سوره الأعراف (7) آیه 11

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 11

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 12
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 10

عربی

وَ لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

بدون حرکات عربی

و لقد خلقناكم ثمّ صوّرناكم ثمّ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلاّ إبليس لم يكن من السّاجدين

خوانش

Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lilmala-ikati osjudoo li-adama fasajadoo illa ibleesa lam yakun mina alssajideena

آیتی

و شما را بيافريديم ، و صورت بخشيديم ، آنگاه به فرشتگان گفتيم : آدم را سجده کنيد همه ، جز ابليس ، سجده کردند و ابليس در شمار سجده کنندگان نبود

خرمشاهی

و به راستى كه شما را آفريديم آنگاه به شما صورت و سامان بخشيديم، آنگاه به فرشتگان گفتيم بر آدم سجده بريد، پس همه سجده بردند مگر ابليس كه از سجده كنندگان نبود.

کاویانپور

ما شما را آفريديم و بشما صورت بخشيديم، آن گاه به فرشتگان گفتيم: براى آدم سجده كنيد (در برابر خلقت آدم سر تعظيم فرود آوريد) همه فرشتگان سجده كردند جز ابليس كه (حسد ورزيد و) از سجده كنندگان نبود.

انصاریان

و شما را آفریدیم، سپس شما را صورت گری کردیم، آن گاه به فرشتگان گفتیم: بر آدم سجده کنید؛ بی درنگ همه سجده کردند، جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود.

سراج

و بعزتم سوگند آفريدم شما را پس چهره‏ها نگاشتيم شما را سپس گفتيم بفرشتگان كه سجده كنيد (بعنوان احترام) آدم را پس فرشتگان سجده كردند (آدم را) مگر شيطان كه نبود از سجده كنندگان (از راه عجب و تكبر و حسد)

فولادوند

و در حقيقت، شما را خلق كرديم، سپس به صورتگرى شما پرداختيم؛ آنگاه به فرشتگان گفتيم: «براى آدم سجده كنيد.» پس [همه‏] سجده كردند، جز ابليس كه از سجده‏كنندگان نبود.

پورجوادی

شما را آفريديم، آن گاه شكل داديم، سپس به فرشتگان گفتيم بر آدم سجده كنيد، همه سجده كردند جز ابليس كه از سجده كنندگان نبود.

حلبی

و به يقين شما را آفريديم. آن گاه شما را صورت بخشيديم. سپس به فرشتگان گفتيم: آدم را سجده بريد و همه سجده كردند جز ابليس كه از سجده كنندگان نبود.

اشرفی

و بتحقيق آفريديم شما را پس شكل داديم شما را پس گفتيم فرشتگان را كه سجده كنيد مر آدم را پس سجده كردند مگر ابليس كه نبود از سجده كنندگان

خوشابر مسعود انصاري

و شما را آفريديم، آن گاه به شما صورت [و سامان‏] بخشيديم، آن گاه به فرشتگان گفتيم كه براى آدم سجده كنيد. پس [همه‏] سجده كردند مگر ابليس. كه از سجده كنندگان نبود

مکارم

ما شما را آفریدیم؛ سپس صورت بندی کردیم؛ بعد به فرشتگان گفتیم: «برای آدم خضوع کنید!» آنها همه سجده کردند؛ جز ابلیس که از سجده‌کنندگان نبود.

مجتبوی

و هر آينه شما را بيافريديم سپس شما را در [زهدانها] صورتگرى كرديم، آنگاه به فرشتگان گفتيم آدم را سجده كنيد پس سجده كردند مگر ابليس كه از سجده آرندگان نبود.

مصباح زاده

و بتحقيق آفريديم شما را پس شكل داديم شما را پس گفتيم فرشتگانرا كه سجده كنيد مر آدم را پس سجده كردند مگر ابليس كه نبود از سجده كنندگان

معزی

و همانا آفريديمتان پس صورتگريتان كرديم و سپس گفتيم به فرشتگان سجده كنيد براى آدم پس سجده كردند جز ابليس كه نشد از سجده كنندگان

قمشه ای

و همانا شما آدمیان را بیافریدیم و آن گاه که بدین صورت کامل آراستیم، فرشتگان را به سجده آدم مأمور کردیم، همه سجده کردند جز شیطان که از جمله سجده کنندگان نبود.

رشاد خليفه

ما شما را خلق كرديم، سپس به شما شكل داديم، پس از آن به فرشتگان گفتيم: در مقابل آدم سجده كنيد. آنها سجده كردند، جز ابليس (شيطان)؛ او با سجده كنندگان نبود.

Literal

And We had created you, then We pictured/formed you , then We said to the angels: «Prostrate to Adam.» So they prostrated except Satan , was not from the prostrating.

Al-Hilali Khan

And surely, We created you (your father Adam) and then gave you shape (the noble shape of a human being), then We told the angels, «Prostrate to Adam», and they prostrated, except Iblees (Satan), he refused to be of those who prostrate.

Arthur John Arberry

We created you, then We shaped you, then We said to the angels: ‹Bow yourselves to Adam›; so they bowed themselves, save Iblis — he was not of those that bowed themselves.

Asad

Yea, indeed, We have created you, and then formed you;9 and then We said unto the angels, «Prostrate yourselves before Adam!» – whereupon they [all] prostrated themselves, save Iblis: he was not among those who prostrated themselves.»

Dr. Salomo Keyzer

Wij schiepen u en vormden u daarop, en zeiden vervolgens tot de engelen: aanbidt Adam, en zij baden hem aan, uitgenomen Eblis, die niet onder hen behoorde, welke hem aanbaden.

Free Minds

And We created you, then We shaped you, then We said to the Angels: "Submit to Adam;" so they submitted except for Satan, he was not of those who submitted.

Hamza Roberto Piccardo

In verità vi abbiamo creati e plasmati, quindi dicemmo agli angeli: «Prosternatevi davanti ad Adamo». Si prosternarono ad eccezione di Iblîs, che non fu tra i prosternati.

Hilali Khan

And surely, We created you (your father Adam) and then gave you shape (the noble shape of a human being), then We told the angels, "Prostrate to Adam", and they prostrated, except Iblees (Satan), he refused to be of those who prostrate.

Kuliev E.

Мы сотворили вас, потом придали вам облик. Потом Мы сказали ангелам: «Падите ниц перед Адамом!» Они пали ниц, и только Иблис не был в числе поклонившихся.

M.-N.O. Osmanov

Мы сотворили вас [сначала], потом придали вам облик. Потом Мы велели ангелам: «Поклонитесь Адаму!» [Все] поклонились, кроме Иблиса, который не был в числе поклонившихся.

Mohammad Habib Shakir

And certainly We created you, then We fashioned you, then We said to the angels: Prostrate to Adam. So they did prostrate except Iblis; he was not of those who prostrated.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And We created you, then fashioned you, then told the angels: Fall ye prostrate before Adam! And they fell prostrate, all save Iblis, who was not of those who make prostration.

Palmer

and we created you, then we fashioned you, then we said unto the angels, ‹ Adore Adam,› and they adored, save Iblis, who was not of those who did adore.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Andolsun ki sizi yarattık, sonra sizi biçimlendirdik, sonra da meleklere «Âdem’e secde edin» dedik. Onlar da secde ettiler. Ama İblis etmedi, secde edenlerden olmadı o.

Qaribullah

We created you then We shaped you, then We said to the angels: ‹Prostrate yourselves before Adam. ‹ They all prostrated themselves except iblis he was not among the prostrated.

QXP

We created you, then shaped you, then told the angels, «Be of service to Adam! And they agreed to be of service, all but Iblis (Satan). He was not of the subservient.

Reshad Khalifa

We created you, then we shaped you, then we said to the angels, «Fall prostrate before Adam.» They fell prostrate, except Iblees (Satan); he was not with the prostrators.

Rodwell

We created you; then fashioned you; then said we to the angels, «Prostrate yourselves unto Adam: and they prostrated them all in worship, save Eblis: He was not among those who prostrated themselves.

Sale

We created you, and afterwards formed you; and then said unto the angels, worship Adam; and they all worshipped him, except Eblis, who was not one of those who worshipped.

Sher Ali

And WE indeed created you and then WE gave you shape; and then WE said to the angels, `Submit to Adam; and they all submitted. But Iblis did not; he will not be of those who submit.

Unknown German

Und Wir haben euch hervorgebracht, dann gaben Wir euch Gestalt; dann sprachen Wir zu den Engeln: «Unterwerfet euch Adam»; und sie alle unterwarfen sich. Nur Iblis nicht; er gehörte nicht zu denen, die sich unterwerfen.

V. Porokhova

Мы сотворили вас и вам придали форму. ■ Потом Мы ангелам сказали: ■ «Адаму (низко) поклонитесь!» ■ И те склонились перед ним, ■ Кроме (надменного) Иблиса, ■ Кто отказался быть средь тех, ■ Которые (пред Господом своим смиренно) отдали поклон.

Yakub Ibn Nugman

Тәхкыйк төп атагыз – Адәмне балчыктан халык кылдык, соңра күркәм сурәтле иттек, моннан соң фәрештәләргә әйттек: «Адәмгә карап сәҗдә кылыгыз», – дип, фәрештәләр Адәмне хөрмәтләп сәҗдә кылдылар, мәгәр Иблис сәҗдә кылмады, ул сәҗдә кылучылардан булмады.

جالندہری

اور ہم ہی نے تم کو (ابتدا میں مٹی سے) پیدا کیا پھر تمہاری صورت شکل بنائی پھر فرشتوں کو حکم دیا آدم کے آگے سجدہ کرو تو (سب نے) سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں (شامل) نہ ہوا

طاہرالقادری

اور بیشک ہم نے تمہیں (یعنی تمہاری اصل کو) پیدا کیا پھر تمہاری صورت گری کی (یعنی تمہاری زندگی کی کیمیائی اور حیاتیاتی ابتداء و ارتقاء کے مراحل کو آدم (علیہ السلام) کے وجود کی تشکیل تک مکمل کیا)، پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم (علیہ السلام) کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.