سوره المائدة (5) آیه 53

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 53

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 54
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 52

عربی

وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَ هؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خاسِرِينَ

بدون حرکات عربی

و يقول الّذين آمنوا أ هؤلاء الّذين أقسموا باللّه جهد أيمانهم إنّهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين

خوانش

Wayaqoolu allatheena amanoo ahaola-i allatheena aqsamoo biAllahi jahda aymanihim innahum lamaAAakum habitat aAAmaluhum faasbahoo khasireena

آیتی

آنها که ايمان آورده اند مي گويند : آيا اينان همان کسانند که به خدا، سوگندهاي سخت مي خوردند که با شما خواهند بود ؟ اعمالشان باطل گرديد و خود در زمره زيانکاران در آمدند

خرمشاهی

و مؤمنان گويند آيا اينان بودند كه سخت ترين سوگندهايشان را به نام خدا مى خوردند كه همراه [و همدست] شما هستند؟ اعمالشان تباه شده و زيانكار گرديده اند.

کاویانپور

و كسانى كه ايمان آورده‏اند، ميگويند: آيا اين منافقان همانها هستند كه با نهايت تأكيد سوگند ياد مى‏كردند كه ما با شما هستيم؟ و سرانجام اعمال نيكشان تباه گشت و زبون و زيانكار شدند.

انصاریان

و کسانی که ایمان آورده اند [به مؤمنان دیگر] می گویند: آیا این بیماردلان آنانند که به سخت ترین سوگندهایشان به خدا سوگند می خوردند که با شما مؤمنانند؟! [ولی روشن شد که دروغ می گفتند. آنان یهود و نصاری را به سرپرستی و دوستی گرفتند و به این سبب] اعمالشان تباه و بی اثر شد، در نتیجه زیانکار شدند.

سراج

و مى‏گويند به يكديگر آنانكه ايمان آورده‏اند آيا اين گروه آنانند كه سوگند مى‏خوردند بخدا سختترين سوگندهاى خود كه البته ايشان با شما مسلمانند (امروز معلوم شد كه دروغ مى‏گفتند) تباه شد اعمالشان پس گفتند زيانكار

فولادوند

و كسانى كه ايمان آورده‏اند، مى‏گويند: «آيا اينان بودند كه به خداوند سوگندهاى سخت مى‏خوردند كه جداً با شما هستند؟» اعمالشان تباه شد و زيانكار گرديدند.

پورجوادی

مؤمنان مى‏گويند: «راستى اينها همان كسانى هستند كه به خدا سوگندهاى سخت ياد كردند كه با شما هستيم.» كردار آنها ضايع شد و در زمره زيانكاران درآمدند.

حلبی

و كسانى كه ايمان آورده‏اند مى‏گويند: آيا اينان هستند آن كسان كه به خدا سوگند مى‏خورند- سوگندان سخت- كه براستى آنها با شما هستند؟ اعمال آنان تباه شد پس زيانكار شدند.

اشرفی

و گويند آنان كه گرويدند آيا اين گروه آنانند كه سوگند خوردند بخدا سخت ترين سوگندهاشان كه ايشان با شمايند ناچيز شد كردارهاشان پس گشتند زيانكاران

خوشابر مسعود انصاري

و مؤمنان مى‏گويند: آيا اينانند كسانى كه [با] سخت‏ترين سوگندهاى خويش به خداوند سوگند خوردند كه آنان با شما هستند. كارهايشان تباه شده و زيانكار شده‏اند

مکارم

آنها که ایمان آورده‌اند می‌گویند: «آیا این (منافقان) همانها هستند که با نهایت تأکید سوگند یاد کردند که با شما هستند؟! (چرا کارشان به اینجا رسید؟!)» (آری،) اعمالشان نابود گشت، و زیانکار شدند.

مجتبوی

و كسانى كه ايمان آوردند [در اين حال به يكديگر] گويند: آيا اينان- منافقان- همان كسانند كه سوگندهاى سخت به خدا مى‏خوردند كه با شما خواهند بود؟ كردارهاشان تباه شد و زيانكار گشتند.

مصباح زاده

و گويند آنان كه گرويدند آيا اين گروه آنانند كه سوگند خوردند بخدا سخت ترين سوگندهاشان كه ايشان با شمايند ناچيز شد كردارهاشان پس گشتند زيانكاران

معزی

گويند كسانى كه ايمان آوردند آيا اينانند آنان كه سوگند ياد نمودند به سوگندهاى سخت خويش كه ايشانند با شما تباه شد كارهاى ايشان و شدند زيانكاران

قمشه ای

و اهل ایمان گویند: آیا اینان هستند که با جدیت و مبالغه بسیار به خدا سوگند یاد می‌کردند که ما از شما هستیم؟! اعمالشان باطل گردید و سخت زیانکار شدند.

رشاد خليفه

سپس مؤمنان خواهند گفت: آيا اينان همان مردمي هستند كه قاطعانه به خدا سوگند ياد كردند كه با شما بودند؟ اعمالشان به هدر رفته است؛ آنها از بازندگان هستند.

Literal

And those who believed, say: «Are those, those who swore by God their right’s/oath’s utmost that they (are) with you (E), their deeds wasted, so they became losers .

Al-Hilali Khan

And those who believe will say: «Are these the men (hypocrites) who swore their strongest oaths by Allah that they were with you (Muslims)?» All that they did has been in vain (because of their hypocrisy), and they have become the losers.

Arthur John Arberry

and the believers will say, ‹What, are these the ones who swore by God most earnest oaths that they were with you? Their works have failed now they are losers.›

Asad

while those who have attained to faith will say [to one another], «Are these the selfsame people who swore by God with their most solemn oaths that they were indeed with you? In vain are all their works, for now they are lost!»

Dr. Salomo Keyzer

En zij die gelooven, zullen zeggen: zijn dit de menschen die, met den plechtigsten eed, bij God zwoeren, dat zij zeker tot ons behoorden? Hunne werken zijn ijdel geworden en zij behooren tot de verdoemden.

Free Minds

And those who believe said: "Were these the ones who swore oaths by God that they are with you?" Their works have collapsed, and they have become losers.

Hamza Roberto Piccardo

E i credenti diranno: «Questi sono coloro che giuravano [in nome] di Allah, con giuramento solenne, che erano con voi?». Le loro opere si sono vanificate e saranno coloro che si perdono.

Hilali Khan

And those who believe will say: "Are these the men (hypocrites) who swore their strongest oaths by Allah that they were with you (Muslims)?" All that they did has been in vain (because of their hypocrisy), and they have become the losers.

Kuliev E.

Те, которые уверовали, скажут: «Неужели это – те, которые приносили величайшие клятвы именем Аллаха о том, что они были с вами?» Тщетны были их деяния, и они оказались потерпевшими убыток.

M.-N.O. Osmanov

А те, которые уверовали, скажут [друг другу]: «Неужели это те самые люди, которые клялись Аллахом – сильнейшей из клятв, – что они, воистину, с вами?» б. Тщетны их деяния, и они оказались в убытке.

Mohammad Habib Shakir

And those who believe will say: Are these they who swore by Allah with the most forcible of their oaths that they were most surely with you? Their deeds shall go for nothing, so they shall become losers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then will the believers say (unto the people of the Scripture): are these they who swore by Allah their most binding oaths that they were surely with you? Their works have failed, and they have become the losers.

Palmer

Those who believe say, ‹Are these they who swore by God with their most strenuous oath that they were surely with you?› – their works are in vain and they shall wake the losers.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İman edenler derler ki: «Şunlar mıdır o tüm güçleriyle sizinle beraber olduklarına yemin edenler?» Bütün amelleri boşa çıkmıştır da hüsrana uğrayanlardan oluvermişlerdir.

Qaribullah

Then the believers will say: ‹Are those (the ones) who solemnly swore by Allah that they would stand by you? ‹ Their works will be annulled and they shall be the losers.

QXP

The believers will then wonder: «Are these the same people who swore by Allah that they were with the believers?» Eventually, all their deeds will go to waste and they will be great losers.

Reshad Khalifa

The believers will then say, «Are these the same people who swore by GOD solemnly that they were with you?» Their works have been nullified; they are the losers.

Rodwell

Then will the faithful say, «What! are these they who swore, by their most solemn oath, that they were surely with you?» Vain their works; and themselves shall come to ruin.

Sale

And they who believe will say, are these the men who have sworn by God, with a most firm oath, that they surely held with you? Their works are become vain, and they are of those who perish.

Sher Ali

And those who believe will say, `Are these they who swore by ALLAH, their most solemn oaths that they were surely with you ?› Their works are vain and they have become the losers.

Unknown German

Und die Gläubigen werden sagen: «Sind das etwa jene, die bei Allah schworen mit ihren feierlichsten Eiden, daß sie unverbrüchlich zu euch stünden?» Eitel sind ihre Werke, und sie sind Verlorene geworden.

V. Porokhova

И скажут верные тогда: ■ «Неужто это – те, кто клялся Богом, ■ Сильнейшими из клятв своих, ■ Что непременно будут с вами?» ■ Дела их тщЕтой обратились, ■ И понесли урон (их души).

Yakub Ibn Nugman

Монафикъларның яшерен эшләре ачылгач, аларның монафикъ икәнлекләрен белмәгән мөэминнәр гаҗәпләнеп әйттеләр: «Әйә ий мөэминнәр! Без сезнең, динегездә, сезнең белән бергә чын мөэминнәрбез дип, Аллаһ исеме белән ныклап ант итүчеләр шулармы? Чын монафикъ булсалар да, без чын мөселманнарбыз, дип, Аллаһ исеме белән ант итәләрме?» – дип. Ул монафикъларның бөтен гамәле җуелды, Аллаһуның нигъмәтләреннән киселеп, хәсрәтләнүчеләрдән булдылар.

جالندہری

اور اس (وقت) مسلمان (تعجب سے) کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو خدا کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں ان کےعمل اکارت گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے

طاہرالقادری

اور (اس وقت) ایمان والے یہ کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے تاکیدی حلف (کی صورت) میں اﷲ کی قَسمیں کھائی تھیں کہ بیشک وہ ضرور تمہارے (ہی) ساتھ ہیں، (مگر) ان کے سارے اعمال اکارت گئے، سو وہ نقصان اٹھانے والے ہوگئے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.