سوره الأعراف (7) آیه 27

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 27

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 28
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 26

عربی

يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ

بدون حرکات عربی

يا بني آدم لا يفتننّكم الشّيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنّه يراكم هو و قبيله من حيث لا ترونهم إنّا جعلنا الشّياطين أولياء للّذين لا يؤمنون

خوانش

Ya banee adama la yaftinannakumu alshshaytanu kama akhraja abawaykum mina aljannati yanziAAu AAanhuma libasahuma liyuriyahuma saw-atihima innahu yarakum huwa waqabeeluhu min haythu la tarawnahum inna jaAAalna alshshayateena awliyaa lillatheena la yu/minoona

آیتی

اي فرزندان آدم ، شيطان شما را نفريبد ، همچنان که پدر و مادرتان را ازبهشت بيرون راند ، لباس از تنشان کند تا شرمگاهشان را به ايشان بنماياند او و قبيله اش از جايي که آنها را نمي بينيد شما را مي بينند ما شيطانها را دوستان کساني قرار داديم که ايمان نمي آورند

خرمشاهی

اى فرزندان آدم، شيطان شما را نفريبد، چنانكه پدر و مادر [نخستين] شما را از بهشت آواره كرد [و] لباس آنان را از آنان بركند تا عورتشان را بر ايشان آشكار كند; او و همانندانش شما را از جايى كه شما آنان را نمى بينيد، مى بينند; ما شياطين را سرور نامؤمنان گردانده

کاویانپور

اى بنى آدم، شيطان شما را فريب ندهد، بدانسان كه پدر و مادر شما را فريب داد و از بهشت بيرونشان كرد و لباس تقوى را از تنشان بيرون ساخت تا عورتشان آشكار گردد. در واقع شيطان و يارانش شما را مى‏بينند و شما آنها را نمى‏بينيد. ما شياطين را دوست و همنشين كسانى قرار داديم كه اهل ايمان نيستند.

انصاریان

ای فرزندان آدم! شیطان، شما را نفریبد چنان که پدر و مادرتان را [با فریبکاریش] از بهشت بیرون کرد، لباسشان را از اندامشان بر می کشید تا شرمگاهشان را به آنان بنمایاند، او و دار و دسته اش شما را از آنجا که شما آنان را نمی بینید می بینند، ما شیاطین را سرپرست و یاران کسانی قرار دادیم که ایمان نمی آورند.

سراج

اى فرزندان آدم زنهار در فتنه نيفكند شما را شيطان همانگونه كه بيرون آورد پدر و مادر شما را از بهشت برمى‏كشيد از بدنشان جامه‏هاى ايشان را تا بنمايد بايشان عورتشان را براستى كه مى‏بيند شما را شيطان و لشگرش از آنجا كه شما آنها را نمى‏بينيد البته ما قرار داده‏ايم ديوان را دوستان (و سرپرست) كسانى كه ايمان نمى‏آورند

فولادوند

اى فرزندان آدم، زنهار تا شيطان شما را به فتنه نيندازد؛ چنانكه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون راند، و لباسشان را از ايشان بركند، تا عورتهايشان را بر آنان نمايان كند. در حقيقت، او و قبيله‏اش، شما را از آنجا كه آنها را نمى‏بينيد، مى‏بينند. ما شياطين را دوستان كسانى قرار داديم كه ايمان نمى‏آورند.

پورجوادی

اى فرزندان آدم! شيطان شما را نفريبد چنان كه لباس پدر و مادرتان را از تنشان بركند تا شرمگاهشان را در نظرشان آشكار كرد و از بهشت بيرون كرد. چرا كه او و گروهش از جايى كه آنها را نمى‏بينيد شما را مى‏بينند، ما شيطانها را دوستان كسانى قرار داديم كه ايمان نمى‏آورند.»

حلبی

اى فرزندان آدم! شيطان شما را نفريبد. هم چنان كه پدر و مادرتان را از بهشت بيرون كرد در حالى كه لباسهاى آن دو را بركنده بود تا شرمگاه‏هاى آن دو را به ايشان بنماياند. بى‏گمان او شما را مى‏بيند و قبيله او، از جايى كه شما آنها را نمى‏بينيد، و ما شيطانها را براى كسانى كه ايمان نمى‏آورند اولياء قرار داديم.

اشرفی

اى فرزندان آدم نبايد كه بفريبد شما را شيطان همچنان كه بيرون كرد والدين شما را از بهشت برميكشيد از آنها رختشان را تا بنمايد ايشانرا عورت هاشانرا بدرستيكه او مى‏بيند شما را او و لشكرش از جائيكه نمى‏بينيد ايشانرا بدرستيكه ما گردانيديم شياطين را ياوران از براى آنان كه نميگروند

خوشابر مسعود انصاري

اى فرزندان آدم، شيطان شما را به بيراهه نكشاند، چنان كه پدر و مادرتان را در حالى كه لباسشان را از آنها بر مى‏كند تا شرمگاه‏هايشان را به آنان بنماياند، از بهشت بيرون كرد. بى گمان شيطان و گروهش شما را از آنجا كه آنها را نمى‏بينيد، مى‏بينند. به راستى ما شيطانها را براى كسانى كه ايمان ندارند، كارگزار قرار داده‏ايم

مکارم

ای فرزندان آدم! شیطان شما را نفریبد، آن گونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد، و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد! چه اینکه او و همکارانش شما را می‌بینند از جایی که شما آنها را نمی‌بینید؛ (امّا بدانید) ما شیاطین را اولیای کسانی قرار دادیم که ایمان نمی‌آورند!

مجتبوی

اى فرزندان آدم، مبادا شيطان فريبتان دهد [و شما را از راه راست بيرون برد] چنانكه پدر و مادرتان را از بهشت بيرون كرد در حالى كه جامه‏شان را از آنها بر مى‏كند تا شرمگاهشان را بديشان بنمايد. او و گروه او از جايى كه آنها را نمى‏بينيد شما را مى‏بينند. ما شيطانها را دوستان و سرپرستان كسانى ساخته‏ايم كه ايمان نمى‏آورند.

مصباح زاده

اى فرزندان آدم نبايد كه بفريبد شما را شيطان همچنان كه بيرون كرد والدين شما را از بهشت بر مى‏كشيد از آنها رختشان را تا بنمايد ايشان را عورت‏هاشان را بدرستى كه او مى‏بيند شما را او و لشكرش از جائيكه نمى‏بينيد ايشان را بدرستى كه ما گردانيديم شياطين را ياوران از براى آنان كه نمى‏گروند

معزی

اى فرزندان آدم نفريبد شما را شيطان چنانكه برون كرد پدر و مادر شما را از بهشت برمى كند از ايشان رخت ايشان را تا بنمايد بديشان عورتهاى ايشان را همانا بينند شما را او و كسانش چنانكه نبيندشان همانا گردانيديم شياطين را دوستانى براى آنان كه ايمان نمى آورند

قمشه ای

ای فرزندان آدم، مبادا شیطان شما را فریب دهد چنان که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد، در حالی که جامه از تن آنان بر می‌کند تا قبایح آنان را در نظرشان پدیدار کند، همانا آن شیطان و بستگانش شما را می‌بینند از جایی که شما آنها را نمی‌بینید. ما نوع شیطان را دوستدار و سرپرست کسانی قرار داده‌ایم که ایمان نمی‌آورند.

رشاد خليفه

اي فرزندان آدم، نگذاريد شيطان شما را نيز فريب دهد، همان طور که باعث اخراج والدين شما از بهشت و باعث درآمدن لباس هايشان شد، تا بدن هايشان را نمايان کند. او و طايفه اش شما را مي بينند، در حالى که شما آنها را نمي بينيد. ما شياطين را همزاد کساني قرار مي دهيم که ايمان ندارند.

Literal

You Adam’s sons and daughters, (let) not the devil test/misguide/betray you as/like he brought out your parents from the Paradise, he removes/pulls away from them (B) their (B)’s cover/dress to show them (B)/make them (B) understand their (B)’s shameful genital private parts; that he sees you, he and his group/tribe from where/when you do not see them, that We made the devils guardians/allies to those who do not believe.

Al-Hilali Khan

O Children of Adam! Let not Shaitan (Satan) deceive you, as he got your parents (Adam and Hawwa (Eve)) out of Paradise, stripping them of their raiments, to show them their private parts. Verily, he and Qabeeluhu (his soldiers from the jinns or his tribe) see you from where you cannot see them. Verily, We made the Shayatin (devils) Auliya (protectors and helpers) for those who believe not.

Arthur John Arberry

Children of Adam! Let not Satan tempt you as he brought your parents out of the Garden, stripping them of their garments to show them their shameful parts. Surely he sees you, he and his tribe, from where you see them not. We have made the Satans the friends of those who do not believe.

Asad

O children of Adam! Do not allow Satan to seduce you in the same way as he caused your ancestors to be driven out of the garden: he deprived them of their garment [of God-consciousness] in order to make them aware of their nakedness. Verily, he and his tribe are lying in wait for you where you cannot perceive them!’9 Verily, We have placed [all manner of] satanic forces near unto those who do not [truly] believe;›

Dr. Salomo Keyzer

O kinderen van Adam! laat satan u niet verleiden, zooals hij uwe ouders uit het paradijs verdreef, door hen van hunne kleeding; te berooven, opdat hij hun hunne naaktheid zou kunnen toonen. Waarlijk, hij en zijne makkers zien u, van waar gij hem niet ziet. Wij hebben de duivels aangewezen om de beschermers te zijn van hen, die niet gelooven.

Free Minds

O Children of Adam, do not let the devil divert you as he evicted your parents from the paradise; he removed from them their protective layer to show them their wickedness. He and his tribe see you from where you do not see them. We have made the devils as allies for those who do not believe.

Hamza Roberto Piccardo

O Figli di Adamo, non lasciatevi tentare da Satana, come quando fece uscire dal Paradiso i vostri genitori, strappando loro i vestiti per palesare la loro vergogna. Esso e i suoi alleati vi vedono da dove voi non li vedete. A coloro che non credono abbiamo assegnato i diavoli per alleati.

Hilali Khan

O Children of Adam! Let not Shaitan (Satan) deceive you, as he got your parents (Adam and Hawwa (Eve)) out of Paradise, stripping them of their raiments, to show them their private parts. Verily, he and Qabeeluhu (his soldiers from the jinns or his tribe) see you from where you cannot see them. Verily, We made the Shayatin (devils) Auliya (protectors and helpers) for those who believe not.

Kuliev E.

О сыны Адама! Не позволяйте сатане совратить вас, подобно тому, как он вывел из Рая ваших родителей. Он сорвал с них одежды, чтобы показать им их срамные места. Воистину, он и его сородичи видят вас оттуда, где вы их не видите. Воистину, Мы сделали дьяволов покровителями и помощниками тех, которые не веруют.

M.-N.O. Osmanov

О сыны Адама! Да не совратит вас шайтан, подобно тому как он [совратил и] изгнал из рая ваших родителей, лишив их одежд, чтобы представить им воочию их срамные части. Воистину, шайтан и его приспешники видят вас, тогда как вы их не видите. Воистину, Мы сделали шайтанов покровителями неверующих.

Mohammad Habib Shakir

O children of Adam! let not the Shaitan cause you to fall into affliction as he expelled your parents from the garden, pulling off from them both their clothing that he might show them their evil inclinations, he surely sees you, he as well as his host, from whence you cannot see them; surely We have made the Shaitans to be the guardians of those who do not believe.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O Children of Adam! Let not Satan seduce you as he caused your (first) parents to go forth from the Garden and tore off from them their robe (of innocence) that he might manifest their shame to them. Lo! he seeth you, he and his tribe, from whence ye see him not. Lo! We have made the devils protecting friends for those who believe not.

Palmer

O sons of Adam! let not Satan infatuate you as he drove your parents out of Paradise, stripping from them their garments, and showing them their shame; verily, he sees you – he and his tribe, from whence ye cannot see them. Verily, we have made the devils patrons of those who do not believe,

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey âdemoğulları! Şeytan, ana-babanızı, edep yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sakın size de bir fitne musallat etmesin. Çünkü o ve kabilesi sizi, onları göremeyeceğiniz yerden görürler. Biz o şeytanları, inanmayanlara dostlar yaptık.

Qaribullah

Children of Adam! Do not let satan tempt you, as he brought your parents out of Paradise. He stripped them of their garments to show them their shameful parts. Indeed he and his descendants see you from where you cannot see them. We have made the satans supporters of those who do not believe.

QXP

O Children of Adam! Let not your selfish desire deceive you as it deceived your ancestors, caused them to lose their paradise, and exposed their imperfections. A host of selfish and rebellious desires lurk within you. You can’t even see them but these Satans see you and befriend those who do not believe.

Reshad Khalifa

O children of Adam, do not let the devil dupe you as he did when he caused the eviction of your parents from Paradise, and the removal of their garments to expose their bodies. He and his tribe see you, while you do not see them. We appoint the devils as companions of those who do not believe.

Rodwell

O children of Adam! let not Satan bring you into trouble, as he drove forth your parents from the Garden, by despoiling them of their raiment, that he might cause them to see their nakedness: He truly seeth you, he and his comrades, whence ye see not them. Verily, we have made the Satans tutelars of those who believe not.

Sale

O children of Adam, let not Satan seduce you, as he expelled your parents out of paradise, by stripping them of their cloathing, that he might shew them their nakedness: Verily he seeth you, both he and his companions, whereas ye see not them. We have appointed the devils to be the patrons of those who believe not:

Sher Ali

O children of Adam, let not Satan seduce you, even as he turned your parents out of the Garden, stripping them of their raiment that he might show them their nakedness. Truly, he sees you, he and his tribe, from where you see them not. Surely, WE have made Satan friends of those who believe not.

Unknown German

O Kinder Adams, laßt Satan euch nicht verführen, wie er eure Eltern aus dem Garten vertrieb, ihnen ihre Kleidung raubend, auf daß er ihnen ihre Scham zeigte. Wahrlich, er sieht euch, er und seine Schar, von wo ihr sie nicht seht. Denn siehe, Wir haben die Teufel zu Freunden derer gemacht, die nicht glauben.

V. Porokhova

О дети Адама! Пусть Сатана не искусит вас, ■ Как (искусил он) ваших праотцев – ■ И тем исторгнул их из Рая, ■ Совлекши с них одежду их, ■ Чтоб им поведать их срамную наготу. ■ Ведь он и сонм его оттуда видят вас, ■ Откуда вы не можете их видеть. ■ И Мы, поистине, поставили шайтанов ■ Быть покровителями для неверных.

Yakub Ibn Nugman

Ий Адәм балалары! Ата-анагызны җәннәттән чыгарган кеби, шайтан сезне фетнәгә салмасын, аларның киемнәрен салдырып гаурәтләрен үзләренә күрсәтер өчен аларны алдады. Тәхкыйк шайтан һәм аның гаскәре сезне күрәләр, сез аларны күрмәгән урыннан, әлбәттә, шайтаннарны ышанмаучыларга дус кылдык.

جالندہری

اے نبی آدم (دیکھنا کہیں) شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو (بہکا کر) بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیئے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہم نے شیطانوں کو انہیں لوگوں کا رفیق کار بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے

طاہرالقادری

اے اولادِ آدم! (کہیں) تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان سے ان کا لباس اتروا دیا تاکہ انہیں ان کی شرم گاہیں دکھا دے۔ بیشک وہ (خود) اور اس کا قبیلہ تمہیں (ایسی ایسی جگہوں سے) دیکھتا (رہتا) ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بیشک ہم نے شیطانوں کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.