سوره النساء (4) آیه 141

قرآن، سوره النساء (4) آیه 141

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 142
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 140

عربی

الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قالُوا أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَ إِنْ كانَ لِلْكافِرِينَ نَصِيبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَ نَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً

بدون حرکات عربی

الّذين يتربّصون بكم فإن كان لكم فتح من اللّه قالوا أ لم نكن معكم و إن كان للكافرين نصيب قالوا أ لم نستحوذ عليكم و نمنعكم من المؤمنين فاللّه يحكم بينكم يوم القيامة و لن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلا

خوانش

Allatheena yatarabbasoona bikum fa-in kana lakum fathun mina Allahi qaloo alam nakun maAAakum wa-in kana lilkafireena naseebun qaloo alam nastahwith AAalaykum wanamnaAAkum mina almu/mineena faAllahu yahkumu baynakum yawma alqiyamati walan yajAAala Allahu lilkafireena AAala almu/mineena sabeelan

آیتی

کساني که همواره مواظب شما هستند پس اگر از جانب خدا فتحي نصيبتان ، شود ، مي گويند : مگر ما همراه شما نبوديم ؟ و اگر پيروزي نصيب کافران شود ، مي گويند : آيا نه چنان بود که بر شما غلبه يافته بوديم و مؤمنان را از آسيب رساندن به شما باز داشتيم ؟ در روز قيامت خدا ميان شما حکم مي کند و او هرگز براي کافران به زيان مسلمانان راهي نگشوده است

خرمشاهی

[آرى] همانها كه مترصد شما هستند; پس اگر پيروزى اى از جانب خداوند نصيب شما شود مى گويند مگر ما همراه [و پشتيبان] شما نبوديم؟ و اگر كافران نصيبى برند [به آنان] گويند مگر ما بر شما دست نداشتيم و دست مسلمانان را از شما دور نداشتيم؟ و خداوند روز قيامت در ميان

کاویانپور

منافقان كسانى هستند كه پيوسته انتظار ميكشند و مراقب شما هستند كه اگر پيروزى نصيب شما گردد، بگويند: ما هم با شما بوديم و اگر بهره‏اى نصيب كافران شود، خواهند گفت: آيا ما شما را (بر عليه مؤمنين) تشويق و تحريك نكرديم؟ و شما را از آسيب و گزند مؤمنين بر حذر نداشتيم؟ خدا روز قيامت ميان شما حكم خواهد كرد و براى كافران هرگز راه تسلطى بر مؤمنين قرار نداده است.

انصاریان

آنان که همواره حوادثی را برای شما انتظار می برند، اگر از سوی خدا برایتان فتح و پیروزی رسد، می گویند: مگر ما با شما [در میدان جنگ] نبودیم؟ [پس سهم ما را از غنایم جنگی بپردازید.] و اگر برای کافران بهره ای اندک [از غلبه و پیروزی] باشد، به آنان می گویند: آیا [ما که در میان ارتش اسلام بودیم] بر شما چیره و مسلّط نبودیم؟ [ولی دیدید که ازضربه زدن به شما خودداری کردیم] و شما را [ازآسیب و زیان مؤمنان] مانع می شدیم [پس سهم غنیمت ما را بدهید.] خدا روز قیامت میان شما داوری می کند؛ و خدا هرگز هیچ راه سلطه ای به سود کافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است.

سراج

آن منافقان و كافرانى كه انتظار مى‏كشند (حال) شما را اگر باشد شما را پيروزى از نزد خدا گويند آيا ما نبوديم با شما (پس سهم ما را از غنيمت بدهيد) و اگر باشد كافران را بهره‏اى گويند آيا ما غالب نبوديم بر شما و آيا باز نداشتيم شما را از (آسيب) مؤمنان (پس با هم در غنيمت‏ها شريكيم) و خدا حكم مى‏كند ميان شما روز رستاخيز و هرگز قرار نداده است خدا براى كافران بزيان مؤمنان راهى (دستاويزى بطريق برهان)

فولادوند

همانان كه مترصّد شمايند؛ پس اگر از جانب خدا به شما فتحى برسد، مى‏گويند: «مگر ما با شما نبوديم؟» و اگر براى كافران نصيبى باشد، مى‏گويند: «مگر ما بر شما تسلّط نداشتيم و شما را از [ورود در جمع ]مؤمنان باز نمى‏داشتيم؟» پس خداوند، روز قيامت ميان شما داورى مى‏كند؛ و خداوند هرگز بر [زيان‏] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى‏] قرار نداده است.

پورجوادی

آنان كه همواره مراقب شما هستند، اگر پيروزى نصيبتان شد گويند: «مگر ما با شما نبوديم؟» و اگر پيروزى نصيب كافران شد گويند: «مگر ما شما را تشويق به مبارزه و تسليم نشدن در برابر مؤمنان نمى‏كرديم؟» خداوند در روز قيامت داور شما و آنها خواهد بود و هرگز براى كافران راهى قرار نداده است كه به زيان مؤمنان باشد.

حلبی

[منافقان‏] كسانى هستند كه چشم به شما دوخته‏اند، پس اگر شما را پيروزى از خدا باشد مى‏گويند: آيا ما با شما نبوديم؟ و اگر كافران را نصيبى باشد مى‏گويند: آيا ما نبوديم كه بر شما استيلا داشتيم؟ و شما را از گزند مؤمنان باز داشتيم؟ پس خدا در روز قيامت ميان شما داورى مى‏كند. و خدا هرگز براى كافران، راهى [براى پيروزى‏] بر مؤمنان، قرار نداده است.

اشرفی

آنان كه چشم دارند بشما پس اگر باشد مر شما را فتحى از نزد خدا گويند آيا نبوديم با شما و اگر باشد مر كافران را بهره گويند آيا غالب نشديم بر شما و باز نداشتيم شما را از مؤمنان پس خدا حكم كند ميان شما روز قيامت و هرگز نميگرداند خدا از براى كافران بر گروندگان راهى

خوشابر مسعود انصاري

آنان كه در انتظار شما هستند، اگر براى شما فتحى از [جانب‏] خدا حاصل آيد، گويند: آيا با شما نبوديم؟ و اگر براى كافران بهره‏اى باشد، گويند: مگر ما پشتيبان شما نبوديم و شما را از [زيان‏] مؤمنان باز نداشتيم؟ پس خداوند روز قيامت بين شما حكم خواهد كرد. و هرگز خداوند براى كافران بر [زيان‏] مؤمنان راهى باز نگذارده است

مکارم

منافقان همانها هستند که پیوسته انتظار می‌کشند و مراقب شما هستند؛ اگر فتح و پیروزی نصیب شما گردد، می‌گویند: مگر ما با شما نبودیم؟ (پس ما نیز در افتخارات و غنایم شریکیم!) «و اگر بهره‌ای نصیب کافران گردد، به آنان می‌گویند: مگر ما شما را به مبارزه و عدم تسلیم در برابر مؤمنان، تشویق نمی‌کردیم؟ (پس با شما شریک خواهیم بود!)» خداوند در روز رستاخیز، میان شما داوری می‌کند؛ و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلّطی نداده است.

مجتبوی

همان كسان كه [از سرِ بدخواهى‏] چشم به شما مى‏دارند، پس اگر شما را پيروزى و گشايشى از جانب خدا باشد گويند: مگر ما با شما نبوديم؟ و اگر كافران را بهره‏اى باشد [به آنها] گويند: آيا بر شما دست- چيرگى- نداشتيم و شما را از [گزند] مؤمنان- يا تسليم‏شدن به آنها- باز نداشتيم؟ پس خداوند در روز رستاخيز ميان شما داورى خواهد كرد، و خدا هرگز براى كافران راهى [براى تسلّط] بر مؤمنان ننهاده است.

مصباح زاده

آنان كه چشم دارند بشما پس اگر باشد مر شما را فتحى از نزد خدا گويند آيا نبوديم با شما و اگر باشد مر كافران را بهره گويند آيا غالب نشديم بر شما و باز نداشتيم شما را از مؤمنان پس خدا حكم كند ميان شما روز قيامت و هرگز نمى‏گرداند خدا از براى كافران بر گروندگان راهى

معزی

آنان كه انتظار به شما مى كشند تا اگر شما را پيروزى (گشايشى) از خدا باشد گويند آيا نبوديم با شما و اگر كافران را بهره اى بود گويند آيا چيرگى نورزيديم بر شما و نگاهدارى نكرديم شما را از مؤمنان پس خدا حكم كند بين شما روز رستاخيز و هرگز قرار ندهد خدا براى كافران بر مؤمنان راهى

قمشه ای

منافقان آنانی هستند که نگران و مراقب حال شمایند، چنانچه برای شما فتح و ظفری پیش آید (برای اخذ غنیمت) گویند: نه آخر ما با شما بودیم؟! و اگر کافران را فتح و بهره‌ای رسد به آنها گویند: نه ما شما را به اسرار مسلمانان آگاه کردیم و شما را از آسیب مؤمنان نگهداری نمودیم؟! پس خدا فردای قیامت میان شما و آنان حکم کند، و خداوند هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود.

رشاد خليفه

آنها شما را زير نظر دارند و منتظر نشسته اند؛ اگر از جانب خدا پيروزي نصيب شما شود، (به شما) مي گويند: آيا ما با شما نبوديم؟ اما اگر پيروزي نصيب كافران شود (به آنها) مي گويند: آيا ما طرف شما نبوديم و شما را از مؤمنان حفظ نكرديم؟ خدا در روز قيامت ميان شما قضاوت خواهد كرد. خدا هرگز اجازه نخواهد داد كه كافران بر مؤمنان غالب شوند.

Literal

Those who wait/remain with you, so if a victory/opening happened for you from God, they (the hypocrites) said: «Where we not with you?» And if to the disbelievers was a luck/fortune, they (the hypocrites) said: «Did we not dominate/drive fast/defeat on (with) you and protect you from the believers?» So God judges/rules between you (on) the Resurrection Day, and God will never/not make to the disbelievers on the believers a way/path.

Al-Hilali Khan

Those (hyprocrites) who wait and watch about you; if you gain a victory from Allah, they say: «Were we not with you,» but if the disbelievers gain a success, they say (to them): «Did we not gain mastery over you and did we not protect you from the believers?» Allah will judge between you (all) on the Day of Resurrection. And never will Allah grant to the disbelievers a way (to triumph) over the believers.

Arthur John Arberry

Those who wait upon you and, if a victory comes to you from God, say, ‹Were we not with you?› but if the unbelievers get a share, they say, ‹Did we not gain the mastery over you, and did we not defend you from the believers?› God will judge between you on the Resurrection Day, and God will not grant the unbelievers any way over the believers.

Asad

who but wait to see what betides you: thus, if triumph comes to you from God, they say, «Were we not on your side?»- whereas if those who deny the truth are in luck, they say [to them], «Have we not earned your affection by defending you against those believers?» But God will judge between you all on the Day of Resurrection; and never will God allow those who deny the truth to harm the believers.

Dr. Salomo Keyzer

Zij, die wachten om te zien wat u overkomt, of God u de overwinning schenkt, zeggen: zijn wij niet met u? Maar indien den ongeloovige eenig voordeel te beurt valt, zeggen zij: Waren wij niet boven u geplaatst, en hebben wij u niet tegen de geloovigen verdedigd. God zal onder u richten op den dag der opstanding, en God zal de ongeloovigen niet boven de geloovigen beloonen.

Free Minds

Those who linger and observe you, if you have a victory from God they Say: "Were we not with you?" And if the rejecters have success, they Say: "Did we not side with you and deter the believers from you?" God will judge between you on the Day of Resurrection, and God will not grant the rejecters any success over the believers.

Hamza Roberto Piccardo

Sono coloro che stanno a spiarvi e, se Allah vi dà vittoria, dicono: » Non eravamo con voi?»; e se invece i miscredenti hanno successo, dicono loro: » Non avevamo la possibilità di dominarvi? Non vi abbiamo difeso contro i credenti?». Ebbene, Allah giudicherà tra di voi nel Giorno della Resurrezione. Allah non concederà ai miscredenti [alcun] mezzo [di vittoria] sui credenti.

Hilali Khan

Those (hyprocrites) who wait and watch about you; if you gain a victory from Allah, they say: "Were we not with you," but if the disbelievers gain a success, they say (to them): "Did we not gain mastery over you and did we not protect you from the believers?" Allah will judge between you (all) on the Day of Resurrection. And never will Allah grant to the disbelievers a way (to triumph) over the believers.

Kuliev E.

Они ждут, когда вас постигнет беда. Если Аллах одаряет вас победой, они говорят: «Разве мы не были с вами?» Если же доля достается неверующим, они говорят: «Разве мы не покровительствовали вам (или не помогали вам) и не защитили вас от верующих?» Аллах рассудит между вами в День воскресения. Аллах не откроет неверующим пути против верующих.

M.-N.O. Osmanov

Мунафики внимательно наблюдают за вами. Если вы одержите победу благодаря Аллаху, они говорят: «Разве мы не были с вами?» Если же удача выпадает неверным, то они говорят им: «Разве не мы помогли вам [победить] их, разве не защищали вас от верующих?» Но Аллах в День воскресения рассудит всех вас. И ни за что Аллах не дарует неверным победу над верующими.

Mohammad Habib Shakir

Those who wait for (some misfortune to befall) you then If you have a victory from Allah they say: Were we not with you? And i. there IS a chance for the unbelievers, they say: Did we not acquire the mastery over you and defend you from the believers? So Allah shall Judge between you on the day of resurrection, and Allah will by no means give the unbelievers a way against the believers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Those who wait upon occasion in regard to you and, if a victory cometh unto you from Allah, say: Are we not with you? and if the disbelievers meet with a success say: Had we not the mastery of you, and did we not protect you from the believers? – Allah will judge between you at the Day of Resurrection, and Allah will not give the disbelievers any way (of success) against the believers.

Palmer

Those who lie in wait for you, and if the victory be yours from God, say, ‹Were we not with you?› and if the misbelievers have a chance, they say, ‹Did we not get the mastery over you, and defend you from the believers?› But God shall judge between you on the resurrection day; for God will not give the misbelievers a way against believers.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sizi gözetleyip duruyorlar. Allah’tan size fetih nasip olursa, «sizinle birlikte değil miydik» diyecekler. Kâfirlere bir nasip ulaşırsa şunu söyleyecekler: «Başarınıza destek vermedik mi, müminlere karşı size siper olmadık mı?» Artık kıyamet günü aranızda Allah hükmedecektir. Allah, müminler aleyhine kâfirlere bir yol asla nasip etmez.

Qaribullah

(As for) those who lay in wait for you. If a victory comes to you from Allah they say: ‹Were we not with you? ‹ But if the unbelievers get a portion, they say, ‹Were we not mightier than you, and did we not defend you from the believers? ‹ Allah will judge between you on the Day of Resurrection. Allah will not grant the unbelievers any way over the believers.

QXP

(The hypocrites adopt the opportunistic attitude.) They watch you and wait. If a victory comes to you from Allah, they say, «Weren’t we with you?» And if the rejecters get a portion of success, they say, «Did we not side with you and protect you from the believers?» Allah will judge between you all on the Day of Resurrection. Allah will not give the rejecters (of the Qur’an) any way of success against the true believers in the Qur’an.

Reshad Khalifa

They watch you and wait; if you attain victory from GOD, they say (to you), «Were we not with you?» But if the disbelievers get a turn, they say (to them), «Did we not side with you, and protect you from the believers?» GOD will judge between you on the Day of Resurrection. GOD will never permit the disbelievers to prevail over the believers.

Rodwell

They watch you narrowly. Then if God grant you a victory, they say, «Are we not with you?» and if the infidels meet with a success, they say to them, «Were we not superior to you: and did we not defend you from those believers?» God shall judge betwixt ye on the day of the resurrection, and God will by no means make a way for the infidels over the believers.

Sale

They who wait to observe what befalleth you, if victory be granted you from God, say, were we not with you? But if any advantage happen to the infidels, they say unto them, were we not superior to you, and have we not defended you against the believers? God shall judge between you on the day of resurrection; and God will not grant the unbelievers means to prevail over the faithful.

Sher Ali

Those who await your ruin. If you have a victory from ALLAH, they say, `Were we not with you ?› And if the disbelievers have a share of it, they say to them, `Did we not on a previous occasion get the better of you and save you from the believers ?› ALLAH will judge between you on the day of Resurrection; and ALLAH will not grant the disbelievers a way to prevail against the believers.

Unknown German

Die (auf Nachrichten) über euch harren. Wenn euch ein Sieg von Allah beschieden wird, sagen sie: «Waren wir nicht mit euch?» Haben aber die Ungläubigen Erfolg, sagen sie: «Haben wir nicht Überhand bekommen über euch und euch vor den Gläubigen beschützt?» Also wird Allah richten zwischen euch am Tage der Auferstehung; und Allah wird niemals die Ungläubigen obsiegen lassen über die Gläubigen.

V. Porokhova

Таких, кто выжидает, что случится с вами. ■ Если с Господней помощью вы победите, ■ (Они вам) скажут: ■ «Разве мы не были там с вами?» ■ А коль успех будет сопутствовать неверным, ■ (Они неверным) скажут: ■ «Не мы ль старались вам помочь и защитить от верных?» ■ Господь рассудит между вами ■ В День Суда ■ И никогда неверным не доставит ■ Пути – над верными торжествовать!

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр! Монафикълар сезнең хәлегезнең алар файдасына үзгәрмәкне көтәдер, әгәр сез Аллаһ ярдәме белән бер шәһәрне, я бер авылны алсагыз, монафикълар: «Әйә без дә сезнең белән бергә түгел идекме? Безгә дә ганимәт малын бирегез», – диләр, әгәр сугышта кәферләр җиңсәләр, монафикълар: «Әйә без сезгә мөселманнарның бөтен хәлләрен белдереп тордык түгелме? Һәм мөселманнарны җиңү өчен сезгә ярдәм күрсәттек түгелме? Безгә дә өлеш бирегез», – диярләр. Аллаһ кыямәт көнне сезнең илә монафикълар арасында булган хәл белән хөкем итәр. (Монафикълар Аллаң хөкем иткәндә төрле сыйфатка керә алмаслар дөньядагы кеби.) Аллаһ хак мөэминнәрне имансыз итәргә кәферләргә һич тә юл ачмады, ягъни кәферләр Коръән белән гамәл кылучы мөэминнең иманын алырга кадир булмаслар.

جالندہری

جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں اگر خدا کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ اور اگر کافروں کو (فتح) نصیب ہو تو (ان سے) کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں (کے ہاتھ) سے بچایا نہیں۔ تو خدا تم میں قیامت کے دن فیصلہ کردے گا۔ اور خدا کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا

طاہرالقادری

وہ (منافق) جو تمہاری (فتح و شکست کی) تاک میں رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں: کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کو (ظاہری فتح میں سے) کچھ حصہ مل گیا تو (ان سے) کہتے ہیں: کیا ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے اور (اس کے باوجود) کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں (کے ہاتھوں نقصان) سے نہیں بچایا؟ پس اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر (غلبہ پانے کی) ہرگز کوئی راہ نہ دے گا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.