سوره المائدة (5) آیه 49

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 49

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 50
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 48

عربی

وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَفاسِقُونَ

بدون حرکات عربی

و أن احكم بينهم بما أنزل اللّه و لا تتّبع أهواءهم و احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك فإن تولّوا فاعلم أنّما يريد اللّه أن يصيبهم ببعض ذنوبهم و إنّ كثيرا من النّاس لفاسقون

خوانش

Waani ohkum baynahum bima anzala Allahu wala tattabiAA ahwaahum waihtharhum an yaftinooka AAan baAAdi ma anzala Allahu ilayka fa-in tawallaw faiAAlam annama yureedu Allahu an yuseebahum bibaAAdi thunoobihim wa-inna katheeran mina alnnasi lafasiqoona

آیتی

ميانشان بر وفق آنچه خدا نازل کرده است حکم کن و از خواهشهاشان پيروي مکن و از ايشان بپرهيز که مبادا بفريبندت تا از بعضي از چيزهايي که خدا بر تو نازل کرده است سر باز زني و اگر رويگردان شدند بدان که خدا مي خواهد آنان را به پاداش برخي گناهانشان عقوبت کند ، و هر آينه بسياري ازمردم نافرمانند

خرمشاهی

و در ميان آنان بر وفق آنچه خداوند نازل كرده است، داورى كن و از هوى و هوس آنان پيروى مكن و از آنان برحذر باش، مبادا كه تو را از بعضى از آنچه خداوند بر تو نازل كرده است غافل كنند; و اگر رويگردان شدند بدان كه خداوند مى خواهد كه آنان را به كيفر بعضى از گناهان

کاویانپور

و بايد ميان اهل كتاب مطابق آنچه خدا نازل كرده، حكم كنى و هرگز از خواست‏ها و تمايلات آنان پيروى مكن و بر حذر باش كه مبادا تو را از بعضى احكامى كه خدا بر تو نازل كرده منحرف سازند و اگر آنها (از نحوه قضاوت و حكم تو) سرپيچى كنند، بدان كه خدا ميخواهد آنها را بخاطر بعضى از گناهانشان مجازات كند و اكثر اين مردم فساد كارند.

انصاریان

و میان آنان بر طبق آنچه خدا نازل کرده است داوری کن، و از هواهای نفسانی آنان پیروی مکن، و از آنان برحذر باش که مبادا تو را از بخشی از آنچه خدا به سویت نازل کرده است، منحرف کنند. پس اگر [ازداوری حکیمانه ات] روی گردانند، بدان که خدا می خواهد آنان را به سبب پاره ای از گناهانشان می ازات کند؛ و مسلماً بسیاری از مردم فاسق اند.

سراج

و (فرمان فرستاديم) آنكه حكم كن ميان اهل كتاب به آنچه نازل كرده خدا و پيروى مكن آرزوهاى ايشان را و حذر كن از ايشان از اينكه بگردانند ترا از پاره آنچه نازل كرده خدا بسويت و اگر برگردند (از دستورات خدا) پس بدان كه فقط مى‏خواهد خدا آنكه برساند ايشان را به پاره‏اى از گناهانشان و البته بسيارى از مردم از دائره فرمانبردارى بيرون رفته‏اند

فولادوند

و ميان آنان به موجب آنچه خدا نازل كرده، داورى كن و از هواهايشان پيروى مكن و از آنان برحذر باش؛ مبادا تو را در بخشى از آنچه خدا بر تو نازل كرده به فتنه دراندازند. پس اگر پشت كردند، بدان كه خدا مى‏خواهد آنان را فقط به [سزاى‏] پاره‏اى از گناهانشان برساند، و در حقيقت بسيارى از مردم نافرمانند.

پورجوادی

ميان آنها مطابق با نازل كرده‏هاى خدا حكم كن و پيرو هوى و هوسشان مباش و از آنها دورى گزين كه مبادا از پاره‏اى احكام كه خدا بر تو نازل كرده است منحرفت كنند و اگر آنها روى بگردانند بدان كه خدا مى‏خواهد به كيفر پاره‏اى از گناهان مجازاتشان كند و بسيارى از مردم نافرمانند.

حلبی

و [گفتيم‏] كه بدانچه خدا فرو فرستاده است ميان ايشان داورى كن و از هوسهايشان پيروى مكن. و از آنها پرهيز كن كه [مبادا] از بعض آنچه خدا به تو فرستاده گمراهت كنند. و اگر رو گردانيدند پس بدان كه بى‏گمان خدا مى‏خواهد آنها را به پاره‏اى از گناهانشان بگيرد و براستى بسيارى از مردم تباهكارانند.

اشرفی

و آنكه حكم كن ميانشان بآنچه فرو فرستاد خدا و پيروى مكن خواهشهاى ايشان را و بترس از ايشان كه به فتنه اندازندت از برخى آنچه فرو فرستاد خدا بتو پس اگر برگردند پس بدان كه جز اين نيست ميخواهد خدا كه برساند ايشانرا ببرخى گناهانشان و بدرستيكه بسيارى از مردمان هر آينه فاسقانند

خوشابر مسعود انصاري

و [فرمان داديم‏] كه در ميان آنان به آنچه خداوند نازل كرده است حكم كن و از خواسته‏هاى [نفسانى‏] آنان پيروى مكن و از آنان بر حذر باش كه مبادا تو را از برخى از آنچه خداوند به تو نازل كرده است [به باطل‏] گرايش دهند، اگر روى برتابند، بدان كه خداوند مى‏خواهد آنان را به [سزاى‏] برخى از گناهانشان عذاب كند. و بى گمان بسيارى از مردم نافرمانند

مکارم

و در میان آنها [= اهل کتاب‌]، طبق آنچه خداوند نازل کرده، داوری کن! و از هوسهای آنان پیروی مکن! و از آنها برحذر باش، مبادا تو را از بعض احکامی که خدا بر تو نازل کرده، منحرف سازند! و اگر آنها (از حکم و داوری تو)، روی گردانند، بدان که خداوند می‌خواهد آنان را بخاطر پاره‌ای از گناهانشان مجازات کند؛ و بسیاری از مردم فاسقند.

مجتبوی

و [وحى كرديم به‏] اينكه ميان آنان بدانچه خدا فروفرستاده حكم كن و از هوسها و آرزوهاشان پيروى مكن و از آنان بپرهيز كه مبادا تو را در باره برخى از آنچه خدا به تو فروفرستاده فريب دهند و از آن بگردانند. پس اگر پشت كردند، بدان كه خدا مى‏خواهد به آنان به [سزاى‏] برخى از گناهانشان عقوبت رساند، و براستى بسيارى از مردم بدكاران نافرمانند.

مصباح زاده

و آنكه حكم كن ميانشان بانچه فرو فرستاد خدا و پيروى مكن خواهشهاى ايشان را و بترس از ايشان كه به فتنه اندازندت از برخى آنچه فرو فرستاد خدا بتو پس اگر برگردند پس بدان كه جز اين نيست ميخواهد خدا كه برساند ايشان را ببرخى گناهانشان و بدرستى كه بسيارى از مردمان هر آينه فاسقانند

معزی

و آنكه حكم كن ميان ايشان بدانچه فرستاد خدا و پيروى منما هوسهاى ايشان را و بترس از ايشان كه نبادا بفريبندت از پاره آنچه خدا فرستاده است به سوى تو پس اگر پشت كردند بدانكه مى خواهد خدا آنكه بگيرد ايشان را به پاره اى از گناهانشان و همانا بسيارى از مردمند نافرمانان

قمشه ای

و (تو ای پیغمبر) به آنچه خدا فرستاده میان آنان حکم کن و پیرو خواهش‌های ایشان مباش، و بیندیش که مبادا تو را فریب دهند و در بعض احکام که خدا به تو فرستاده تقاضای تغییر کنند. پس اگر از حکم خدا روی گردانیدند (باک مدار) بدان که خدا می‌خواهد آنها را به عقوبت بعض گناهانشان گرفتار سازد، و همانا بسیاری از مردم فاسق و بدکارند.

رشاد خليفه

تو بر طبق آنچه خدا بر تو نازل کرده است، ميانشان حکم کن. از خواسته هايشان پيروي نکن و مواظب باش تا مبادا تو را از برخي از آيات خدا منحرف سازند. اگر روي گرداندند، پس بدان که خدا مي خواهد آنان را به سزاي بعضي از گناهانشان مجازات كند. مسلماً، بسياري از مردم ستمکار هستند.

Literal

And that judge/rule between them with what God descended, and do not follow their self attractions for desires , and be warned/cautious of them, that they test/misguide you from some/part (of) what God descended to you, so if they turned away, so know that God wants that (He) strikes/hits them with some/part (of) their72crimes, and that many of the people (are) debauchers (E) .

Al-Hilali Khan

. And so judge (you O Muhammad SAW) between them by what Allah has revealed and follow not their vain desires, but beware of them lest they turn you (O Muhammad SAW) far away from some of that which Allah has sent down to you. And if they turn away, then know that Allahs Will is to punish them for some sins of theirs. And truly, most of men are Fasiqoon (rebellious and disobedient to Allah).

Arthur John Arberry

And judge between them according to what God has sent down, and do not follow their caprices, and beware of them lest they tempt thee away from any of what God has sent down to thee. But if they turn their backs, know that God desires only to smite them for some sin they have committed; surely, many men are ungodly.

Asad

Hence, judge between the followers of earlier revelation› in accordance with what God has bestowed from on high, and do not follow their errant views; and beware of them, lest they tempt thee away from aught that God has bestowed from on high upon thee. And if they turn away [from His commandments], then know that it is but God’s will [thus] to afflict them for some of their sins:» for, behold, a great many people are iniquitous indeed.

Dr. Salomo Keyzer

Daarom, o Mahomet! richt tusschen hen overeenkomstig hetgeen God heeft geopenbaard, en volg hunne begeerten niet, maar neem u in acht, uit vrees dat zij u noodzaken, van een deel dezer voorschriften af te dwalen, die God u heeft nedergezonden; en indien zij zich afwenden, weet dan, dat het Gode behaagt, hen voor eenige hunner misdaden te straffen; want een groot getal der menschen zijn zondaren.

Free Minds

And judge between them by what God has sent down, and do not follow their wishes, and beware lest they divert you away from some of what God has sent down to you. If they turn away, then know that God wants to inflict them with some of their sins; and most of the people are corrupt.

Hamza Roberto Piccardo

Giudica dunque tra di loro secondo quello che Allah ha rivelato e non indulgere alle loro passioni. Bada che non cerchino di allontanarti da una parte di quello che Allah ha fatto scendere su di te. Se poi ti volgon le spalle, sappi che Allah vuole colpirli per alcuni dei loro peccati. Invero molti uomini sono perversi.

Hilali Khan

. And so judge (you O Muhammad SAW) between them by what Allah has revealed and follow not their vain desires, but beware of them lest they turn you (O Muhammad SAW) far away from some of that which Allah has sent down to you. And if they turn away, then know that Allahs Will is to punish them for some sins of theirs. And truly, most of men are Fasiqoon (rebellious and disobedient to Allah).

Kuliev E.

Суди между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, не потакай их желаниям и остерегайся их, дабы они не отвратили тебя от части того, что ниспослал тебе Аллах. Если же они отвернутся, то знай, что Аллах желает покарать их за некоторые из их грехов. Воистину, многие люди являются нечестивцами.

M.-N.O. Osmanov

Так суди же между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, а не потворствуй их желаниям и остерегайся, дабы они и на малую толику не совратили тебя [с пути], ниспосланного тебе Аллахом. Если же они сойдут [с истинного пути], то знай, что Аллах хочет наказать их за некие грехи их, ибо, воистину, многие из людей – нечестивцы.

Mohammad Habib Shakir

And that you should judge between them by what Allah has revealed, and do not follow their low desires, and be cautious of them, lest they seduce you from part of what Allah has revealed to you; but if they turn back, then know that Allah desires to afflict them on account of some of their faults; and most surely many of the people are transgressors.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

So judge between them by that which Allah hath revealed, and follow not their desires, but beware of them lest they seduce thee from some part of that which Allah hath revealed unto thee. And if they turn away, then know that Allah’s Will is to smite them for some sin of theirs. Lo! many of mankind are evil-livers.

Palmer

Wherefore judge thou between them by what God has revealed, and follow not their lusts; but beware lest they mislead thee from part of what God has revealed to thee; yet if they turn back, then know that God wishes to fall on them for some sins of theirs, – verily, many men are evildoers.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sen de aralarında, Allah’ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uyma. Dikkat et de Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni uzaklaştırıp fitneye düşürmesinler. Eğer yüz çevirirlerse bil ki, Allah onları bazı günahları yüzünden belaya çarptırmak istiyor. Zaten insanların birçokları doğru yoldan iyice sapmış bulunuyorlar.

Qaribullah

And judge among them in accordance to that which Allah has sent down and do not be led by their desires. Take heed lest they should turn you away from a part of that which Allah has sent to you. If they reject your judgment, know that Allah wants to scourge them for some of their sins. Many of the people are wrongdoers.

QXP

Rule and judge between people by what Allah has revealed. Do not follow their desires giving in to their demands, lest they divert you from what Allah has revealed to you. If they turn away from the Ultimate Truth, know that Allah’s Law of Requital is going to chastise them for trailing behind in attaining belief and for their previous transgressions. A great many people choose to drift away from the Right Path.

Reshad Khalifa

You shall rule among them in accordance with GOD’s revelations to you. Do not follow their wishes, and beware lest they divert you from some of GOD’s revelations to you. If they turn away, then know that GOD wills to punish them for some of their sins. Indeed, many people are wicked.

Rodwell

Wherefore do thou judge between them, by what God hath sent down, and follow not their wishes! but be on thy guard against them lest they beguile thee from any of those precepts which God hath sent down to thee; and if they turn back, then know thou that for some of their crimes doth God choose to punish them: for truly most men are perverse.

Sale

Wherefore do thou, O prophet, judge between them according to that which God hath revealed and follow not their desires; but beware of them, lest they cause thee to err from part of those precepts which God hath sent down unto thee; and if they turn back, know that God is pleased to punish them for some of their crimes; for a great number of men are transgressors.

Sher Ali

And that thou shouldst judge between them by that which ALLAH has revealed and follow not their evil desires and be on thy guard against them, lest they involve thee in trouble on account of a part of what ALLAH has revealed to thee. But if they turn away, then know that ALLAH intends to punish them for some of their sins. And indeed a large number of men are disobedient.

Unknown German

Und so richte du zwischen ihnen nach dem, was Allah hinabgesandt hat, und folge nicht ihren bösen Neigungen, sondern sei vor ihnen auf der Hut, damit sie dich nicht bedrängen und wegtreiben von einem Teil dessen, was Allah zu dir hinabgesandt hat. Wenden sie sich jedoch ab, so wisse, daß Allah sie zu treffen gedenkt für etliche von ihren Sünden. Siehe, gar viele der Menschen sind Wortbrüchige.

V. Porokhova

Суди же между ними по тому, ■ Что ниспослал тебе Аллах. ■ Не следуй их страстям и их остерегайся, ■ Чтобы они тебя уловками своими ■ Не отвлекли ни от чего, ■ Что ниспослал тебе Аллах. ■ А если же они отворотятся, ■ Так это потому, что за какие-то из их грехов ■ Аллах их хочет покарать, – ■ Ведь, истинно, как много из людей ■ (Господнему порядку) непослушны!

Yakub Ibn Nugman

Без сиңа Коръәнне иңдердек кешеләр арасында гаделлек илә хөкем итмәклегең һәм өммәтеңдә аның белән гамәл кылсын өчен. Коръән хөкемнәренә иярергә теләмәгән җаһил кешеләрнең нәфес һаваларына, аларның ялган гамәлләренә иярмәгел! Аллаһ иңдергән хөкемнәрнең кайберләреннән сине дүндерүләреннән, адаштыруларыннан саклан! Аларга иярсәң, әлбәттә, адаштырырлар. Әгәр алар синнән хөкем иттерүдән яки Коръән белән гамәл кылудан баш тартсалар, яхшы, бәлки Аллаһ аларның бәгъзе гөнаһлары өчен аларны ґәзаб кылырга телидер. Кешеләрнең күпләре Коръән белән гамәл кылмаулары сәбәпле, әлбәттә, фасыйклар.

جالندہری

اور (ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ) جو (حکم) خدا نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے بچتے رہنا کہ کسی حکم سے جو خدا نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکانہ دیں اگر یہ نہ مانیں تو جان لو کہ خدا چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں

طاہرالقادری

اور (اے حبیب! ہم نے یہ حکم کیا ہے کہ) آپ ان کے درمیان اس (فرمان) کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اﷲ نے نازل فرمایا ہے اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اور آپ ان سے بچتے رہیں کہیں وہ آپ کو ان بعض (احکام) سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائے ہیں پھیر (نہ) دیں، پھر اگر وہ (آپ کے فیصلہ سے) روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ بس اﷲ ان کے بعض گناہوں کے باعث انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور لوگوں میں سے اکثر نافرمان (ہوتے) ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.