سوره المائدة (5) آیه 42

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 42

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 43
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 41

عربی

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ إِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَ إِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

بدون حرکات عربی

سمّاعون للكذب أكّالون للسّحت فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم و إن تعرض عنهم فلن يضرّوك شيئا و إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إنّ اللّه يحبّ المقسطين

خوانش

SammaAAoona lilkathibi akkaloona lilssuhti fa-in jaooka faohkum baynahum aw aAArid AAanhum wa-in tuAArid AAanhum falan yadurrooka shay-an wa-in hakamta faohkum baynahum bialqisti inna Allaha yuhibbu almuqsiteena

آیتی

گوش نهادگان بر دروغند ، خورندگان حرامند پس اگر نزد تو آمدند ميانشان ، حکم کن يا از ايشان رويگردان شو ، و اگر رويگردان شوي هيچ به تو زياني نرسانند و اگر ميانشان حکم کني به عدالت حکم کن که خدا عدالت پيشگان را دوست دارد

خرمشاهی

پذيرا و شنواى دروغ و رشوه خوار هستند پس اگر به نزد تو آمدند، در ميان آنان داورى كن، يا از آنان روى بگردان، و اگر از آنان رويگردان شدى بدان كه هرگز زيانى به تو نخواهند رسانيد; و چون [عزم] داورى كردى، در ميان آنان به داد داورى كن كه خداوند دادگران را دوست د

کاویانپور

آنها بسخنان تو گوش مى‏دهند تا آن را مورد تكذيب (و انتقاد) قرار دهند و مال حرام بسيار ميخورند. هر گاه نزد تو آمدند، در ميان آنان داورى كن يا آنها را بحال خودشان واگذار و اگر از آنان روى برگردانى، آنها نمى‏توانند گزندى به تو برسانند. و اگر ميان آنان داورى كردى بعدالت داورى كن. خدا عدالت كنندگان را بسيار دوست مى‏دارد.

انصاریان

آنان فوق العاده شِنوای دروغ اند [با آنکه می دانند دروغ است و] بسیار خورنده مال حرام؛ پس اگر نزد تو آمدند میان آنان [در آنچه تو را داور قرار دادند] داوری کن، یا [اگر نخواستی داوری کنی] از آنان روی برتاب. و اگر روی برتابی هرگز هیچ زیانی به تو نمی رسانند. و اگر میانشان داوری کردی به عدالت داوری کن؛ زیرا خدا عدالت پیشگان را دوست دارد.

سراج

شنوندگانند (سخنان ترا) براى دروغ بستن بر تو خورندگان مال حرام (رشوت) اند و اگر بيايند (بمحاكمه) نزد تو پس حكم كن ميان ايشان يا روى بگردان از ايشان و اگر روى بگردانى از ايشان (و داورى نكنى) هرگز زيان نرسانند ترا به چيزى و اگر داورى كنى داورى كن بداد و انصاف زيرا خداوند دوست مى‏دارد دادگران را

فولادوند

پذيرا و شنواى دروغ هستند [و] بسيار مال حرام مى‏خورند. پس اگر نزد تو آمدند، [يا] ميان آنان داورى كن، يا از ايشان روى برتاب. و اگر از آنان روى برتابى هرگز زيانى به تو نخواهند رسانيد. و اگر داورى مى‏كنى، پس به عدالت در ميانشان حكم كن كه خداوند دادگران را دوست مى‏دارد.

پورجوادی

آنان گوش سپردگان دروغند و خورندگان حرام، اگر نزد تو آمدند در ميان آنها داورى كن يا آنها را به حال خود واگذار و اگر از آنها روى گرداندى زيانى به تو نمى‏رسانند و اگر خواستى ميان آنها داورى كنى به عدالت قضاوت كن كه خدا عادلان را دوست دارد.

حلبی

شنوندگان دروغ، خورندگان حرام، اگر نزد تو آيند، ميان آنها داورى كن يا از آنها روى بگردان. و اگر از آنها روى بگردانى هيچ زيانى به تو نخواهند رسانيد و اگر داورى كردى، به دادگرى داورى كن، بى‏گمان خدا داد دهندگان را دوست دارد.

اشرفی

شنوندگان‏اند مر دروغ را خورندگان‏اند مر حرام را پس اگر آمدند ترا پس حكم كن ميانشان يا روى گردان از ايشان و اگر روى بگردانى از ايشان پس هرگز ضرر نتوانند رسانيد ترا چيزى و اگر حكم كردى پس حكم كن ميانشان بعدل بدرستيكه خدا دوست عدالت كنندگانرا

خوشابر مسعود انصاري

[آنان پذيرا و] شنواى [سخن‏] دروغ [و] بسيار رشوه‏خوار هستند. پس اگر به نزد تو آيند، بين آنان داورى كن يا از آنان روى برتاب. و اگر از آنان روى گردانى، نخواهند توانست زيانى به تو برسانند و اگر داورى كردى، در ميان آنان به داد داورى كن. بى گمان خداوند دادگران را دوست مى‏دارد.

مکارم

آنها بسیار به سخنان تو گوش می‌دهند تا آن را تکذیب کنند؛ مال حرام فراوان می خورند؛ پس اگر نزد تو آمدند، در میان آنان داوری کن، یا (اگر صلاح دانستی) آنها را به حال خود واگذار! و اگر از آنان صرف‌نظر کنی، به تو هیچ زیانی نمی‌رسانند؛ و اگر میان آنها داوری کنی، با عدالت داوری کن، که خدا عادلان را دوست دارد!

مجتبوی

شنوندگان دروغ و خورندگان [مال‏] حرام‏اند پس اگر نزد تو آيند ميانشان داورى كن يا از آنان روى بگردان، و اگر از آنان روى بگردانى هرگز زيانى به تو نتوانند رسانيد و اگر داورى كنى به داد و انصاف ميانشان داورى كن زيرا كه خداوند دادگران را دوست دارد.

مصباح زاده

شنوندگان‏اند مر دروغ را خورندگان‏اند مر حرام را پس اگر آمدند ترا پس حكم كن ميانشان يا روى گردان از ايشان و اگر روى بگردانى از ايشان پس هرگز ضرر نتوانند رسانيد ترا چيزى و اگر حكم كردى پس حكم كن ميانشان بعدل بدرستى كه خدا دوست دارد عدالت كنندگان را

معزی

شنوندگانند دروغ را خورندگانند رشوت را اگر آمدند تو را پس حكم كن ميان ايشان يا روى گردان از ايشان و اگر روى گردانى از ايشان همانا آسيبت نرسانند به چيزى و هرگاه حكم كنى پس حكم كن ميان ايشان به داد همانا خدا دوست دارد دادگران را

قمشه ای

آنها جاسوسان دروغ‌زن و خورندگان مال حرامند، اگر به نزد تو آمدند خواهی میان آنها حکم کن یا روی از آنها بگردان، و چنانچه روی از آنها بگردانی هرگز کوچکترین زیان به تو نتوانند رسانید، و اگر حکم کردی میان آن‌ها به عدالت حکم کن، که خدا دوست می‌دارد آنان را که حکم به عدل کنند.

رشاد خليفه

آنها از دروغ ها پيروي مي كنند و از درآمدهاي نامشروع مي خورند. اگر نزد تو بيايند تا در ميانشان قضاوت كني، مي تواني در ميان آنها قضاوت كني، يا نسبت به آنها بي اعتنا باشي. اگر بخواهي به آنها بي اعتنا باشي، آنها نمي توانند كوچك ترين ضرري به تو برسانند. اما اگر در ميانشان قضاوت مي كني، بايد منصفانه قضاوت كني. خدا افراد منصف را دوست دارد.

Literal

(They are) often listening/hearing to the lie/falsehood, gluttons/eating exaggeratedly to the forbidden/possession through cheatery , so if they came to you, so judge/rule between them or turn away from them, and if you turn away from them, so they will never/not harm you (in) a thing, and if you judged/ruled, so judge/rule between them with the just/equitable, that God loves/likes the just/equitable.

Al-Hilali Khan

(They like to) listen to falsehood, to devour anything forbidden. So if they come to you (O Muhammad SAW), either judge between them, or turn away from them. If you turn away from them, they cannot hurt you in the least. And if you judge, judge with justice between them. Verily, Allah loves those who act justly.

Arthur John Arberry

who listen to falsehood, and consume the unlawful. If they come to thee, judge thou between them, or turn away from them; if thou turnest away from them, they will hurt thee nothing; and if thou judgest, judge justly between them; God loves the just.

Asad

those who eagerly listen to any falsehood, greedily swallowing all that is evil!» Hence, if they come to thee [for judgment],» thou AL-MA› IDAH SURAH mayest either judge between them or leave them alone: for, if thou leave them alone, they cannot harm thee in any way. But if thou dost judge, judgq between them with equity :16 verily, God knows those who act equitably.

Dr. Salomo Keyzer

Zij leenen het oor aan de leugens en eten wat verboden is. Maar indien zij tot u komen, om door u gericht te worden, richt dan tusschen hen, of verlaat hen, en indien gij hen verlaat, zullen zij u volstrekt niet deren. Maar indien gij aanneemt te richten, richt dan tusschen hen met rechtvaardigheid; want God bemint hen, die de rechtvaardigheid in acht nemen.

Free Minds

They listen to lies, and consume money illicitly. If they come to you, then you may judge between them or turn away from them; and if you turn away from them then they cannot harm you in the least; and if you judge then judge between them with justice. God loves those who are just.

Hamza Roberto Piccardo

Ascoltano solo per diffamare, avidi di illeciti guadagni. Se vengono da te, sii arbitro tra loro o allontanati. E se ti allontanerai, non potranno mai nuocerti in nulla. Se giudichi, fallo con giustizia, ché Allah ama i giusti.

Hilali Khan

(They like to) listen to falsehood, to devour anything forbidden. So if they come to you (O Muhammad SAW), either judge between them, or turn away from them. If you turn away from them, they cannot hurt you in the least. And if you judge, judge with justice between them. Verily, Allah loves those who act justly.

Kuliev E.

Они охотно выслушивают ложь и пожирают запретное. Если они явятся к тебе, то рассуди их или же отвернись от них. Если ты отвернешься от них, то они нисколько не навредят тебе. Но если ты вынесешь решение, то суди их беспристрастно. Воистину, Аллах любит беспристрастных.

M.-N.O. Osmanov

Внимающие лжи, пожирающие запретное! Если придут к тебе [такие на суд], то рассуди их или же отвернись от них. Если ты отвернешься от них, они не смогут повредить тебе в чем-либо. Если же станешь выносить судебное решение, то суди их по справедливости. Воистину, Аллах любит справедливых.

Mohammad Habib Shakir

(They are) listeners of a lie, devourers of what is forbidden; therefore if they come to you, judge between them or turn aside from them, and if you turn aside from them, they shall not harm you in any way; and if you judge, judge between them with equity; surely Allah loves those who judge equitably.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Listeners for the sake of falsehood! Greedy for illicit gain! If then they have recourse unto thee (Muhammad) judge between them or disclaim jurisdiction. If thou disclaimest jurisdiction, then they cannot harm thee at all. But if thou judgest, judge between them with equity. Lo! Allah loveth the equitable.

Palmer

listeners to a lie, eaters of unlawful things! But if they come to thee, then judge between them or turn aside from them; but if thou turnest aside from them they shall not harm thee at all, but if thou judgest, then judge between them with justice, verily, God loves the just.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yalana iyice kulak verirler, haramı tıka-basa yerler. Sana geldiklerinde, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir şekilde zarar veremezler. Ama aralarında hükmedersen, adaletle hükmet. Allah, adaletle hükmedenleri/adaleti ayakta tutanları sever.

Qaribullah

They are listeners to lies and devourers of the unlawful. If they come to you, judge between them or turn away from them. If you avoid them they cannot harm you in anything; but if you judge, judge between them with fairness. Allah loves the just.

QXP

They are upholders of falsehood and they make wealth by unfair means. They get bribed into spying. If they come to you asking to judge among them, the choice to accept or reject their request is yours. You have the right to disclaim jurisdiction since they have not yet accepted the Qur’an and they have the Torah. If you disclaim jurisdiction they cannot harm you at all. However, if you decide to judge among them, do so equitably. Allah loves the equitable.

Reshad Khalifa

They are upholders of lies, and eaters of illicit earnings. If they come to you to judge among them, you may judge among them, or you may disregard them. If you choose to disregard them, they cannot harm you in the least. But if you judge among them, you shall judge equitably. GOD loves those who are equitable.

Rodwell

Listeners to a falsehood and greedy devourers of the forbidden! If, therefore, they have recourse to thee, then judge between them, or withdraw from them. If thou withdraw from them, then can they have no power to injure thee. But if thou judge, then judge between them with equity. Verily, God loveth those who deal equitably.

Sale

Who hearken to a lie, and eat that which is forbidden. But if they come unto thee for judgement, either judge between them, or leave them; and if thou leave them, they shall not hurt thee at all. But if thou undertake to judge, judge between them with equity; for God loveth those who observe justice.

Sher Ali

They are eager listeners to falsehood, devourers of things forbidden. If, then, they come to thee for judgment, judge between them or turn aside from them. And if thou turn aside from them, they cannot harm thee at all. And if thou judge, judge between them with justice. Surely ALLAH loves those who are just.

Unknown German

Sie sind gewohnheitsmäßige Horcher auf Falschheit, Verschlinger von Unerlaubtem. Wenn sie nun zu dir kommen, so richte zwischen ihnen oder wende dich von ihnen ab. Und wenn du dich von ihnen abwendest, so können sie dir keinerlei Schaden tun; richtest du aber, so richte zwischen ihnen nach Gerechtigkeit. Wahrlich, Allah liebt die Gerechten.

V. Porokhova

Они (с готовностью) внимают лжи ■ И пожирают (с жадностью) запретное (Аллахом). ■ А если все ж они к тебе (на суд) придут, ■ Ты рассуди меж ними или отвернись; ■ Но если отвернешься, они тебе вреда не причинят. ■ А коль судить их все же станешь, ■ По справедливости суди – ■ Аллах (лишь) справедливых любит.

Yakub Ibn Nugman

Кәферләр вә монафикълар алар ялганны күп сөйләрләр, ялган сүзләрне күп кабул итәрләр һәм төрле юллар белән хәрамны күп ашарлар. Әгәр яһүдләр яки монафикълар хөкем иттерергә сиңа килсәләр, гаделлек илә хөкем ит, яки хөкем итүдән баш тарт. Әгәр аларны хөкем итүдән баш тартсаң алар сиңа һич тә зарар итә алмаслар, әгәр алар арасын хөкем итсәң, турылык илә хөкем ит! Әлбәттә, Аллаһ туры кешеләрне сөя.

جالندہری

(یہ) جھوٹی باتیں بنانے کے جاسوسی کرنے والے اور (رشوت کا) حرام مال کھانے والے ہیں اگر یہ تمہارے پاس (کوئی مقدمہ فیصل کرانے کو) آئیں تو تم ان میں فیصلہ کر دینا یا اعراض کرنا اور اگر ان سے اعراض کرو گے تو وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور اگر فیصلہ کرنا چاہو تو انصاف کا فیصلہ کرنا کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے

طاہرالقادری

(یہ لوگ) جھوٹی باتیں بنانے کے لئے جاسوسی کرنے والے ہیں (مزید یہ کہ) حرام مال خوب کھانے والے ہیں۔ سو اگر (یہ لوگ) آپ کے پاس (کوئی نزاعی معاملہ لے کر) آئیں تو آپ (کو اختیار ہے کہ) ان کے درمیان فیصلہ فرمادیں یا ان سے گریز فرما لیں، اور اگر آپ ان سے گریز (بھی) فرمالیں تو (تب بھی) یہ آپ کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان (بھی) عدل سے (ہی) فیصلہ فرمائیں (یعنی ان کی دشمنی عادلانہ فیصلے میں رکاوٹ نہ بنے)، بیشک اﷲ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.