سوره الأعراف (7) آیه 46

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 46

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 47
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 45

عربی

وَ بَيْنَهُما حِجابٌ وَ عَلَى الأَْعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيماهُمْ وَ نادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَ هُمْ يَطْمَعُونَ

بدون حرکات عربی

و بينهما حجاب و على الأعراف رجال يعرفون كلاّ بسيماهم و نادوا أصحاب الجنّة أن سلام عليكم لم يدخلوها و هم يطمعون

خوانش

Wabaynahuma hijabun waAAala al-aAArafi rijalun yaAArifoona kullan biseemahum wanadaw ashaba aljannati an salamun AAalaykum lam yadkhulooha wahum yatmaAAoona

آیتی

و ميانشان حايلي است ، و بر اعراف مرداني هستند که همه را به ، نشانيشان مي شناسند و اهل بهشت را آواز مي دهند که سلام بر شما باد اينان هر چند طمع بهشت دارند ولي هنوز بدان داخل نشده اند

خرمشاهی

و بين آنان حايلى است و بر روى اعراف [:بلنديه] مردانى هستند كه همگان را به سيمايشان مى شناسند; و بهشتيان را ندا دهند كه سلام بر شما باد، [اينان] هنوز وارد آن [بهشت] نشده اند، اما اميد مى برند.

کاویانپور

و در حد و اصل اهل بهشت و دوزخيان حائل و مانعى وجود دارد و بر بلنديهاى اطراف مردانى هستند كه همه آنها را از سيمايشان مى‏شناسند. (اين مأمورين كه در حد و اصل بهشت و دوزخ قرار گرفته‏اند) اهل بهشت را صدا كرده و ميگويند: سلام بر شما در حالى كه اهل بهشت هنوز داخل بهشت نشده‏اند. ولى اميد آن را دارند.

انصاریان

و میان آن دو [گروه بهشتیان و دوزخیان] حائلی است، و بر اعراف، مردانی [با مقام و منزلت اند] که هر کدام از دو گروه را به نشانه هایشان می شناسند، و بهشتیان را که وارد بهشت نشده اند، ولی ورود به آن را امید دارند، آواز می دهند که درود بر شما.

سراج

و ميان بهشت و دوزخ پرده‏اى است و بر اعراف مردانى‏اند كه مى‏شناسند هر يك از بهشتيان و دوزخيان را بعلامتهاى ايشان و بانگ آنند بهشتيان را كه سلام بر شما باد در حالى كه بهشتيان هنوز در نيامده‏اند به بهشت و طمع آن مى‏دارند

فولادوند

و ميان آن دو [گروه‏]، حايلى است، و بر اعراف، مردانى هستند كه هر يك [از آن دو دسته‏] را از سيمايشان مى‏شناسند، و بهشتيان را -كه هنوز وارد آن نشده و[لى‏] [بدان‏] اميد دارند- آواز مى‏دهند كه: «سلام بر شما.»

پورجوادی

در ميانشان حايلى است و بر بلنديها مردانى هستند كه همه را از سيمايشان مى‏شناسند و بهشتيان را ندا دهند: «درود بر شما!» اينان با آن كه آرزويش را دارند ولى هنوز بدان در نيامده‏اند،

حلبی

و ميان آن دو [بهشت و دوزخ‏] حجابى است، و بر بلنديها [اعراف‏] مردانى باشند كه همه [بهشتيان و دوزخيان‏] را به سيمايشان بشناسند. و بهشتيان را آواز دهند كه سلام بر شما باد، [اين اعرافيان گناهكار] خود بدان در نيامده‏اند و ليكن [آن را] آرزو دارند.

اشرفی

و ميان آن دو تا حجابى است و بر اعراف مردانى‏اند كه مى‏شناسند همه را به علامتشان و ندا كردند اهل بهشت را كه سلام بر شما داخل نشده بودند آنرا و ايشان طمع ميداشتند

خوشابر مسعود انصاري

در بين آنها (بهشت و جهنّم) حجابى است و مردمى بر اعراف هستند كه هر يك [از دو گروه را] به سيمايشان مى‏شناسند. و بهشتيان را ندا دهند كه: سلام بر شما باد. در حالى كه هنوز به بهشت در نيامده‏اند ولى آنان اميدوارند

مکارم

و در میان آن دو [= بهشتیان و دوزخیان‌]، حجابی است؛ و بر «اعراف» مردانی هستند که هر یک از آن دو را از چهره‌شان می‌شناسند؛ و به بهشتیان صدا می‌زنند که: «درود بر شما باد!» امّا داخل بهشت نمی‌شوند، در حالی که امید آن را دارند.

مجتبوی

و ميان آن دو گروه- بهشتيان و دوزخيان- پرده‏اى است و بر اعراف- فراز آن پرده- مردانى هستند كه همه را به نشان چهره‏هاشان مى‏شناسند و بهشتيان را كه هنوز به بهشت نرفته‏اند ولى اميد مى‏دارند آواز دهند كه درود بر شما باد!

مصباح زاده

و ميان آن دو تا حجابى است و بر اعراف مردانى‏اند كه مى‏شناسند همه را به علامتشان و ندا كردند اهل بهشت را كه سلام بر شما داخل نشده بودند آنرا و ايشان طمع ميداشتند

معزی

و ميان ايشان است حجابى و بر اعرافند مردانى كه بشناسند هركدام را به سيماى ايشان و ندا كردند ياران بهشت را كه سلام بر شما درون نشدندش حالى كه طمع داشتند

قمشه ای

و میان این دو گروه حجاب و پرده‌ای است (از سرشت نیک و بد که مانع دیدار یکدیگر است) و بر اعراف (یعنی جایگاهی میان دوزخ و بهشت) مردانی هستند که همه را به سیمایشان می‌شناسند و بهشتیان را که هنوز داخل بهشت نشده و چشم امید به دخول آن دارند ندا کنند که سلام بر شما باد.

رشاد خليفه

حايلي آنها را جدا مي کند، در حالي که برزخ در اشغال مردمي است که طرفين را از چهره هايشان مي شناسند. آنها اهالي بهشت را ندا خواهند داد: صلح بر شما باد. آنها با خوش خيالى وارد (بهشت) نشدند.

Literal

And between them (B) (is) a partition/barrier/protection , and on the fence between Heaven and Hell/the highest tip of anything (are) men they know each/all with (by) their marks/identifications/expressions, and they called/cried (to) the Paradises› company/friends : «That a greeting/security/peace on you.» They did not enter it and they are coveting/desiring .

Al-Hilali Khan

And between them will be a barrier screen and on AlAraf (a wall with elevated places) will be men (whose good and evil deeds would be equal in scale), who would recognise all (of the Paradise and Hell people), by their marks (the dwellers of Paradise by their white faces and the dwellers of Hell by their black faces), they will call out to the dwellers of Paradise, «Salamun Alaikoom» (peace be on you), and at that time they (men on Al-Araf) will not yet have entered it (Paradise), but they will

Arthur John Arberry

And between them is a veil, and on the Ramparts are men knowing each by their mark, who shall call to the inhabitants of Paradise: ‹Peace be upon you! They have not entered it, for all their eagerness.›

Asad

And between the two there will be a barrier.› And there will be persons who [in life] were endowed with the faculty of discernment [between right and wrong], recognizing each by its mark.» And they will call out unto the inmates of paradise, «Peace be upon you!»-not having entered it themselves, but longing [for it].

Dr. Salomo Keyzer

En tusschen de gezegenden en de verdoemden zal een sluier zijn. Op Al Araf zullen de menschen staan, en ieder van hen aan hunne onderscheidingsmerken kennen; en zij zullen de bewoners van het paradijs aanroepen, zeggende: Vrede zij over u; doch zij zullen er niet binnentreden, hoezeer het hunne ernstige begeerte mocht zijn.

Free Minds

And between them is a barrier, and on the elevated platform are men who recognized others by their features. And they called out to the dwellers of Paradise: "Peace be upon you!" They have not yet entered it, but they are hoping.

Hamza Roberto Piccardo

E tra i due vi sarà un velo e sull’A’râf uomini che riconoscono tutti per i loro segni caratteristici. E grideranno ai compagni del Giardino: «Pace su di voi!», senza potervi entrare pur desiderandolo.

Hilali Khan

And between them will be a barrier screen and on AlAraf (a wall with elevated places) will be men (whose good and evil deeds would be equal in scale), who would recognise all (of the Paradise and Hell people), by their marks (the dwellers of Paradise by their white faces and the dwellers of Hell by their black faces), they will call out to the dwellers of Paradise, "Salamun Alaikoom" (peace be on you), and at that time they (men on Al-Araf) will not yet have entered it (Paradise), but they will hope to enter (it) with certainty.

Kuliev E.

Между ними будет изгородь, а на оградах будут люди, которые распознают каждого из них по их признакам. Они воззовут к обитателям Рая: «Мир вам!» Они пока не войдут в Рай, хотя будут желать этого.

M.-N.O. Osmanov

Между раем и адом [находится] завеса, а на оградах – люди, которые распознают и обитателей рая, и обитателей ада по их чертам. И эти люди воззовут к обитателям рая: «Да будет вам мир!» Сами они не войдут в рай, хотя и жаждут того.

Mohammad Habib Shakir

And between the two there shall be a veil, and on the most elevated places there shall be men who know all by their marks, and they shall call out to the dwellers of the garden: Peace be on you; they shall not have yet entered it, though they hope.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Between them is a veil. And on the Heights are men who know them all by their marks. And they call unto the dwellers of the Garden: Peace be unto you! They enter it not although they hope (to enter).

Palmer

And betwixt the two there is a veil, and on al Aaraf are men who know each by marks; and they shall cry out to the fellows of Paradise, ‹Peace be upon you!› they cannot enter it although they so desire.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İki taraf arasında bir perde, A’raf üzerinde de herkesi yüzlerinden tanıyan erler vardır. Cennet halkı, özleyip durdukları halde henüz ona girmemiş olanlara şöyle seslenirler: «Selam size!»

Qaribullah

And between them is a veil, and on the ramparts there shall stand men who will know each by their marks. To the companions of Paradise they shall call: ‹Peace be upon you! ‹ Yet they did not enter it on account of their eagerness.

QXP

Between the people of Paradise and Hell there will be a veil. On the Heights there will be people with insight who will recognize others by their looks. They will greet those who, in their estimate, are worthy of entering the Garden, with «Peace!» (2:143), (4:41), (56:10-11).

Reshad Khalifa

A barrier separates them, while the Purgatory is occupied by people who recognize each side by their looks. They will call the dwellers of Paradise: «Peace be upon you.» They did not enter (Paradise) through wishful thinking.

Rodwell

And between them shall be a partition; and on the wall AL ARAF shall be men who will know all, by their tokens, and they shall cry to the inmates of Paradise, «Peace be on you!» but they shall not yet enter it, although they long to do so.

Sale

And between the blessed and the damned there shall be a vail; and men shall stand on Al Araf, who shall know every one of them by their marks; and shall call unto the inhabitants of paradise, saying, peace be upon you: Yet they shall not enter therein, although they earnestly desire it.

Sher Ali

And between the two there shall be a partition, and on the Elevated Places in Heaven there shall be men who will know all by their marks. And they will call out to the people of Heaven, `Peace be on you.› These will not have yet entered it although they will be hoping to do so.

Unknown German

Und zwischen den zweien soll eine Trennung sein; und in den Höhen sind Leute, die alle an ihren Merkmalen erkennen werden. Sie werden der Schar des Himmels zurufen: «Friede sei über euch!» Diese sind (noch) nicht in den Himmel eingegangen, obwohl sie es erhoffen.

V. Porokhova

И между теми и другими (водружена) завеса будет. ■ А на гряде (холмов высоких) – люди, ■ Что по особым знакам всех распознают. ■ И воззовут они к таким, кто в Рай (назначен): ■ «Мир вам!», хоть они сами не вошли еще в него, ■ Но все же тешатся надеждою об этом.

Yakub Ibn Nugman

Җәннәт белән җәһәннәм арасында пәрдә бар, ул пәрдә өсләреңдә ирләр бар, ул ирләр җәннәт вә җәһәннәм кешеләрен йөзләреннән танырлар, чөнки җәннәт кешесенең йөзе ак, җәһәннәм кешесенең йөзе кара булыр. Ул ирләр җәннәт кешеләренә кычкырырлар тынычлык һәм һәлакәтлектән котылмак сезгәдер, дип, үзләре һәмишә җәннәткә кермәгән булырлар һәм җәннәткә керүне өмет итеп торырлар.

جالندہری

ان دونوں (یعنی بہشت اور دوزخ) کے درمیان (اعراف نام) ایک دیوار ہو گی اور اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے۔ تو وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ یہ لوگ بھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوں گے مگر امید رکھتے ہوں گے

طاہرالقادری

اور (ان) دونوں (یعنی جنتیوں اور دوزخیوں) کے درمیان ایک حجاب (یعنی فصیل) ہے، اور اَعراف (یعنی اسی فصیل) پر کچھ مرد ہوں گے جو سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے۔ اور وہ اہلِ جنت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو۔ وہ (اہلِ اَعراف خود ابھی) جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے حالانکہ وہ (اس کے) امیدوار ہوں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چه بود؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.