سوره الأعراف (7) آیه 28

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 28

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 29
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 27

عربی

وَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَ اللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ

بدون حرکات عربی

و إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا و اللّه أمرنا بها قل إنّ اللّه لا يأمر بالفحشاء أ تقولون على اللّه ما لا تعلمون

خوانش

Wa-itha faAAaloo fahishatan qaloo wajadna AAalayha abaana waAllahu amarana biha qul inna Allaha la ya/muru bialfahsha-i ataqooloona AAala Allahi ma la taAAlamoona

آیتی

چون کار زشتي کنند ، گويند : پدران خود را نيز چنين يافته ايم و خدا، مارا بدان فرمان داده است بگو : خدا به زشتکاري فرمان نمي دهد چرا چيزهايي به خدا نسبت مي دهيد که نمي دانيد ؟

خرمشاهی

و [اينان] چون كار ناشايستى انجام دهند گويند پدران خود را بر همين شيوه يافته ايم، و خداوند ما را به آن فرمان داده است; بگو بيگمان خداوند به ناشايستى فرمان نمى دهد; آيا چيزى را كه نمى دانيد به دروغ به خداوند نسبت مى دهيد؟.

کاویانپور

و هنگامى كه كار زشتى انجام مى‏دهند، مى‏گويند: پدران و نياكان خود را بر آن يافتيم و خدا ما را بآن امر فرموده است. بآنان بگو، خدا هرگز بكار زشت و ناپسند امر نميكند. آيا درباره خدا چيزى مى‏گوييد كه از آن اطلاع نداريد؟

انصاریان

چون کار زشتی مرتکب می شوند، می گویند: پدرانمان را بر آن [کار] یافتیم و خدا ما را به آن فرمان داده. بگو: یقیناً خدا به کار زشت فرمان نمی دهد، آیا چیزی را که نمی دانید [از روی جهل و نادانی] به خدا نسبت می دهید؟!

سراج

و چون مشركان مرتكب شوند عملى زشت را (مانند بت پرستى و غير آن) گويند يافته‏ايم بر آن كار پدران خود را و خدا فرموده است ما را بدين كار بگو البته خدا دستور نمى‏دهد بزشتى (چه سنت الهى بر آن جارى شده كه امر مى‏كند بمكارم خصال) آيا مى‏گوئيد بر خدا آنچه كه نمى‏دانيد

فولادوند

و چون كار زشتى كنند، مى‏گويند: «پدران خود را بر آن يافتيم و خدا ما را بدان فرمان داده است.» بگو: «قطعاً خدا به كار زشت فرمان نمى‏دهد، آيا چيزى را كه نمى‏دانيد به خدا نسبت مى‏دهيد؟»

پورجوادی

چون كار زشتى انجام دهند، گويند: «نياكانمان را چنين يافته‏ايم، و خدا ما را بدان فرمان داده است.» بگو: «خدا به زشتكارى فرمان نمى‏دهد. چرا چيزى را كه نمى‏دانيد به خدا نسبت مى‏دهيد.»

حلبی

و چون كار زشتى كنند، گويند: پدران خود را بر آن يافتيم و خدا ما را بدان فرمان داد، بگو: بى‏گمان خدا به كار زشت فرمان نمى‏دهد. آيا بر خدا چيزى مى‏گوييد كه نمى‏دانيد؟

اشرفی

و چون كنند كار بدى را گويند كه يافته‏ايم ما بر آن پدران خود را و خدا امر كرده ما را بآن بگو بدرستيكه خدا امر نميكند ببدى آيا ميگوئيد بر خدا آنچه نميدانيد

خوشابر مسعود انصاري

و چون كار ناشايستى بكنند، گويند: نياكان خود را بر اين [كار] يافته‏ايم و خداوند ما را به [انجام‏] آن فرمان داده است. بگو خداوند به كار ناشايست فرمان نمى‏دهد. آيا آنچه را نمى‏دانيد به خداوند، مى‏بنديد

مکارم

و هنگامی که کار زشتی انجام می‌دهند می‌گویند: «پدران خود را بر این عمل یافتیم؛ و خداوند ما را به آن دستور داده است!» بگو: «خداوند (هرگز) به کار زشت فرمان نمی‌دهد! آیا چیزی به خدا نسبت می‌دهید که نمی‌دانید؟!»

مجتبوی

و چون كار زشتى كنند گويند: پدرانمان را بر آن يافتيم و خدا ما را بدان فرمان داده است بگو: خدا به زشتكارى فرمان نمى‏دهد آيا بر خدا چيزى مى‏گوييد كه نمى‏دانيد؟

مصباح زاده

و چون كنند كار بدى را گويند كه يافته‏ايم ما بر آن پدران خود را و خدا امر كرده ما را بان بگو بدرستى كه خدا امر نمى‏كند ببدى آيا ميگوئيد بر خدا آنچه نمى‏دانيد

معزی

و هرگاه فحشائى (ناشايسته اى) مرتكب شوند گويند يافتيم بر آن پدران خويش و خدايمان بدان فرمود بگو همانا خدا امر نكند به فحشاء آيا بر خدا گوئيد آنچه را نمى دانيد

قمشه ای

و چون کار زشتی کنند گویند: ما پدران خود را بدین کار یافته‌ایم و خدا ما را به آن امر نموده. بگو: هرگز خدا امر به اعمال زشت نکند. آیا چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید؟!

رشاد خليفه

آنها گناهي بزرگ مرتکب مي شوند، سپس مي گويند: ما والدين خود را به همين شيوه يافتيم و خدا ما را به آن فرمان داده است. بگو: خدا هرگز امر به گناه نمي كند. آيا درباره خدا چيزي مى گوييد که نمي دانيد؟

Literal

And if they made/did an enormous/atrocious deed , they said: «We found our fathers on it, and God ordered/commanded us with it.» Say: «That God does not order/command with the enormous/atrocious deeds , do you say on (about) God what you do not know?»

Al-Hilali Khan

And when they commit a Fahisha (evil deed, going round the Kabah in naked state, every kind of unlawful sexual intercourse, etc.), they say: «We found our fathers doing it, and Allah has commanded us of it.» Say: «Nay, Allah never commands of Fahisha. Do you say of Allah what you know not?

Arthur John Arberry

And whenever they commit an indecency they say, ‹We found our fathers practising it, and God has commanded us to do it.› Say: ‹God does not command indecency; what, do you say concerning God such things as you know not?›

Asad

and [so,] whenever they commit a shameful deed, they are wont to say, «We found our forefathers doing it,» and, «God has enjoined it upon us.» Say: «Behold, never does God enjoin deeds of abomination. Would you attribute unto God something of which you have no knowledge?»

Dr. Salomo Keyzer

En als zij eene zondige daad hebben bedreven, zeggen zij: Wij hebben het door onze vaderen zien verrichten; God heeft het bevolen. Zeg hun; God beveelt geene schandelijke daden; zegt gij van God wat gij niet weet?

Free Minds

And if they commit evil acts, they Say: "We found our fathers doing such, and God ordered us to it." Say: "God does not order evil! Do you say about God what you do not know?"

Hamza Roberto Piccardo

Quando commettono qualcosa di turpe, dicono: «Così facevano i nostri avi, è Allah che ce lo ha ordinato». Di›: «Allah non comanda la turpitudine. Direte, contro Allah, ciò che non conoscete?».

Hilali Khan

And when they commit a Fahisha (evil deed, going round the Kabah in naked state, every kind of unlawful sexual intercourse, etc.), they say: "We found our fathers doing it, and Allah has commanded us of it." Say: "Nay, Allah never commands of Fahisha. Do you say of Allah what you know not?

Kuliev E.

Когда они совершают мерзость, они оправдываются так: «Мы видели, что наши отцы поступали таким образом. Аллах повелел нам это». Скажи: «Аллах не велит совершать мерзость. Неужели вы станете наговаривать на Аллаха то, чего не знаете?»

M.-N.O. Osmanov

Когда же они совершают какой-либо мерзкий поступок, они оправдываются так: «И наши отцы поступали так же, и Аллах велел нам [поступать] именно так». А ты [, Мухаммад,] отвечай: «Воистину, Аллах не велит совершать поступков мерзких. Неужели вы станете возводить на Аллаха то, о чем не ведаете?»

Mohammad Habib Shakir

And when they commit an indecency they say: We found our fathers doing this, and Allah has enjoined it on us. Say: Surely Allah does not enjoin indecency; do you say against Allah what you do not know?

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when they do some lewdness they say: We found our fathers doing it and Allah hath enjoined it on us. Say: Allah, verily, enjoineth not lewdness. Tell ye concerning Allah that which ye know not?

Palmer

and when they commit an abomination they say, ‹We found our fathers at this, and God bade us do it.› Say, ‹God bids you not to do abomination; do ye say against God that which ye do not know?›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bir iğrençlik yaptıklarında şöyle derler: «Atalarımızı bu hal üzere bulmuştuk. Yani Allah emretti bize bunu.» De ki: «Allah, edepsizliği/iğrençliği emretmez. Allah hakkında, bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?»

Qaribullah

When they commit an indecency, they say: ‹This is what we found our fathers practicing, and with it Allah has ordered us. ‹ Say: ‹Allah does not order indecency. Would you tell of Allah what you do not know? ‹

QXP

(As an example) when people commit an indecency they say, «We found our forefathers doing it and Allah has enjoined it upon us.» (Made it natural for us). Say (O Prophet), «Allah never enjoins indecency. Do you attribute to Allah of which you have no knowledge?»

Reshad Khalifa

They commit a gross sin, then say, «We found our parents doing this, and GOD has commanded us to do it.» Say, «GOD never advocates sin. Are you saying about GOD what you do not know?»

Rodwell

And when the wicked commit some filthy deed, they say, «We found our fathers practising it, and to us hath God commanded it» – SAY: God enjoineth not filthy deeds. Will ye speak of God ye know not what?

Sale

And when they commit a filthy action, they say, we found our fathers practising the same; and God hath commanded us to do it. Say, verily God commandeth not filthy actions. Do ye speak concerning God that which ye know not?

Sher Ali

And when they commit an indecency, they say, `We found our fathers doing it and ALLAH has enjoined it upon us.› Say, `ALLAH never enjoins indecencies. Do you say of ALLAH that which you know not ?›

Unknown German

Und wenn sie eine Schandtat begehen, sagen sie: «Wir fanden unsere Väter dabei, und Allah hat sie uns befohlen.» Sprich: «Allah befiehlt niemals Schandtaten. Wollt ihr denn von Allah reden, was ihr nicht wisset?»

V. Porokhova

Когда (неверные) творят какую-либо мерзость, ■ То говорят они: «Нашли мы наших праотцев ■ Творящими подобное (сему); ■ И нам Аллах велел такое». ■ Скажи: «Аллах, поистине, велеть не может мерзость. ■ Неужто на Аллаха станете вы говорить такое, ■ О чем не ведаете сами?»

Yakub Ibn Nugman

Кайчан фәхеш эшне кылсалар: «Ата-бабаларыбызның бу эшне эшләгәннәрен күрдек һәм Аллаһ әмер кылды бу эшләрне кылырга», – диләр, әйт: «Аларга Аллаһ андый фәхеш эшләргә әмер кылмый, белмәгәнегезне Аллаһуга ифтира кылырга ничек оялмыйсыз», – дип.

جالندہری

اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور خدا نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو خدا بےحیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا۔ بھلا تم خدا کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں

طاہرالقادری

اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں (تو) کہتے ہیں: ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی (طریقہ) پر پایا اور اﷲ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ فرما دیجئے کہ اﷲ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اﷲ (کی ذات) پر ایسی باتیں کرتے ہو جو تم خود (بھی) نہیں جانتے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.