سوره النساء (4) آیه 137

قرآن، سوره النساء (4) آیه 137

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 138
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 136

عربی

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً

بدون حرکات عربی

إنّ الّذين آمنوا ثمّ كفروا ثمّ آمنوا ثمّ كفروا ثمّ ازدادوا كفرا لم يكن اللّه ليغفر لهم و لا ليهديهم سبيلا

خوانش

Inna allatheena amanoo thumma kafaroo thumma amanoo thumma kafaroo thumma izdadoo kufran lam yakuni Allahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabeelan

آیتی

هر آينه خداوند آنان را که ايمان آوردند سپس کافر شدند و باز ايمان آوردند ، سپس کافر شدند و به کفر خويش افزودند نخواهد آمرزيد و به راه راست هدايت نخواهد کرد

خرمشاهی

كسانى كه ايمان آوردند، سپس كفر ورزيدند، سپس ايمان آوردند، و دوباره كفر ورزيدند، و سپس بر كفر خود افزودند، خداوند در مقام آمرزش آنان نيست و راهى به ايشان نمى نماياند.

کاویانپور

خدا كسانى را كه نخست ايمان آورده بعد كافر شدند و دوباره ايمان آورده دگر بار كافر شدند و سپس بر كفر خود افزودند هرگز نخواهد بخشيد و آنها را براه راست هدايت نخواهد كرد.

انصاریان

کسانی که ایمان آوردند، سپس کفر ورزیدند، باز ایمان آوردند، و بار دیگر کافر شدند، آن گاه بر کفر خود افزودند، خدا بر آن نیست که آنان را بیامرزد، و به راهی هدایت کند.

سراج

البته كسانى كه گرويدند سپس كافر شدند بعد از آن ايمان آوردند سپس كافر شدند (و از آن كفر بازنگشتند) و بيفزودند كفر را خدا بر آن نيست كه هرگز بيامرزد ايشان را و نه اينكه راهنمائيشان كند به راهى (راست)

فولادوند

كسانى كه ايمان آوردند، سپس كافر شدند؛ و باز ايمان آوردند، سپس كافر شدند؛ آنگاه به كفر خود افزودند، قطعاً خدا آنان را نخواهد بخشيد و راهى به ايشان نخواهد نمود.

پورجوادی

كسانى كه ايمان آوردند، سپس كافر شدند و دوباره ايمان آوردند و بار ديگر كافر شدند و بر كفر خود افزودند، خداوند هرگز آنان را نمى‏آمرزد و هدايتشان نخواهد كرد.

حلبی

بى‏گمان كسانى كه ايمان آوردند سپس كافر شدند، باز ايمان آوردند و باز هم كافر شدند و بر كفر [خود] افزودند اميد آن نيست كه خدا آنها را بيامرزد و به راه راست هدايت كند.

اشرفی

بدرستيكه آنان كه ايمان آوردند پس كافر شدند پس گرويدند پس كافر شدند پس افزودند كفر را نباشد خدا را بيامرزد ايشانرا و نه راه نمايد ايشانرا راهى

خوشابر مسعود انصاري

به راستى آنان كه ايمان آوردند، سپس كافر شدند، آن گاه ايمان آوردند باز كفر ورزيدند، آن گاه به كفر [خود] افزودند، هرگز خداوند آنان را نخواهد بخشيد و به آنان راهى نخواهد نماياند

مکارم

کسانی که ایمان آوردند، سپس کافر شدند، باز هم ایمان آوردند، و دیگربار کافر شدند، سپس بر کفر خود افزودند، خدا هرگز آنها را نخواهد بخشید، و آنها را به راه (راست) هدایت نخواهد کرد.

مجتبوی

كسانى كه ايمان آوردند سپس كافر شدند و پس از آن ايمان آوردند و باز كافر شدند و آنگاه بر كفر خويش افزودند خداى بر آن نيست كه آنان را بيامرزد و نه اينكه راهى بديشان بنمايد.

مصباح زاده

بدرستى كه آنان كه ايمان آوردند پس كافر شدند پس گرويدند پس كافر شدند پس افزودند كفر را نباشد خدا را كه بيامرزد ايشان را و نه راه نمايد ايشان را راهى

معزی

همانا آنان كه ايمان آوردند پس كافر شدند و سپس ايمان آوردند و پس كافر شدند پس فزونى يافتند در كفر نيست خدا آمرزنده ايشان و نه راهنمائيشان كند به راهى

قمشه ای

آنان که نخست ایمان آورده سپس کافر شدند، باز ایمان آورده دیگر بار کافر شدند، پس بر کفر خود افزودند، اینان را خدا نخواهد بخشید و به راهی هدایت نخواهد فرمود.

رشاد خليفه

مطمئناً، كساني كه ايمان مي ‌آورند، سپس كافر مي شوند و بعد ايمان مي ‌آورند، سپس كافر مي ‌شوند، سپس در كفر عميق‌تري فرو مى روند، خدا آنها را نخواهد بخشيد و به هيچ راهي هدايت نخواهد كرد.

Literal

That those who believed then disbelieved, then they believed, then they disbelieved, then they increased disbelief, God was/is not to forgive for them, and nor to guide them a way/path .

Al-Hilali Khan

Verily, those who believe, then disbelieve, then believe (again), and (again) disbelieve, and go on increasing in disbelief; Allah will not forgive them, nor guide them on the (Right) Way.

Arthur John Arberry

Those who believe, and then disbelieve, and then believe, and then disbelieve, and then increase in unbelief-God is not likely to forgive them, neither to guide them on any way.

Asad

Behold, as for those who come to believe, and then deny the truth, and again come to believe, and again deny the truth, and thereafter grow stubborn in their denial of the truth – God will not forgive them, nor will He guide them in any way.

Dr. Salomo Keyzer

Daarenboven zal God hun die geloofden, en daarna ongeloovig werden, en dan weder geloofden, en daarna niet geloofden en in ongeloovigheid toenamen, op geenerlei wijze vergeven, noch hen op den rechten weg leiden.

Free Minds

Those who believe, then reject, then believe, then reject, then they increase in rejection; God was neither to forgive them nor to guide them to the path.

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che credettero e poi negarono, ricredettero e poi rinnegarono, non fecero che accrescere la loro miscredenza. Allah non li perdonerà e non li guiderà sulla via.

Hilali Khan

Verily, those who believe, then disbelieve, then believe (again), and (again) disbelieve, and go on increasing in disbelief; Allah will not forgive them, nor guide them on the (Right) Way.

Kuliev E.

Воистину, Аллах не простит и не наставит на путь тех, которые уверовали, затем стали неверующими, затем опять уверовали, затем опять стали неверующими, а затем приумножили свое неверие.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, Аллах не таков, чтобы простить и направить на прямой путь тех, которые [сначала] уверовали, а потом снова перестали верить, потом вновь уверовали, опять утратили веру и даже глубже погрузились в неверие.

Mohammad Habib Shakir

Surely (as for) those who believe then disbelieve, again believe and again disbelieve, then increase in disbelief, Allah will not forgive them nor guide them in the (right) path.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! those who believe, then disbelieve and then (again) believe, then disbelieve, and then increase in disbelief, Allah will never pardon them, nor will He guide them unto a way.

Palmer

Verily, those who believe and then misbelieve, and then believe and then misbelieve, and then increase in misbelief, God will never pardon them, nor will He guide them in the path.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onlar ki inandılar, sonra küfre saptılar; yine inandılar, tekrar küfre saptılar, sonra da küfrü artırdılar; işte Allah onları affetmeyecek, onları hiçbir yola kılavuzlamayacaktır.

Qaribullah

Those who believe, and then disbelieve, and then believe, and then disbelieve, and increase in disbelief Allah is not to forgive them nor guide them on a way.

QXP

Those who believe, then disbelieve and again believe, then disbelieve, and thus grow stubborn in denial of the Truth, Allah will not forgive them, nor will He intervene to walk them through to the Way.

Reshad Khalifa

Surely, those who believe, then disbelieve, then believe, then disbelieve, then plunge deeper into disbelief, GOD will not forgive them, nor will He guide them in any way.

Rodwell

Verily, they who believed, then became unbelievers, then believed, and again became unbelievers, and then increased their unbelief – it is not God who will forgive them or guide them into the way.

Sale

Moreover they who believed, and afterwards became infidels, and then believed again, and after that disbelieved, and increased in infidelity, God will by no means forgive them, nor direct them into the right way.

Sher Ali

Those who believe, then disbelieve, then again believe, then disbelieve and then increase in disbelief, ALLAH will never forgive them nor will HE guide them to the right way.

Unknown German

Die aber glaubten und hernach ungläubig wurden, dann (wieder) glaubten, dann abermals ungläubig wurden und noch zunahmen im Unglauben, denen wird Allah nimmermehr vergeben noch sie des Weges leiten.

V. Porokhova

А те, которые уверовали (в Бога), ■ Потом же отреклись, ■ Потом уверовали вновь, ■ И отреклись опять – ■ И тем неверие усилили свое, – ■ Тех не простит Аллах, ■ Прямой стезею не направит.

Yakub Ibn Nugman

Дөреслектә монафикълар иман китерделәр, соңра Коръән хөкемнәрен инкяр итеп кәфер булдылар, аннары тәүбә итеп иман китерделәр, янә Коръән аятьләрен инкяр итеп кәфер булдылар, аннары Коръән хөкемнәрен инкяр итүләрен арттырдылар. Инде Аллаһ аларны ярлыкаучы һәм туры юлга күндерүче булмады.

جالندہری

جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوگئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہوگئے پھر کفر میں بڑھتے گئے ان کو خدا نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا رستہ دکھائے گا

طاہرالقادری

بیشک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوگئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوگئے، پھر کفر میں اوربڑھ گئے تواللہ ہرگز (یہ ارادہ فرمانے والا) نہیں کہ انہیں بخش دے اور نہ (یہ کہ) انہیں سیدھا راستہ دکھائے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.