سوره المائدة (5) آیه 51

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 51

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 52
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 50

عربی

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصارى أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

بدون حرکات عربی

يا أيّها الّذين آمنوا لا تتّخذوا اليهود و النّصارى أولياء بعضهم أولياء بعض و من يتولّهم منكم فإنّه منهم إنّ اللّه لا يهدي القوم الظّالمين

خوانش

Ya ayyuha allatheena amanoo la tattakhithoo alyahooda waalnnasara awliyaa baAAduhum awliyao baAAdin waman yatawallahum minkum fa-innahu minhum inna Allaha la yahdee alqawma alththalimeena

آیتی

اي کساني که ايمان آورده ايد ، يهود و نصا را به دوستي برمگزينيد، آنان خود دوستان يکديگرند هر کس از شما که ايشان را به دوستي گزيند در زمره آنهاست و خدا ستمکاران را هدايت نمي کند

خرمشاهی

اى مؤمنان يهوديان و مسيحيان را كه [در مقابله با شم] دوست و هوادار يكديگرند، به دوستى نگيريد; و هر كس از شما آنان را دوست گيرد، جزو آنان است; خداوند ستمكاران را هدايت نمى كند.

کاویانپور

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، يهودى و مسيحى را دوست و پشتيبان خود قرار ندهيد. آنها پشتيبان يكديگرند و كسانى كه به آنها روى آورند و از همانها هستند. خدا جماعت ستمكار را هرگز هدايت نميكند.

انصاریان

ای اهل ایمان! یهود و نصاری را سرپرستان و دوستان خود مگیرید، آنان سرپرستان و دوستان یکدیگرند [و تنها به روابط میان خود وفا دارند]. و هر کس از شما، یهود و نصاری را سرپرست و دوست خود گیرد از زمره آنان است؛ بی تردید خدا گروه ستمکار را هدایت نمی کند.

سراج

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد زنهار مگيريد يهودان و ترسايان را بدوستى كه برخى از ايشان دوستان برخى ديگريد و هر كه دوستى كند با ايشان از شما البته او نيز از ايشان است زيرا خدا هدايت نكند گروه ستمكاران را (ببهشت)

فولادوند

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، يهود و نصارى را دوستان [خود] مگيريد [كه‏] بعضى از آنان دوستان بعضى ديگرند. و هر كس از شما آنها را به دوستى گيرد، از آنان خواهد بود. آرى، خدا گروه ستمگران را راه نمى‏نمايد.

پورجوادی

اى مؤمنان! يهود و نصارا را به دوستى برنگزينيد كه آنها دوستان يكديگرند و كسانى كه از شما با آنها دوست شوند از آنها هستند، خداوند ستمكاران را هدايت نمى‏كند.

حلبی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! جهودان و ترسايان را دوست مگيريد، بعضى از ايشان دوستان بعضى ديگرند و هر كه از شما آنها را دوست گيرد، براستى او از ايشان است. بى‏شك خدا گروه ستمكاران را هدايت نمى‏كند.

اشرفی

اى آنكسانيكه گرويديد مگيريد يهود و ترسايان را دوستان برخيشان دوستان برخى‏اند و هر كه دوست دارد ايشانرا از شما پس بدرستيكه او از ايشانست بدرستيكه خدا هدايت نميكند گروه ستمكاران را

خوشابر مسعود انصاري

اى مؤمنان، يهود و نصارى را دوستان [خويش‏] مگيريد. آنان دوستان يكديگرند و هر كس از شما آنان را دوست گيرد، به راستى كه خود از آنان است. بى گمان خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمى‏كند

مکارم

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! یهود و نصاری را ولّی (و دوست و تکیه‌گاه خود،) انتخاب نکنید! آنها اولیای یکدیگرند؛ و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند، از آنها هستند؛ خداوند، جمعیّت ستمکار را هدایت نمی‌کند

مجتبوی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، جهودان و ترسايان را دوست و همدل مگيريد. برخى از آنان دوستان برخى ديگرند و هر كس از شما كه با آنها دوستى و همدلى دارد او از آنهاست. همانا خدا گروه ستمكاران را راه ننمايد.

مصباح زاده

اى آنكسانيكه گرويديد مگيريد يهود و ترسايان را دوستان برخيشان دوستان برخى‏اند و هر كه دوست دارد ايشان را از شما پس بدرستى كه او از ايشانست بدرستى كه خدا هدايت نميكند گروه ستمكاران را

معزی

اى آنان كه ايمان آورديد نگيريد جهودان و ترسايان را دوستانى برخى از ايشانند دوستان برخى و كسى كه دوستى كند با آنان از شما هر آينه او از آنان است همانا خدا هدايت نكند گروه ستمگران را

قمشه ای

ای اهل ایمان، یهود و نصاری را به دوستی مگیرید، آنان بعضی دوستدار بعضی دیگرند، و هر که از شما مؤمنان با آنها دوستی کند به حقیقت از آنها خواهد بود؛ همانا خدا ستمکاران را هدایت نخواهد نمود.

رشاد خليفه

اي کساني که ايمان آورده ايد، با بعضي از يهوديان و مسيحيان متحد نشويد؛ اينان ياران يکديگرند. کساني از شما که با اين افراد متحد شوند، از آنها هستند. خدا ستمگران را هدايت نمي کند.

Literal

You, you those who believed, do not take the Jews and the Christians (as) guardians/patrons , some of them (are) guardians/patrons (of) some, and who follows them from you, so that he truly is from them, that God does not guide the nation, the unjust/oppressive.

Al-Hilali Khan

O you who believe! Take not the Jews and the Christians as Auliya (friends, protectors, helpers, etc.), they are but Auliya to one another. And if any amongst you takes them as Auliya, then surely he is one of them. Verily, Allah guides not those people who are the Zalimoon (polytheists and wrongdoers and unjust).

Arthur John Arberry

O believers, take not Jews and Christians as friends; they are friends of each other. Whoso of you makes them his friends is one of them. God guides not the people of the evildoers.

Asad

O YOU who have attained to faith! Do not take the Jews and the Christians for your allies: they are but allies of one another’Z-and whoever of you allies stressed in the Qur’an (e.g., in the first sentence of 2:148, in 21:92-93, or in 23:52 ff.). Because of the universal applicability and textual incorruptibility of its teachings-as well as of the fact that the Prophet Muhammad is «the seal of all prophets», i.e., the last of them (see 33:40) -the Qur’an represents the culminating point of all revelation and offers the final, perfect way to spiritual fulfilment. This uniqueness of the Qur’anic message does not, however, preclude all adherents of earlier faiths from attaining to God’s grace: for-as the Qur’an so often points out-those among them who believe uncompromisingly in the One God and the Day of Judgment (i.e., in individual moral responsibility) and live righteously «need have no fear, and neither shall they grieve». himself with them becomes, verily, one of them; behold, God does not guide such evildoers.»

Dr. Salomo Keyzer

O, ware geloovigen! neemt niet de Joden of Christenen tot vrienden; zij zijn elkanders vrienden; maar hij uwer, die hen tot vrienden neemt, is zekerlijk een hunner. Waarlijk, God leidt de onrechtvaardigen niet.

Free Minds

O you who believe, do not take the Jews and the Nazarenes as allies, for they are allies to one another; and whoever takes them as such from amongst you is one of them. God does not guide the wicked people.

Hamza Roberto Piccardo

O voi che credete, non sceglietevi per alleati i giudei e i nazareni, sono alleati gli uni degli altri. E chi li sceglie come alleati è uno di loro. In verità Allah non guida un popolo di ingiusti.

Hilali Khan

O you who believe! Take not the Jews and the Christians as Auliya (friends, protectors, helpers, etc.), they are but Auliya to one another. And if any amongst you takes them as Auliya, then surely he is one of them. Verily, Allah guides not those people who are the Zalimoon (polytheists and wrongdoers and unjust).

Kuliev E.

О те, которые уверовали! Не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей.

M.-N.O. Osmanov

О вы, которые уверовали! Не дружите с иудеями и христианами: они дружат между собой. Если же кто-либо из вас дружит с ними, то он сам из них. Воистину, Аллах не ведет прямым путем нечестивцев.

Mohammad Habib Shakir

O you who believe! do not take the Jews and the Christians for friends; they are friends of each other; and whoever amongst you takes them for a friend, then surely he is one of them; surely Allah does not guide the unjust people.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O ye who believe! Take not the Jews and the Christians for friends. They are friends one to another. He among you who taketh them for friends is (one) of them. Lo! Allah guideth not wrongdoing folk.

Palmer

O ye who believe! take not the Jews and Christians for your patrons : they are patrons of each other; but whoso amongst you takes them for patrons, verily, he is of them, and, verily, God guides not an unjust people.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları gönül dostları edinmeyin. Onlar birbirlerinin gönül dostlarıdır. Sizden kim onları gönül dostu edinirse o, onlardandır. Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.

Qaribullah

Believers, take neither Jews nor Nazarenes for your guides. They are guides of one another. Whosoever of you takes them for a guide shall become one of their number. Allah does not guide the wrongdoers.

QXP

O You who have chosen to be graced with belief! (Since they deny the Final Revelation that is the Constitution of your state). Do not take the Jews and Christians as your allies. They are allies one to another. He among you who takes them for allies is one of them. Allah does not guide those who displace Command with desire.

Reshad Khalifa

O you who believe, do not take certain Jews and Christians as allies; these are allies of one another. Those among you who ally themselves with these belong with them. GOD does not guide the transgressors.

Rodwell

O Believers! take not the Jews or Christians as friends. They are but one another’s friends. If any one of you taketh them for his friends, he surely is one of them! God will not guide the evil doers.

Sale

O true believers, take not the Jews, or Christians for your friends; they are friends the one to the other; but whoso among you taketh them for his friends, he is surely one of them: Verily God directeth not unjust people.

Sher Ali

O ye who believe ! take not the Jews and the Christians for friends. They are friends of each other. And whoso among you takes them for friends is indeed one of them. Verily ALLAH guides not the unjust people.

Unknown German

O die ihr glaubt! Nehmet nicht die Juden und die Christen zu Freunden. Sie sind Freunde gegeneinander. Und wer von euch sie zu Freunden nimmt, der gehört fürwahr zu ihnen. Wahrlich, Allah weist nicht dem Volk der Ungerechten den Weg.

V. Porokhova

О вы, кто верует! ■ Вы не берите в покровители себе ■ Ни иудеев и ни христиан: ■ Они – друзья один другому. ■ А тот из вас, кто в покровители их взял, – ■ Тот сам из их числа. ■ Господь, поистине, не станет направлять ■ Тех, кто (Его пределы) преступает.

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр! Яһүдләрне һәм насараларны дус итеп алмагыз, дин эшләрендә аларны үзегезгә якын китермәгез. Алар шайтан юлында бер-берсенә дуслар. Әгәр берәрегез аларга дус булса, ул кеше алардан булды, ягъни кәфер булды. Әлбәттә, Аллаһ кәферләргә дус булган залим мөселманнарны туры юлга күндермәс. (Кәферләр янында туры юл, әлбәттә, юк!)

جالندہری

اے ایمان والو! یہود اور نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہیں میں سے ہوگا بیشک خدا ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا

طاہرالقادری

اے ایمان والو! یہود اور نصارٰی کو دوست مت بناؤ یہ (سب تمہارے خلاف) آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان کو دوست بنائے گا بیشک وہ (بھی) ان میں سے ہو (جائے) گا، یقیناً اﷲ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.