سوره النساء (4) آیه 153

قرآن، سوره النساء (4) آیه 153

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 154
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 152

عربی

يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسى أَكْبَرَ مِنْ ذلِكَ فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ فَعَفَوْنا عَنْ ذلِكَ وَ آتَيْنا مُوسى سُلْطاناً مُبِيناً

بدون حرکات عربی

يسئلك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم كتابا من السّماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا اللّه جهرة فأخذتهم الصّاعقة بظلمهم ثمّ اتّخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البيّنات فعفونا عن ذلك و آتينا موسى سلطانا مبينا

خوانش

Yas-aluka ahlu alkitabi an tunazzila AAalayhim kitaban mina alssama-i faqad saaloo moosa akbara min thalika faqaloo arina Allaha jahratan faakhathat-humu alssaAAiqatu bithulmihim thumma ittakhathoo alAAijla min baAAdi ma jaat-humu albayyinatu faAAafawna AAan thalika waatayna moosa sultanan mubeenan

آیتی

اهل کتاب از تو مي خواهند که برايشان کتابي از آسمان نازل کني ، اينان بزرگ تر از اين را از موسي طلب کردند و گفتند : خدا را به آشکار به مابنماي به سبب اين سخن کفر آميزشان صاعقه آنان را فروگرفت و پس ازآنکه معجزه هايي برايشان آمده بود گوساله اي را به خدايي گرفتند و ما آنان را بخشيديم و موسي را حجتي آشکار ارزاني داشتيم

خرمشاهی

اهل كتاب از تو مى خواهند كه برايشان [به يكباره] از آسمان كتابى نازل كنى; بدان كه از موسى درخواستى عجيب تر كردند، كه گفتند خدا را آشكارا به ما نشان بده; آنگاه به خاطر درخواست ناحقشان صاعقه [ى مرگ] آنان را فرو گرفت; آنگاه [چون به درخواست موسى از نو زنده شدن

کاویانپور

اهل كتاب از تو درخواست ميكنند: كتابى از آسمان براى آنها بياورى (و نياكان) آنها از موسى بزرگتر از آن را درخواست كردند و گفتند: خدا را آشكارا به ما نشان بده. و بكيفر اين ظلم، صاعقه‏اى آنها را فرا گرفت. سپس گوساله‏اى را پس از آن همه دلايل روشن كه براى آنها آمده بود به معبودى گرفتند. ولى ما آنها را مورد عفو و بخشش قرار داديم و به موسى حجتى آشكار عطا كرديم.

انصاریان

اهل کتاب [بنا به خواستِ نامعقولشان] از تو می خواهند که از آسمان، کتابی برای آنان نازل کنی، البته [این بازیگران زشت باطن] از موسی بزرگ تر از آن را خواستند، و گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان ده. پس آنان را به کیفر ستمشان صاعقه فرو گرفت. باز پس از آنکه [بر وحدانیّت حق و ضرورت خداپرستی] دلایل روشن برای آنان آمد، گوساله را به عنوان معبود گرفتند، و ما از این [گناه بزرگ و زشت هم] گذشتیم و به موسی برهانی روشن و قدرتی آشکار دادیم.

سراج

خواهش مى‏كنند از تو اهل كتاب آنكه فرود آورى بر ايشان كتابى از آسمان (به يكبار) البته بنى اسرائيل درخواست كرده‏اند از موسى بزرگتر از اين درخواست و گفتند نشان ده بما خداى را آشكارا پس گرفت ايشان را آتشى (از آسمان) بسزاى ستمگريشان بعد از آن گرفتند گوساله‏اى را بخدائى از پس آنكه آمده بود بديشان معجزه‏هاى روشن (مانند عصا و يد بيضا) پس درگذشتيم از (پس توبه از) آن گناهان و داديم به موسى حجتى آشكار (كه دلالت بر نبوتش مى‏كرد)

فولادوند

اهل كتاب از تو مى‏خواهند كه كتابى از آسمان [يكباره‏] بر آنان فرود آورى. البتّه از موسى بزرگتر از اين را خواستند و گفتند: «خدا را آشكارا به ما بنماى.» پس به سزاى ظلمشان صاعقه آنان را فرو گرفت. سپس، بعد از آنكه دلايل آشكار برايشان آمد، گوساله را [به پرستش‏] گرفتند، و ما از آن هم درگذشتيم و به موسى برهانى روشن عطا كرديم.

پورجوادی

اهل كتاب از تو مى‏خواهند از آسمان براى آنها كتابى نازل كنى، آنها از موسى بزرگتر از اين را خواستند و گفتند: «خدا را آشكارا به ما نشان بده» و به كيفر ستمكاريشان صاعقه آنها را فرو گرفت، بعد از آن معجزاتى كه براى‏شان آمد، گوساله‏اى را برگزيدند، و ما آنها را بخشوديم و به موسى حجت آشكار بخشيديم.

حلبی

اهل كتاب از تو مى‏خواهند كه از آسمان كتابى برايشان فرود آورى و بى‏گمان از موسى بزرگتر از آن خواستند و گفتند: آشكارا خداى را به ما بنماى. پس به سبب ستمگريشان آذرخش آنها را فرو گرفت. [آن گاه‏] پس از اينكه برايشان معجزه‏هايى روشن آمد گوساله را [به خدايى‏] گرفتند. پس ما از آن [گناه‏] درگذشتيم و موسى را حجتى آشكار داديم،

اشرفی

در ميخواهند از تو اهل كتاب كه فرو فرستى برايشان كتابى از آسمان پس بتحقيق سؤال كردند از موسى بزرگتر از آن را پس گفتند بنماى بر ما خدا را معاينه پس گرفت ايشانرا صاعقه بسبب ظلمشان پس فراگرفتند گوساله را از بعد آنچه آمد ايشان را معجزات روشن پس درگذشتيم از آن و داديم موسى را حجتى پيدا

خوشابر مسعود انصاري

اهل كتاب از تو مى‏خواهند كه كتابى از آسمان بر آنها فرود آورى، آنان بزرگتر از اين را از موسى خواستند، گفتند: خداوند را آشكارا به ما بنمايان. پس به [سزاى‏] گناهشان صاعقه آنان را در گرفت، آن گاه پس از آنكه معجزه‏ها برايشان آمد، گوساله را [به پرستش‏] گرفتند، سپس از اين [گناه‏] در گذشتيم و به موسى حجّتى آشكار داديم

مکارم

اهل کتاب از تو می‌خواهند کتابی از آسمان (یکجا) بر آنها نازل کنی؛ (در حالی که این یک بهانه است؛) آنها از موسی، بزرگتر از این را خواستند، و گفتند: «خدا را آشکارا به ما نشان ده!» و بخاطر این ظلم و ستم، صاعقه آنها را فرا گرفت. سپس گوساله (سامری) را، پس از آن همه دلایل روشن که برای آنها آمد، (به خدایی) انتخاب کردند، ولی ما از آن درگذشتیم (و عفو کردیم) و به موسی، برهان آشکاری دادیم.

مجتبوی

اهل كتاب از تو مى‏خواهند كه كتابى از آسمان بر آنان فروآرى، همانا از موسى بزرگتر از اين خواستند كه گفتند: خداى را آشكارا به ما بنما، پس صاعقه آنان را به سبب [گستاخى و] ستمشان بگرفت، سپس گوساله را پس از آنكه نشانه‏هاى روشن و آشكار- معجزات- برايشان آمده بود [به خدايى‏] گرفتند و ما از آن [گناه‏] درگذشتيم- پس از آنكه توبه كردند- و موسى را حجّتى هويدا بداديم.

مصباح زاده

در مى‏خواهند از تو اهل كتاب كه فرو فرستى بر ايشان كتابى از آسمان پس بتحقيق سؤال كردند از موسى بزرگتر از آن را پس گفتند بنماى بر ما خدا را معاينه پس گرفت ايشان را صاعقه بسبب ظلمشان پس فرا گرفتند گوساله را از بعد آنچه آمد ايشان را معجزات روشن پس در گذشتيم از آن و داديم موسى را حجتى پيدا

معزی

مى خواهند از تو اهل كتاب كه فرو فرستى بر ايشان نامه اى از آسمان همانا خواستند از موسى بزرگتر از اين را گفتند به ما بنمايان خدا را آشكار پس فراگرفتشان صاعقه (آتش آسمانى) به ستمكاريشان پس برگرفتند گوساله را پس از آنكه بيامدشان نشانيها پس درگذشتيم از آن و داديم به موسى فرمانروائيى آشكار

قمشه ای

(ای پیغمبر) اهل کتاب از تو درخواست کنند که از آسمان کتابی (یکجا) برای آنان فرود آوری، همانا از موسی نیز درخواستی بالاتر از این کردند و گفتند: خدا را به چشم ما آشکار بنما، پس به سبب این جهل و سرکشی صاعقه سوزان آنها را درگرفت، و پس از آن همه آیات روشن، باز گوساله‌پرستی اختیار کردند، باز ما از این کار (زشت آنان) درگذشتیم و به موسی حجّتی آشکار بخشیدیم.

رشاد خليفه

اهل کتاب آسماني به مبارزه از تو مي خواهند که از آسمان کتابي برايشان بياوري! آنها از موسي بيشتر از اين درخواست کرده اند و گفتند: خدا را عيناً به ما نشان بده. درنتيجه، در اثر جسارتشان، صاعقه اي به آنها اصابت کرد. علاوه بر آن، پس از مشاهده آن همه معجزه، باز هم گوساله را به پرستش گرفتند. با اين همه، ما از تمام اينها درگذشتيم. و با معجزاتي شگرف از موسي حمايت کرديم.

Literal

The Book’s people ask/question you, that to descend on them a book from the sky/space, so they had asked Moses greater than that, so they said: «Show us God publicly/openly.» So the fire falling from the sky accompanied by thunderous noise punished/took them with their injustice/oppression, then they took the calf from after what came to them (from) the evidences, so We forgave/pardoned on that, and We gave Moses evident proof .

Al-Hilali Khan

The people of the Scripture (Jews) ask you to cause a book to descend upon them from heaven. Indeed they asked Moosa (Moses) for even greater than that, when they said: «Show us Allah in public,» but they were struck with thunder clap and lightning for their wickedness. Then they worshipped the calf even after clear proofs, evidences, and signs had come to them. (Even) so We forgave them. And We gave Moosa (Moses) a clear proof of authority.

Arthur John Arberry

The People of the Book will ask thee to bring down upon them a Book from heaven; and they asked Moses for greater than that, for they said, ‹Show us God openly.› And the thunderbolt took them for their evildoing. Then they took to themselves the Calf, after the clear signs had come to them; yet We pardoned them that, and We bestowed upon Moses a clear authority.

Asad

THE FOLLOWERS of the Old Testament demand of thee [O Prophet] that thou cause a revelation to be sent down to them from heaven. And an even greater thing than this did they demand of Moses when they said, «Make us see God face to face» – whereupon the thunderbolt of punishment overtook them for this their wickedness. After that, they took to worshipping the [golden] calf – and this after all evidence of the truth had come unto them! None the less, We effaced this [sin of theirs], and vouchsafed unto Moses a clear proof [of the truth],

Dr. Salomo Keyzer

Zij, die de schriften hebben ontvangen, zullen u vragen, dat gij hun een boek uit den hemel zult doen nederdalen: zij vroegen te voren aan Mozes een grooter iets dan dit; want zij zeiden: Doe ons God op zichtbare wijze zien, maar een vuurwind van den hemel verwoestte hen, om hunne boosheid. Daarop namen zij het kalf om het te aanbidden, nadat er duidelijke bewijzen onder hen waren gekomen. Maar wij vergaven hun dat, en schonken Mozes duidelijke kracht om hen te straffen.

Free Minds

The people of the Scripture ask you to bring down to them a scripture from the heavens. They had asked Moses for even more than that, for they said: "Let us see God plainly!", so the lightning bolt took them for their wickedness. Then they took the calf after the clarity had come to them, and We pardoned them for this; We gave Moses a clear authority.

Hamza Roberto Piccardo

La gente della Scrittura pretende che tu faccia scendere un Libro dal cielo. A Mosè chiesero qualcosa ancora più enorme, quando gli dissero: » Facci vedere Allah apertamente». E la folgore li colpì per la loro iniquità. Poi si presero il Vitello, dopo che ebbero le Prove. [Ciononostante] li perdonammo e demmo a Mosè autorità incontestabile.

Hilali Khan

The people of the Scripture (Jews) ask you to cause a book to descend upon them from heaven. Indeed they asked Moosa (Moses) for even greater than that, when they said: "Show us Allah in public," but they were struck with thunder clap and lightning for their wickedness. Then they worshipped the calf even after clear proofs, evidences, and signs had come to them. (Even) so We forgave them. And We gave Moosa (Moses) a clear proof of authority.

Kuliev E.

Люди Писания просят тебя, чтобы ты низвел им Писание с неба. Мусу (Моисея) они попросили о еще большем, когда сказали: «Покажи нам Аллаха открыто». Тогда молния поразила (или гибель постигла) их за их несправедливость. А затем они стали поклоняться тельцу после того, как к ним явились ясные знамения, но Мы простили это и даровали Мусе (Моисею) явное доказательство.

M.-N.O. Osmanov

Люди Писания просят тебя, чтобы ты низвел им Писание с небес. Прежде они просили Мусу о большем, чем это, и говорили: «Покажи нам воочию Аллаха». Но их поразила молния за их непомерные притязания. А потом, после того как к ним явились ясные знамения, они стали поклоняться [золотому] тельцу, но Мы простили им это и даровали Мусе явное доказательство [истины].

Mohammad Habib Shakir

The followers of the Book ask you to bring down to them a book from heaven; so indeed they demanded of Musa a greater thing than that, for they said: Show us Allah manifestly; so the lightning overtook them on account of their injustice. Then they took the calf (for a god), after clear signs had come to them, but We pardoned this; and We gave to Musa clear authority.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The people of the Scripture ask of thee that thou shouldst cause an (actual) Book to descend upon them from heaven. They asked a greater thing of Moses aforetime, for they said: Show us Allah plainly. The storm of lightning seized them for their wickedness. Then (even) after that) they chose the calf (for worship) after clear proofs (of Allah’s Sovereignty) had come unto them. And We forgave them that! And We bestowed on Moses evident authority.

Palmer

The people of the Book will ask thee to bring down for them a book from heaven; but they asked Moses a greater thing than that, for they said, ‹Show us God openly;› but the thunderbolt caught them in their injustice. Then they took the calf, after what had come to them of manifest signs; but we pardoned that, and gave Moses obvious authority.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ehlikitap, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Zaten onlar Mûsa’dan da bundan daha büyüğünü istemişlerdi. Demişlerdi ki: «Allah’ı bize açıktan göster.» Bunun üzerine zulümlerinden ötürü kendilerini yıldırım çarpmıştı. Sonra kendilerine açık-seçik kanıtların gelişi ardından buzağıya taptılar. Biz onların bu günahını da affettik. Biz Mûsa’ya apaçık bir kanıt/bir hükmetme gücü verdik.

Qaribullah

The People of the Book ask you to bring down upon them a Book from heaven. Of Moses they asked greater than that, they said to him: ‹Show us Allah openly. ‹ And a thunderbolt took them for their evil doing. Then they took to themselves the calf, after the clear proofs had come to them, yet We forgave that and We gave Moses clear authority.

QXP

(O Prophet) People of the Scripture ask you to bring a published book from the sky. They made a greater demand to Moses when they said, «Show us Allah face to face». And their psyche was such that when a bolt of lightning struck around them, they fell in fear (2:55). They had displaced the true belief with falsehood. After that, they chose the calf for worship although they had seen the Manifest Truth. Yet, We pardoned them and gave Moses evident authority (as a blessing for their guidance).

Reshad Khalifa

The people of the scripture challenge you to bring down to them a book from the sky! They have asked Moses for more than that, saying, «Show us GOD, physically.» Consequently, the lightning struck them, as a consequence of their audacity. Additionally, they worshipped the calf, after all the miracles they had seen. Yet, we pardoned all this. We supported Moses with profound miracles.

Rodwell

The people of the Book will ask of thee to cause a Book to come down unto them out of Heaven. But a greater thing than this did they ask of Moses! for they said, «Shew us God plainly!» and for this their wickedness did the fire-storm lay hold on them. Then took they the calf as the object of their worship, after that our clear tokens had come to them; but we forgave them this, and conferred on Moses undoubted power.

Sale

They who have received the scriptures will demand of thee, that thou cause a book to descend unto them from heaven: They formerly asked of Moses a greater thing than this; for they said, shew us God visibly. Wherefore a storm of fire from heaven destroyed them, because of their iniquity. Then they took the calf for their God, after that evident proofs of the divine unity had come unto them: But we forgave them that, and gave Moses a manifest power to punish them.

Sher Ali

The people of the Book ask thee to bring down upon them a Book from heaven. They asked Moses a greater thing than this. They said, `Show us ALLAH openly.› Thereupon a destructive punishment overtook them because of their transgression. Then they took the calf for worship after clear Signs had come to them, but WE pardoned even that. And WE gave Moses a manifest authority.

Unknown German

Das Volk der Schrift verlangt von dir, daß du ein Buch vom Himmel zu ihnen herabgelangen lassest. Aber von Moses forderten sie etwas Größeres als dies, da sie sagten: «Zeig uns Allah offensichtlich!» Da ereilte sie vernichtende Strafe ob ihres Frevels. Dann nahmen sie sich das Kalb, nachdem ihnen doch deutliche Zeichen zuteil geworden waren, aber Wir vergaben sogar das. Und Wir verliehen Moses offenbare Gewalt.

V. Porokhova

И люди Книги обращаются к тебе, (о Мухаммад!), ■ Чтоб ты низвел Писание им с неба. ■ Они у Мусы большего просили: ■ «Дай нам узреть Господень лик», ■ Но были молнией они поражены ■ За столь (неслыханную) дерзость; ■ И все ж они тельца для почитанья взяли, ■ После того как ясные знаменья к ним уже пришли. ■ Но Мы простили им ■ И дали Мусе ясное свидетельство на власть.

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м! Китап әһелләре синең аларга күктән китап иңдермәгеңне сорыйлар, Мусадан кауме моннан да зурракны сорадылар. Әйттеләр: «Безгә Аллаһуны ачык итеп күрсәт», – диделәр, аларны золымнары сәбәпле Аллаһ нуры көйдерде. Алар Аллаһудан хак динне бәян итүче китап килгәннән соң бозау ясап, шул бозауга табындылар, аннары тәүбә иттеләр, без аларны гафу иттек. Һәм Мусага ачык дәлилләрне, могҗизаларны бирдек.

جالندہری

(اے محمدﷺ) اہل کتاب تم سے درخواست کرتے ہیں کہ تم ان پر ایک (لکھی ہوئی) کتاب آسمان سے اتار لاؤ تو یہ موسیٰ سے اس سے بھی بڑی بڑی درخواستیں کرچکے ہیں (ان سے) کہتے تھے ہمیں خدا ظاہر (یعنی آنکھوں سے) دکھا دو سو ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو بجلی نے آپکڑا۔ پھر کھلی نشانیاں آئے پیچھے بچھڑے کو (معبود) بنا بیٹھے تو اس سے بھی ہم نے درگزر کی۔ اور موسیٰ کو صریح غلبہ دیا

طاہرالقادری

(اے حبیب!) آپ سے اہلِ کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے (ایک ہی دفعہ پوری لکھی ہوئی) کوئی کتاب اتار لائیں، تو وہ موسٰی (علیہ السلام) سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اﷲ (کی ذات) کھلم کھلا دکھا دو، پس ان کے (اس) ظلم (یعنی گستاخانہ سوال) کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آپکڑا (جس کے باعث وہ مرگئے، پھر موسٰی علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے)، پھر انہوں نے بچھڑے کو (اپنا معبود) بنا لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس (حق کی نشاندہی کرنے والی) واضح نشانیاں آچکی تھیں، پھر ہم نے اس (جرم) سے بھی درگزر کیا اور ہم نے موسٰی (علیہ السلام) کو (ان پر) واضح غلبہ عطا فرمایا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.