سوره المائدة (5) آیه 23

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 23

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 24
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 22

عربی

قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبابَ فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غالِبُونَ وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

بدون حرکات عربی

قال رجلان من الّذين يخافون أنعم اللّه عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنّكم غالبون و على اللّه فتوكّلوا إن كنتم مؤمنين

خوانش

Qala rajulani mina allatheena yakhafoona anAAama Allahu AAalayhima odkhuloo AAalayhimu albaba fa-itha dakhaltumoohu fa-innakum ghaliboona waAAala Allahi fatawakkaloo in kuntum mu/mineena

آیتی

دو مرد از آنان که پرهيزگاري پيشه داشتند و خدا نعمتشان عطا کرده بود گفتند : از اين دروازه بر آنان داخل شويد ، و چون به شهر در آمديد شما پيروز خواهيد شد و بر خدا توکل کنيد اگر از مؤمنان هستيد

خرمشاهی

[و] دو مرد از پرواپيشگان كه خداوند بر آنها لطف و انعام كرده بود، گفتند [بى باكانه ] بر آنان از دروازه وارد شويد و چون وارد آنجا شديد پيروز خواهيد شد و اگر مؤمن هستيد بر خداوند توكل كنيد.

کاویانپور

دو نفر از مردانى كه از خدا مى‏ترسيدند و خدا به آنان نعمت (عقل و ايمان) عطا كرده بودند، گفتند: شما وارد دروازه بشويد، وقتى كه وارد شديد، پيروز خواهيد شد و به خدا توكل كنيد اگر شما ايمان داريد.

انصاریان

دو مرد از کسانی که [از خدا] می ترسیدند و خدا به هر دو نعمتِ [معرفت، ایمان و شهامت] داده بود، گفتند: از این دروازه به آنان یورش برید، چون به آنجا درآیید یقیناً پیروزید؛ و اگر مؤمن هستید بر خدا توکل کنید.

سراج

گفتند دو مرد از آنانكه (از خدا) مى‏ترسيدند و نعمت (اسلام) داده بود خدا به آن دو تن درآييد بر جباران از در شهرستان و چون درآييد از آن دروازه قطعا شما پيروز خواهيد شد و تنها بر خدا توكل كنيد اگر شما ايمان آورنده (بخدا و رسول) هستيد

فولادوند

دو مرد از [زمره‏] كسانى كه [از خدا] مى‏ترسيدند و خدا به آنان نعمت داده بود، گفتند: «از آن دروازه بر ايشان [بتازيد و] وارد شويد؛ كه اگر از آن، درآمديد قطعاً پيروز خواهيد شد، و اگر مؤمنيد، به خدا توكل كنيد.»

پورجوادی

دو تن از مردان خدا ترسى كه خدا به آنها نعمت ارزانى داشته بود گفتند: «از اين دروازه بر آنها درآييد و چون به شهر وارد شديد پيروز خواهيد شد، اگر ايمان داريد به خدا توكل كنيد.»

حلبی

دو تن از خداى ترسان كه خداى بر آنها انعام فرموده بود گفتند: از دروازه [شهر] بر آنها در آييد و اگر در آييد پيروز خواهيد گشت و اگر ايمان داريد بر خدا توكل كنيد.

اشرفی

گفتند دو مرد از آنان كه ميترسيدند انعام كرد خدا بر آن دو كه داخل شويد بر ايشان از آن در پس چون داخل شويد در آن پس بدرستيكه شما غالبانيد و بر خدا پس توكل كنيد اگر هستيد گروندگان

خوشابر مسعود انصاري

دو مرد از پروا پيشگان كه خداوند بر آنان انعام كرده بود، گفتند: از دروازه بر آنان وارد شويد. پس چون از آنجا وارد شويد، شما پيروز خواهيد شد و اگر مؤمنيد [بايد كه‏] بر خدا توكّل كنيد

مکارم

(ولی) دو نفر از مردانی که از خدا می‌ترسیدند، و خداوند به آنها، نعمت (عقل و ایمان و شهامت) داده بود، گفتند: «شما وارد دروازه شهر آنان شوید! هنگامی که وارد شدید، پیروز خواهید شد. و بر خدا توکل کنید اگر ایمان دارید!»

مجتبوی

دو مرد- يوشع و كاليب- از آنان كه [از خدا] مى‏ترسيدند و خدا بر آنان نعمت- ايمان و خردمندى و روشن‏بينى- ارزانى داشته بود گفتند: بر آنان از اين دروازه در آييد، و چون اندر شديد همانا شما پيروز خواهيد شد، و اگر ايمان داريد پس بر خدا توكل كنيد و بس.

مصباح زاده

گفتند دو مرد از آنان كه ميترسيدند انعام كرد خدا بر آن دو كه داخل شويد بر ايشان از آن در پس چون داخل شديد در آن پس بدرستى كه شما غالبانيد و بر خدا پس توكل كنيد اگر هستيد گروندگان

معزی

گفتند دو تن از آنان كه مى ترسيدند و خدا بر ايشان انعام كرده بود درآئيد بر ايشان درگاه را كه هرگاه درون شديد همانا شمائيد پيروزمندان و بر خدا تكيه كنيد اگر هستيد مؤمنان

قمشه ای

دو نفر مرد خدا ترس (یوشع و کالب) که مورد لطف خدا بودند گفتند: شما بر آنها از این در درآیید، چون در آمدید آن گاه محققاً (بر آنها) غالب خواهید شد، و بر خدا توکل کنید اگر به او گرویده‌اید.

رشاد خليفه

دو تن از مردان حرمتگزار که خدا به ايشان نعمت بخشيده بود، گفتند: کافي است از دروازه وارد شويد. مطمئناً غلبه خواهيد کرد. به خدا توکل کنيد، اگر مؤمن هستيد.

Literal

Two men from those who fear (and) God blessed/comforted and eased on them (B), said: «Enter on them (through) the door/entrance, so if you entered it, so that you are defeating/conquering, and on God so rely/depend , if you were/are believers.»

Al-Hilali Khan

Two men of those who feared (Allah and) on whom Allah had bestowed His Grace (they were ?????Yoosha (Joshua) and Kalab (Caleb)) said: «Assault them through the gate, for when you are in, victory will be yours, and put your trust in Allah if you are believers indeed.»

Arthur John Arberry

Said two men of those that feared God whom God had blessed, ‹Enter against them the gate! When you enter it, you will be victors. Put you all your trust in God, if you are believers.›

Asad

[Whereupon] two men from among those who feared [God, and] whom God had blessed, said: «Enter upon them through the gate›

Dr. Salomo Keyzer

Twee mannen van hen die God vreesden, nopens welke God genadig was geweest, zeiden: Treedt de poort binnen, en zoodra gij die binnentreedt, zult gij overwonnen hebben; vertrouwt dus in God, indien gij ware geloovigen zijt.

Free Minds

Two men who were from among those that were aware; and God had bestowed upon both of them; said: "Enter upon them through the gate, if you enter it then you will be the victors; and put your trust in God if you are believers."

Hamza Roberto Piccardo

Due dei loro, timorati e colmati da Allah di grazia, dissero: «Entrate dalla porta; quando sarete dentro, trionferete. Confidate in Allah se siete credenti».

Hilali Khan

Two men of those who feared (Allah and) on whom Allah had bestowed His Grace (they were Yoosha (Joshua) and Kalab (Caleb)) said: "Assault them through the gate, for when you are in, victory will be yours, and put your trust in Allah if you are believers indeed."

Kuliev E.

Двое богобоязненных мужчин, которым Аллах оказал милость, сказали: «Входите к ним через ворота. Когда вы войдете туда, вы непременно одержите победу. Уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующими».

M.-N.O. Osmanov

Два богобоязненных мужа – да ниспошлет им Аллах милость – сказали: «Не бойтесь их, ступайте в город через ворота. Когда вы войдете в город, тогда и одержите верх. Положитесь на Аллаха, если вы веруете».

Mohammad Habib Shakir

Two men of those who feared, upon both of whom Allah had bestowed a favor, said: Enter upon them by the gate, for when you have entered it you shall surely be victorious, and on Allah should you rely if you are believers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then out spake two of those who feared (their Lord, men) unto whom Allah had been gracious: Enter in upon them by the gate, for if ye enter by it, lo! ye will be victorious. So put your trust (in Allah) if ye are indeed believers.

Palmer

Then said two men of those who fear, – God had been gracious to them both, – ‹Enter ye upon them by the door, and when ye have entered it, verily, ye shall be victorious; and upon God do ye rely if ye be believers.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İçine ürperti düşenlerden, Allah’ın nimet verdiği iki adam dedi ki: «Onların içine kapıdan girin. Oraya girdiğinizde galip geleceksiniz. Eğer inananlar iseniz yalnız Allah’a güvenin.»

Qaribullah

Thereupon, two pious men whom Allah had favored said: ‹Go in to them through the gate, and if you enter you shall surely be victorious. In Allah put your trust, if you are believers. ‹

QXP

Then two men who feared violating Allah’s Command, and whom Allah had blessed, said, «Enter the gate daringly, and you will be in command of the situation and will be victorious. Put your trust in Allah if you are believers.» (The two men were Joshua and Caleb. Bible; Numbers xiv, 6-30).

Reshad Khalifa

Two men who were reverent and blessed by GOD said, «Just enter the gate. If you just enter it, you will surely prevail. You must trust in GOD, if you are believers.»

Rodwell

Then said two men of those who feared their Lord and to whom God had been gracious, «Enter in upon them by the gate: and when ye enter it, ye overcome! If ye be believers, put ye your trust in God.»

Sale

And two men of those who feared God, unto whom God had been gracious, said, enter ye upon them suddenly by the gate of the city; and when ye shall have entered the same, ye shall surely be victorious: Therefore trust in God, if ye are true believers.

Sher Ali

Thereupon two men from among those who feared their Lord, on whom ALLAH has conferred HIS special favour, said `Enter the gate advancing against them; when once you have entered it, then surely you will be victorious. And put your trust in ALLAH, if you are believers.›

Unknown German

Da sagten zwei Männer von denen, die (Gott) fürchteten – Allah hatte sie mit Seiner Huld begabt -: «Ziehet ein durch das Tor und gegen sie; seid ihr eingezogen, dann werdet ihr siegreich sein. Und vertrauet auf Allah, wenn ihr Gläubige seid.»

V. Porokhova

Но два благочестивых среди них, ■ На коих милость Божья снизошла, ■ Сказали: ■ «Войдите этими вратами к ним. ■ Как только вы войдете, ■ Вы верх одержите над ними; ■ И если веруете вы, ■ На Бога положитесь!»

Yakub Ibn Nugman

Кабилә башлыкларыннан Аллаһ нигъмәтләгән икесе әйттеләр: «Кәферләрдән курыкмагыз, Аллаһуга тәвәккәл итеп шәһәр капкасыннан керегез! Әгәр шәһәр капкасыннан керсәгез кәферләрне җиңәрсез, Аллаһуга тәвәккәл кылыгыз һәм шәһәргә керегез, әгәр Аллаһуның ярдәм бирәчәгенә ышансагыз».

جالندہری

جو لوگ (خدا سے) ڈرتے تھے ان میں سے دو شخص جن پر خدا کی عنایت تھی کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے رستے سے حملہ کردو جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو فتح تمہارے ہے اور خدا ہی پر بھروسہ رکھو بشرطیکہ صاحبِ ایمان ہو

طاہرالقادری

ان (چند) لوگوں میں سے جو (اﷲ سے) ڈرتے تھے دو (ایسے) شخص بول اٹھے جن پر اﷲ نے انعام فرمایا تھا (اپنی قوم سے کہنے لگے:) تم ان لوگوں پر (بلا خوف حملہ کرتے ہوئے شہر کے) دروازے سے داخل ہو جاؤ، سو جب تم اس (دروازے) میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب ہو جاؤ گے، اور اﷲ ہی پر توکل کرو بشرطیکہ تم ایمان والے ہو ،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.