سوره المائدة (5) آیه 45

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 45

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 46
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 44

عربی

وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الأَْنْفَ بِالأَْنْفِ وَ الأُْذُنَ بِالأُْذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

بدون حرکات عربی

و كتبنا عليهم فيها أنّ النّفس بالنّفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السّنّ بالسّنّ و الجروح قصاص فمن تصدّق به فهو كفّارة له و من لم يحكم بما أنزل اللّه فأولئك هم الظّالمون

خوانش

Wakatabna AAalayhim feeha anna alnnafsa bialnnafsi waalAAayna bialAAayni waal-anfa bial-anfi waalothuna bialothuni waalssinna bialssinni waaljurooha qisasun faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratun lahu waman lam yahkum bima anzala Allahu faola-ika humu alththalimoona

آیتی

و در تورات بر آنان مقرر داشتيم که نفس در برابر نفس و چشم در برابرچشم و بيني در برابر بيني و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان وهر زخمي را قصاصي است و هر که از قصاص درگذرد ، گناهش را کفاره اي خواهد بود و هر که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکند ، از ستمکاران است

خرمشاهی

و در آن بر آنان مقرر داشتيم كه جان در برابر جان، و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و نيز همه ضرب و جرحها قصاص دارد; اما هر كس كه [از قصاص] درگذرد، اين [عفو] در حكم كفاره [گناهان] اوست، و كسانى كه بر وفق آنچه

کاویانپور

در تورات براى آنها مقرر داشتيم كه انسان در برابر انسان و چشم در مقابل چشم و بينى در مقابل بينى و گوش در مقابل گوش و دندان در برابر دندان و هر زخمى قصاص دارد و اگر كسى آن را ببخشد (و از قصاص صرفنظر كند) كفاره گناهان او محسوب ميشود و آنها كه مطابق احكامى كه خدا نازل كرده حكم (حكومت) نميكنند، ستمگرند.

انصاریان

و ما در تورات بر بنی اسرائیل لازم و مقرّر داشتیم که [در قانون قصاص] جان در برابر جان، و چشم در مقابل چشم، و بینی به عوض بینی، و گوش به جای گوش، و دندان در برابر دندان، و زخم ها را قصاصی است. و هر که از آن قصاص گذشت کند، پس آن گذشت کفّاره ای برای [خطاها و معاصیِ] اوست. و آنان که بر طبق آنچه خدا نازل کرده داوری نکنند، هم اینانند که ستمکارند.

سراج

و واجب كرديم بر بنى اسرائيل آنكه بكشند يك تن را بقصاص يك تن و چشمى را به چشمى و بينى را به بينى و گوشى را به گوشى و دندانى را به دندانى (قصاص كنند يا ارش گيرند) و جراحتها نيز قصاص دارند و هر كه تصدق كند بقصاص (جانى را ببخشد) آن برايش كفاره خواهد بود و هر كه حكم نكند به آنچه فرو فرستاد خدا (چنانچه بنى النضير حكم نمى‏كردند) تنها آن گروه ستمگرانند

فولادوند

و در [تورات‏] بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان، و چشم در برابر چشم، و بينى در برابر بينى، و گوش در برابر گوش، و دندان در برابر دندان مى‏باشد؛ و زخمها [نيز به همان ترتيب‏] قصاصى دارند. و هر كه از آن [قصاص‏]درگذرد، پس آن، كفاره [گناهان‏] او خواهد بود. و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل كرده داورى نكرده‏اند، آنان خود ستمگرانند.

پورجوادی

در تورات براى بنى اسرائيل مقرر داشتيم كه جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بينى در برابر بينى، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و هر زخمى را قصاصى است و هر كس از آن درگذرد كفاره گناهان اوست و هر كس به احكامى كه خدا نازل كرده است حكم نكند ستمگر است.

حلبی

و در آن [تورات‏] بر آنها نوشتيم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان است، و زخمهاى [ديگر نيز] به مانند خود [قصاص دارد]، پس هر كه در گذرد [از قصاص‏] كفاره‏اى است براى [گناهان‏] او، و كسانى كه بدانچه خدا فرو فرستاده حكم نمى‏كنند، پس آنان ستمكارانند.

اشرفی

و نوشتيم برايشان در آن اينكه نفس بنفس و چشم به چشم و بينى به بينى و گوش بگوش و دندان بدندان و جراحت‏ها را قصاص پس كسى كه تصدق كند بآن پس آن كفاره است مر او را و كسى كه حكم نكند بآنچه فرو فرستاد خدا پس آنها ايشان ستمكارانند

خوشابر مسعود انصاري

و در آن بر آنان مقرر داشتيم كه جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان [قصاص‏] دارد. و جراحتها [هم‏] قصاص دارند. پس هر كس كه از آن در گذرد، آن برايش كفّاره‏اى است و هر كس كه به آنچه خداوند نازل كرده است حكم نكند اينانند كه ستمكارند

مکارم

و بر آنها [= بنی اسرائیل‌] در آن [= تورات‌]، مقرر داشتیم که جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بینی در برابر بینی، و گوش در مقابل گوش، و دندان در برابر دندان می‌باشد؛ و هر زخمی، قصاص دارد؛ و اگر کسی آن را ببخشد (و از قصاص، صرف‌نظر کند)، کفاره (گناهان) او محسوب می‌شود؛ و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند، ستمگر است.

مجتبوی

و در آن تورات بر آنان اين حكم نوشتيم كه تن را به تن و چشم را به چشم و بينى را به بينى و گوش را به گوش و دندان را به دندان و زخمها را [به برابرش‏] قصاص است، و هر كه آن قصاص را ببخشد اين كفاره‏اى براى [گناهان‏] اوست، و هر كه بدانچه خدا فروفرستاده حكم نكند پس اينانند ستمكاران.

مصباح زاده

و نوشتيم بر ايشان در آن اينكه نفس بنفس و چشم به چشم و بينى به بينى و گوش بگوش و دندان بدندان و جراحت‏ها را قصاص پس كسى كه تصدق كند بان پس آن كفاره است مر او را و كسى كه حكم نكند بانچه فرو فرستاد خدا پس آنها ايشان ستمكارانند

معزی

و نوشتيم بر ايشان در آنكه جان برابر جان و چشم برابر چشم و بينى برابر بينى و گوش برابر گوش و دندان برابر دندان و زخمها برابر است پس كسى كه تصدّق كند بدان همانا آن زداينده گناهان او است و آن كس كه حكم نكند بدانچه خدا فرستاده است آنانند ستمگران

قمشه ای

و در تورات بر بنی اسرائیل حکم کردیم که نَفْس را در مقابل نَفْس قصاص کنید و چشم را مقابل چشم و بینی را به بینی و گوش را به گوش و دندان را به دندان، و هر زخمی را قصاص خواهد بود. پس هر گاه کسی حق قصاص را ببخشد (نیکی کرده و) کفاره (گناه) او خواهد شد، و هر کس به خلاف آنچه خدا فرستاده حکم کند چنین کس از ستمکاران خواهد بود.

رشاد خليفه

و در آن براي آنها مقرر کرديم که: جان در برابر جان، چشم در برابر چشم، بيني در برابر بيني، گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان و در برابر هر لطمه اي لطمه اي معادل آن. اگر کسي به عنوان صدقه از حق خود صرف نظر کند، کفاره اي براي گناهان او خواهد بود. کساني که بر ظبق آيات خدا حکم نمي کنند، ظالم هستند.

Literal

And We wrote/decreed on them in it, that the self (is) with the self, and the eye (is) with the eye, and the nose (is) with the nose, and the ear (is) with the ear, and the tooth (is) with the tooth, and the wounds/cuts (are) equal revenge/punishment equal to crime, so who gave charity (forgave) with it, so it is cover/substitution for him, and who does not judge/rule with what God descended, so those, those are the unjust/oppressors.

Al-Hilali Khan

And We ordained therein for them: «Life for life, eye for eye, nose for nose, ear for ear, tooth for tooth, and wounds equal for equal.» But if anyone remits the retaliation by way of charity, it shall be for him an expiation. And whosoever does not judge by that which Allah has revealed, such are the Zalimoon (polytheists and wrongdoers – of a lesser degree).

Arthur John Arberry

And therein We prescribed for them: ‹A life for a life, an eye for an eye, a nose for a nose, an ear for an ear, a tooth for a tooth, and for wounds retaliation›; but whosoever forgoes it as a freewill offering, that shall be for him an expiation. Whoso judges not according to what God has sent down — they are the evildoers.

Asad

And We ordained for them in that [Torah]: A life for a life, and an eye for an eye, and a nose for a nose, and an ear for an ear, and a tooth for a tooth, and a [similar] retribution for wounds;» but he who shall forgo it out of charity will atone thereby for alluded to in this verse relates to deciding as to whether any of their beliefs-other than those which the Qur’an explicitly confirms or rejects-is right or wrong. in accordance with their some of his past sins.» And they who do not judge in accordance with what God has revealed – they, they are the evildoers!

Dr. Salomo Keyzer

Wij hebben hun daarin bevolen, leven voor leven, en oog voor oog, en neus voor neus, en oor voor oor, en mond voor mond, en dat kwetsuren ook door wedervergelding zouden gestraft worden. Maar hem die den prijs der straf in aalmoezen zal weggeven, zal dit als eene voldoening zijn. Zij die niet richten volgens hetgeen God heeft geopenbaard zijn onrechtvaardig.

Free Minds

And We have decreed for them in it that a life for a life, and an eye for an eye, and a nose for a nose, and an ear for an ear, and a tooth for a tooth, and wounds to be similar; and whoever remits anything of it, then it will cancel sins for him. And whoever does not judge by what God has sent down, then these are the wicked.

Hamza Roberto Piccardo

Per loro prescrivemmo vita per vita, occhio per occhio, naso per naso, orec- chio per orecchio, dente per dente e il contrappasso per le ferite. Quanto a colui che vi rinuncia per amor di Allah, varrà per lui come espiazione. Coloro che non giudicano secondo quello che Allah ha fatto scendere, questi sono gli ingiusti.

Hilali Khan

And We ordained therein for them: "Life for life, eye for eye, nose for nose, ear for ear, tooth for tooth, and wounds equal for equal." But if anyone remits the retaliation by way of charity, it shall be for him an expiation. And whosoever does not judge by that which Allah has revealed, such are the Zalimoon (polytheists and wrongdoers – of a lesser degree).

Kuliev E.

Мы предписали им в нем: душа – за душу, глаз – за глаз, нос – за нос, ухо – за ухо, зуб – за зуб, а за раны – возмездие. Но если кто-нибудь пожертвует этим, то это станет для него искуплением. Те же, которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, являются беззаконниками.

M.-N.O. Osmanov

Мы предписали им в Торе: жизнь за жизнь, глаз – за глаз, нос – за нос, зуб – за зуб, за раны – возмездие. Если же кто-либо откажется от возмездия, то это послужит искуплением ему [за прошлые грехи]. А если кто-либо не судит соответственно ниспосланному Аллахом, те – нечестивцы.

Mohammad Habib Shakir

And We prescribed to them in it that life is for life, and eye for eye, and nose for nose, and ear for ear, and tooth for tooth, and (that there is) reprisal in wounds; but he who foregoes it, it shall be an expiation for him; and whoever did not judge by what Allah revealed, those are they that are the unjust.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And We prescribed for them therein: The life for the life, and the eye for the eye, and the nose for the nose, and the ear for the ear, and the tooth for the tooth, and for wounds retaliation. But whoso forgoeth it (in the way of charity) it shall be expiation for him. Whoso judgeth not by that which Allah hath revealed: such are wrong-doers.

Palmer

We have prescribed for thee therein ‹a life for a life, and an eye for an eye, and a nose for a nose, and an ear for an ear, and a tooth for a tooth, and for wounds retaliation;› but whoso remits it, it is an expiation for him, but he whoso will not judge by what God has revealed, these be the unjust.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O Kitap’ta onlar üzerine şöyle yazmıştık: Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş… Yaralamalar karşılığında da kısas. Kim kısası bağışlarsa, bu bağışlaması kendisi için günahlara bir perde olur. Allah’ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir.

Qaribullah

We have written for them a life for a life, an eye for an eye, a nose for a nose, an ear for an ear, a tooth for a tooth, and for wounds equal retaliation, but whosoever forgoes it as a freewill offering, it will be an expiation for him. Whoever does not judge according to what Allah has sent down are the harmdoers.

QXP

For Jews, We had decreed in the Torah, «Life for life, eye for eye, nose for nose, ear for ear, tooth for tooth, and equal injury for injury». If one forgoes retaliation by way of charity, it shall absolve his or her imperfections. Whoever does not judge or rule according to what Allah has Revealed, such are the wrongdoers. (The Final Revelation of Allah, the Qur’an has updated Laws for all humanity for all Times. Exodus in the Bible does not leave room for forgiveness on the subject).

Reshad Khalifa

And we decreed for them in it that: the life for the life, the eye for the eye, the nose for the nose, the ear for the ear, the tooth for the tooth, and an equivalent injury for any injury. If one forfeits what is due to him as a charity, it will atone for his sins. Those who do not rule in accordance with GOD’s revelations are the unjust.

Rodwell

And therein have we enacted for them, «Life for life, and eye for eye, and nose for nose, and ear for ear, and tooth for tooth, and for wounds retaliation:» – Whoso shall compromise it as alms shall have therein the expiation of his sin; and whoso will not judge by what God hath sent down – such are the transgressors.

Sale

We have therein commanded them, that they should give life for life, and eye for eye, and nose for nose, and ear for ear, and tooth for tooth; and that wounds should also be punished by retaliation: But whoever should remit it as alms, it should be accepted as an atonement for him. And whoso judgeth not according to what God hath revealed, they are unjust.

Sher Ali

And therein WE prescribed for them: Life for life, and eye for eye, nose for nose, ear for ear, and tooth for tooth, and for other injuries equitable retaliation. And whoso waives the right thereto, it shall be an expiation for his own sins; and whoso judges not by what ALLAH has sent down, these it is who are wrongdoers.

Unknown German

Wir hatten ihnen darin vorgeschrieben: Leben um Leben, Auge um Auge, Nase um Nase, Ohr um Ohr und Zahn um Zahn, und für (andere) Verletzungen billige Vergeltung. Wer aber darauf Verzicht tut, dem soll das eine Sühne sein; und wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandt hat – das sind die Ungerechten.

V. Porokhova

И в ней для них Мы предписали: ■ Душа – за душу, глаз – за глаз, нос – за нос, ■ Ухо – за ухо, зуб – за зуб, ■ За (нанесенье) ран – отмщение ■ (по равной мере). ■ А кто простит (за свои раны) ■ И (возмещение за них) на милостыню обратит, ■ Тому послужит это искуплением (грехов). ■ А те, кто суд вершит не по тому, ■ Что им низвел Аллах, ■ Те преступают (законы, установленные Им).

Yakub Ibn Nugman

Бәни Исраилгә Тәүратта касасны фарыз кылдык: хаксыз берәү үтерелсә, үтерүче үзе үтерелер, күз чыгаручының күзе чыгарылыр, борын җимерүченең борыны җимерелер, колак кисүченең колагы киселер, теш сындыручының теше сындырылыр һәм башка җәрәхәтләр өчен җәрәхәт бәрабәрендә үч алыныр. Берәү үз хакын сәдака кылса, ягъни кем тарафыннан булса да җәрәхәтләнгән кеше касас белән үч алмыйча, гафу итсә, бу гафу итүе гөнаһларының җуелуына сәбәп булыр. Янә берәү Аллаһ иңдергән Коръән белән гамәл кылмаса, ягъни Коръән хөкемнәрен диндә дәлил итеп кулланмаса, андый кешеләр үз-үзләренә золым итүче залимнәр.

جالندہری

اور ہم نے ان لوگوں کے لیے تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دانت اور سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے لیکن جو شخص بدلہ معاف کر دے وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا اور جو خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ بےانصاف ہیں

طاہرالقادری

اور ہم نے اس (تورات) میں ان پر فرض کردیا تھا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے عوض آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے عوض کان اور دانت کے بدلے دانت اور زخموں میں (بھی) بدلہ ہے، تو جو شخص اس (قصاص) کو صدقہ (یعنی معاف) کر دے تو یہ اس (کے گناہوں) کے لئے کفارہ ہوگا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ (و حکومت) نہ کرے سو وہی لوگ ظالم ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.