سوره المائدة (5) آیه 44

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 44

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 45
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 43

عربی

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُدىً وَ نُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هادُوا وَ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الأَْحْبارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتابِ اللَّهِ وَ كانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ لا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ

بدون حرکات عربی

إنّا أنزلنا التّوراة فيها هدى و نور يحكم بها النّبيّون الّذين أسلموا للّذين هادوا و الرّبّانيّون و الأحبار بما استحفظوا من كتاب اللّه و كانوا عليه شهداء فلا تخشوا النّاس و اخشون و لا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الكافرون

خوانش

Inna anzalna alttawrata feeha hudan wanoorun yahkumu biha alnnabiyyoona allatheena aslamoo lillatheena hadoo waalrrabbaniyyoona waal-ahbaru bima istuhfithoo min kitabi Allahi wakanoo AAalayhi shuhadaa fala takhshawoo alnnasa waikhshawni wala tashtaroo bi-ayatee thamanan qaleelan waman lam yahkum bima anzala Allahu faola-ika humu alkafiroona

آیتی

ما تورات را که در آن هدايت و روشنايي است ، نازل کرديم پيامبراني که ، تسليم فرمان بودند بنابر آن براي يهود حکم کردند و نيز خداشناسان و دانشمندان که به حفظ کتاب خدا مامور بودند و بر آن گواهي دادند ، پس ، ازمردم مترسيد ، از من بترسيد و آيات مرا به بهاي اندک مفروشيد و هر که بر وفق آياتي که خدا نازل کرده است حکم نکند ، کافر است

خرمشاهی

ما تورات را نازل كرده ايم در آن رهنمود و نورى هست كه پيامبران اهل تسليم و عالمان ربانى و احبار بر وفق آنچه از كتاب الهى به آنان سفارش كرده اند و بر آن گواهند، براى يهوديان داورى مى كنند; پس از مردم نترسيد و از من پروا كنيد و آيات مرا به بهاى ناچيز نفروشيد

کاویانپور

ما تورات را نازل كرديم كه در آن هدايت و روشنى است. پيامبرانى كه مطيع فرمان خدا بودند، بوسيله آن در ميان مردم يهود قضاوت ميكردند، همچنين روحانيون و علما با اين كتاب خدا كه به آنان سپرده شده بود و گواه بر آن بودند، ميان مردم داورى ميكردند. بنا بر اين از مردم هيچ نترسيد و تنها از من بترسيد و آيات مرا ببهاى ناچيزى نفروشيد و آنها كه مطابق احكامى كه خدا نازل كرده، حكم نميكنند، كافرند.

انصاریان

بی تردید ما تورات را که در آن هدایت و نور است نازل کردیم. پیامبرانی که [تا زمان عیسی] تسلیم تورات بودند بر اساس آن برای یهودیان داوری می کردند، و [نیز] دانشمندان الهی مَسلک [وکاملان در دین] و عالمان یهود به سبب آنکه حفظ و حراست کتاب خدا از آنان خواسته شده بود و بر [درستی و راستی] آن گواه بودند به وسیله آن داوری می کردند. پس [ای دانشمندان یهود!] از مردم نترسید و از من بترسید، و آیاتم را به بهایی اندک مفروشید. و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل کرده داوری نکنند، هم اینانند که کافرند.

سراج

البته فرو فرستاديم كتاب تورات را در حاليكه در آن راهنمائى و روشنائى بود داورى مى‏كردند به تورات پيامبران آنان تسليم خدا بودند براى كسانى كه دين يهود داشتند و (نيز حكم مى‏كنند) دانشمندان بلند مرتبه و زاهدان ايشان بواسطه آنكه خواسته‏اند از ايشان نگهداشتن تورات را (تا نگهبان آن از تحريف باشند) و بودند بر آن كتاب گواه پس (در اجراى احكامش) نهراسيد از مردم و بترسيد از من و عوض نكنيد احكام مرا به بهاى اندك و هر كه حكم نكند به آنچه فرو فرستاد خدا (حكم را كتمان كند و بغير آن حكم كند) تنها آن گروه كافرانند

فولادوند

ما تورات را كه در آن رهنمود و روشنايى بود نازل كرديم. پيامبرانى كه تسليم [فرمان خدا] بودند، به موجب آن براى يهود داورى مى‏كردند؛ و [همچنين‏] الهيّون و دانشمندان به سبب آنچه از كتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند. پس، از مردم نترسيد و از من بترسيد، و آيات مرا به بهاى ناچيزى مفروشيد؛ و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده‏اند، آنان خود كافرانند.

پورجوادی

تورات را نازل كرديم كه در آن هدايت و نور است، پيامبرانى كه تسليم فرمان خدا بودند طبق آن براى يهوديان حكم مى‏كردند، همچنين خدا پرستان و دانشمندان كه نگهبان كتاب خدا بودند و بر آن گواهى دادند، بنا بر اين از مردم نترسيد و از من بيم داشته باشيد و آيات مرا به بهاى ناچيز نفروشيد و هر كس به احكامى كه خدا نازل كرده است حكم نكند كافر است.

حلبی

بى‏گمان ما تورات را فرو فرستاديم، در آن هدايت است و نور، پيامبرانى كه مطيع خداى بودند بدان حكم مى‏كردند براى جهودان و علما و دانشمندانشان [نيز حكم مى‏كردند] به آنچه به آنها سپرده شده بود از كتاب خداى و خود بر آن گواه بودند- پس، از مردم مترسيد و از من بترسيد و آيات مرا به بهاى كم مفروشيد. و كسانى بدانچه خدا نازل كرده حكم نكنند، پس آنها خود كافرند.

اشرفی

بدرستيكه ما فرستاديم توراة را كه در آنست هدايت و نور حكم ميكند به آن پيغمبرانى كه پذيراى فرمان شدند براى آنان كه يهود شدند و خدا پرستان كامل معرفت و دانايان ديندار بآنچه خواسته شدند نگاهداريش را از كتاب خدا و بودند بر آن گواهان پس نترسيد از مردمان و بترسيد از من و بدل مگيريد بآيت‏هاى من بهاى اندك را و كسى كه حكم نكرد بآنچه فرو فرستاد خدا پس آنها ايشان كافرانند

خوشابر مسعود انصاري

ما تورات را كه هدايت و نور در خود دارد، نازل كرديم. پيامبرانى كه [در برابر احكام الهى‏] تسليمند، براى يهود و [همچنين‏] عالمان ربّانى و احبار به آنچه از كتاب خدا حافظ گردانده شده‏اند و بر آن گواه بودند، به آن حكم مى‏كنند. پس از مردم مترسيد و از من بترسيد و به [جاى‏] آيات من بهايى اندك مستانيد. و هر كس كه به آنچه خداوند نازل كرده است حكم نكند، اينانند كه كافرند

مکارم

ما تورات را نازل کردیم در حالی که در آن، هدایت و نور بود؛ و پیامبران، که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند، با آن برای یهود حکم می‌کردند؛ و (همچنین) علما و دانشمندان به این کتاب که به آنها سپرده شده و بر آن گواه بودند، داوری می‌نمودند. بنابر این، (بخاطر داوری بر طبق آیات الهی،) از مردم نهراسید! و از من بترسید! و آیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید! و آنها که به احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی‌کنند، کافرند.

مجتبوی

ما تورات را فرو فرستاديم كه در آن رهنمونى [به حق‏] و روشنايى هست پيامبرانى كه [حكم خدا را] گردن نهاده و فرمانبردارند با آن براى آنها كه يهودى شدند حكم مى‏كنند و [همچنين‏] مربيان خداپرست و دانشمندان ايشان، از آن رو كه نگاهداشت كتاب خدا از آنان خواسته شده بود و بر آن گواه بودند. پس از مردم مترسيد و از من بترسيد و به بهاى آيات من چيز اندكى مخريد. و هر كه بدانچه خدا فروفرستاده حكم نكند پس اينانند كافران.

مصباح زاده

بدرستى كه ما فرستاديم توراة را كه در آنست هدايت و نور حكم ميكند به آن پيغمبرانى كه پذيراى فرمان شدند براى آنان كه يهود شدند و خداپرستان كامل معرفت و دانايان ديندار بآنچه خواسته شدند نگاهداريش را از كتاب خدا و بودند بر آن گواهان پس نترسيد از مردمان و بترسيد از من و بدل مگيريد بآيت‏هاى من بهاى اندك را و كسى كه حكم نكرد بانچه فرو فرستاد خدا پس آنها ايشان كافرانند

معزی

همانا فرستاديم تورات را در آن رهبريى و روشنائيى حكم مى كنند بدان پيمبرانى كه اسلام آوردند براى آنان كه جهود شدند و علماء عاملين و دانشمندان بدانچه نگهبان آن شدند از كتاب خدا و بودند گواهانى بر آن پس نترسيد مردم را و بترسيد مرا و نفروشيد آيتهاى مرا به بهائى اندك و كسى كه حكم نكند بدانچه خدا فرستاده است آنانند كافران

قمشه ای

ما تورات را فرستادیم که در آن هدایت و روشنایی است و پیغمبرانی که تسلیم امر خدا هستند بدان کتاب بر یهودان حکم کنند و نیز خداشناسان و علمایی که مأمور نگهبانی (احکام) کتاب خدا هستند و بر (صدق) آن گواهی دادند. پس هرگز (در اجرای احکام) از کسی نترسید و از (انتقام) من بترسید و آیات مرا به بهای اندک معامله نکنید، که هر کس به خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند چنین کس از کافران خواهد بود.

رشاد خليفه

ما تورات را نازل كرده ايم، که در آن هدايت و نور است. پيامبران يهود و نيز خاخام ها و کشيش ها بر طبق آنچه در کتاب خدا به آنها ديکته شده بود و بر آن شاهد بودند، حکم مي کردند. بنابراين، انسان ها را ارج ننهيد، بلکه هيبت و حرمت مرا ارج نهيد. و آيات مرا به بهاي ناچيز معامله نکنيد. کساني که بر طبق آيات خدا حکم نمي کنند، ظالم هستند.

Literal

That We descended the Torah/Old Testament, in it (is) guidance and light, the prophets those who submitted/surrendered , judge/rule with it, to those who guided/Jews , and the knowledgeable Lord worshippers , and the religious scholars with what they memorized/safe kept (learned) from God’s Book , and they were not on it witnessing/present ; so do not fear the people and fear Me, and do not buy/volunteer with My signs/verses a small price, and who does not judge/rule with what God descended, so those, they are the disbelievers.

Al-Hilali Khan

Verily, We did send down the Taurat (Torah) (to Moosa (Moses)), therein was guidance and light, by which the Prophets, who submitted themselves to Allahs Will, judged the Jews. And the rabbis and the priests (too judged the Jews by the Taurat (Torah) after those Prophets) for to them was entrusted the protection of Allahs Book, and they were witnesses thereto. Therefore fear not men but fear Me (O Jews) and sell not My Verses for a miserable price. And whosoever does not judge by what Allah has

Arthur John Arberry

Surely We sent down the Torah, wherein is guidance and light; thereby the Prophets who had surrendered themselves gave judgment for those of Jewry, as did the masters and the rabbis, following such portion of God’s Book as they were given to keep and were witnesses to. So fear not men, but fear you Me; and sell not My signs for a little price. Whoso judges not according to what God has sent down – they are the unbelievers.

Asad

Verily, it is We who bestowed from on high the Torah, wherein there was guidance and light. On `its strength did the prophets, who had surrendered themselves unto God, deliver judgment unto those who followed the Jewish faith;» and so did the [early] men of God and the rabbis, inasmuch as some of God’s writ had been entrusted to their care;`9 and they [all] bore witness to its truth. Therefore, [O children of Israel,] hold not men in awe, but stand in awe of Me; and do not barter away My messages for a trifling gain:› for they who do not judge in accordance with what God has bestowed from on high are, indeed, deniers of the truth!

Dr. Salomo Keyzer

Waarlijk wij hebben hun de wet nedergezonden, bevattende de goede richting en licht. De profeten, die tot den waren godsdienst behoorden, richtten de Joden naar dat boek; de leeraren en priesters richtten volgens de gedeelten van Gods boek; en zij waren er getuigen van. Vrees dus geene menschen maar vrees mij; en verkoop mijne teekens niet voor een lagen prijs. En zij die niet richten volgens hetgeen God heeft geopenbaard, zijn ongeloovigen.

Free Minds

We have sent down the Torah, in it is guidance and a light; the prophets who have surrendered judged with it for those who are Jews, as well as the Rabbis, and the Priests, for what they were entrusted of God’s Scripture, and they were witness over. So do not fear the people but fear Me; and do not purchase with My revelations a cheap price. And whoever does not judge with what God has sent down, then these are the rejecters.

Hamza Roberto Piccardo

Facemmo scendere la Torâh, fonte di guida e di luce. Con essa giudicavano tra i giudei, i profeti sottomessi ad Allah, e i rabbini e i dottori: [giudicavano] in base a quella parte dei precetti di Allah che era stata loro affidata e della quale erano testimoni. Non temete gli uomini, ma temete Me. E non svendete a vil prezzo i segni Miei. Coloro che non giudicano secondo quello che Allah ha fatto scendere, questi sono i miscredenti.

Hilali Khan

Verily, We did send down the Taurat (Torah) (to Moosa (Moses)), therein was guidance and light, by which the Prophets, who submitted themselves to Allahs Will, judged the Jews. And the rabbis and the priests (too judged the Jews by the Taurat (Torah) after those Prophets) for to them was entrusted the protection of Allahs Book, and they were witnesses thereto. Therefore fear not men but fear Me (O Jews) and sell not My Verses for a miserable price. And whosoever does not judge by what Allah has revealed, such are the Kafiroon (i.e. disbelievers – of a lesser degree as they do not act on Allahs Laws).

Kuliev E.

Мы ниспослали Таурат (Тору), в котором содержится верное руководство и свет. Покорившиеся пророки выносили по нему решения для исповедующих иудаизм. Раввины и первосвященники поступали таким же образом в соответствии с тем, что им было поручено сохранить из Писания Аллаха. Они свидетельствовали о нем. Не бойтесь же людей, а бойтесь Меня, и не продавайте Мои знамения за ничтожную цену. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются неверующими.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, мы ниспослали Тору, в которой содержится руководство к прямому пути и свет. [По ней] судят иудеев пророки, которые предали себя [Аллаху], а также раввины и ученые мужи в соответствии с тем, что было дано им на хранение из Писания Аллаха, свидетелями [истинности] которого они были. Не бойтесь людей, а бойтесь Меня. Не продавайте мои знамения за ничтожную цену. А те, которые не судят согласно тому, что ниспослал Аллах, – они и есть неверные.

Mohammad Habib Shakir

Surely We revealed the Taurat in which was guidance and light; with it the prophets who submitted themselves (to Allah) judged (matters) for those who were Jews, and the masters of Divine knowledge and the doctors, because they were required to guard (part) of the Book of Allah, and they were witnesses thereof; therefore fear not the people and fear Me, and do not take a small price for My communications; and whoever did not judge by what Allah revealed, those are they that are the unbelievers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! We did reveal the Torah, wherein is guidance and a light, by which the prophets who surrendered (unto Allah) judged the Jews, and the rabbis and the priests (judged) by such of Allah’s Scripture as they were bidden to observe, and thereunto were they witnesses. So fear not mankind, but fear Me. And My revelations for a little gain. Whoso judgeth not by that which Allah hath revealed: such are disbelievers.

Palmer

Verily, we have revealed the law in which is guidance and light; the prophets who we’re resigned did judge thereby those who were Jews, as did the masters and doctors by what they remembered of the Book of God and by what they were witnesses of. Fear not men, but fear me, and sell not my signs for a little price; for whoso will not judge by what God has revealed, these be the misbelievers.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Biz indirdik Tevrat’ı, biz. İyiye ve güzele kılavuz var onda, ışık var. Allah’a teslim olmuş peygamberler, Yahudilere onunla hakemlik yaparlardı. Kendini Rabb’e adayanlarla ilim ve hikmette derinleşmiş olanlar da Allah’ın Kitabı’ndan korumakla görevli olduklarıyla hükmederlerdi. Zaten onlar Allah’ın Kitabı’na tanıklardı. Artık insanlardan korkmayın, benden korkun da ayetlerimi basit bir ücret karşılığı satmayın. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir.

Qaribullah

We have sent down the Torah in which there is guidance and light by which the submissive prophets judged the Jews, as did the rabbis and those of their Lord, guarding what they were required to of the Book of Allah, and for which they were witness. Do not fear people, but fear Me. And, do not take a small price for My verses. Those who do not judge with what Allah has sent down are the unbelievers.

QXP

We did send down the Torah containing guidance and a light. By it the Prophets who always sincerely submitted to Allah, judged the Jews. And the rabbis and the priests judged according to Allah’s Scripture as they were commanded to observe. For to them was entrusted the protection of Allah’s Book, and they were witnesses to it. So, fear not people, but fear Me and do not trade away My Revelations for petty gains. Whoever does not judge and rule according to what Allah has Revealed, such are the disbelievers.

Reshad Khalifa

We have sent down the Torah, containing guidance and light. Ruling in accordance with it were the Jewish prophets, as well as the rabbis and the priests, as dictated to them in GOD’s scripture, and as witnessed by them. Therefore, do not reverence human beings; you shall reverence Me instead. And do not trade away My revelations for a cheap price. Those who do not rule in accordance with GOD’s revelations are the disbelievers.

Rodwell

Verily, we have sent down the law (Towrat) wherein are guidance and light. By it did the prophets who professed Islam judge the Jews; and the doctors and the teachers judged by that portion of the Book of God, of which they were the keepers and the witnesses. Therefore, O Jews! fear not men but fear Me; and barter not away my signs for a mean price! And whoso will not judge by what God hath sent down – such are the Infidels.

Sale

We have surely sent down the law, containing direction, and light: Thereby did the prophets, who professed the true religion, judge these who judaized; and the doctors and priests also judged by the book of God, which had been committed to their custody; and they were witnesses thereof. Therefore fear not men, but fear me; neither sell my signs for a small price. And whoso judgeth not according to what God hath revealed, they are infidels.

Sher Ali

Surely, WE sent down the Torah wherein was guidance and light. By it did the Prophets, who were obedient to US, judge for the Jews, as did the godly people and those learned in the Law, because they were required to preserve the Book of ALLAH, and because they were guardians over it. Therefore fear not men but fear ME; and barter not MY signs for a paltry price. And whoso judges not by that which ALLAH has sent down, these it is who are the disbelievers.

Unknown German

Wir hatten die Thora hinabgesandt, in der Führung und Licht war. Damit haben die Propheten, die gehorsam waren, den Juden Recht gesprochen, und so auch die Wissenden und die Gelehrten; denn ihnen wurde aufgetragen, das Buch Allahs zu bewahren, und sie waren seine Hüter. Darum fürchtet nicht die Menschen, sondern fürchtet Mich; und gebt nicht Meine Zeichen hin um geringen Preis. Wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandt hat – das sind die Ungläubigen.

V. Porokhova

И это Мы, кто низвели им Тору, ■ В которой правый путь и свет. ■ По ней судили иудеев те пророки, ■ Что Господу всем сердцем предавались. ■ Раввины и ученые мужи судили по тому, ■ Что было им доверено хранить из Божьей Книги; ■ Они же и свидетели об этом. ■ А потому людей не бойтесь – страшитесь лишь Меня! ■ И за знамения Мои ■ Ничтожнейшую плату не берите. ■ А те, кто суд вершит не по тому, ■ Что им низвел Аллах, ■ Неверными пред Ним предстанут.

Yakub Ibn Nugman

Тәхкыйк без иңдердек Тәүратны – аның эчендә һидәят дәлилләре, белем яктылыгы бар. Аның белән хөкем итәрләр Коръән иңгәнче әүвәлге пәйгамбәрләр алар Аллаһуга нык итагать итүчеләр, Аллаһуга нык бирелгән заһитләр, һәм дини галимнәр алар Тәүраттагы Аллаһ хөкемнәрен белеп күңелләрендә саклаганнар. Тәүраттагы Аллаһ хөкемнәрен бәни Исраилгә алар ирештерделәр, сөйләп аңлаттылар һәм гаделлек белән араларында хөкем йөрттеләр һәм дә бу эшләренә шаһит тә булдылар. Ий мөэминнәр, Коръән белән гамәл кылганда кешеләрдән курыкмагыз, миннән генә куркыгыз вә минем аятьләремне бетәчәк дөньяның аз малына сатмагыз.

جالندہری

بیشک ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور روشنی ہے اسی کے مطابق انبیاء جو (خدا کے) فرمانبردار تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے ہیں اور مشائخ اور علماء بھی کیونکہ وہ کتاب خدا کے نگہبان مقرر کیے گئے تھے اور اس پر گواہ تھے (یعنی حکم الہٰی کا یقین رکھتے تھے) تو تم لوگوں سے مت ڈرنا اور مجھی سے ڈرتے رہنا اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لینا اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں

طاہرالقادری

بیشک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے مطابق انبیاء جو (اﷲ کے) فرمانبردار (بندے) تھے یہودیوں کو حکم دیتے رہے اور اﷲ والے (یعنی ان کے اولیاء) اور علماء (بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے رہے)، اس وجہ سے کہ وہ اﷲ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے اور وہ اس پر نگہبان (و گواہ) تھے۔ پس تم (اقامتِ دین اور احکامِ الٰہی کے نفاذ کے معاملے میں) لوگوں سے مت ڈرو اور (صرف) مجھ سے ڈرا کرو اور میری آیات (یعنی احکام) کے بدلے (دنیا کی) حقیر قیمت نہ لیا کرو، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ (و حکومت) نہ کرے سو وہی لوگ کافر ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.