سوره الأعراف (7) آیه 49

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 49

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 50
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 48

عربی

أَ هؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَ لا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ

بدون حرکات عربی

أ هؤلاء الّذين أقسمتم لا ينالهم اللّه برحمة ادخلوا الجنّة لا خوف عليكم و لا أنتم تحزنون

خوانش

Ahaola-i allatheena aqsamtum la yanaluhumu Allahu birahmatin odkhuloo aljannata la khawfun AAalaykum wala antum tahzanoona

آیتی

آيا اينان همان کسانند که شما سوگند خورده بوديد که رحمت خداوند، نصيبشان نمي شود ؟ داخل در بهشت شويد ، نه بيمي بر شماست و نه غمگين مي شويد

خرمشاهی

آيا هم اينان بودند كه شما سوگند ياد مى كرديد كه خداوند مشمول هيچ رحمتى قرارشان نمى دهد؟ [و خطاب به آنان گويند] وارد بهشت شويد، نه بيمى بر شماست و نه اندوهگين شويد.

کاویانپور

آيا اهل بهشت همانها نيستند كه شما (مشركين) سوگند ياد ميكرديد كه رحمت خدا هرگز شامل آنان نخواهد شد؟ (به اهل بهشت خطاب ميرسد) داخل بهشت شويد، هيچ ترس و اندوهى براى شما نخواهد بود

انصاریان

[سپس با توجه دادن دوزخیان به سوی اهل ایمان می گویند:] آیا اینان کسانی نبودند که در دنیا سوگند یاد می کردید که خدا آنان را به رحمتی نمی رساند؟ [پس به مؤمنان می گویند:] به بهشت در آیید که نه بیمی برشماست و نه اندوهگین می شوید.

سراج

آيا اين بهشتيان آنانند كه سوگند ياد مى‏كرديد كه نرساند بديشان خدا رحمتى (اعرافيان به بهشتيان امر مى‏كنند كه) درآييد به بهشت هيچ بيمى نيست بر شما و نه اندوهگين خواهيد شد

فولادوند

«آيا اينان همان كسان نبودند كه سوگند ياد مى‏كرديد كه خدا آنان را به رحمتى نخواهد رسانيد؟» « [اينك‏] به بهشت درآييد. نه بيمى بر شماست و نه اندوهگين مى‏شويد.»

پورجوادی

آيا اينها همان كسانى هستند كه سوگند ياد مى‏كرديد كه رحمت خدا هرگز شامل حالشان نخواهد شد؟ بدون بيم و اندوه به بهشت داخل شويد.»

حلبی

[و باز اهل اعراف به دوزخيان اشاره كرده گويند] آيا اينان [يعنى مستضعفان مؤمن‏]، آن كسانند كه شما سوگند مى‏خورديد كه خداوند به آنها رحمتى نرساند؟ [مؤمنان را گويند:] به بهشت در آييد كه بيمى بر شما نيست و نه اندوهگين شويد.

اشرفی

آيا اينها كسانى‏اند كه سوگند ميخورديد كه نرساندشان خدا برحمتى داخل شويد بهشت را نيست ترسى بر شما و نه شما اندوهناك شويد

خوشابر مسعود انصاري

آيا اينانند كسانى كه قسم مى‏خورديد كه خداوند هرگز رحمتى به آنان نمى‏رساند؟ [گفته شود:] به بهشت در آييد، نه بيمى بر شماست و نه شما اندوهگين شويد

مکارم

آیا اینها [= این واماندگان بر اعراف‌] همانان نیستند که سوگند یاد کردید رحمت خدا هرگز شامل حالشان نخواهد شد؟! (ولی خداوند بخاطر ایمان و بعضی اعمال خیرشان، آنها را بخشید؛ هم اکنون به آنها گفته می‌شود:) داخل بهشت شوید، که نه ترسی دارید و نه غمناک می‌شوید!

مجتبوی

آيا اينان- بهشتيان- همان كسانند كه سوگند مى‏خورديد كه خدا رحمتى- بخشايش و نعمتى- به ايشان نرساند؟ [اى بهشتيان‏] به بهشت در آييد نه بيمى بر شماست و نه اندوه مى‏داريد.

مصباح زاده

آيا اينها كسانى‏اند كه سوگند ميخورديد كه نرساندشان خدا برحمتى داخل شويد بهشت را نيست ترسى بر شما و نه شما اندوهناك شويد

معزی

آيا اينانند آنان كه سوگند آورديد كه نرساندشان خدا به رحمتى درآئيد بهشت را نيست بر شما بيمى و نه اندوهگين شويد

قمشه ای

آیا آنهایی (از مؤمنان) که سوگند یاد می‌کردید که خدا آنان را مشمول عنایت و رحمت خود نمی‌گرداند اکنون مقامشان را می‌بینید؟ (به همانها امروز خطاب شود که) در بهشت بی هیچ خوف و اندیشه و بی هیچ گونه حزن و اندوه داخل شوید.

رشاد خليفه

آيا آنها همان مردمي نيستند که شما سوگند مي خورديد که هرگز مورد رحمت خدا قرار نخواهند گرفت؟ (سپس به برزخيان گفته خواهد شد:) وارد بهشت شويد؛ نه از چيزي بترسيد و نه اندوهگين خواهيد شد.

Literal

Are those, those who you swore/made oath (that) God will not take/receive them with a mercy? Enter the Paradise, no fear/fright on you and nor you be sad/grieving.

Al-Hilali Khan

Are they those, of whom you swore that Allah would never show them mercy. (Behold! It has been said to them): «Enter Paradise, no fear shall be on you, nor shall you grieve.»

Arthur John Arberry

Are these the ones that you swore God would never reach with mercy?› ‹Enter Paradise; no fear upon you, nor shall you sorrow.

Asad

Are those [blessed ones] the self-same people of whom you once solemnly declared, «Never will God bestow His grace upon them» [For now they have been told,] «Enter paradise; no fear need you have, and neither shall you grieve!»

Dr. Salomo Keyzer

Zijn dit de menschen nopens wie gij hebt gezworen, dat God hun geene genade zou schenken? Treedt gij in het paradijs, geene vrees zal over u komen; nimmer zult gij bedroefd worden.

Free Minds

Weren’t these the ones whom you swore God would not grant them of His mercy? "Enter Paradise, there is no fear for you nor will you grieve."

Hamza Roberto Piccardo

Sono essi coloro che, giuravate, non sarebbero stati raggiunti dalla misericordia di Allah?». [Verrà detto loro]: «Entrate nel Giardino! Non avrete niente da temere e non sarete afflitti.

Hilali Khan

Are they those, of whom you swore that Allah would never show them mercy. (Behold! It has been said to them): "Enter Paradise, no fear shall be on you, nor shall you grieve."

Kuliev E.

Разве это не те, о которых вы клялись, что Аллах никогда не проявит к ним милости?» Им будет сказано: «Войдите в Рай! Вы не познаете страха и не будете опечалены».

M.-N.O. Osmanov

А не тем ли, о которых вы твердили и клялись, что Господь не осенит их Своей милостью, [будет сказано]: «Войдите в рай. Вам нечего страшиться, и не будете вы опечалены».

Mohammad Habib Shakir

Are these they about whom you swore that Allah will not bestow mercy on them? Enter the garden; you shall have no fear, nor shall you grieve.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Are these they of whom ye swore that Allah would not show them mercy? (Unto them it hath been said): Enter the Garden. No fear shall come upon you nor is it ye who will grieve.

Palmer

are these those ye swore that God would not extend mercy to? Enter ye Paradise; there is no fear for you, nor shall ye be grieved.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

«Şunlar mıydı o, ‹Allah kendilerini hiçbir rahmete erdirmeyecek› diye yemin ettikleriniz?» Ey cennetliler! Siz de girin cennete. Ne bir korku var size ne de kederleneceksiniz.

Qaribullah

Are these whom you swore that Allah would never have mercy upon them? ‹ (To them it will be said:) ‹Enter Paradise. You have nothing to fear neither will you be saddened. ‹

QXP

And pointing to the dwellers of the Garden, they will say, «Are these not the people about whom you used to swear that Allah will never bestow His Grace upon them? They are entering the Garden where there will be no fear or grief.» (They will make it clear that the Divine Law favors no particular peoples. Obeying His Laws brings His Grace and Bounties»). Follow His Laws and, «Enter the paradise of your own making, the society where there shall be no fear nor grief.»

Reshad Khalifa

«Are those the people you swore that GOD will never touch them with mercy?» (The people in the Purgatory will then be told,) «Enter Paradise; you have nothing to fear, nor will you grieve.»

Rodwell

Are these they on whom ye sware God would not bestow mercy? Enter ye into Paradise! where no fear shall be upon you, neither shall ye be put to grief.»

Sale

Are these the men on whom ye sware that God would not bestow mercy? Enter ye into paradise; there shall come no fear on you, neither shall ye be grieved.

Sher Ali

`Are these the men about whom you swore that ALLAH would not extend mercy to them ?› To them God will say, `Enter Paradise; no fear shall come upon you, nor shall you grieve.›

Unknown German

Sind das jene, von denen ihr schwuret, Allah würde ihnen nicht Barmherzigkeit erweisen?» Gehet ein in das Paradies; keine Furcht soll über euch kommen, noch sollet ihr trauern.

V. Porokhova

И не они ли те, о коих клятвенно вы заверяли, ■ Что их Господня милость не постигнет?» ■ (И, обратясь к благочестивым, скажут): ■ «Вступите ж в Рай, (служители Господни!), ■ На вас не ляжет страх, печаль не отягчит».

Yakub Ibn Nugman

«Ий сез җәһәннәм әһелләре! Дөньяда вакытта хәзрәти Билал бик көчле иманлы булып та, кол яки ярлы булганы өчен генә әнә шундыйларга Аллаһ рәхмәтен ирештермәс», – дип ант итеп әйтә идегез, хәлбуки алар җәннәттәләр. Ә сез хур булып җәһәннәмдәсез», – диярләр. Шул вакытта көчле иманлы ярлы мөселманнарга: «Җәннәткә керегез! Сезгә курку булмас һәм кайгылы да булмассыз», – диелде.

جالندہری

(پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے) کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ خدا اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہیں کرے گا (تو مومنو) تم بہشت میں داخل ہو جاؤ تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج واندوہ ہوگا

طاہرالقادری

کیا یہی وہ لوگ ہیں (جن کی خستہ حالت دیکھ کر) تم قَسمیں کھایا کرتے تھے کہ اﷲ انہیں اپنی رحمت سے (کبھی) نہیں نوازے گا؟ (سن لو! اب انہی کو کہا جا رہا ہے:) تم جنت میں داخل ہو جاؤ نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.