سوره النساء (4) آیه 157

قرآن، سوره النساء (4) آیه 157

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 158
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 156

عربی

وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً

بدون حرکات عربی

و قولهم إنّا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه و ما قتلوه و ما صلبوه و لكن شبّه لهم و إنّ الّذين اختلفوا فيه لفي شكّ منه ما لهم به من علم إلاّ اتّباع الظّنّ و ما قتلوه يقينا

خوانش

Waqawlihim inna qatalna almaseeha AAeesa ibna maryama rasoola Allahi wama qataloohu wama salaboohu walakin shubbiha lahum wa-inna allatheena ikhtalafoo feehi lafee shakkin minhu ma lahum bihi min AAilmin illa ittibaAAa alththanni wama qataloohu yaqeenan

آیتی

و نيز بدان سبب که گفتند : ما مسيح پسر مريم پيامبر خدا را کشتيم و، حال آنکه آنان مسيح را نکشتند و بر دار نکردند بلکه امر بر ايشان مشتبه شد هر آينه آنان که در باره او اختلاف مي کردند خود در ترديد بودند و به آن يقين نداشتند تنها پيرو گمان خود بودند و عيسي را به يقين نکشته بودند

خرمشاهی

و ادعايشان كه ما مسيح عيسى بن مريم پيامبر خدا را كشته ايم، و حال آنكه نه او را كشتند و نه بر دار كردند، بلكه [حقيقت امر] بر آنان مشتبه شد; و كسانى كه در اين امر اختلاف كردند از آن در شك اند [و] به آن علمى ندارند، بلكه پيروى از حدس و گمان مى كنند و او را ب

کاویانپور

و گفتند: مسيح عيسى بن مريم پيامبر خدا را كشتيم در حالى كه نه او را كشتند و نه بدار آويختند. لكن امر بر آنها مشتبه شده و كسانى كه در مورد (قتل) مسيح اختلاف كردند در شك و ترديد هستند و از حقيقت آن آگاهى ندارند و تنها از ظن و گمان پيروى مى‏كنند و به يقين بدانيد كه مسيح را نكشتند.

انصاریان

و به سبب گفتارِ [سراسر دروغ] شان که ما عیسی بن مریم فرستاده خدا را کشتیم. در صورتی که او رانکشتند و به دار نیاویختند، بلکه بر آنان مُشتبه شد [به این خاطر شخصی را به گمان اینکه عیسی است به دار آویختند و کشتند]؛ و کسانی که درباره او اختلاف کردند، نسبت به وضع وحال او در شک هستند، و جز پیروی از گمان و وهم، هیچ آگاهی و علمی به آن ندارند، و یقیناً او را نکشتند.

سراج

و بواسطه گفتارشان كه البته ما كشتيم مسيح عيسى پسر مريم را كه (به گمان خود) فرستاده خداست و بنى اسرائيل نكشتند او را و برادرش نياويختند و ليكن مشتبه شد برايشان و بى‏گمان آنانكه اختلاف كردند در باره عيسى در ترديد بودند از كشته شدن او نيست يهودان را به كسى كه او را كشته هيچ دانشى مگر آنكه پيروى گمان كردند و نكشتند عيسى را به يقين

فولادوند

و گفته ايشان كه: «ما مسيح، عيسى بن مريم، پيامبر خدا را كشتيم»، و حال آنكه آنان او را نكشتند و مصلوبش نكردند، ليكن امر بر آنان مشتبه شد؛ و كسانى كه در باره او اختلاف كردند، قطعاً در مورد آن دچار شكّ شده‏اند و هيچ علمى بدان ندارند، جز آنكه از گمان پيروى مى‏كنند، و يقيناً او را نكشتند.

پورجوادی

و گفتن اين كه ما مسيح عيسى پسر مريم پيامبر خدا را كشتيم در حالى كه نه او را كشتند و نه به دار آويختند، بلكه امر بر آنها مشتبه شد و آنان كه در قتل او اختلاف كردند و از آن در ترديد بودند، به آن يقين نداشتند، تنها از گمان پيروى كردند به طور يقين او را نكشته بودند،

حلبی

و [به سبب‏] قولشان كه ما مسيح پسر مريم فرستاده خدا را كشتيم. در حالى كه او را نكشتند و نياويختند و ليكن امر بر آنها مشتبه شد، و بى‏گمان كسانى كه در آن اختلاف كردند از آن در شك‏اند و آنها را بدان دانشى نيست جز پيروى از گمان [خودشان‏] و به يقين او را نكشتند.

اشرفی

و گفتارشان كه ما كشتيم مسيح عيسى پسر مريم را كه رسول خدا است و نكشتند او را و نه بردار كردند و لكن مشتبه شد و مرايشانرا و بدرستيكه آنان كه اختلاف كردند در آن هر آينه در شكند از آن نيست مرايشانرا بآن هيچ علمى مگر پيروى كردن گمان و نكشتندش بى‏گمان

خوشابر مسعود انصاري

و [نيز] به خاطر اين گفته‏شان كه مسيح، عيسى بن مريم، رسول خدا را ما كشتيم و او را نكشته‏اند و او را بر دار [نيز] نكرده‏اند بلكه [حقيقت امر] براى آنان مشتبه شد و آنان كه در [باره‏] او اختلاف كردند، قطعا از [حال‏] او در شكّند. و به [حال‏] او يقين ندارند بلكه از [حدس و] گمان پيروى مى‏كنند و به يقين او را نكشته‏اند

مکارم

و گفتارشان که: «ما، مسیح عیسی بن مریم، پیامبر خدا را کشتیم!» در حالی که نه او را کشتند، و نه بر دار آویختند؛ لکن امر بر آنها مشتبه شد. و کسانی که در مورد (قتل) او اختلاف کردند، از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروی می‌کنند؛ و قطعاً او را نکشتند!

مجتبوی

و اين سخنشان كه ما مسيح عيسى پسر مريم فرستاده خدا را كشتيم- و حال آنكه نه او را كشتند و نه بر دار كردند بلكه برايشان مشتبه شد- مردى را به صورت عيسى بر دار كردند- و كسانى كه در باره او اختلاف نمودند هر آينه به گمان اندرند، آنان را به حال او هيچ دانشى نيست مگر پيروى از گمان، و به يقين او را نكشته‏اند،

مصباح زاده

و گفتارشان كه ما كشتيم مسيح عيسى پسر مريم را كه رسول خدا است و نكشتند او را و نه بر دار كردند و لكن مشتبه شد مر ايشان را و بدرستى كه آنان كه اختلاف كردند در آن هر آينه در شكند از آن نيست مر ايشان را بان هيچ علمى مگر پيروى كردن گمان و نكشتندش بى‏گمان

معزی

و گفتارشان كه ما كشتيم مسيح عيسى ابن مريم پيمبر خدا را حالى كه نكشتندش و نه به دارش آويختند بلكه مشتبه شد بر ايشان و همانا آنان كه در او اختلاف كردند در شكّى از او هستند نيستشان بدان دانائيى جز پيروى پندار حالى كه نكشتند او را به يقين

قمشه ای

و هم از این رو که گفتند: ما مسیح عیسی بن مریم رسول خدا را کشتیم، در صورتی که او را نه کشتند و نه به دار کشیدند بلکه امر بر آنها مشتبه شد؛ و همانا آنان که درباره او عقاید مختلف اظهار داشتند از روی شک و تردید سخنی گفتند و عالم به او نبودند جز آنکه از پی گمان خود می‌رفتند؛ و به طور یقین مسیح را نکشتند؛

رشاد خليفه

و به دليل اين ادعا كه، مسيح، عيسي، پسر مريم، رسول خدا را کشتند. درواقع، هرگز او را نکشتند، هرگز او را به صليب نكشيدند- بلکه به آنها وانمود شد که چنين کردند. اين موضوع براي تمام گروه هايي که در اين امر اختلاف دارند، مشکوک و مبهم است. آنها دانشي ندارند؛ آنها فقط حدس مي زنند. مسلماً، هرگز او را نکشتند.

Literal

And their saying: «We have killed the Messiah, Jesus, Mary’s son, God’s messenger, and they have not killed him, and they have not crucified him/placed him on a cross, and but (it) resembled/was vague/was doubtful to them, and that those who disagreed/disputed in (about) him (are) in (E) doubt/suspicion from him, (there is) no knowledge for them with (about) him, except following the assumption , and they have not killed him surely/certainly.

Al-Hilali Khan

And because of their saying (in boast), «We killed Messiah Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), the Messenger of Allah,» – but they killed him not, nor crucified him, but the resemblance of Iesa (Jesus) was put over another man (and they killed that man), and those who differ therein are full of doubts. They have no (certain) knowledge, they follow nothing but conjecture. For surely; they killed him not (i.e. Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary) ):

Arthur John Arberry

and for their saying, ‹We slew the Messiah, Jesus son of Mary, the Messenger of God› — yet they did not slay him, neither crucified him, only a likeness of that was shown to them. Those who are at variance concerning him surely are in doubt regarding him; they have no knowledge of him, except the following of surmise; and they slew him not of a certainty — no indeed;

Asad

and their boast, «Behold, we have slain the Christ Jesus, son of Mary, [who claimed to be] an apostle of God!» However, they did not slay him, and neither did they crucify him, but it only seemed to them [as if it had been] so; and, verily, those who hold conflicting views thereon are indeed confused, having no [real] knowledge thereof, and following mere conjecture. For, of a certainty, they did not slay him:

Dr. Salomo Keyzer

En gezegd hebben: Waarlijk wij hebben Christus Jezus, den zoon van Maria, den gezant van God gedood; doch zij sloegen hem niet dood en kruisigden hem niet, maar iemand, die hem geleek, werd in zijne plaats gesteld, en waarlijk zij, die nopens hem twistten, verkeerden in eene dwaling, en hadden geene bepaalde kennis daarvan, maar volgden slechts eene meening. Zij doodden hem niet werkelijk;

Free Minds

And their saying: "We have killed the Messiah Jesus the son of Mary, the messenger of God!" They did not kill him, nor did they crucify him, but it appeared to them as if they had. Those who dispute are in doubt of him, they have no knowledge except to follow conjecture; they did not kill him for a certainty.

Hamza Roberto Piccardo

e dissero: «Abbiamo ucciso il Messia Gesù figlio di Maria, il Messaggero di Allah!» Invece non l’hanno né ucciso né crocifisso, ma così parve loro. Coloro che sono in discordia a questo proposito, restano nel dubbio: non hanno altra scienza e non seguono altro che la congettura. Per certo non lo hanno ucciso

Hilali Khan

And because of their saying (in boast), "We killed Messiah Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary), the Messenger of Allah," – but they killed him not, nor crucified him, but the resemblance of Iesa (Jesus) was put over another man (and they killed that man), and those who differ therein are full of doubts. They have no (certain) knowledge, they follow nothing but conjecture. For surely; they killed him not (i.e. Iesa (Jesus), son of Maryam (Mary) ):

Kuliev E.

и сказали: «Воистину, мы убили Мессию Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), посланника Аллаха». Однако они не убили его и не распяли, а это только показалось им. Те, которые препираются по этому поводу, пребывают в сомнении и ничего не ведают об этом, а лишь следуют предположениям. Они действительно не убивали его (или не убивали его с уверенностью).

M.-N.O. Osmanov

за их слова: «Воистину, мы убили Мессию, ‹Ису, сына Марйам, посланника Аллаха» (но они не убили его и не распяли, а это только показалось им ); воистину, те, которые расходятся во мнениях по этому поводу, находятся в сомнении и не ведают ничего о том, а лишь следуют за догадками. А они, конечно же, не убивали его.

Mohammad Habib Shakir

And their saying: Surely we have killed the Messiah, Isa son of Marium, the messenger of Allah; and they did not kill him nor did they crucify him, but it appeared to them so (like Isa) and most surely those who differ therein are only in a doubt about it; they have no knowledge respecting it, but only follow a conjecture, and they killed him not for sure.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And because of their saying: We slew the Messiah, Jesus son of Mary, Allah’s messenger – they slew him not nor crucified him, but it appeared so unto them; and lo! those who disagree concerning it are in doubt thereof; they have no knowledge thereof save pursuit of a conjecture; they slew him not for certain.

Palmer

and for their saying, ‹Verily, we have killed the Messiah, Jesus the son of Mary, the apostle of God’…. but they did not kill him, and they did not crucify him, but a similitude was made for them. And verily, those who differ about him are in doubt concerning him; they have no knowledge concerning him, but only follow an opinion. They did not kill him, for sure!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Biz, Allah’ın resulü Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük» demeleri yüzünden. Oysaki onu öldürmediler, onu asmadılar da; sadece o onlara benzer gösterildi. Onun hakkında tartışmaya girenler, onunla ilgili olarak tam bir kuşku içindedirler. Onların, ona ilişkin bir bilgileri yoktur; sadece sanıya uymaktalar. Onu kesinlikle öldürmediler.

Qaribullah

and for their saying, ‹We killed the Messiah, Jesus the son of Mary, the Messenger (and Prophet) of Allah. ‹ They did not kill him, nor did they crucify him, but to them, he (the crucified) had been given the look (of Prophet Jesus). Those who differ concerning him (Prophet Jesus) are surely in doubt regarding him, they have no knowledge of him, except the following of supposition, and (it is) a certainty they did not kill him.

QXP

And for claiming, «We killed the Messiah Jesus son of Mary, Allah’s Messenger.» They never killed him and never crucified him. But it appeared so to them and the matter remained dubious to them. Those who hold conflicting views on this issue are indeed confused. They have no real knowledge but they are following mere conjecture. Very certainly, they never killed him.

Reshad Khalifa

And for claiming that they killed the Messiah, Jesus, son of Mary, the messenger of GOD. In fact, they never killed him, they never crucified him – they were made to think that they did. All factions who are disputing in this matter are full of doubt concerning this issue. They possess no knowledge; they only conjecture. For certain, they never killed him.

Rodwell

And for their saying, «Verily we have slain the Messiah, Jesus the son of Mary, an Apostle of God.» Yet they slew him not, and they crucified him not, but they had only his likeness. And they who differed about him were in doubt concerning him: No sure knowledge had they about him, but followed only an opinion, and they did not really slay him,

Sale

and have said, verily we have slain Christ Jesus the son of Mary, the Apostle of God; yet they slew him not, neither crucified him, but he was represented by one in his likeness; and verily they who disagreed concerning him, were in a doubt as to this matter, and had no sure knowledge thereof, but followed only an uncertain opinion. They did not really kill him;

Sher Ali

And for their saying, `We did slay the Messiah, Jesus, son of Mary, the Messenger of ALLAH;› whereas they slew him not, nor did they bring about his death upon the cross, but he was made to appear to them like one crucified; and those who differ therein are certainly in a state of doubt about it; they have no certain knowledge thereof, but only pursue a conjecture; and they did not arrive at a certainty concerning it.

Unknown German

Und wegen ihrer Rede: «Wir haben den Messias, Jesus, den Sohn der Maria, den «Gesandten» Allahs, getötet»; während sie ihn doch weder erschlugen noch den Kreuzestod erleiden ließen, sondern er erschien ihnen nur gleich (einem Gekreuzigten); und jene, die in dieser Sache uneins sind, sind wahrlich im Zweifel darüber; sie haben keine (bestimmte) Kunde davon, sondern folgen bloß einer Vermutung; und sie haben darüber keine Gewißheit.

V. Porokhova

За то, что говорили: ■ «Убит был нами сын Марйам – ■ Мессия Иисус, посланник Божий». ■ Но ими не был он убит и не распят. ■ Им лишь представилось все это, ■ И кто заводит спор о нем, ■ В сомнениях об этом пребывает. ■ У них нет никакого знания (об этом), ■ И следуют они своим предположеньям, – ■ Ведь, истинно, убит он не был.

Yakub Ibn Nugman

Янә аларны Аллаһ ләгънәт кылды: «Без, әлбәттә, Аллаһ расүле Мәрьям угълы Гыйсане үтердек», – дигән сүзләре өчен. Алар Гыйсане үтермәделәр һәм асмадылар, ләкин аларның бер юлдашы аларга Гыйса сурәтендә күренде. (Яһүдләр киңәшләшеп Гыйсә пәйгамбәрне үтерергә карар чыгардылар, Гыйсә алардан качып бер өйгә керде, яһүдләр аның артыннан куа килделәр һәм тотып алыр өчен өйгә бер юлдашларын керттеләр, ләкин бу вакытта Гыйсәне Аллаһ күккә күтәргән иде инде. Кергән кеше өйдән Гыйсә сурәтендә чыкты, яһүдләр аны Гыйсә дип белеп, тотып астылар). Яһүдләр, әлбәттә, Гыйсә хакында ихтилафта булдылар, әгәр Гыйсәне үтергән булсак, юлдашыбыз кайда? Әгәр юлдашыбызны үтергән булсак, Гыйсә кайда, диештеләр. Аларның бу ихтилафлары, әлбәттә, занга иярүләреннән булды, алар һичшиксез Гыйсәне үтермәделәр.

جالندہری

اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر (کہلاتے) تھے قتل کردیا ہے (خدا نے ان کو معلون کردیا) اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروئی ظن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں۔ اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا

طاہرالقادری

اور ان کے اس کہنے (یعنی فخریہ دعوٰی) کی وجہ سے (بھی) کہ ہم نے اﷲ کے رسول، مریم کے بیٹے عیسٰی مسیح کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا مگر (ہوا یہ کہ) ان کے لئے (کسی کو عیسٰی علیہ السلام کا) ہم شکل بنا دیا گیا، اور بیشک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس (قتل کے حوالے) سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں (حقیقتِ حال کا) کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی (کر رہے ہیں)، اور انہوں نے عیسٰی (علیہ السلام) کو یقیناً قتل نہیں کیا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.