سوره النساء (4) آیه 140

قرآن، سوره النساء (4) آیه 140

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 141
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 139

عربی

وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِها وَ يُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جامِعُ الْمُنافِقِينَ وَ الْكافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً

بدون حرکات عربی

و قد نزّل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات اللّه يكفر بها و يستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتّى يخوضوا في حديث غيره إنّكم إذا مثلهم إنّ اللّه جامع المنافقين و الكافرين في جهنّم جميعا

خوانش

Waqad nazzala AAalaykum fee alkitabi an itha samiAAtum ayati Allahi yukfaru biha wayustahzao biha fala taqAAudoo maAAahum hatta yakhoodoo fee hadeethin ghayrihi innakum ithan mithluhum inna Allaha jamiAAu almunafiqeena waalkafireena fee jahannama jameeAAan

آیتی

و از اين پيش ، در اين کتاب بر شما نازل کرده ايم که چون شنيديد کساني آيات خدا را انکار مي کنند و آن را به ريشخند مي گيرند با آنان منشينيد تا آنگاه که به سخني ديگر پردازند و گر نه شما نيز همانند آنها خواهيد بود و خدا همه منافقان و کافران را در جهنم گرد مي آورد

خرمشاهی

و در كتاب بر شما نازل كرده است كه چون بشنويد كه به آيات الهى كفر مىورزند و آنها را به ريشخند مى گيرند، با آنان منشينيد تا به سخن ديگرى جز آن بپردازند; چرا كه در اين صورت شما نيز مانند آنان خواهيد بود; [بدانيد كه] خداوند گردآورنده منافقان و كافران يكجا در

کاویانپور

خدا در قرآن براى شما مقرر فرموده: هنگامى كه بشنويد افرادى بر آيات خدا كفر مى‏ورزند و آن را مورد تمسخر قرار مى‏دهند (در آنجا نايستيد و) با آنها ننشينيد (و بسخنان آنها گوش ندهيد و از آنجا دور شويد) تا اينكه بگفتارى ديگر بپردازند، زيرا در اينصورت شما نيز همانند آنها خواهيد بود. خدا همه منافقان و كافران را در دوزخ جمع خواهد كرد

انصاریان

البته خدا [این فرمان را] در قرآن بر شما نازل کرده است که چون بشنوید گروهی آیات خدا را مورد انکار و استهزا قرار می دهند، با آنان ننشینید تا در سخنی دیگر درآیند، [اگر بنشینید] شما هم [در به دوش کشیدن بار گناه انکار و استهزا] مانند آنان خواهید بود؛ یقیناً خدا همه منافقان و کافران را در دوزخ گرد خواهد آورد.

سراج

و البته خدا فرو فرستاده بر شما در قرآن كه هرگاه بشنويد آيه‏هاى خدا را كه انكار مى‏شود مضمون آنها و استهزاء كرده مى‏شود به آنها پس منشينيد با كافران تا آنگاه كه شروع كنند در سخنى غير استهزاء البته شما در آن هنگام مانند ايشان هستيد بى‏گمان خدا جمع خواهد كرد منافقان و كافران را در دوزخ همگى

فولادوند

و البتّه [خدا] در كتاب [قرآن‏] بر شما نازل كرده كه: هر گاه شنيديد آيات خدا مورد انكار و ريشخند قرار مى‏گيرد، با آنان منشينيد تا به سخنى غير از آن درآيند، چرا كه در اين صورت شما هم مثل آنان خواهيد بود. خداوند، منافقان و كافران را همگى در دوزخ گرد خواهد آورد.

پورجوادی

در قرآن بر شما نازل شده كه چون شنيديد آيات خدا را منكر مى‏شوند و مسخره مى‏كنند، با آنها ننشينيد تا به سخن ديگرى بپردازند، و گر نه شما هم مانند آنها هستيد، خدا همه منافقان و كافران را در دوزخ جمع مى‏كند.

حلبی

و بى‏شك [خدا] در اين كتاب، بر شما [فرمانى‏] فرود فرستاد كه چون بشنويد آيات خدا [از سوى منافقان‏] مورد انكار و ريشخند قرار مى‏گيرد با آنها منشينيد تا به سخنى جز آن بپردازند و بى‏ترديد شما هم در آن وقت مانند آنها هستيد. براستى خدا گرد آورنده همه منافقان و كافران در دوزخ است.

اشرفی

و بتحقيق فرستاد بر شما در كتاب آنكه چون بشنويد آيت‏هاى خدا را كه كفر ورزيده مى‏شود بآن و استهزاء كرده ميشود به آن پس ننشينيد با ايشان تا آنكه شروع كنند در سخنى جز آن بدرستيكه شما آنگاه مانند ايشانيد بدرستيكه خدا جمع كننده منافقان و كافران است در دوزخ همه

خوشابر مسعود انصاري

و بى گمان [خداوند] در كتاب [اين حكم‏] را بر شما نازل كرده است كه چون بشنويد آيات خدا، انكار مى‏شوند و مورد ريشخند قرار مى‏گيرند، با آنان منشينيد تا آنكه در سخنى جز آن در آيند [و اگر با آنان بنشينيد] قطعا شما [نيز] آن گاه همچون آنان خواهيد بود. بى گمان خداوند گردآورنده منافقان و كافران- همگى- در جهنّم است

مکارم

و خداوند (این حکم را) در قرآن بر شما نازل کرده که هرگاه بشنوید افرادی آیات خدا را انکار و استهزا می‌کنند، با آنها ننشینید تا به سخن دیگری بپردازند! وگرنه، شما هم مثل آنان خواهید بود. خداوند، منافقان و کافران را همگی در دوزخ جمع می‌کند.

مجتبوی

و همانا در [اين‏] كتاب بر شما فروفرستاد كه چون بشنويد كه به آيات خدا كافر شوند و آنها را مسخره كنند با آنان منشينيد تا به گفتارى ديگر پردازند كه آنگاه- اگر بنشينيد- شما هم مانند آنهاييد. همانا خدا فراهم‏آرنده همه منافقان و كافران در دوزخ است.

مصباح زاده

و بتحقيق فرستاد بر شما در كتاب آنكه چون بشنويد آيت‏هاى خدا را كه كفر ورزيده ميشود بان و استهزاء كرده ميشود به آن پس ننشينيد با ايشان تا آنكه شروع كنند در سخنى جز آن بدرستى كه شما آنگاه مانند ايشانيد بدرستى كه خدا جمع كننده منافقان و كافران است در دوزخ همه

معزی

و همانا فرود آورده است بر شما در كتاب كه اگر شنيديد به آيتهاى خدا كفرورزى مى شود يا استهزاء مى شود بدانها نه نشينيد با ايشان تا فروروند در سخنى غير از آن كه شمائيد در آن هنگام مانند ايشان همانا خدا است گردآورنده منافقان و كافران در دوزخ همگى

قمشه ای

و محققاً خداوند در کتاب خود این حکم را بر شما فرستاد که چون آیات خدا را شنیدید که بدان کافر شوند و استهزا کنند پس با آن گروه (منافق) مجالست مکنید تا در حدیثی دیگر داخل شوند، که (اگر با آنان همنشین شوید) آن گاه شما هم مانند آنان هستید. و خدا منافقان را با کافران در جهنم جمع خواهد کرد.

رشاد خليفه

او در کتاب آسماني به شما تعليم داده است که: اگر شنيديد آيات خدا مورد تمسخر و استهزا قرار مي گيرند، با آنها ننشينيد، مگر آنکه به سخني ديگر بپردازند. وگرنه، شما نيز به اندازه آنها گناهکار خواهيد بود. خدا همه منافقان و کافران را با هم در دوزخ جمع خواهد کرد.

Literal

And (He) had descended on you in The Book, that if you heard God’s verses/signs/evidences being disbelieved with it, and being mocked with it, so do not sit/remain with them until they plunge into in an information/speech other than it, that you are then similar/equal to them , that God (is) gathering/collecting the hypocrites and the disbelievers in Hell all together.

Al-Hilali Khan

And it has already been revealed to you in the Book (this Quran) that when you hear the Verses of Allah being denied and mocked at, then sit not with them, until they engage in a talk other than that; (but if you stayed with them) certainly in that case you would be like them. Surely, Allah will collect the hypocrites and disbelievers all together in Hell,

Arthur John Arberry

He has sent down upon you in the Book: ‹When you hear God’s signs being disbelieved and made mock of, do not sit with them until they plunge into some other talk, or else you will surely be like to them.› God will gather the hypocrites and the unbelievers all in Gehenna.

Asad

And, indeed, He has enjoined upon you in this divine writ that whenever you hear people deny the truth of God’s messages and mock at them, you shall avoid their company until they begin to talk of other things – or else, verily, you will become like them. Behold, together with those who deny the truth God will gather in hell the hypocrites,

Dr. Salomo Keyzer

En hij heeft u reeds in het boek geopenbaard: Als gij de teekens van God zult hooren, zal men die niet gelooven, maar zullen zij met verachting bespot worden. Zit daarom niet neder met hen die niet gelooven, tot zij een ander gesprek aanvangen; anders zult gij hun gelijk worden. God zal de goddeloozen en de ongeloovigen zeker te zamen in de hel vereenigen.

Free Minds

And it has been sent down to you in the Scripture, that if you hear God’s revelations being rejected and ridiculed in, then do not sit with them until they move on to a different subject; if not, then you are like them. God will gather the hypocrites and the disbelievers in Hell all together.

Hamza Roberto Piccardo

Certamente nel Libro è già stato rivelato: «quando sentite che vengono smentiti o sbeffeggiati i segni di Allah, non sedetevi con coloro che fanno ciò, fino a che non scelgano un altro argomento, altrimenti sareste come loro». In verità Allah radunerà tutti gli ipocriti e i miscredenti nell’Inferno..

Hilali Khan

And it has already been revealed to you in the Book (this Quran) that when you hear the Verses of Allah being denied and mocked at, then sit not with them, until they engage in a talk other than that; (but if you stayed with them) certainly in that case you would be like them. Surely, Allah will collect the hypocrites and disbelievers all together in Hell,

Kuliev E.

Он уже ниспослал вам в Писании, чтобы вы не садились вместе с ними, если услышите, как они отвергают знамения Аллаха и насмехаются над ними, пока они не увлекутся другим разговором. В противном случае вы уподобитесь им. Воистину, Аллах соберет вместе всех лицемеров и неверующих в Геенне.

M.-N.O. Osmanov

Аллах прежде предписал вам в Писании, чтобы вы, внимая знамениям Аллаха, избегали садиться вместе с теми, кто отрицает эти [знамения] и издевается над ними, пока они не заговорят о другом. В противном же случае вы подобны им. Воистину, Аллах низвергнет всех мунафиков и неверных в ад.

Mohammad Habib Shakir

And indeed He has revealed to you in the Book that when you hear Allah’s communications disbelieved in and mocked at do not sit with them until they enter into some other discourse; surely then you would be like them; surely Allah will gather together the hypocrites and the unbelievers all in hell.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He hath already revealed unto you in the Scripture that, when ye hear the revelations of Allah rejected and derided, (ye) sit not with them (who disbelieve and mock) until they engage in some other conversation. Lo! in that case (if ye stayed) ye would be like unto them. Lo! Allah will gather hypocrites and disbelievers, all together, into hell;

Palmer

He hath revealed this to you in the Book, that when ye hear the signs of God disbelieved in and mocked at, then sit ye not down with them until they plunge into another discourse, for verily, then ye would be like them. Verily, God will gather the hypocrites and misbelievers into hell together.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah, Kitap’ta size şunu da indirmiştir: Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini, bu ayetlerle alay edildiğini işittiğinizde, bir başka lakırdıya dalıp gittikleri zamana kadar, o münafıkların yanında oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi sayılırsınız.Hiç kuşkusuz Allah, münafıklarla kâfirleri cehennemde bir araya getirecektir.

Qaribullah

He has sent down upon you in the Book: «When you hear His verses being disbelieved or mocked, do not sit with them until they engage in other talk, or else you will surely be like them. Allah will surely gather the hypocrites and unbelievers altogether in Gehenna (Hell).

QXP

He has already revealed unto you in the Book that, when you hear the Revelations of Allah rejected and ridiculed, sit not with them unless they engage in some other conversation (4:63), (6:68). Otherwise you shall bear similar guilt as they bear. Allah will gather hypocrites and rejecters together, all of them, into Hell.

Reshad Khalifa

He has instructed you in the scripture that: if you hear GOD’s revelations being mocked and ridiculed, you shall not sit with them, unless they delve into another subject. Otherwise, you will be as guilty as they are. GOD will gather the hypocrites and the disbelievers together in Hell.

Rodwell

And already hath He sent this down to you in the Book «WHEN YE SHALL HEAR THE SIGNS OF GOD THEY SHALL NOT BE BELIEVED BUT SHALL BE MOCKED AT.» Sit ye not therefore with such, until they engage in other discourse; otherwise, ye will become like them. Verily God will gather the hypocrites and the infidels all together in Hell.

Sale

And he hath already revealed unto you, in the book of the Koran, the following passage, when ye shall hear the signs of God, they shall not be believed, but they shall be laughed to scorn. Therefore sit not with them who believe not, until they engage in different discourse; for if ye do ye will certainly become like unto them. God will surely gather the ungodly and the unbelievers together in hell.

Sher Ali

And HE has already revealed to you in the Book that when you hear the Signs of God being denied and mocked at, sit not with those who indulge in such talk until they engage in some other talk; for in that case you would be like them. Surely ALLAH will assemble the hypocrite and the disbelievers in Hell, all together.

Unknown German

Und Er hat euch schon in dem Buch offenbart: wenn ihr hört, daß die Zeichen Allahs geleugnet und verspottet werden, dann sitzet nicht bei ihnen (den Spöttern), bis sie zu einem anderen Gespräch übergehen; ihr wäret sonst wie sie. Wahrlich, Allah wird die Heuchler und die Ungläubigen allzumal in der Hölle versammeln;

V. Porokhova

Аллах уже открыл вам в этой Книге, ■ (Как надлежит вам поступать): ■ Когда вы слышите насмешки ■ И (видите) неверие в знамения Аллаха, ■ То не сидите вместе с ними, ■ Пока они не обратятся к новой теме, ■ Иначе будете подобны им. ■ Поистине, в Аду Аллах их соберет – ■ Всех лицемеров и неверных вместе –

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр! Дөреслектә сезгә Коръәндә ничә мәртәбә иңдерелде: «Кәферләрнең Коръән аятьләрен инкяр итүләрен яки мәсхәрә кылып көлүләрен ишетсәгез, алар арасында утырмагыз, ягъни аларның бу кабахәт эшләре кайда булса да һич тә риза булып тормагыз, Коръән сүзләренә кагылмый торган сүзгә күчкәннәренә чаклы. Әгәр аларның Коръәнгә каршы булган сүзләренә һәм эшләренә риза булып торсагыз, ул вакытта алар җөмләсеннән булырсыз. Шиксез, Аллаһ монафикълар илә кәферләрне бер җәһәннәмгә җыячак».

جالندہری

اور خدا نے تم (مومنوں) پر اپنی کتاب میں (یہ حکم) نازل فرمایا ہے کہ جب تم (کہیں) سنو کہ خدا کی آیتوں سے انکار ہورہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے تو جب تک وہ لوگ اور باتیں (نہ) کرنے لگیں۔ ان کے پاس مت بیٹھو۔ ورنہ تم بھی انہیں جیسے ہوجاؤ گے۔ کچھ شک نہیں کہ خدا منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکھٹا کرنے والا ہے

طاہرالقادری

اور بیشک (اللہ نے) تم پر کتاب میں یہ (حکم) نازل فرمایا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اُڑایا جا رہا ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ (انکار اور تمسخر کو چھوڑ کر) کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بیشک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.