سوره الأعراف (7) آیه 32

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 32

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 33
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 31

عربی

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الآْياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

بدون حرکات عربی

قل من حرّم زينة اللّه الّتي أخرج لعباده و الطّيّبات من الرّزق قل هي للّذين آمنوا في الحياة الدّنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصّل الآيات لقوم يعلمون

خوانش

Qul man harrama zeenata Allahi allatee akhraja liAAibadihi waalttayyibati mina alrrizqi qul hiya lillatheena amanoo fee alhayati alddunya khalisatan yawma alqiyamati kathalika nufassilu al-ayati liqawmin yaAAlamoona

آیتی

بگو : چه کسي لباسهايي را که خدا براي بندگانش پديد آورده ، و خوردنيهاي خوش طعم را حرام کرده است ؟ بگو : اين چيزها در اين دنيا براي کساني است که ايمان آورده اند و در روز قيامت نيز خاص آنها باشد آيات خدارا براي دانايان اينچنين به تفصيل بيان مي کنيم

خرمشاهی

بگو چه كسى زينت الهى را كه براى بندگانش پديد آورده، و رزق پاكيزه او را حرام كرده است؟ بگو اينها در زندگانى دنيا براى مؤمنان [و نامؤمنان] است و در روز قيامت نيز خاص مؤمنان است; بدينسان آيات خود را براى اهل معرفت به روشنى بيان مى كنيم.

کاویانپور

بگو، چه كسى زينتهاى الهى را كه براى بندگانش آفريده و روزى‏هاى پاكيزه را حرام كرده است؟ بگو، همه اينها در زندگى دنيا براى كسانى است كه ايمان آورده‏اند و در روز قيامت مخصوص مؤمنين خواهد بود. بدينسان آيات خود را براى جماعتى كه ميخواهند بدانند، شرح مى‏دهيم.

انصاریان

بگو: زینت های خدا و روزی های پاکیزه ای را که برای بندگانش پدید آورد، چه کسی حرام کرده؟! بگو: این [زینتها و روزی های پاکیزه] در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند [البته اگر چه غیر مؤمنان هم با آنان در بهرهوری شریکند، ولی] در قیامت فقط ویژه مؤمنان است؛ ما این گونه آیات خود را برای گروهی که می دانند [و اهل دانش و بصیرت اند] بیان می کنیم.

سراج

بگو كه حرام كرده است آرايشى (جامه‏هاى متنوع) كه خدا بيرون آورد براى بندگان خود و نيز پاكيزه‏هاى از روزى را بگو (اين نعمتها كه امروز همه در آن شريكند) براى آنانست كه گرويده‏اند در زندگانى دنيا در حاليكه مختص بديشانست در روز قيامت بدينسان بيان مى‏كنيم نشانه‏ها را براى گروهى كه مى‏دانند

فولادوند

[اى پيامبر] بگو: «زيورهايى را كه خدا براى بندگانش پديد آورده، و [نيز ] روزيهاى پاكيزه را چه كسى حرام گردانيده؟» بگو: «اين [نعمتها] در زندگى دنيا براى كسانى است كه ايمان آورده‏اند و روز قيامت [نيز ]خاصّ آنان مى‏باشد.» اين گونه آيات [خود] را براى گروهى كه مى‏دانند به روشنى بيان مى‏كنيم.

پورجوادی

بگو: «چه كسى جامه‏هايى را كه خدا براى بندگانش پديد آورده و روزيهاى پاكيزه را حرام كرده است؟» بگو: «اين چيزها در زندگى دنيا براى كسانى است كه ايمان آوردند و در روز قيامت نيز خاص آنهاست.» اين چنين آيات را براى دانايان بيان مى‏كنيم.

حلبی

بگو: زينت خداى و روزيهاى پاكيزه‏اى را كه براى بندگان خويش بيرون آورد چه كسى حرام كرد؟ بگو: اين نعمت در زندگانى دنيا از آن مؤمنان است [گر چه ديگران هم از آن بهره مى‏گيرند] و روز قيامت خاص مؤمنان است. اينچنين بيان مى‏كنيم آيات را براى گروهى كه مى‏دانند.

اشرفی

بگو كى حرام گردانيد زينت خدا را كه بيرون آورد براى بندگانش و پاكيزگان از روزى بگو آن از براى آنها است كه گرويدند در زندگانى دنيا خالص روز قيامت همچنين تفصيل ميدهيم آيت‏ها را براى گروهى كه ميدانند

خوشابر مسعود انصاري

بگو: چه كسى آن زينت خدا را كه براى بندگانش پديد آورده و روزيهاى پاكيزه را حرام كرده است؟ بگو: «آن [پاكيزه‏ها] در زندگانى دنيا براى مؤمنان است. روز قيامت [هم‏] ويژه [آنان‏] است. بدينسان آيات [خود] را براى گروهى كه مى‏دانند به روشنى بيان مى‏كنيم

مکارم

بگو: «چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده، و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟!» بگو: «اینها در زندگی دنیا، برای کسانی است که ایمان آورده‌اند؛ (اگر چه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند؛ ولی) در قیامت، خالص (برای مؤمنان) خواهد بود.» این گونه آیات (خود) را برای کسانی که آگاهند، شرح می‌دهیم!

مجتبوی

بگو: چه كسى آرايشى را كه خدا براى بندگان خود پديد آورده و روزيهاى پاكيزه را حرام كرده است؟ بگو: اينها در زندگى دنيا براى مؤمنان است- ولى كفار هم بهره‏مندند- در حالى كه در روز رستاخيز ويژه ايشان است. بدين گونه آيات- سخنان خود- را براى گروهى كه بدانند به تفصيل بيان مى‏كنيم.

مصباح زاده

بگو كى حرام گردانيد زينت خدا را كه بيرون آورد براى بندگانش و پاكيزگان از روزى بگو آن از براى آنها است كه گرويدند در زندگانى دنيا خالص روز قيامت همچنين تفصيل ميدهيم آيت‏ها را براى گروهى كه ميدانند

معزی

بگو كه حرام كرده است زينت خدا آن را كه برون آورده است براى بندگان خويش و پاكيزه ها را از روزى بگو آنها از آن كسانى است كه ايمان آوردند در زندگانى دنيا مخصوص بديشان در روز رستاخيز چنين تفصيل دهيم آيتها را براى گروهى كه مى دانند

قمشه ای

بگو: چه کسی زینت‌های خدا را که برای بندگان خود آفریده حرام کرده و از صرف رزق حلال و پاکیزه منع کرده؟بگو: این نعمتها در دنیا برای اهل ایمان است و خالص اینها (یعنی لذات کامل بدون الم، و نیکوتر از اینها) در آخرت برای آنان خواهد بود. ما آیات خود را برای اهل دانش چنین مفصل و روشن بیان می‌کنیم.

رشاد خليفه

بگو: چه كسى چيزهاي نيکو و روزي هاى خوب را که خدا براي مخلوقاتش آفريده است، حرام کرد؟ بگو: اين روزي ها براي آن است که کساني که ايمان دارند، در اين دنيا از آن لذت ببرند. علاوه بر اين، در روز رستاخيز روزي هاي خوب مخصوص آنها خواهد بود. ما اين چنين آيات را براي مردمي که مي دانند، شرح مي دهيم.

Literal

Say: «Who forbid God’s decoration/beauty/ornament which He brought out to (for) His worshippers/slaves, and the enjoyable/goodnesses from the provision/things of benefit or value ?»Say: «It is to those who believed in the life the present/worldly life clearly/purely (in) the Resurrection Day, as/like that We detail/explain/clarify the verses/evidences to a nation knowing.»

Al-Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): «Who has forbidden the adoration with clothes given by Allah, which He has produced for his slaves, and At-Taiyibat (all kinds of Halal (lawful) things) of food?» Say: «They are, in the life of this world, for those who believe, (and) exclusively for them (believers) on the Day of Resurrection (the disbelievers will not share them).» Thus We explain the Ayat (Islamic laws) in detail for people who have knowledge.

Arthur John Arberry

Say: ‹Who has forbidden the ornament of God which He brought forth for His servants, and the good things of His providing?› Say: ‹These, on the Day of Resurrection, shall be exclusively for those who believed in this present life. So We distinguish the signs for a people who know.›

Asad

Say: «Who is there to forbid the beauty which God has brought forth for His creatures, and the good things from among the means of sustenance?» Say: «They are [lawful] in the life of this world unto all who have attained to faith – to be theirs alone on Resurrection Day.»2

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: Wie heeft het gebruik verboden van Gods gepaste versierselen, welke hij voor zijne dienaren heeft voortgebracht, en de goede dingen, welke hij tot voedsel heeft geschapen? Zeg: Deze dingen zijn voor hen die gelooven, in dit leven, maar bijzonder op den dag der opstanding. Zoo verklaren wij onze teekens duidelijk aan hen, die verstaan.

Free Minds

Say: "Who has forbidden the nice things that God has brought forth for His servants and the good provisions?" Say: "They are meant for those who believe during this worldly life, and they will be exclusive for them on the Day of Resurrection" It is such that We explain the revelations for those who know.

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Chi ha proibito gli ornamenti che Allah ha prodotto per i Suoi servi e i cibi eccellenti?». Di›: «Appartengono ai credenti, in questa vita terrena e soltanto ad essi nel Giorno della Resurrezione». Così spieghiamo i Nostri segni ad un popolo che sa.

Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): "Who has forbidden the adoration with clothes given by Allah, which He has produced for his slaves, and At-Taiyibat (all kinds of Halal (lawful) things) of food?" Say: "They are, in the life of this world, for those who believe, (and) exclusively for them (believers) on the Day of Resurrection (the disbelievers will not share them)." Thus We explain the Ayat (Islamic laws) in detail for people who have knowledge.

Kuliev E.

Скажи: «Кто запретил украшения Аллаха, которые Он даровал Своим рабам, и прекрасный удел?» Скажи: «В мирской жизни они предназначены для тех, кто уверовал, а в День воскресения они будут предназначены исключительно для них». Так Мы разъясняем знамения людям знающим.

M.-N.O. Osmanov

Скажи, [о Мухаммад]: «Кто же думает, что украшения Господа и прекрасный удел, который Он ниспослал рабам своим, – запретны?» Скажи [им]: «Для тех они, кто в этой жизни искренно уверовал в Судный день». Так Мы разъяснили аяты людям сведущим.

Mohammad Habib Shakir

Say: Who has prohibited the embellishment of Allah which He has brought forth for His servants and the good provisions? Say: These are for the believers in the life of this world, purely (theirs) on the resurrection day; thus do We make the communications clear for a people who know.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say: Who hath forbidden the adornment of Allah which He hath brought forth for His bondmen, and the good things of His providing? Say: Such, on the Day of Resurrection, will be only for those who believed during the life of the world. Thus do we detail Our revelations for people who have knowledge.

Palmer

Say, ‹Who has prohibited the ornaments of God which He brought forth for His servants, and the good things of His providing?› say, ‹On the day of judgment they shall only be for those who believed when in the life of this world.› Thus do we detail the signs unto a people that do know.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

De ki: «Allah’ın kulları için çıkardığı süsü, güzel, temiz ve tatlı rızıkları kim haram etmiş?» De ki: «Dünya hayatında onlar, inananlar için de var. Kıyamet gününde ise yalnız inananlar içindir onlar.» Bilgiden nasipli bir topluluk için biz, ayetleri böyle ayrıntılı kılıyoruz.

Qaribullah

Say: ‹Who has forbidden the adornment that Allah has brought for His worshipers and the good provision? ‹ Say: ‹They are in this life for those who believe, and purely theirs on the Day of Resurrection. ‹ As such We distinguish the verses to people who know.

QXP

Say, «Who has forbidden the beauty and nice things Allah has brought forth for His servants, and the pure clean things of your choice?» Say, «Such things are for those in this world who practically believe in the Divine Laws. And on the Day of Resurrection they will be exclusively for those who attained Conviction.» We thus explain Our Laws for those who make good use of what they learn».

Reshad Khalifa

Say, «Who prohibited the nice things GOD has created for His creatures, and the good provisions?» Say, «Such provisions are to be enjoyed in this life by those who believe. Moreover, the good provisions will be exclusively theirs on the Day of Resurrection.» We thus explain the revelations for people who know.

Rodwell

SAY: Who hath prohibited God’s goodly raiment, and the healthful viands which He hath provided for his servants? SAY: These are for the faithful in this present life, but above all on the day of the resurrection. Thus make we our signs plain for people of knowledge.

Sale

Say, who hath forbidden the decent apparel of God, which He hath produced for his servants, and the good things which He hath provided for food? Say, these things are for those who believe, in this present life, but peculiarly on the day of resurrection. Thus do We distinctly explain our signs unto people who understand.

Sher Ali

Say, `Who has forbidden the adornment of ALLAH which HE has produced for HIS servants and the good things of HIS providing ?› Say, `They are for the believers in the present life and will be exclusively for them on the Day of Resurrection.› Thus do WE explain the Signs for a people who have knowledge.

Unknown German

Sprich: «Wer hat den Schmuck Allahs verboten, den Er für Seine Diener hervorgebracht, und die guten Dinge der Versorgung?» Sprich: «Sie sind für die Gläubigen in diesem Leben (und) ausschließlich (für sie) am Tage der Auferstehung.» Also machen Wir die Zeichen klar für Leute, die Kenntnis besitzen.

V. Porokhova

Скажи: «Кто наложил запрет ■ На те прекрасные дары Аллаха, ■ Что Он низвел для тех, кто в услужении Ему, ■ И ту благую снедь, которою Он вас питает?» ■ Скажи: «Все эти блага ближней жизни – ■ Для тех, которые уверовали (в Бога) всей душой, ■ И лишь для них – в День Воскресения (на Суд)». ■ Так разъясняем Мы Свои знаменья ■ Для тех, в ком разумение живет.

Yakub Ibn Nugman

Әйт: «Аллаһу тәгалә бәндәләренә биргән зиннәтле киемнәрне кем хәрам кылды вә ризыктан пакь, ләззәтле булганнарын кем хәрам кылды?» Әйт: «Ул зиннәтле киемнәр вә хуш булган ризыклар дөньяда вакытта иман китергән мөэминнәргә, кыямәт көнендә махсус мөэминнәргә, кәферләргә мәхрүмнәрдер». Әнә шулай аятьләребезне ачык аңлатабыз хакны белгән кешеләр өчен.

جالندہری

پوچھو تو کہ جو زینت (وآرائش) اور کھانے (پینے) کی پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن خاص ان ہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح خدا اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے

طاہرالقادری

فرما دیجئے: اﷲ کی اس زینت (و آرائش) کو کس نے حرام کیا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا فرمائی ہے اور کھانے کی پاک ستھری چیزوں کو (بھی کس نے حرام کیا ہے)؟ فرما دیجئے: یہ (سب نعمتیں جو) اہلِ ایمان کی دنیا کی زندگی میں (بالعموم روا) ہیں قیامت کے دن بالخصوص (انہی کے لئے) ہوں گی۔ اس طرح ہم جاننے والوں کے لئے آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.