سوره النساء (4) آیه 142

قرآن، سوره النساء (4) آیه 142

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 143
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 141

عربی

إِنَّ الْمُنافِقِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ إِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلاَّ قَلِيلاً

بدون حرکات عربی

إنّ المنافقين يخادعون اللّه و هو خادعهم و إذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كسالى يراؤن النّاس و لا يذكرون اللّه إلاّ قليلا

خوانش

Inna almunafiqeena yukhadiAAoona Allaha wahuwa khadiAAuhum wa-itha qamoo ila alssalati qamoo kusala yuraoona alnnasa wala yathkuroona Allaha illa qaleelan

آیتی

منافقان خدا را فريب مي دهند ، و حال آنکه خدا آنها را فريب مي دهد و، چون به نماز برخيزند با اکراه و کاهلي برخيزند و براي خودنمايي نماز کنند و در نماز جز اندکي خداي را ياد نکنند

خرمشاهی

منافقان مى خواهند به خدا نيرنگ بزنند، حال آنكه خداوند به آنان [به جزاى عملشان] نيرنگ مى زند، و [اينان] چون به نماز برخيزند كسلوار برخيزند، [و] با مردم رياكارى كنند و خدا را جز اندكى ياد نمى كنند.

کاویانپور

منافقان ميخواهند خدا را فريب دهند در حالى كه خودشان را فريب مى‏دهند و هنگامى كه در نماز شركت ميكنند از روى بى‏ميلى و اكراه بنماز مى‏ايستند. در برابر مردم ريا و تظاهر مى‏نمايند و خدا را جز اندكى ياد نميكنند.

انصاریان

منافقان همواره با خدا نیرنگ می کنند، و حال آنکه خدا کیفر دهنده نیرنگ آنان است. و هنگامی که به نماز می ایستند، با کسالت می ایستند، و همواره در برابر مردم ریاکاری می کنند؛ و خدا را جز اندکی به یاد نمی آورند.

سراج

البته منافقان (بخيال خود) نيرنگ مى‏زنند با خدا در حاليكه خدا نيرنگ (ايشان را تلافى) مى‏كند و چون برخيزند بنماز برخيزند در حاليكه كاهل باشند (نماز خود را) نشان مى‏دهند بمردم و ياد نمى‏كنند خدا را مگر اندكى (آن هم در حضور مردم)

فولادوند

منافقان، با خدا نيرنگ مى‏كنند، و حال آنكه او با آنان نيرنگ خواهد كرد ؛ و چون به نماز ايستند با كسالت برخيزند. با مردم ريا مى‏كنند و خدا را جز اندكى ياد نمى‏كنند.

پورجوادی

منافقان به خدا نيرنگ مى‏زنند در حالى كه او آنها را فريب مى‏دهد. چون به نماز برخيزند با بى‏ميلى مى‏ايستند، در چشم مردم خودنمايى مى‏كنند و جز اندكى خدا را ياد نمى‏كنند.

حلبی

براستى منافقان با خدا خدعه مى‏كنند و او [خدا] جزا دهنده آنهاست و چون [آنها] به نماز برخيزند به گرانى بر خيزند، به مردم خود نمايى كنند و جز اندكى به ياد خدا نيستند.

اشرفی

بدرستيكه منافقان فريب ميورزند با خدا و او است فريب دهنده ايشان و چون برخيزند به نماز برخيزند سنگينان مينمايند مردمان را و ياد نمى‏كنند خدا را مگر اندكى

خوشابر مسعود انصاري

بى شك منافقان با خداوند نيرنگ مى‏ورزند، و او [خداوند هم در پاسخ نيرنگشان‏] تدبير مى‏كند، و چون به نماز برخيزند، سست [و بى حال‏] به نماز مى‏ايستند، جلوه فروشى مى‏كنند و خداوند را جز اندكى ياد نمى‏كنند.

مکارم

منافقان می‌خواهند خدا را فریب دهند؛ در حالی که او آنها را فریب می‌دهد؛ و هنگامی که به نماز برمی‌خیزند، با کسالت برمی‌خیزند؛ و در برابر مردم ریا می‌کنند؛ و خدا را جز اندکی یاد نمی‌نمایند!

مجتبوی

منافقان با خدا فريبكارى مى‏كنند، و حال آنكه او [به سزاى فريبكاريشان‏] فريب‏دهنده آنهاست، و چون به نماز برخيزند با گرانى و كاهلى برخيزند، خود را به مردم مى‏نمايند- ريا مى‏كنند- و خدا را ياد نمى‏كنند مگر اندكى.

مصباح زاده

بدرستى كه منافقان فريب ميورزند با خدا و او است فريب دهنده ايشان و چون بر خيزند به نماز برخيزند سنگينان مينمايند مردمان را و ياد نمى‏كنند خدا را مگر اندكى

معزی

همانا منافقان نيرنگ ورزند با خدا و او است فريب دهنده ايشان و هرگاه برخيزند به سوى نماز برخيزند سرگران خودنمائى كنند به مردم و ياد نكنند خدا را جز اندكى

قمشه ای

همانا منافقان با خدا مکر و حیله می‌کنند و خدا نیز با آنان مکر می‌کند، و چون به نماز آیند با حال بی‌میلی و کسالت نماز کنند و برای ریاکاری آیند و ذکر خدا را جز اندک نکنند.

رشاد خليفه

منافقان گمان مي کنند كه خدا را فريب مى دهند، ولي اوست كه آنها را به آن راه مي ‌راند. هنگامي كه براي نماز برمى خيزند، با تنبلي برمي ‌خيزند. اين به خاطر آن است كه آنها فقط نزد مردم تظاهر مى كنند و به ندرت به خدا مي انديشند.

Literal

That the hypocrites deceive God, and He is deceiving them, and if they got up to the prayers, they got up lazy, they pretend/show off (to) the people, and they do not mention/remember God except a little.

Al-Hilali Khan

Verily, the hypocrites seek to deceive Allah, but it is He Who deceives them. And when they stand up for As-Salat (the prayer), they stand with laziness and to be seen of men, and they do not remember Allah but little.

Arthur John Arberry

The hypocrites seek to trick God, but God is tricking them. When they stand up to pray they stand up lazily, showing off to the people and not remembering God save a little;

Asad

Behold, the hypocrites seek to deceive God – the while it is He who causes them to be deceived [by themselves] And when they rise to pray, they rise reluctantly, only to be seen and praised by men, remembering God but seldom,

Dr. Salomo Keyzer

De veinsaards handelen bedriegelijk met God, maar hij zal hen bedriegen; en als zij opstaan om te bidden, staan zij zorgeloos; zij doen het om door de menschen gezien te worden, en denken slechts een weinig aan God.

Free Minds

The hypocrites seek to deceive God, while He is deceiving them; and if they attend to the contact-method, they do so lazily, only to show the people; they do not remember God except very little.

Hamza Roberto Piccardo

Sì, gli ipocriti credono di ingannare Allah, ma è Lui che li inganna. Quando si levano per l’orazione lo fanno con pigrizia e ostentazione nei confronti della gente, a malapena si ricordano di Allah,

Hilali Khan

Verily, the hypocrites seek to deceive Allah, but it is He Who deceives them. And when they stand up for As-Salat (the prayer), they stand with laziness and to be seen of men, and they do not remember Allah but little.

Kuliev E.

Воистину, лицемеры пытаются обмануть Аллаха, но это Он обманывает их. Когда они встают на намаз, то встают неохотно, показывая себя перед людьми и поминая Аллаха лишь немного.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, мунафики пытаются обмануть Аллаха, а между тем это Аллах обманывает их. Когда они совершают салат, то делают это с неохотой, только напоказ людям и вспоминают Аллаха лишь временами.

Mohammad Habib Shakir

Surely the hypocrites strive to deceive Allah, and He shall requite their deceit to them, and when they stand up to prayer they stand up sluggishly; they do it only to be seen of men and do not remember Allah save a little.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! the hypocrites seek to beguile Allah, but it is He Who beguileth them. When they stand up to worship they perform it languidly and to be seen of men, and are mindful of Allah but little;

Palmer

Verily, the hypocrites seek to deceive God, but He deceives them; and when they rise up to pray, they rise up lazily to be seen of men, and do not remember God, except a few;

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şu bir gerçek ki, ikiyüzlüler hileler düzerek Allah’ı aldatmaya uğraşıyorlar. Ama Allah da onları aldatıyor. Onlar namaza/duaya kalktıklarında tembel-miskin bir halde kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar.Onlar Allah’ı çok az hatırlarlar.

Qaribullah

The hypocrites seek to deceive Allah, but Allah is deceiving them. When they stand up to pray, they stand up lazily, showing off to the people and do not remember Allah, except a little,

QXP

The hypocrites seek to deceive Allah, but it is Allah’s Law that such people deceive themselves (2:9). When they stand up for prayers, they do so reluctantly and only to be seen by people, and rarely do they think of Allah.

Reshad Khalifa

The hypocrites think that they are deceiving GOD, but He is the One who leads them on. When they get up for the Contact Prayer (Salat), they get up lazily. That is because they only show off in front of the people, and rarely do they think of GOD.

Rodwell

The hypocrites would deceive God, but He will deceive them! When they stand up for prayer, they stand carelessly, to be seen of men, and they remember God but little:

Sale

The hypocrites act deceitfully with God, but he will deceive them; and when they stand up to pray, they stand carelesly, affecting to be seen of men, and remember not God, unless a little,

Sher Ali

The hypocrites seek to deceive ALLAH, but HE will punish them for their deception. And when they stand up for Prayer, they stand up lazily and to be seen of men, and they remember ALLAH but little.

Unknown German

Die Heuchler suchen Allah zu täuschen, doch Er wird sie strafen für ihren Betrug. Und wenn sie sich zum Gebet hinstellen, dann stehen sie nachlässig da, zeigen sich den Leuten, und sie gedenken Allahs nur wenig;

V. Porokhova

А лицемеры ищут путь, ■ Как им Аллаха провести, – ■ Но Он направит их уловки против них! ■ Когда они становятся к молитве, ■ То делают сие небрежно, ■ Лишь напоказ перед людьми, ■ К Аллаху ж обращаются так мало! –

Yakub Ibn Nugman

Әлбәттә, монафикълар Аллаһуны алдыйбыз дип уйлыйлар, Аллаһ исә аларны дөньяда һидәяттән, ахирәттә җәннәттән мәхрүм итеп алдаучыдыр. Әгәр монафикълар намазга торсалар кешеләргә рияланып ялкауланып кына торалар, күңелләре карарланырлык итеп Аллаһуны зекер итмиләр, ләкин гафил күңел илә бик аз гына зекер итәләр.

جالندہری

منافق (ان چالوں سے اپنے نزدیک) خدا کو دھوکا دیتے ہیں (یہ اس کو کیا دھوکا دیں گے) وہ انہیں کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر (صرف) لوگوں کے دکھانے کو اور خدا کی یاد ہی نہیں کرتے مگر بہت کم

طاہرالقادری

بیشک منافق (بزعمِ خویش) اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ انہیں (اپنے ہی) دھوکے کی سزا دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ (محض) لوگوں کو دکھانے کیلئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کویاد (بھی) نہیں کرتے مگر تھوڑا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.