سوره المائدة (5) آیه 60

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 60

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 61
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 59

عربی

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازِيرَ وَ عَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ

بدون حرکات عربی

قل هل أنبّئكم بشرّ من ذلك مثوبة عند اللّه من لعنه اللّه و غضب عليه و جعل منهم القردة و الخنازير و عبد الطّاغوت أولئك شرّ مكانا و أضلّ عن سواء السّبيل

خوانش

Qul hal onabbi-okum bisharrin min thalika mathoobatan AAinda Allahi man laAAanahu Allahu waghadiba AAalayhi wajaAAala minhumu alqiradata waalkhanazeera waAAabada alttaghooti ola-ika sharrun makanan waadallu AAan sawa-i alssabeeli

آیتی

بگو : آيا شما را از کساني که در نزد خدا کيفري بدتر از اين دارند خبر، بدهم : کساني که خدايشان لعنت کرده و بر آنها خشم گرفته و بعضي را بوزينه و خوک گردانيده است و خود بت پرستيده اند ؟ اينان را بدترين جايگاه است و از راه راست گمگشته ترند

خرمشاهی

بگو آيا از كسانى كه در نزد خداوند از اين هم بدسرانجام ترند آگاهتان كنم؟ [اينان] كسانى هستند كه خداوند لعنتشان كرده و بر آنان خشم گرفته و طاغوت را پرستيده اند و [خداوند] آنان را [همچون] بوزينه و خوك گردانده است، اينان بدمنصب تر و از راه راست [از همه] گمگشت

کاویانپور

بگو، آيا مى‏خواهيد شما را از وضع كسانى كه در پيشگاه خدا بخاطر اعمالشان بدتر از اين هستند، آگاه گردانم؟ كسانى كه خدا آنها را از رحمت خود دور ساخته و بر آنها خشم گرفته و از آنها ميمونها و خوك‏ها قرار داده است زيرا طاغوت را پرستش كرده‏اند. جاى آنان بسيار بد و از راه راست بكلى منحرف شده‏اند.

انصاریان

بگو: آیا شما را از کسانی که کیفرشان [از مؤمنانی که به خیال خود از آنان عیب می گیرید و آنان را سزاوار عذاب می دانید] نزد خدا بدتر است، خبر دهم؟ [آنان] کسانی [از گذشتگان خود شما] هستند که خدا لعنتشان کرده، و بر آنان خشم گرفته، و برخی از آنان را به صورت بوزینه و خوک درآورده، و [نیز آنان که] طاغوت را پرستیدند؛ اینانند که جایگاه و منزلتشان بدتر و از راه راست گمراه ترند.

سراج

(اى پيامبر) بگو آيا خبر دهم شما را به بدتر از اين (عيب گيرندگان) از نظر كيفر نزد خدا او كسى است كه لعنتش كرده خدا و خشم گرفته بر او و گردانيد پاره‏اى از ايشان را بصورت بوزينه و خوك و نيز آن كس است كه پرستيد شيطان (يا گوساله) را آن گروه (ملعونان) بدترند از نظر مكان (و منزلت) و گمراه ترند از راه راست

فولادوند

بگو: «آيا شما را به بدتر از [صاحبان‏] اين كيفر در پيشگاه خدا، خبر دهم؟ همانان كه خدا لعنتشان كرده و بر آنان خشم گرفته و از آنان بوزينگان و خوكان پديد آورده، و آنانكه طاغوت را پرستش كرده‏اند. اينانند كه از نظر منزلت، بدتر، و از راه راست گمراه‏ترند.»

پورجوادی

بگو: «آيا شما را خبر بدهم از كسانى كه نزد خدا كيفرشان بدتر از اين است: آنان كه خدا از رحمت خود دورشان كرده و بر آنها خشم گرفته و بعضى از آنها را بوزينه و خوك گردانيده و بت پرستيده‏اند، گمراه‏ترين و بد جايگاه‏ترين هستند.»

حلبی

بگو: آيا خبر دهم شما را به پاداشى برتر از اين نزد خدا، [پاداش‏] كسى كه خدا او را از رحمت خود دور كرد و بر او خشم گرفت و بعضى از آنها را [به صورت‏] بوزينه و خوك [مسخ‏] كرد و كسانى كه باطل را پرستيدند، جاى آنها بدتر است و از راه راست دورترند.

اشرفی

بگو آيا خبر دهم شما را به بدتر از آن در جزا نزد خدا كسى كه لعنت كرد او را خدا و خشم كرد بر او و گردانيد از ايشان بوزينگان و خوكان و (هر كه) پرستيد شيطان را آنها بدترند در جاى و گمگشته ترند از ميانه راه

خوشابر مسعود انصاري

بگو: آيا به شما از كسى كه در نزد خدا از اين [هم‏] بد سرانجامتر است، خبر دهم؟ [جزاى‏] كسانى كه خداوند آنان را از رحمت خويش به دور داشته و بر آنان خشم گرفته و آنان را [همچون‏] بوزينگان و خوكان قرار داده و [كسى كه‏] طاغوت را پرستيده، اينان بد جايگاه‏تر و از راه راست گمراه‏ترند

مکارم

بگو: «آیا شما را از کسانی که موقعیّت و پاداششان نزد خدا برتر از این است، با خبر کنم؟ کسانی که خداوند آنها را از رحمت خود دور ساخته، و مورد خشم قرار داده، (و مسخ کرده،) و از آنها، میمونها و خوکهایی قرار داده، و پرستش بت کرده‌اند؛ موقعیّت و محل آنها، بدتر است؛ و از راه راست، گمراهترند. »

مجتبوی

بگو: آيا شما را به بدتر از اين پاداشى نزد خدا خبر بدهم؟ [پاداش‏] آن كس كه خدا او را لعنت كرده و بر او خشم گرفته و برخى از آنان را بوزينگان و خوكان گردانيده و كسى كه طاغوت- بُت و طغيانگر- را پرستيده است اينان در جايگاهى بدترند و از راه راست گم‏تر.

مصباح زاده

بگو آيا خبر دهم شما را به بدتر از آن در جزا نزد خدا كسى كه لعنت كرد او را خدا و خشم كرد بر او و گردانيد از ايشان بوزينگان و خوكان و (هر كه) پرستيد شيطان را آنها بدترند در جاى و گمگشته ترند از ميانه راه

معزی

بگو آيا خبر دهم شما را به بدتر از اين پاداشى از نزد خدا آنكس كه دور كردش خدا و خشم بر او گرفت و قرار داد از ايشان ميمونان و خوكان و پرستندگان سركش آنانند بدترين در جايگاه و گمراهتر از راه راست

قمشه ای

بگو (ای پیغمبر): آیا شما را آگاه سازم که کدام قوم را نزد خدا بدترین پاداش است؟کسانی که خدا بر آنها لعن و غضب کرده و برخی از آنان را به بوزینه و خوک مسخ نموده و آن کس که بندگی طاغوت (شیطان) کرده. این گروه را (نزد خدا) بدترین منزلت است و آنها گمراه‌ترین مردم از راه راستند.

رشاد خليفه

بگو: بگذاريد به شما بگويم كه چه كساني در نظر خدا بدترين هستند: كساني كه مورد لعنت خدا قرار گرفتند پس از آنكه سزاوار خشم او شدند، تا اينكه او آنها را به (پستى) ميمون ها و خوك ها و بت پرستان درآورد. اينان بسيار بدترند و از راه راست دورتر.

Literal

Say: «Do I inform you with worse/more hateful than that? Replacement/compensation (from) at God, whom God cursed/humiliated , and He became angry/angered (at) on him, and He made/created from them the apes/monkeys and the pigs/swine , and the everything worshipped other than God’s/devil’s worshippers, those (are at) a worse place/position and more misguided, from the way’s/road’s middle/straightness.»

Al-Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW to the people of the Scripture): «Shall I inform you of something worse than that, regarding the recompense from Allah: those (Jews) who incurred the Curse of Allah and His Wrath, those of whom (some) He transformed into monkeys and swines, those who worshipped Taghoot (false deities); such are worse in rank (on the Day of Resurrection in the Hellfire), and far more astray from the Right Path (in the life of this world).»

Arthur John Arberry

Say: ‹Shall I tell you of a recompense with God, worse than that? Whomsoever God has cursed, and with whom He is wroth, and made some of them apes and swine, and worshippers of idols — they are worse situated, and have gone further astray from the right way.

Asad

Say: «Shall I tell you who, in the sight of God, deserves a yet worse retribution than these? They whom God has rejected and whom He has condemned, and whom He has turned into apes and swine because they worshipped the powers of evil:» these are yet worse in station, and farther astray from the right path [than the mockers].»

Dr. Salomo Keyzer

Zeg hun: zal ik u eene vreeselijker zaak verkondigen dan diegene, welke gij van God kunt verwachten? Zij die God heeft gevloekt, en omtrent welke God toornig was; die hij in apen en varkens veranderde; zij die Taghut aanbidden, zijn in den slechtsten staat en dwalen verder van den weg.

Free Minds

Say: "Shall I inform you of worse than this as a punishment from God? Those whom God cursed and became angry at them, and He made from them apes and pigs and servants of evil. Those have a worst place and are more astray from the right path."

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Posso forse annunciarvi peggior ricompensa da parte di Allah? Coloro che Allah ha maledetto, che hanno destato la Sua collera e che ha trasformato in scimmie e porci, coloro che hanno adorato gli idoli, sono questi che hanno la condizione peggiore e sono i più lontani dalla retta via.

Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW to the people of the Scripture): "Shall I inform you of something worse than that, regarding the recompense from Allah: those (Jews) who incurred the Curse of Allah and His Wrath, those of whom (some) He transformed into monkeys and swines, those who worshipped Taghoot (false deities); such are worse in rank (on the Day of Resurrection in the Hellfire), and far more astray from the Right Path (in the life of this world)."

Kuliev E.

Скажи: «Сообщить ли вам о тех, кто получит еще худшее воздаяние от Аллаха? Это – те, кого Аллах проклял, на кого Он разгневался, кого Он превратил в обезьян и свиней и кто поклонялся тагуту. Они займут еще более скверное место и еще больше сбились с прямого пути».

M.-N.O. Osmanov

Скажи [, Мухаммад]: «Не поведать ли мне вам о тех, кого ожидает еще худшее от Аллаха, о тех, кого проклял Аллах и на которых Он разгневался, кого обратил в обезьян и свиней и кто поклонялся Тагуту? Именно им уготовано наихудшее место [в будущем мире] – ведь это они сбились с прямого пути».

Mohammad Habib Shakir

Say: Shall I inform you of (him who is) worse than this in retribution from Allah? (Worse is he) whom Allah has cursed and brought His wrath upon, and of whom He made apes and swine, and he who served the Shaitan; these are worse in place and more erring from the straight path.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Shall I tell thee of a worse (case) than theirs for retribution with Allah? (Worse is the case of him) whom Allah hath cursed, him on whom His wrath hath fallen and of whose sort Allah hath turned some to apes and swine, and who serveth idols. Such are in worse plight and further astray from the plain road.

Palmer

Say, ‹Can I declare unto you something worse than retribution from God?› Whomsoever God has cursed and been wroth with – and he has made of them apes and swine – and who worship Taghut, they are in a worse plight and are more erring from the level path.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

De ki: «Allah katında ceza olarak bundan daha kötüsünü size bildireyim mi? Allah’ın lanetlediği, üzerine gazap indirdiğidir o. Allah böylelerinden maymunlar, domuzlar ve tağut uşakları yapmıştır. İşte bunlardır yer bakımından daha kötü, yolun denge noktasını kaybetme bakımından daha şaşkın olanlar.»

Qaribullah

Say: ‹Shall I tell you who will receive a worse recompense from Allah than that? Those whom Allah has cursed and with whom He is angry, and made some of them apes and swine, and those who worship the

QXP

Say, «Shall I point out to you something much worse for retribution with Allah? Worse is the case of those whom Allah has rejected, and His Law of Requital hits them. And whom Allah’s Law relegated from the honorable stature of humanity and they started behaving like apes and swine (2:65). And they fell into becoming the slaves of TAGHOOT (tyrants and the priesthood of any religion (4:51)). Such are in worse plight, and farther astray than the mockers.»

Reshad Khalifa

Say, «Let me tell you who are worse in the sight of GOD: those who are condemned by GOD after incurring His wrath until He made them (as despicable as) monkeys and pigs, and the idol worshipers. These are far worse, and farther from the right path.»

Rodwell

SAY: Can I announce to you any retribution worse than that which awaiteth them with God? They whom God hath cursed and with whom He hath been angry – some of them hath He changed into apes and swine; and they who worship Thagout are in evil plight, and have gone far astray from the right path!

Sale

Say, shall I denounce unto you a worse thing than this, as to the reward which ye are to expect with God? He whom God hath cursed, and with whom he hath been angry, having changed some of them into apes and swine, and who worship Taghut, they are in the worse condition, and err more widely from the straitness of the path.

Sher Ali

Say, `Shall I inform you of those whose reward with ALLAH is worst than that ? They are those whom ALLAH has cursed and on whom HIS wrath has fallen and of whom HE has made apes and swine and who worship the Evil One. These indeed are in a worse plight, and father astray from the right path.

Unknown German

Sprich: «Soll ich euch über die belehren, deren Lohn bei Allah noch schlimmer ist als das? die Allah verflucht hat und denen Er zürnt und aus denen Er Affen und Schweine gemacht hat und die den Bösen anbeten. Diese sind in einer noch schlimmeren Lage und noch weiter irregegangen vom rechten Weg.»

V. Porokhova

Скажи: «Быть может, указать мне вам ■ На нечто более отвратное, чем это, ■ По воздаянью у Аллаха? ■ Они – все те, кто на себя навлек ■ Его проклятие и гнев, ■ И те из них, кого Он обратил в свиней и обезьян, ■ И те, которые Тагуту поклонялись, – ■ Они – отвратнее по месту (у Аллаха) ■ И уклонились больше всех с пути!»

Yakub Ibn Nugman

Әйт: «Әйә сез яһүдләр! Сез яманлаган мөселманнардан да яманрак кешеләрдер». Хәбәр биримме эшләренә карата Аллаһ хозурында тиешле җәзаны алу йөзеннән? Алар яһүдләр. Аллаһ аларны ләгънәт кылды һәм аларга ачуланды һәм дә бәгъзеләренең сүрәтен маймыл сүрәтенә, бәгьзеләренең сүрәтен дуңгыз сүрәтенә алыштырды. Алар шайтанга ияреп Аллаһудан башкага гыйбадәт кылдылар. Ул яһүдләр хак юлдан ерак китеп ныграк адашучылар һәм ахирәттә иң яман урын алар урыныдыр.

جالندہری

کہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ خدا کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور جن پر وہ غضبناک ہوا اور (جن کو) ان میں سے بندر اور سور بنا دیا اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی ایسے لوگوں کا برا ٹھکانہ ہے اور وہ سیدھے رستے سے بہت دور ہیں

طاہرالقادری

فرما دیجئے: کیا میں تمہیں اس شخص سے آگاہ کروں جو سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے (بھی) برا ہے (جسے تم برا سمجھتے ہو، اور یہ وہ شخص ہی) جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضب ناک ہوا ہے اور اس نے ان (برے لوگوں) میں سے (بعض کو) بندر اور (بعض کو) سؤر بنا دیا ہے، اور (یہ ایسا شخص ہے) جس نے شیطان کی (اطاعت و) پرستش کی ہے، یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.