سوره النساء (4) آیه 150

قرآن، سوره النساء (4) آیه 150

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 151
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 149

عربی

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً

بدون حرکات عربی

إنّ الّذين يكفرون باللّه و رسله و يريدون أن يفرّقوا بين اللّه و رسله و يقولون نؤمن ببعض و نكفر ببعض و يريدون أن يتّخذوا بين ذلك سبيلا

خوانش

Inna allatheena yakfuroona biAllahi warusulihi wayureedoona an yufarriqoo bayna Allahi warusulihi wayaqooloona nu/minu bibaAAdin wanakfuru bibaAAdin wayureedoona an yattakhithoo bayna thalika sabeelan

آیتی

کساني هستند که به خدا و پيامبرانش کافر مي شوند و مي خواهند ميان خداو، پيامبرانش جدايي افکنند و مي گويند که بعضي را مي پذيريم و بعضي را نمي پذيريم و مي خواهند در اين ميانه راهي برگزينند

خرمشاهی

كسانى كه به خداوند و پيامبرانش كفر مىورزند و مى خواهند بين خداوند و پيامبرانش جدائى قائل شوند و مى گويند به بعضى ايمان داريم و به بعضى ايمان نداريم و مى خواهند راهى بينابين پيش گيرند.

کاویانپور

كسانى كه خدا و پيامبران او را تكذيب ميكنند و مى‏خواهند ميان خدا و پيامبرانش جدايى اندازند و مى‏گويند: ما به بعضى ايمان داريم و بعضى را انكار ميكنيم و مى‏خواهند در ميان اين دو، راهى براى خود انتخاب كنند.

انصاریان

بی تردید کسانی که به خدا و پیامبرانش کافر می شوند و می خواهند میان خدا و پیامبرانش [با ایمان آوردن به خدا و کفرورزی به پیامبران] جدایی اندازند، و می گویند: به بعضی ایمان می آوریم و به برخی کافر می شویم و می خواهند میان کفر و ایمان راهی [خاص] برگزینند، [سبک مغز و بی شعورند.]

سراج

البته آنانكه نمى‏گروند بخداى و فرستادگانش و مى‏خواهند اينكه جدائى افكنند ميان خدا و فرستادگانش و مى‏گويند ايمان آورده‏ايم به برخى (از پيامبران) و كافر مى‏شويم ببرخى ديگر (همانگونه كه يهودان گفتند) و مى‏خواهند برگيرند ميان ايمان و كفر راهى (كه آن گمراهى است)

فولادوند

كسانى كه به خدا و پيامبرانش كفر مى‏ورزند، و مى‏خواهند ميان خدا و پيامبران او جدايى اندازند، و مى‏گويند: «ما به بعضى ايمان داريم و بعضى را انكار مى‏كنيم» و مى‏خواهند ميان اين [دو]، راهى براى خود اختيار كنند،

پورجوادی

انكار كنندگان خدا و پيامبران او كه مى‏خواهند ميان آنها جدايى بيندازند، گويند: بعضى را مى‏پذيريم و بعضى را نمى‏پذيريم، و خواست آنها اين است كه در اين ميانه راهى برگزينند،

حلبی

بى‏گمان كسانى كه به خدا و پيامبرانش كفر مى‏ورزند و مى‏خواهند ميان خدا و پيامبرانش جدايى افكنند و مى‏گويند: به بعضى مى‏گرويم و به بعضى كفر مى‏ورزيم و مى‏خواهند ميان آن [دو] راهى پيش گيرند،

اشرفی

بدرستيكه آنان كه كافر ميشوند بخدا و رسولان او و ميخواهند كه جدائى اندازند ميان خدا و رسولانش و ميگويند ميگرويم ببرخى و كافر ميشويم ببرخى و مى‏خواهند كه فراگيرند ميان آن راهى را

خوشابر مسعود انصاري

به راستى آنان كه به خدا و فرستادگانش كفر مى‏ورزند و مى‏خواهند در ميان خدا و فرستادگانش جدايى بيندازند و مى‏گويند به برخى ايمان مى‏آوريم و برخى [ديگر] را انكار مى‏كنيم و مى‏خواهند بين اين [و آن‏] راهى برگزينند

مکارم

کسانی که خدا و پیامبرانِ او را انکار می‌کنند، و می‌خواهند میان خدا و پیامبرانش تبعیض قائل شوند، و می‌گویند: «به بعضی ایمان می‌آوریم، و بعضی را انکار می کنیم» و می‌خواهند در میان این دو، راهی برای خود انتخاب کنند…

مجتبوی

كسانى كه به خدا و فرستادگان او كافر مى‏شوند و مى‏خواهند ميان خدا و پيامبران او جدايى افكنند و مى‏گويند: به برخى ايمان مى‏آريم و به برخى كافر مى‏شويم و مى‏خواهند در اين ميان راهى فراگيرند،

مصباح زاده

بدرستى كه آنان كه كافر مى‏شوند بخدا و رسولان او و ميخواهند كه جدائى اندازند ميان خدا و رسولانش و ميگويند مى‏گرديم ببرخى و كافر مى‏شويم ببرخى و مى‏خواهند كه فرا گيرند ميان آن راهى را

معزی

همانا آنان كه كفر ورزيدند به خدا و پيمبرانش و خواهند جدائى افكنند ميان خدا و پيمبرانش و گويند ايمان آريم به بعضى و كفر ورزيم به بعضى و خواهند كه برگيرند ميان اين راهى

قمشه ای

آنان که به خدا و رسولان او کافر شوند و خواهند که میان خدا و پیغمبرانش جدایی اندازند و گویند: ما به برخی (از انبیاء) ایمان آورده و به پاره‌ای ایمان نیاوریم و خواهند که میان کفر و ایمان راهی اختیار کنند؛

رشاد خليفه

کساني که به خدا و رسولانش کافر مي شوند و مي خواهند ميان خدا و رسولانش فرق بگذارند و مي گويند: به بعضي ايمان داريم و بعضي را انکار مي کنيم، و مي خواهند بين اين دو، راهي را دنبال کنند؛

Literal

That those who disbelieve with God and His messengers, and they want that they separate/distinguish/differentiate between God and His messengers, and they say: «We believe with some, and we disbelieve with some.» And they want that they take between that a way/path.

Al-Hilali Khan

Verily, those who disbelieve in Allah and His Messengers and wish to make distinction between Allah and His Messengers (by believing in Allah and disbelieving in His Messengers) saying, «We believe in some but reject others,» and wish to adopt a way in between.

Arthur John Arberry

Those who disbelieve in God and His Messengers and desire to make division between God and His Messengers, and say, ‹We believe in part, and disbelieve in part,› desiring to take between this and that a way —

Asad

VERILY, those who deny God and His apostles by endeavouring to make a distinction between [belief in] God and [belief in] His apostles, and who say, «We believe in the one but we deny the other,» and want to pursue a path in-between –

Dr. Salomo Keyzer

Zij, die niet in God gelooven en zijne gezanten, en een onderscheid maken tusschen God en zijne gezanten, en zeggen: Wij gelooven in sommigen der profeten en verwerpen anderen van hen, en willen zoo doende een middenweg zoeken.

Free Minds

Those who rejected God and His messengers, and they want to make a distinction between God and His messengers, and they Say: "We believe in some and reject some!", and they desire to take a path in-between.

Hamza Roberto Piccardo

In verità coloro che negano Allah e i Suoi messaggeri, che vogliono distinguere tra Allah e i Suoi messaggeri, dicono: «Crediamo in uno e l’altro neghiamo» e vogliono seguire una via intermedia;

Hilali Khan

Verily, those who disbelieve in Allah and His Messengers and wish to make distinction between Allah and His Messengers (by believing in Allah and disbelieving in His Messengers) saying, "We believe in some but reject others," and wish to adopt a way in between.

Kuliev E.

Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать между Аллахом и Его посланниками и говорят: «Мы веруем в одних и не веруем в других», – и хотят найти путь между этим,

M.-N.O. Osmanov

Воистину, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников, хотят различать [веру] Аллаха от [веры в] Его посланников, говоря при этом: «Мы веруем в одних [посланников] и не веруем в других» П – и хотят избрать [средний] путь между [верой и неверием], –

Mohammad Habib Shakir

Surely those who disbelieve in Allah and His messengers and (those who) desire to make a distinction between Allah and His messengers and say: We believe in some and disbelieve in others, and desire to take a course between (this and) that.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! those who disbelieve in Allah and His messengers, and seek to make distinction between Allah and His messengers, and say: We believe in some and disbelieve in others, and seek to choose a way in between;

Palmer

Verily, those who disbelieve in God and His apostles desire to make a distinction between God and His apostles, and say, ‹We believe in part and disbelieve in part, and desire to take a midway course between the two:›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onlar ki Allah’ı ve O’nun resullerini inkär ederler, Allah’la O’nun resulleri arasını açmak isterler de «bir kısmına inanırız, bir kısmını inkâr ederiz» derler; böylece imanla inkâr arasında bir yol tutmak isterler.

Qaribullah

Those who disbelieve in Allah and His Messengers, and desire to divide between Allah and His Messengers (by believing in Him without them), and say, ‹We believe in some (Prophets Moses and Jesus), and disbelieve in some of them (such as Prophet Muhammad), ‹ desiring to take between this (and that) a way (between belief and disbelief)

QXP

Those who deny Allah and His Messengers, or seek to make distinction between Allah and His Messengers, and say, «We believe in some and reject some.» (The first part of the verse refers to those who believe in God as the Creator, but not as the Law-Giver (29:61-63)).

Reshad Khalifa

Those who disbelieve in GOD and His messengers, and seek to make distinction among GOD and His messengers, and say, «We believe in some and reject some,» and wish to follow a path in between;

Rodwell

Of a truth they who believe not on God and his Apostles, and seek to separate God from his Apostles, and say, «Some we believe, and some we believe not,» and desire to take a middle way;

Sale

They who believe not in God, and his Apostles, and would make a distinction between God and his Apostles, and say, we believe in some of the prophets and reject others of them, and seek to take a middle way in this matter;

Sher Ali

Surely, those who disbelieve in ALLAH and HIS Messengers and seek to make a distinction between ALLAH and HIS Messengers, and say, `We believe in some and disbelieve in others,› and seek to take a way between;

Unknown German

Die an Allah und Seine Gesandten nicht glauben und einen Unterschied machen möchten zwischen Allah und Seinen Gesandten und sagen: «Wir glauben an die einen und verwerfen die anderen», und einen Weg zwischendurch einschlagen möchten:

V. Porokhova

Те, кто не верует в Аллаха и посланников Его, ■ Желая отделить Аллаха от посланников Его, ■ И говорит: «Мы веруем в одних, другим – не верим», ■ Пытаясь среднего пути держаться, –

Yakub Ibn Nugman

Аллаһуга һәм рәсүлләренә ышанмаучылар, алар Аллаһ илә аның рәсүлләре арасын аерырга телиләр: «Рәсүлләрнең бәгъзесенә ышанабыз, бәгъзесенә ышанмыйбыз», – диләр. Һәм алар ышану белән ышанмау арасын юл итеп алырга телиләр.

جالندہری

جو لوگ خدا سے اور اس کے پیغمبروں سے کفر کرتے ہیں اور خدا اور اس کے پیغمبروں میں فرق کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک راہ نکالنی چاہتے ہیں

طاہرالقادری

بلا شبہ جو لوگ اﷲ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اﷲ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اس (ایمان و کفر) کے درمیان کوئی راہ نکال لیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.