سوره النساء (4) آیه 173

قرآن، سوره النساء (4) آیه 173

آیه پسین: سوره النساء (4) آیه 174
آیه پیشین: سوره النساء (4) آیه 172

عربی

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ أَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَ اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً وَ لا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ لا نَصِيراً

بدون حرکات عربی

فأمّا الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات فيوفّيهم أجورهم و يزيدهم من فضله و أمّا الّذين استنكفوا و استكبروا فيعذّبهم عذابا أليما و لا يجدون لهم من دون اللّه وليّا و لا نصيرا

خوانش

Faamma allatheena amanoo waAAamiloo alssalihati fayuwaffeehim ojoorahum wayazeeduhum min fadlihi waamma allatheena istankafoo waistakbaroo fayuAAaththibuhum AAathaban aleeman wala yajidoona lahum min dooni Allahi waliyyan wala naseeran

آیتی

اما آنان که ايمان آورده اند و کارهاي نيک کرده اند اجرشان را به ، تمامي خواهد داد ، و از فضل خويش بر آن خواهد افزود اما کساني را که ابا وسرکشي کرده اند به عذابي دردآور معذب خواهد داشت و براي خود جز خدا هيچ دوست و ياوري نخواهند يافت

خرمشاهی

اما كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده اند، پاداشهايشان را به تمامى به آنان مى دهد و از فضل خويش نيز به ايشان افزونتر مى بخشد; و اما كسانى كه استنكاف و استكبار ورزيده اند، به عذابى دردناك دچارشان مى سازد و در برابر خداوند براى خود يار و ياورى نم

کاویانپور

خدا اجر و ثواب كسانى كه ايمان آورده‏اند و اعمال صالح انجام داده‏اند بر آنان خواهد داد و از فضل و بخشش خويش بر آن خواهد افزود و اما كسانى را كه (از پرستش خدا) خوددارى كردند و تكبر ورزيدند، بعذابى بس دردناك مجازات خواهد كرد، و براى آنها غير از خدا دوست و يارى كننده‏اى نخواهد بود.

انصاریان

اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پاداششان را به طور کامل می دهد، و از فضل و احسانش بر آنان می افزاید؛ و اما کسانی که [از ایمان و عمل شایسته] امتناع کردند و تکبّر ورزیدند، به عذاب دردناکی عذاب می کند؛ و برای خود جز خدا سرپرست و یاوری نخواهند یافت.

سراج

و اما كسانى كه ايمان آورده‏اند و انجام داده‏اند كارهاى شايسته پس تمام بدهد خدا بديشان پاداشهاى (كردار) ايشان را و بيفزايد بر پاداششان از فزونى كرم خويش و اما آنانكه (از پرستش خدا) ننگ دارند و سركشى مى‏كنند پس عذابشان كند خدا عذابى دردناك و نيابند براى خويش بجز خدا دوستى و نه يارى كننده‏اى

فولادوند

اما كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‏اند، پاداششان را به تمام [و كمال‏] خواهد داد، و از فضل خود به ايشان افزونتر مى‏بخشد. و اما كسانى كه امتناع ورزيده و بزرگى فروخته‏اند، آنان را به عذابى دردناك دچار مى‏سازد و در برابر خدا براى خود يار و ياورى نخواهند يافت.

پورجوادی

اما پاداش مؤمنان و صالحان را به طور كامل خواهد داد و از فضل و بخشش خود بر آن خواهد افزود، اما كسانى را كه ابا داشتند و سركشى كردند، به عذاب دردناكى دچار خواهد كرد و براى خود جز خدا ياورى نخواهند يافت.

حلبی

و اما كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته كردند پاداشهاى آنها را تمام مى‏دهد و از فضل خود براى آنها مى‏افزايد. اما كسانى كه ننگ داشتند و بزرگى فروختند، پس عذابشان مى‏كند عذابى دردناك. و جز خدا براى خودشان دوست و ياورى نمى‏يابند.

اشرفی

پس اما آنان كه گرويدند و كردند كارهاى شايسته پس تمام دهد ايشانرا مزدهاشان و زياده دهد ايشانرا از كرم خود و اما آنان كه ننگ داشتند و گردنكشى كردند پس عذاب كند ايشانرا عذابى دردناك و نيابند از براى ايشان از جز خدا دوستى و نه يارى كننده

خوشابر مسعود انصاري

امّا آنان كه ايمان آورده‏اند و كارهاى شايسته انجام داده‏اند پاداشهايشان را به تمام و كمال به آنان مى‏دهد و به آنان از فضل خويش افزون خواهد داد. و امّا آنان كه [از بندگى‏] ابا داشتند و كبر ورزيدند، آنان را به عذابى دردناك عذاب مى‏كند و براى خويش در برابر خدا يار و مددكارى نيابند

مکارم

امّا آنها که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، پاداششان را بطور کامل خواهد داد؛ و از فضل و بخشش خود، بر آنها خواهد افزود. و آنها را که ابا کردند و تکبّر ورزیدند، مجازات دردناکی خواهد کرد؛ و برای خود، غیر از خدا، سرپرست و یاوری نخواهند یافت.

مجتبوی

اما كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى نيك و شايسته كرده‏اند مزدشان را بتمامى دهد و از فزونى و بخشش خويش بيفزايدشان، و اما كسانى كه ننگ داشته و سر باز زدند و گردنكشى و بزرگ‏منشى نمودند آنها را عذابى دردناك كند و براى خويش به جاى خدا دوست و ياورى نخواهند يافت.

مصباح زاده

پس اما آنان كه گرويدند و كردند كارهاى شايسته پس تمام دهد ايشان را مزدهاشان و زياده دهد ايشان را از كرم خود و اما آنان كه ننگ داشتند و گردنكشى كردند پس عذاب كند ايشان را عذابى دردناك و نيابند از براى ايشان از جز خدا دوستى و نه يارى كننده

معزی

پس آنان كه ايمان آوردند و كردار شايسته كردند بپردازد بديشان همه مزد ايشان را و بيفزايدشان از فضل خويش و آنان كه استنكاف ورزيدند و سركشى كردند عذاب كند ايشان را عذابى دردناك و نيابند براى خويش جز خدا دوست و نه ياورى

قمشه ای

پس آنان را که ایمان آورده و نیکوکار شده اجر و ثواب تمام و کامل می‌دهد و به فضل خود بر آن می‌افزاید، و آنان را که سرپیچی و سرکشی کرده به عذابی دردناک معذّب خواهد فرمود و آنان (بر نجات خود) جز خدا هیچ کس را دوست و یاور نخواهند یافت.

رشاد خليفه

و اما كساني كه ايمان دارند و زندگي پرهيزكارانه‌اي را در پيش مى گيرند، او پاداش آنها را به طور كامل مي‌ دهد و باران موهبتش را بر آنها مى باراند. و اما كساني كه ننگ دارند و متكبر مي‌ شوند، او آنها را به عذابي دردناك دچار خواهد كرد. آنها در كنار خدا نه مولايي و نه نجات دهنده‌اي خواهند يافت.

Literal

So but those who believed and made/did the correct/righteous deeds, so He fulfills/completes (to) them their rewards , and He increases them from His grace/favour, and but those who refused/rejected and were arrogant, so He tortures them a painful torture, and they do not find for them from other than God, a guardian/ally , and nor a victorior/savior .

Al-Hilali Khan

So, as for those who believed (in the Oneness of Allah – Islamic Monotheism) and did deeds of righteousness, He will give their (due) rewards, and more out of His Bounty. But as for those who refuse His worship and were proud, He will punish them with a painful torment . And they will not find for themselves besides Allah any protector or helper.

Arthur John Arberry

As for the believers, who do deeds of righteousness, He will pay them in full their wages, and He will give them more, of His bounty; and as for them who disdain, and wax proud, them He will chastise with a painful chastisement, and they shall not find for them, apart from God, a friend or helper.

Asad

whereupon unto those who attained to faith and did good deeds He will grant their just rewards, and give them yet more out of His bounty; whereas those who felt too proud and gloried in their arrogance He will chastise with grievous suffering: and they shall find none to protect them from God, and none to bring them succour.

Dr. Salomo Keyzer

Hen, die gelooven en doen wat goed is, zal hij hunne belooning geven, en zal die met zijne mildheid vermeerderen, maar hen, die versmaden en trotsch zijn, zal hij gestreng straffen. Zij zullen niemand naast God vinden, die hen kan helpen of ondersteunen.

Free Minds

As for those who believe and do good works, He will give them their rewards and increase for them from His bounty. And as for those who are too proud and arrogant, He will punish them a painful retribution, and they will not find besides God any supporter or victor.

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che invece hanno creduto e compiuto il bene avranno per intero la loro ricompensa e aggiungerà [Allah] dalla Sua generosità Coloro che disdegnano e sono gonfi d’orgoglio, saranno castigati con doloroso tormento. Non troveranno, oltre ad Allah, né patrono né alleato.

Hilali Khan

So, as for those who believed (in the Oneness of Allah – Islamic Monotheism) and did deeds of righteousness, He will give their (due) rewards, and more out of His Bounty. But as for those who refuse His worship and were proud, He will punish them with a painful torment . And they will not find for themselves besides Allah any protector or helper.

Kuliev E.

Тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, Он одарит вознаграждением сполна и даже приумножит его по Своей милости. А тех, которые считали для себя унизительным поклоняться Ему и проявляли высокомерие, Он подвергнет мучительным страданиям. Они не найдут себе вместо Него ни покровителя, ни помощника.

M.-N.O. Osmanov

А тем, которые уверовали и вершили добрые дела, Он сполна воздаст и даже приумножит награды по Своей щедрости. Тех же, которые явили гордыню чрезмерную, Он накажет мучительным наказанием. И они не найдут себе, кроме Него, ни покровителя, ни заступника.

Mohammad Habib Shakir

Then as for those who believe and do good, He will pay them fully their rewards and give them more out of His grace; and as for those who disdain and are proud, He will chastise them with a painful chastisement. And they shall not find for themselves besides Allah a guardian or a helper

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then, as for those who believed and did good works, unto them will He pay their wages in full, adding unto them of His bounty; and as for those who were scornful and proud, them will He punish with a painful doom. And they will not find for them, against Allah, any protecting friend or helper.

Palmer

But as for those who believe and do what is right, He will pay their hire and will give increase to them of His grace. But as for those who disdain and are too proud, He will punish them with a grievous woe, and they shall not find for them other than God a patron or a help.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bunun ardından da inanıp hayra ve barışa yönelik işler yapanların ödüllerini tam verecek ve lütfundan onlara fazlalıklar da bağışlayacaktır. Kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara gelince, onlara korkunç bir azapla azap edecektir. Böyleleri, kendileri için Allah’tan başka ne bir dost bulacaklardır ne de bir yardımcı.

Qaribullah

As for those who believe and did good deeds, He will pay them in full their wages, and He will increase them from His Bounty. As for those who despise and became proud, He will punish them with a painful punishment, and they will find neither a guide nor a helper for themselves, other than Allah.

QXP

Allah will give rewards and add of His Bounty on those who attain belief and contribute to the society. On the other hand, His Law of Requital will dispense an awful doom to those who were scornful and proud. And they will find no one besides Allah, to protect or help them.

Reshad Khalifa

As for those who believe and lead a righteous life, He will fully recompense them, and shower them with His grace. As for those who disdain and turn arrogant, He will commit them to painful retribution. They will find no lord beside GOD, nor a savior.

Rodwell

And to those who believe and do the things that are right, will He pay them their due recompense, and out of His bounty will He increase them: but as for those who are disdainful and proud, with a grievous chastisement will He chastise them; And none beside God shall they find to protect or to help them.

Sale

Unto those who believe, and do that which is right, He shall give their rewards, and shall superabundantly add unto them of his liberality: But those who are disdainful and proud, He will punish with a grievous punishment; and they shall not find any to protect or to help them, besides God.

Sher Ali

Then as for those who believe and do good works, HE will give them their rewards in full and will give them more out of HIS grace; but as for those who disdain and are proud, HE will punish them with a painful punishment. And they shall find for themselves beside ALLAH no friend, nor helper.

Unknown German

Dann wird Er denen, die glaubten und gute Werke taten, ihren vollen Lohn geben und ihnen noch mehr geben aus Seiner Huld; die aber, die verschmähten und stolz waren, die wird Er strafen mit schmerzlicher Strafe. Und keinen Freund noch Helfer sollen sie für sich finden außer Allah.

V. Porokhova

А тем, кто верует и доброе творит, ■ Воздаст Он (должные) награды ■ И к ним еще прибавит от Своих щедрот. ■ А горделивых и надменных ■ Подвергнет страшным мукам Он, ■ И не найдут они, опричь Аллаха, ■ Ни покровителя и ни помощника себе.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһуга ышанып изге гамәлләр кылучыларга Аллаһу тәгалә әҗерләрен тутырып бирер һәм юмартлыгы белән әҗерләрен арттырыр, әмма Аллаһуга итагать итүдән баш тарткан, гыйбадәт кылудан тәкәбберләнгән кешеләрне Аллаһ ґәзаб кылыр рәнҗеткүче ґәзаб белән. Аларга ахирәттә Аллаһудан башка яклаучы һәм ярдәмче табылмас.

جالندہری

تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا بدلا دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا۔ اور جنہوں نے (بندوں ہونے سے) عاروانکار اور تکبر کیا ان کو تکلیف دینے والا عذاب دے گا۔ اور یہ لوگ خدا کے سوا اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے

طاہرالقادری

پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ انہیں پورے پورے اجر عطا فرمائے گا اور (پھر) اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے (اﷲ کی عبادت سے) عار محسوس کی اور تکبرّ کیا تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لئے اﷲ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.