سوره الأعراف (7) آیه 38

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 38

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 39
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 37

عربی

قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الإِْنْسِ فِي النَّارِ كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً قالَتْ أُخْراهُمْ لأُِولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَ لكِنْ لا تَعْلَمُونَ

بدون حرکات عربی

قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجنّ و الإنس في النّار كلّما دخلت أمّة لعنت أختها حتّى إذا ادّاركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربّنا هؤلاء أضلّونا فآتهم عذابا ضعفا من النّار قال لكلّ ضعف و لكن لا تعلمون

خوانش

Qala odkhuloo fee omamin qad khalat min qablikum mina aljinni waal-insi fee alnnari kullama dakhalat ommatun laAAanat okhtaha hatta itha iddarakoo feeha jameeAAan qalat okhrahum li-oolahum rabbana haola-i adalloona faatihim AAathaban diAAfan mina alnnari qala likullin diAAfun walakin la taAAlamoona

آیتی

گويد : به ميان امتهايي که پيش از شما بوده اند ، از جن و انس ، در آتش ، داخل شويد هر امتي که به آتش داخل شود امت همکيش خود را لعنت کند تا چون همگي در آنجا گرد آيند ، گروههايي که پيرو بوده اند در باره گروههايي که پيشوا بوده اند گويند : پروردگارا ، اينان ما را گمراه کردند، دو چندان در آتش عذابشان کن گويد : عذاب همه دو چندان است ولي شمانمي دانيد

خرمشاهی

گويد به ميان امتهايى از جن و انس كه پيش از شما بوده اند، در آتش جهنم وارد شويد; هرگاه امتى وارد شود همانندش را لعنت كند; تا همه را در آن به همديگر رسند، [آنگاه] پيروان در حق پيشوايانشان گويند پروردگارا اينان ما را گمراه كردند، به ايشان دوچندان از عذاب جهن

کاویانپور

خطاب ميشود همراه گروه‏هايى از جن و انس كه پيش از شما بودند، داخل آتش شويد. هر زمان گروهى وارد آتش ميشوند، همكيشان خود را نفرين ميكنند، تا زمانى كه همگى در آتش قرار گيرند. آن گاه پيروان درباره پيشوايان خود مى‏گويند: پروردگارا، همينها بودند كه ما را گمراه ساختند. بنا بر اين عذاب آنها را از آتش دو چندان كن. خطاب ميشود: براى هر كدام از شما عذابى مضاعف است ولى شما نميدانيد.

انصاریان

خدا می فرماید: شما هم در میان گروه هایی از جن و انس که پیش از شما بودند در آتش درآیید، هرگاه گروهی وارد شوند، هم مسلکان خود را لعنت کنند تا آنکه همه آنان با خفت و خواری در آتش جمع شوند، آن گاه پیروانشان درباره پیشوایانشان گویند: پروردگارا! اینان ما را به گمراهی کشیدند، پس عذابشان را از آتش، دو چندان گردان؛ خدا می فرماید: برای هر کدامتان دو چندان است، ولی نمی دانید.

سراج

خدا گويد درآييد در گروهى كه حقا درگذشته‏اند پيش از شما (بر آئين شما) از پرى و آدمى در آتش هر گه كه درآيند گروهى (از مشركان در دوزخ) لعنت كنند امثال خود را تا آنگه كه به يكديگر رسند در آتش همه ايشان گويند پى آمدگان در باره پيشوايان خود پروردگار اين گروه گمراه كرده‏اند ما را پس بده بديشان عذابى دو چندان از آتش خدا گويد همه را عذاب دو چندان است و ليكن نمى‏دانيد

فولادوند

مى‏فرمايد: «در ميان امّتهايى از جنّ و انس، كه پيش از شما بوده‏اند، داخل آتش شويد.» هر بار كه امّتى [در آتش‏] درآيد، همكيشان خود را لعنت كند، تا وقتى كه همگى در آن به هم پيوندند؛ [آنگاه‏] پيروانشان در باره پيشوايانشان مى‏گويند: «پروردگارا، اينان ما را گمراه كردند، پس دو برابر عذاب آتش به آنان بده.» [خدا] مى‏فرمايد: «براى هر كدام [عذاب‏] دو چندان است ولى شما نمى‏دانيد.»

پورجوادی

فرمايد: «شما نيز به گروه جن و انسى كه پيش از شما به دوزخ وارد شدند بپيونديد.» هر گروهى كه وارد شوند گروه ديگر را لعن كنند تا همگى با ذلّت در آن قرار گيرند، متأخران درباره متقدمان گويند: پروردگارا! اينها بودند كه ما را گمراه كردند پس كيفر آنها را از عذاب آتش دو برابر كن.» فرمايد: «عذاب همه دو چندان است ولى شما نمى‏دانيد.»

حلبی

[خدا] گويد: در [ميان‏] گروه‏هايى از جن و انس كه پيش از شما بودند [و گذشته‏اند]، در آتش داخل شويد. هر گاه گروهى داخل شوند گروه ديگر همانند خود را نفرين كنند تا آن گاه كه همه آنها در آتش به هم رسند. پسروان [پيروان‏] پيشروان [پيشوايان‏] خود را [متّهم ساخته‏] گويند: پروردگار ما، اينان ما را گمراه كردند، پس ايشان را دو چندان از آتش عذاب بده. [خدا] گويد: براى همه دو چندان است و ليكن [شما] نمى‏دانيد.

اشرفی

گويد خدا داخل شويد در امت هائى كه بتحقيق گذشتند پيش از شما از پريان و آدميان در آتش هر گاه داخل شوند امتى لعنت ميكنند همكيش خود را تا وقتى كه ملحق شوند بيكديگر در آن همه گويند آخرشان از براى اولشان پروردگارا اينها گمراه كردند ما را پس بده ايشانرا عذابى مضاعف از آتش گويد از براى هر يك دو چندان است و ليكن نميدانيد

خوشابر مسعود انصاري

[خداوند] مى‏فرمايد: همراه امّتهايى از جنّ و انس كه پيش از شما گذشته‏اند به آتش [جهنّم‏] در آييد. هر گاه كه گروهى [به آنجا] در آيد [گروه‏] همانندش را لعنت كند. تا هنگامى كه همگى در آنجا به هم رسند، پيروانشان درباره پيشوايانشان گويند: پروردگارا، اينان ما را گمراه كردند، پس عذابى دو چندان از آتش [جهنّم‏] به آنان بده. [خداوند] مى‏فرمايد: هر يك [از شما عذابى‏] دو چندان دارد ولى نمى‏دانيد

مکارم

(خداوند به آنها) می‌گوید: «در صفّ گروه‌های مشابه خود از جنّ و انس در آتش وارد شوید!» هر زمان که گروهی وارد می‌شوند، گروه دیگر را لعن می‌کنند؛ تا همگی با ذلّت در آن قرار گیرند. (در این هنگام) گروه پیروان درباره پیشوایان خود می‌گویند: «خداوندا! اینها بودند که ما را گمراه ساختند؛ پس کیفر آنها را از آتش دو برابر کن! (کیفری برای گمراهیشان، و کیفری بخاطر گمراه ساختن ما.)» می‌فرماید: «برای هر کدام (از شما) عذاب مضاعف است؛ ولی نمی‌دانید! (چرا که پیروان اگر گرد پیشوایان گمراه را نگرفته بودند، قدرتی بر اغوای مردم نداشتند.)»

مجتبوی

[خداى‏] فرمايد: با گروه‏هايى از پريان و آدميان كه پيش از شما گذشتند در آتش دوزخ رويد هر گاه كه گروهى در آيد گروه همكيش خود را نفرين كند، تا چون همگى در آن به هم رسند گروه پسين- پيروان- درباره گروه پيشين- رهبران خود- گويند: خداوندا، اينان ما را گمراه كردند، پس آنها را دو چندان عذاب آتش بده. [خداى‏] گويد: هر كدام را [عذاب‏] دو چندان است و ليكن نمى‏دانيد.

مصباح زاده

گويد خدا داخل شويد در امت‏هائى كه بتحقيق گذشتند پيش از شما از پريان و آدميان در آتش هر گاه داخل شوند امتى لعنت ميكنند همكيش خود را تا وقتى كه ملحق شوند بيكديگر در آن همه گويند آخرشان از براى اولشان پروردگارا اينها گمراه كردند ما را پس بده ايشان را عذابى مضاعف از آتش گويد از براى هر يك دو چندان است و ليكن نميدانيد

معزی

گفت درآئيد در ملتهائى كه گذشتند پيش از شما از پرى و آدمى در آتش هرگاه درآيد ملتى لعن كند ديگرى را تا گاهى كه گردآيند همگى در آن گويد آخرينشان براى اولين پروردگارا اينان گمراهمان كردند پس بده ايشان را عذابى دوبرابر در آتش گويد براى هركدام است دوبرابر ليكن نمى دانيد

قمشه ای

خداوند گوید: شما هم با آن گروه از جن و انس که پیش از شما بودند به دوزخ داخل شوید. در آن وقت هر قومی که به دوزخ شوند قوم دیگر (از همکیشان خود) را لعن کنند، تا آن گاه که همه در آتش دوزخ فراهم شوند زمره آخرین درباره فرقه اول (یا مرئوسان درباره رئیسان) گویند که خدایا، اینان ما را گمراه کردند، پس عذابشان را از آتش افزون و مضاعف گردان. خدا گوید: همه را عذاب مضاعف است و لیکن شما آگاه نیستید.

رشاد خليفه

او خواهد گفت: همراه با امت‌هاى پيشين از جن ها و انسان ها وارد دوزخ شويد. هرگاه گروهى وارد شوند، گروه اجدادى خود را لعنت خواهند كرد. هنگامى كه همگى وارد شوند، گروه جديد درباره گروه قبلى خواهد گفت: پروردگارا، اينان همان كسانى هستند كه ما را گمراه كردند. عذاب دوزخ را برايشان دو برابر كن. او خواهد گفت: براى هر كدام دو برابر است، ولى شما نمى دانيد.

Literal

He said: «Enter in (with) nations (that) have past/expired from before you from the Jinns and the human/mankind in the fire, whenever a nation is entered, it cursed its sister until they caught up (to)/overtook/reached each other in it all together, their last said to their first : «Our Lord those (are who) misguided us, so give/bring them a double torture from the fire.» He said: «For every/each/all (is) double, and but you do not know.»

Al-Hilali Khan

(Allah) will say: «Enter you in the company of nations who passed away before you, of men and jinns, into the Fire.» Every time a new nation enters, it curses its sister nation (that went before), until they will be gathered all together in the Fire. The last of them will say to the first of them: «Our Lord! These misled us, so give them a double torment of the Fire.» He will say: «For each one there is double (torment), but you know not.»

Arthur John Arberry

He will say, ‹Enter among nations that passed away before you, jinn and mankind, into the Fire.› Whenever any nation enters, it curses its sister-nation; till, when they have all successively come there, the last of them shall say to the first of them, ‹O our Lord, these led us astray; so give them a double chastisement of the Fire.› He will say, ‹Unto each a double, but you know not.

Asad

[And God] will say: «Join those hosts of invisible beings and humans who have gone before you into the fire!» [And] every time a host enters [the fire], it will curse its fellow-host -so much so that, when they all shall have passed into it, one after another, the last of them will speak [thus] of the first of them:› «O our Sustainer! It is they who have led us astray:. give, them, therefore, double suffering through fire!» He, will reply: «Every one of you deserves double suffering›-but you know it not.»

Dr. Salomo Keyzer

God zal bij de opstanding tot hen zeggen: Gaat met de volkeren van geniussen en menschen, die u zijn voorafgegaan, in het hellevuur; zoo dikwijls eene natie zal binnentreden, zal zij hare zuster vloeken, tot zij alle achtervolgens daar binnen zijn getreden. De laatste van hen zal van den eerste zeggen: O, Heer! deze heeft ons verleid; leg hem dus eene dubbele straf in het hellevuur op. God zal antwoorden: Die straf zal voor allen verdubbeld worden, maar gij weet het niet.

Free Minds

He said: "Enter with the multitude of nations before you from humans and Jinn to the Fire!" Every time a nation entered, it cursed its sister nation, until they are all gathered inside it; then the last of them says to the first: "Our Lord, these are the ones who have misguided us, so give them double the retribution of the Fire!" He replied: "Each will receive double, but you do not know."

Hamza Roberto Piccardo

«Entrate nel Fuoco, dirà Allah, assieme ai démoni e agli uomini delle comunità che vi precedettero» Ogni comunità che vi entrerà maledirà sua sorella. Quando poi vi s’incontreranno tutte, l’ultima dirà della prima: «O nostro Signore! Ecco quelli che ci hanno traviati, dà loro un doppio castigo di fuoco». Lui dirà: «Il doppio per tutti quanti, ma voi non sapete».

Hilali Khan

(Allah) will say: "Enter you in the company of nations who passed away before you, of men and jinns, into the Fire." Every time a new nation enters, it curses its sister nation (that went before), until they will be gathered all together in the Fire. The last of them will say to the first of them: "Our Lord! These misled us, so give them a double torment of the Fire." He will say: "For each one there is double (torment), but you know not."

Kuliev E.

Он скажет: «Войдите вместе с народами из числа людей и джиннов, которые прожили до вас». Каждый раз, когда один народ будет входить туда, он будет проклинать родственный ему народ. Когда же они будут собраны там вместе, то последние из них скажут о первых: «Господь наш! Это они ввели нас в заблуждение. Удвой же их мучения в Огне». Он скажет: «Всем воздастся вдвойне, но вы не знаете этого».

M.-N.O. Osmanov

[Аллах] скажет: «Войдите в ад вместе с людьми и джиннами, которые ушли [из жизни] задолго до вас «. Каждый раз, когда входит [в ад] какой-либо народ, он проклинает подобный себе [по вере]. Когда они соберутся в аду все вместе, то последователи скажут о своих предводителях : «Господи наш! Вот они и сбили нас с пути веры: воздай же им в аду наказанием вдвойне». [Аллах] скажет: «Каждому [из них] воздается вдвойне, но вы не ведаете об этом».

Mohammad Habib Shakir

He will say: Enter into fire among the nations that have passed away before you from among jinn and men; whenever a nation shall enter, it shall curse its sister, until when they have all come up with one another into it; the last of them shall say with regard to the foremost of them: Our Lord! these led us astray therefore give them a double chastisement of the fire. He will say: Every one shall have double but you do not know.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He saith: Enter into the Fire among nations of the jinn and humankind who passed away before you. Every time a nation entereth, it curseth its sister (nation) till, when they have all been made to follow one another thither, the last of them saith unto the first of them: Our Lord! These led us astray, so give them double torment of the Fire. He saith: For each one there is double (torment), but ye know not.

Palmer

He will say, ‹Enter ye – amongst the nations who have passed away before you, both of ginns and men – into the fire;› whenever a nation enters therein, it curses its mate; until, when they have all reached it, the last of them will say unto the first, ‹O our Lord! these it was who led us astray, give them double torment of the fire!› He will say, ‹To each of you double! but ye do not know.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah buyurdu: «Sizden önce gelip geçmiş cin ve insan topluluklarıyla iç içe girin bakalım ateşe.» Her ümmet girdiğinde, yoldaşına/kızkardeşine lanet eder. Nihayet, hepsi orada bir araya gelince, sonrakiler öncekiler için şöyle derler: «Rabbimiz! Bizi bunlar saptırdılar. Ateş azabını bunlara bir kat daha fazla ver.» Allah buyurur: «Her biri için bir kat fazlası var, fakat siz bilmezsiniz!»

Qaribullah

He will say: ‹Enter the Fire and join the nations of jinn and humans that have gone before you. ‹ As they enter, every nation will curse its sisternation, and when all are gathered in the pit, the last of them will say of the first: ‹These, Lord, are those who led us astray. Give them a double punishment of the Fire. He will answer: ‹For each double, although you do not know it. ‹

QXP

Allah will command them to join the previous rural and urban communities into the Fire. Every later group will blame the former, «Our Lord! These are the ones who misled us; double their punishment.» He will say, «The punishment is doubled for both.» (The first group violated the Laws and misled others, and the second group was guilty of blind following and misleading their successors).

Reshad Khalifa

He will say, «Enter with the previous communities of jinns and humans into Hell.» Every time a group enters, they will curse their ancestral group. Once they are all in it, the latest one will say of the previous one, «Our Lord, these are the ones who misled us. Give them double the retribution of Hell.» He will say, «Each receives double, but you do not know.»

Rodwell

He shall say, «Enter ye into the Fire with the generations of Djinn and men who have preceded you. So oft as a fresh generation entereth, it shall curse its sister, until when they have all reached it, the last comers shall say to the former, ‹O our Lord! these are they who led us astray: assign them therefore a double torment of the fire:»‹ He will say, «Ye shall all have double.» But of this are ye ignorant.

Sale

God shall say unto them at the resurrection, enter ye with the nations which have preceded you, of genii and of men, into hell fire: So often as one nation shall enter, it shall curse its sister, until they shall all have successively entered therein. The latter of them shall say of the former of them, O Lord, these have seduced us; therefore inflict on them a double punishment of the fire of hell. God shall answer, it shall be doubled unto all; but ye know it not.

Sher Ali

HE will say, `Enter ye into the Fire among the nations of jinn and men who passed away before you.› Everytime a nation enters, it shall curse its sister nation until, when they have all successively arrived therein, the last of them will say with regard to the first of them, `Our Lord, these lead us astray, so give them a double punishment, but you do not know.›

Unknown German

Er wird sprechen: «Tretet ein in das Feuer zu den Scharen der Dschinn und der Menschen, die vor euch dahingingen.» Sooft eine Schar eintritt, wird sie ihre Schwesterschar verfluchen, bis endlich, wenn sie alle nacheinander darin angekommen sind, die letzten von den ersten sprechen werden: «Unser Herr, diese da haben uns irregeführt, so gib ihnen die Pein des Feuers mehrfach.» Er wird sprechen: «Jeder hat mehrfach, allein ihr wißt es nicht.»

V. Porokhova

И скажет (им Господь): ■ «Войдите в пламя Ада, в сонмище народов, ■ Которые прошли до вас, из джиннов и людей». ■ И всякий раз, когда туда ■ Будет входить какой-либо народ, ■ Он будет проклинать другой народ, сродни ему, ■ Пока они все там не соберутся. ■ И вот тогда последние о первых скажут: ■ «Владыка наш! Они нас совратили. ■ Удвой им муки в адовом огне!» ■ Господь ответит им: ■ «Для всех удвою!» ■ Они же этого (сейчас) не понимают.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ әйтер: «сездән әүвәл үткән, үзегез кеби адашкан җәмәгать эченә керегез, ул – җәмәгать җеннәрдән вә кешеләрдән, һәммәгез дә җәһәннәм утына керегез», – дип. Һәркайчан җәһәннәмгә бер җәмәгать керсә, андагы дустына ләгънәт укыр, хәтта җәһәннәмгә җыелып бетсәләр, иярүчеләре ияртүче башлыкларына әйтер: «Ий Раббыбыз! Безне менә шулар аздырды, безгә караганда ут ґәзабын аларга ике өлеш бир! Аллаһ әйтер: «һәммәгезгә дә ике өлеш бар, ләкин белмисез».

جالندہری

تو خدا فرمائے گا کہ جنّوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں ان کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت (وہاں) جا داخل ہو گئی تو اپنی (مذہبی) بہن (یعنی اپنے جیسی دوسری جماعت) پر لعنت کرے گی۔ یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلی کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار! ان ہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ خدا فرمائے گا کہ (تم) سب کو دگنا (عذاب دیا جائے گا) مگر تم نہیں جانتے

طاہرالقادری

اﷲ فرمائے گا: تم جنوں اور انسانوں کی ان (جہنّمی) جماعتوں میں شامل ہو کر جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں دوزخ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت (دوزخ میں) داخل ہوگی وہ اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت بھیجے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سارے (گروہ) جمع ہو جائیں گے تو ان کے پچھلے اپنے اگلوں کے حق میں کہیں گے کہ اے ہمارے ربّ! انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا سو ان کو دوزخ کا دوگنا عذاب دے۔ ارشاد ہوگا: ہر ایک کے لئے دوگنا ہے مگر تم جانتے نہیں ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چه بود؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.