خدا و فرشتگان او و كتابها و پيامبرانش و روز بازپسين كفر ورزد، در حقيقت دچار گمراهى دور و درازى شده است.

پورجوادی

اى مؤمنان به خدا و پيامبرش و كتابى كه بر او نازل كرده و كتابى كه پيشتر فرستاده است، ايمان بياوريد و هر كس به خدا، فرشتگان، كتابها و فرستادگانش و روز بازپسين كافر شود، در گمراهى بى‏سرانجامى افتاده است.

حلبی

اى كسانى كه [به زبان‏] ايمان آورده‏ايد [به دل‏] به خدا و پيامبرش و به كتابى كه بر پيامبرش فرو فرستاده و كتابى كه پيش از آن نازل كرده ايمان آوريد. و آن كس كه به خدا و فرشتگانش و كتابهايش و پيامبرانش و به روز آخرت كفر بورزد بى‏گمان گمراه است [به‏] گمراهى دور.

اشرفی

اى آنكسانيكه گرويديد ايمان آوريد بخدا و رسول او و بكتابى كه فرو فرستاد بر رسولش و كتابى كه فرو فرستاد از پيش و هر كه كافر شود بخدا و فرشتگان او و كتابهاى او و رسولان او و روز بازپسين پس بحقيقت گمراه شد گمراهى دور

خوشابر مسعود انصاري

اى مؤمنان، به خدا و رسولش و آن كتابى كه بر رسولش فرو فرستاده و آن كتابى كه پيش از اين نازل كرده است، ايمان آريد و هر كس به خدا و فرشتگانش و كتابهايش و فرستادگانش و روز قيامت كافر شود [بداند كه‏] به گمراهى دور و درازى گرفتار آمده است

مکارم

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خدا و پیامبرش، و کتابی که بر او نازل کرده، و کتب (آسمانی) که پیش از این فرستاده است، ایمان (واقعی) بیاورید کسی که خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبرانش و روز واپسین را انکار کند، در گمراهی دور و درازی افتاده است.

مجتبوی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به خدا و پيامبر او و كتابى كه بر فرستاده‏اش فروفرستاده و كتابى كه پيش از اين فروفرستاده بگرويد، و هر كه به خداى و فرشتگان و كتابها و فرستادگان او و به روز بازپسين كافر شود هر آينه گمراه گشته گمراهيى دور.

مصباح زاده

اى آنكسانيكه گرويديد ايمان آوريد بخدا و رسول او و بكتابى كه فرو فرستاد بر رسولش و كتابى كه فرو فرستاد از پيش و هر كه كافر شود بخدا و فرشتگان او و كتابهاى او و رسولان او و روز بازپسين پس بحقيقت گمراه شد گمراهى دور

معزی

اى آنان كه ايمان آورديد ايمان آريد به خدا و پيمبرش و كتابى كه فرستاد بر پيمبرش و كتابى كه فرستاده است از پيش و كسى كه كفر ورزد به خدا و فرشتگان و كتابهايش و پيمبرانش و به روز بازپسين همانا گمراه شده است گمراهى دور

قمشه ای

ای کسانی که (به زبان) ایمان آورده‌اید، (به حقیقت و از دل هم) ایمان آورید به خدا و رسول او و کتابی که به رسول خود فرستاده و کتابی که پیش از او فرستاده (تورات و انجیل) . و هر که به خدا و فرشتگان و کتابها (ی آسمانی) و رسولان او و روز قیامت کافر شود به گمراهی سخت و دور (از سعادت) درافتاده است.

رشاد خليفه

اي کساني که ايمان آورده ايد، به خدا و رسولش و به کتاب آسماني که از طريق رسولش نازل کرده است و به کتاب آسماني که پيش از آن نازل کرده است، ايمان بياوريد. هر کس نخواهد به خدا و فرشتگان او و کتب آسماني او و رسولان او و روز آخر ايمان آورد، مسلماً سخت گمراه شده است.

Literal

You, you those who believed, believe with God and His messenger, and The Book that He descended on His messenger and The Book that He descended from before, and who disbelieves with God, and His angels, and His Books and His messengers and the Day the Last/Resurrection Day, so (he) had misguided a distant/far misguidance.

Al-Hilali Khan

O you who believe! Believe in Allah, and His Messenger (Muhammad SAW), and the Book (the Quran) which He has sent down to His Messenger, and the Scripture which He sent down to those before (him), and whosoever disbelieves in Allah, His Angels, His Books, His Messengers, and the Last Day, then indeed he has strayed far away.

Arthur John Arberry

O believers, believe in God and His Messenger and the Book He has sent down on His Messenger and the Book which He sent down before. Whoso disbelieves in God and His angels and His Books, and His Messengers, and the Last Day, has surely gone astray into far error.

Asad

O you who have attained to faith! Hold fast unto your belief in God and His Apostle, and in the divine writ which He has bestowed from on high upon His Apostle, step by step, as well as in the revelation which He sent down aforetime: for he who denies God, and His angels, and His revelations, and His apostles, and the Last Day, has indeed gone far astray.

Dr. Salomo Keyzer

O ware geloovigen! gelooft aan God en zijn gezant, en het boek dat hij door zijn gezant heeft nedergezonden, en het boek dat hij vroeger nederzond. En hij die niet in God gelooft, en zijne engelen, en zijne geschriften; en zijne gezanten, en den jongsten dag, doolt zeker op een breeden dwaalweg.

Free Minds

O you who believe; believe in God and His messenger, and the Scripture which was sent down to His messenger, and the Scripture that was sent before. And whoever rejects God, and His Angels, and His Scriptures, and His messengers, and the Last Day; then he has strayed a far straying.

Hamza Roberto Piccardo

O voi che credete, credete in Allah e nel Suo Messaggero, al Libro che ha via via fatto scendere sul Suo Messaggero e alle Scritture che ha fatto scendere in precedenza. Chi non crede in Allah, nei Suoi angeli, nei Suoi Libri e nei Suoi Messaggeri e al Giorno Ultimo, si perde lontano nella perdizione.

Hilali Khan

O you who believe! Believe in Allah, and His Messenger (Muhammad SAW), and the Book (the Quran) which He has sent down to His Messenger, and the Scripture which He sent down to those before (him), and whosoever disbelieves in Allah, His Angels, His Books, His Messengers, and the Last Day, then indeed he has strayed far away.

Kuliev E.

О те, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его Посланника и Писание, которое Он ниспослал Своему Посланнику, и Писание, которое Он ниспослал прежде. А кто не уверовал в Аллаха, Его ангелов, Его Писания, Его посланников и Последний день, тот впал в глубокое заблуждение.

M.-N.O. Osmanov

О вы, которые уверовали! Веруйте в Аллаха, Его Посланника, Писание, которое Он ниспослал Своему Посланнику, а также в писание, которое Он ниспослал прежде. Тот, кто не верует в Аллаха, Его ангелов, Его писания, Его посланников и в Судный день, впал в глубокое заблуждение.

Mohammad Habib Shakir

O you who believe! believe in Allah and His Messenger and the Book which He has revealed to His Messenger and the Book which He revealed before; and whoever disbelieves in Allah and His angels and His messengers and the last day, he indeed strays off into a remote error.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O ye who believe! Believe in Allah and His messenger and the Scripture which He hath revealed unto His messenger, and the Scripture which He revealed aforetime. Whoso disbelieveth in Allah and His angels and His scriptures and His messengers and the Last Day, he verily hath wandered far astray.

Palmer

O ye who believe! believe in God and His apostles, and the Book which He hath revealed to His Apostle, and the Book which He sent down before; for whoso disbelieves in God, and His angels, and His Apostle, and the last day, has erred a wide error.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey iman edenler! Allah’a, onun resulüne, resulüne indirmiş olduğu Kitap’a, daha önce indirmiş olduğu Kitap’a inanın. Kim Allah’ı, O’nun meleklerini, kitaplarını, resullerini ve âhiret gününü inkâr ederse geri dönüşü olmayan bir sapıklığa düşmüş olur.

Qaribullah

Believers, believe in Allah and His Messenger (Muhammad), in the Book He has sent down to His Messenger, and in the Book He sent down before. Whosoever disbelieves in Allah, His angels, His Books, His Messengers, and the Last Day, has surely gone astray into far error.

QXP

O You who have chosen to be graced with belief! (and call yourselves Muslims)! Believe in Allah and His Messenger, and the Book He has revealed to His Messenger, and ( the fact that He revealed) the Scripture before. (Belief to the point of Conviction can only be attained through reason and not as a birth right (12:108)). One who denies Allah, and His Angels, and His Books, and His Messengers, and the Last Day, has gone far astray.

Reshad Khalifa

O you who believe, you shall believe in GOD and His messenger, and the scripture He has revealed through His messenger, and the scripture He has revealed before that. Anyone who refuses to believe in GOD, and His angels, and His scriptures, and His messengers, and the Last Day, has indeed strayed far astray.

Rodwell

O ye who believe! believe in God and his Apostle, and the Book which he hath sent down to his Apostle, and the Book which he hath sent down aforetime. Whoever believeth not on God and his Angels and his Books and his Apostles, and in the last day, he verily hath erred with far-gone error.

Sale

O true believers, believe in God and his Apostle, and the book which he hath caused to descend unto his Apostle, and the book which He hath formerly sent down. And whosoever believeth not in God, and his angels, and his scriptures, and his Apostles, and the last day, he surely erreth in a wide mistake.

Sher Ali

O ye who believe ! believe in ALLAH and HIS Messenger and in the Book which HE had revealed to HIS Messenger, and the Book which HE revealed before it. And whoso disbelieves in ALLAH and HIS angels, and HIS Books and HIS Messengers and the Last Day, has surely strayed far away.

Unknown German

O ihr Gläubigen, glaubet an Allah und Seinen Gesandten und an das Buch, das Er Seinem Gesandten herabgesandt hat, und an die Schrift, die Er zuvor herabsandte. Und wer nicht an Allah und Seine Engel und Seine Bücher und Seine Gesandten und an den Jüngsten Tag glaubt, der ist wahrlich weit irregegangen.

V. Porokhova

О вы, кто верует! ■ Уверуйте в Аллаха и посланника Его, ■ И в то Писание, что Он низвел ему, ■ И в то Писание, что ниспослал Он прежде. ■ А кто не верует в Аллаха, ■ В ангелов Его, в Его Писания, ■ В Посланников Его и в День Последний, ■ Тот пребывает в крайнем заблужденье.

Yakub Ibn Nugman

Ий ышанучылар! Хак ышану илә ышаныгыз Аллаһуга, расүленә, рәсүленә иңдергән Коръәнгә һәм әүвәл иңдерелгән китапларга! Аллаһуга хак ышану – аңа итагать итү, гыйбадәт кылу илә, рәсүлгә хак ышану – аңа иярү илә. Коръәнгә хак ышану – аның илә гамәл кылу белән һәм ахирәткә хак ышану – ахирәткә әзерләнү илә булыр. Берәү Аллаһуга, аның фәрештәләренә, китапларына, расүлләренә һәм ахирәт көненә ышануны инкяр итсә, яки хак ышану илә ышанмаса, ул кеше бик ерак адашу илә адашты.

جالندہری

مومنو! خدا پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنی پیغمبر (آخرالزماں) پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ۔ اور جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روزقیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا

طاہرالقادری

اے ایمان والو! تم اللہ پر اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر نازل فرمائی ہے اور اس کتاب پر جو اس نے (اس سے) پہلے اتاری تھی ایمان لاؤ، اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے تو بیشک وہ دور دراز کی گمراہی میں بھٹک گیا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.