سوره المائدة (5) آیه 36

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 36

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 37
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 35

عربی

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الأَْرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ الْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

إنّ الّذين كفروا لو أنّ لهم ما في الأرض جميعا و مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبّل منهم و لهم عذاب أليم

خوانش

Inna allatheena kafaroo law anna lahum ma fee al-ardi jameeAAan wamithlahu maAAahu liyaftadoo bihi min AAathabi yawmi alqiyamati ma tuqubbila minhum walahum AAathabun aleemun

آیتی

آنان که کافر شده اند اگر همه آنچه در روي زمين است و همانند آن متعلق به آنها باشد و بخواهند خود را با آن از عذاب روز قيامت بازخرند ، از ايشان پذيرفته نيايد و به عذاب دردآور گرفتار آيند

خرمشاهی

اگر كافران همه آنچه در زمين است و همانند آن از ايشان باشد تا آن را [فديه] بدهند و بلاگردان عذاب روز قيامت سازند، از آنان پذيرفته نخواهد شد و عذابى دردناك [در پيش] دارند.

کاویانپور

كسانى كه كافر شدند، اگر تمام آنچه در روى زمين است و همانند آن متعلق به آنان باشد و تمام آنها را براى نجات از عذاب روز قيامت بدهند، از آنان پذيرفته نخواهد شد و عذابى دردناك براى آنهاست.

انصاریان

قطعاً کسانی که کافر شدند اگر همه آنچه در زمین است و همانند آن را نیز با آن همراه خود داشته باشند، تا آن را برای نجاتشان از عذاب روز قیامت فدیه و عوض دهند، از آنان پذیرفته نخواهد شد؛ و برای آنان عذابی دردناک است.

سراج

بى‏گمان آنانكه كافر شدند اگر از آن ايشان باشد همه آنچه در زمين است و مانند آن با آنچه در زمين است تا فداى نفس خود كند آن را از عذاب روز رستاخيز پذيرفته نخواهد شد از ايشان و براى ايشان عذابى دردناك است

فولادوند

در حقيقت، كسانى كه كفر ورزيدند، اگر تمام آنچه در زمين است براى آنان باشد، و مثل آن را [نيز] با آن [داشته باشند] تا به وسيله آن، خود را از عذاب روز قيامت بازخرند، از ايشان پذيرفته نمى‏شود و عذابى پر درد خواهند داشت.

پورجوادی

اگر هر آنچه روى زمين هست و همانندش از آن كافران باشد و همه را براى نجات از عذاب روز قيامت فديه بدهند، از آنان پذيرفته نخواهد شد و عذاب دردناكى خواهند داشت.

حلبی

بى‏گمان كسانى كه كافر شدند، اگر همه آنچه در زمين است از آن ايشان باشد و همانندش [نيز] با آن [باشد كه‏] فديه دهند تا با آن خود را از عذاب روز قيامت برهانند، از آنان پذيرفته نشود و برايشان عذابى دردناك است.

اشرفی

بدرستيكه آنان كه كافر شدند اگر آنكه باشد مر ايشانرا آنچه در زمين است همه و مانند آن باشد با آن كه خود را بازخرند بآن از عذاب روز قيامت كه پذيرفته نشود از ايشان و از براى ايشانست عذابى دردناك

خوشابر مسعود انصاري

آنان كه كفر ورزيدند، اگر همه آنچه در زمين است و مانند آن همراهش آنان را باشد كه [براى رهايى‏] از عذاب روز قيامت آن را تاوان دهند، از آنان پذيرفته نشود. و عذابى دردناك [در پيش‏] دارند

مکارم

بیقین کسانی که کافر شدند، اگر تمام آنچه روی زمین است و همانند آن، مال آنها باشد و همه آن را برای نجات از کیفر روز قیامت بدهند، از آنان پذیرفته نخواهد شد؛ و مجازات دردناکی خواهند داشت.

مجتبوی

همانا كسانى كه كافر شدند اگر همه آنچه را كه در زمين است و همچند آن را مى‏داشتند تا خويشتن را بدان از عذاب روز رستاخيز باز خرند از آنها پذيرفته نشود و آنان راست عذابى دردناك،

مصباح زاده

بدرستى كه آنان كه كافر شدند اگر آنكه باشد مر ايشان را آنچه در زمين است همه و مانند آن باشد با آن كه خود را باز خرند بان از عذاب روز قيامت كه پذيرفته نشود از ايشان و از براى ايشانست عذابى دردناك

معزی

همانا آنان كه كفر ورزيدند اگر براى ايشان باشد آنچه در زمين است همگى و مانند آن با آن تا عوض خود دهند از عذاب روز قيامت پذيرفته نشود از ايشان و ايشان را است عذابى دردناك

قمشه ای

آنان که کافر شدند اگر دو برابر آنچه در زمین است فدا آرند تا به آن خود را از عذاب قیامت رهانند هرگز از آنها قبول نشود و آنان را عذاب دردناک خواهد بود.

رشاد خليفه

مسلماً، كساني كه كافر شدند، اگر صاحب همه چيز در روي زمين، حتي دو برابر آن بودند و همه را به عنوان غرامت براي رهايي از مجازات روز رستاخيز تقديم مي كردند، از آنها پذيرفته نمي شد؛ آنها سزاوار عذابي دردناك شده اند.

Literal

That those who disbelieved, if that for them what (is) in the earth/Planet Earth all together, and similar/equal to it, with it to ransom/compensate with it from the Resurrection Day’s torture, (it) would not be accepted from them, and to them (is) a painful torture.

Al-Hilali Khan

Verily, those who disbelieve, if they had all that is in the earth, and as much again therewith to ransom themselves thereby from the torment on the Day of Resurrection, it would never be accepted of them, and theirs would be a painful torment.

Arthur John Arberry

The unbelievers, though they possessed all that is in the earth, and the like of it with it, to ransom themselves from the chastisement of the Day of Resurrection thereby, it would not be accepted of them; for them awaits a painful chastisement.

Asad

Verily, if those who are bent on denying the truth had all that is on earth, and twice as much, 41 to offer as ransom from suffering on the Day of Resurrection, it would not be accepted from them: for grievous suffering awaits them.

Dr. Salomo Keyzer

Daarom zij die niet gelooven, al hadden zij wat op de aarde is, en zelfs tweemaal zooveel, waarmede zij zich van de straf op den dag der opstanding zouden willen loskoopen, het zal niet van hen worden aangenomen, maar zij zullen eene pijnlijke straf ondergaan.

Free Minds

Those who have rejected, if they had all that is on Earth and the same again with it to ransom against the retribution of the Day of Resurrection, it will not be accepted from them; and they will have a painful retribution.

Hamza Roberto Piccardo

Quand’anche i miscredenti disponessero di tutto quello che c’è sulla terra e altrettanto ancora, non sarebbe loro accettato come riscatto, nel Giorno della Resurrezione. Avranno doloroso castigo.

Hilali Khan

Verily, those who disbelieve, if they had all that is in the earth, and as much again therewith to ransom themselves thereby from the torment on the Day of Resurrection, it would never be accepted of them, and theirs would be a painful torment.

Kuliev E.

Воистину, если бы у неверующих было все, что есть на земле, и еще столько же, чтобы откупиться от мучений в День воскресения, то это не было бы принято от них. Им уготованы мучительные страдания.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, если бы у тех, кто не уверовал, было даже все земное [богатство] и еще столько же, чтобы откупиться в День воскресения от наказания, то его не примут от них [в качестве выкупа]. И уготовано им мучительное наказание.

Mohammad Habib Shakir

Surely (as for) those who disbelieve, even if they had what is in the earth, all of it, and the like of it with it, that they might ransom themselves with it from the punishment of the day of resurrection, it shall not be accepted from them, and they shall have a painful punishment.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

As for those who disbelieve, lo! if all that is in the earth were theirs, and as much again therewith, to ransom them from the doom on the Day of Resurrection, it would not be accepted from them. Theirs will be a painful doom.

Palmer

Verily, those who disbelieve, even though they had what is in the earth, all of it, and the like thereof with it, to offer as a ransom from the punishment of the resurrection day, it would not be accepted from them; but for them is grievous woe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Küfre batanlar var ya, yeryüzündekilerin hepsi ve yanında bir o kadarı kendilerin olsa da kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye verseler, onlardan bu bile kabul edilmez. Korkunç bir azap vardır onlar için.

Qaribullah

As for those who disbelieve, if they possessed all that the earth contains and as much besides to ransom themselves from the punishment of the Day of Resurrection, it shall not be accepted from them. Theirs shall be a painful punishment.

QXP

(Those who reject the Revelation, exclude themselves from taking part in the establishment of the Ideal Society). If the rejecters possessed everything on earth and twice as much, and offered it as ransom to spare them from the retribution on the Day of Resurrection, it will not be accepted from them. For them is a painful doom.

Reshad Khalifa

Certainly, those who disbelieved, if they possessed everything on earth, even twice as much, and offered it as ransom to spare them the retribution on the Day of Resurrection, it would not be accepted from them; they have incurred a painful retribution.

Rodwell

As to the infidels – if that they had twice the riches of the earth to be their ransom from torment on the day of resurrection, it should not be accepted from them! And a dolorous torment shall be their’s.

Sale

Moreover they who believe not, although they had whatever is in the earth, and as much more withal, that they might therewith redeem themselves from punishment on the day of resurrection; it shall not be accepted from them, but they shall suffer a painful punishment.

Sher Ali

Surely, if those who disbelieve had all that is in the earth and as much over again to ransom themselves therewith from the punishment of the Day of Resurrection, it would not be accepted from them; and they shall have a painful punishment.

Unknown German

Wahrlich, die Ungläubigen – hätten sie auch alles, was auf der Erde ist, und dann nochmals so viel, um sich damit von der Strafe loszukaufen am Tage der Auferstehung, es würde doch nicht von ihnen angenommen werden; und ihnen wird eine schmerzliche Strafe.

V. Porokhova

А те, кто не уверовал, ■ То, будь у них все то, что на земле, ■ И даже вдвое больше, ■ Чтоб откупить себя в День Воскресения от мук, – ■ От них не примут ничего, ■ Их ждет мучительная кара!

Yakub Ibn Nugman

Кәферләрнең кулында бөтен дөнья байлыгы янә шуның чаклы байлык була калса, Аллаһ ґәзабыннан котылу өчен шул байлыкны бирсәләр, кабул булмас иде. Аларгадыр рәнҗеткүче ґәзаб.

جالندہری

جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس روئے زمین (کے تمام خزانے اور اس) کا سب مال ومتاع ہو اور اس کے ساتھ اسی قدر اور بھی ہو تاکہ قیامت کے روز عذاب (سے رستگاری حاصل کرنے) کا بدلہ دیں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کو درد دینے والا عذاب ہوگا

طاہرالقادری

بیشک جو لوگ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں اگر ان کے پاس وہ سب کچھ (مال و متاع اور خزانہ موجود) ہو جو روئے زمین میں ہے بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور (بھی) تاکہ وہ روزِ قیامت کے عذاب سے (نجات کے لئے) اسے فدیہ (یعنی اپنی جان کے بدلہ) میں دے دیں تو (وہ سب کچھ بھی) ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور ان کے لئے درد ناک عذاب ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.