سوره الأعراف (7) آیه 101

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 101

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 102
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 100

عربی

تِلْكَ الْقُرى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِها وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى قُلُوبِ الْكافِرِينَ

بدون حرکات عربی

تلك القرى نقصّ عليك من أنبائها و لقد جاءتهم رسلهم بالبيّنات فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من قبل كذلك يطبع اللّه على قلوب الكافرين

خوانش

Tilka alqura naqussu AAalayka min anba-iha walaqad jaat-hum rusuluhum bialbayyinati fama kanoo liyu/minoo bima kaththaboo min qablu kathalika yatbaAAu Allahu AAala quloobi alkafireena

آیتی

اينها قريه هايي است که ما اخبارشان را بر تو حکايت کنيم پيامبرانشان ، با دلايل روشن آمدند و به آن چيزها که از آن پيش دروغ خوانده بودند ،ايمان نياوردند و خدا بر دلهاي کافران اينچنين مهر مي نهد

خرمشاهی

اين شهرهايى است كه از اخبارش بر تو مى خوانيم، و به راستى كه پيامبرانشان براى آنان معجزات آوردند و آنان بر آن نبودند كه به چيزى كه از پيش انكار كرده بودند، ايمان بياورند; بدينسان خداوند بر دلهاى كافران مهر مى نهد.

کاویانپور

اين شهرها و روستاهاست كه از اخبار و حوادث آنها براى تو بيان كرديم. در حقيقت پيامبرانشان با دلايلى روشن بسوى مردم آنها آمدند. ولى آنان به آنچه قبلا تكذيب كرده بودند. ايمان نياوردند. بدينسان خدا بر دل كافران و ناباوران مهر (شقاوت) مى‏نهد.

انصاریان

این شهرهاست که بخشی از داستان هایش را برای تو بیان می کنیم، و یقیناً پیامبرانشان برای آنان دلایل روشن آوردند، ولی آنان بر آن نبودند که به حقایقی که پیش از آمدن آن دلایل تکذیب کرده بودند ایمان بیاورند؛ این گونه خدا بر دل های کافران [به سزای لجاجت وعنادشان] مُهر می زند.

سراج

اين شهرهاست كه مى‏خوانيم بر تو پاره‏اى از خبرهاى آن را و بعزتم سوگند آمد بديشان پيمبرانشان (چون هود و صالح و لوط) با معجزه‏هاى روشن و نبودند كه ايمان آرند به آنچه تكذيب كرده بودند پيش از آمدن ايشان بدينسان مهر مى‏نهد خدا بر دلهاى كافران

فولادوند

اين شهرهاست كه برخى از خبرهاى آن را بر تو حكايت مى‏كنيم. در حقيقت، پيامبرانشان دلايل روشن برايشان آوردند. اما آنان به آنچه قبلاً تكذيب كرده بودند [باز] ايمان نمى‏آوردند. اين گونه خدا بر دلهاى كافران مُهر مى‏نهد.

پورجوادی

اين سرزمين‏هايى است كه اخبار آن را برايت مى‏گوييم كه بى‏ترديد پيامبرانشان معجزاتى براى آنها آوردند و آنها به چيزى كه قبلا تكذيبش كرده بودند، ايمان نياوردند. خداوند اين چنين بر دل كافران مهر مى‏نهد.

حلبی

اين است آن شهرها كه [برخى‏] از اخبار آنها را بر تو مى‏خوانيم و بتحقيق پيامبرانشان با معجزات به سوى آنها آمدند و آنها بر آن نبودند كه ايمان آورند بدانچه از پيش تكذيب كرده بودند. اينچنين خدا بر دلهاى كافران مهر مى‏نهد.

اشرفی

اين قريه‏ها مى خوانيم بر تو از خبرهاشان و بتحقيق آمد ايشانرا رسولانشان با معجزات پس نبودند كه بگروند بآنچه تكذيب كرده بودند از پيش همچنين مهر ميزند خدا بر دلهاى كافران

خوشابر مسعود انصاري

اين شهرها [ست كه‏] برخى از خبرهايش را بر تو حكايت مى‏كنيم. و بى گمان رسولانشان با معجزه‏ها [به سوى‏] آنها آمده بودند. پس هرگز به آنچه از پيش تكذيب كرده بودند، ايمان نياوردند. خداوند بدينسان بر دلهاى كافران مهر مى‏نهد

مکارم

اینها، شهرها و آبادیهایی است که قسمتی از اخبار آن را برای تو شرح می‌دهیم؛ پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند؛ (ولی آنها چنان لجوج بودند که) به آنچه قبلاً تکذیب کرده بودند، ایمان نمی‌آوردند! این‌گونه خداوند بر دلهای کافران مهر می‌نهد (و بر اثر لجاجت و ادامه گناه، حس تشخیصشان را سلب می‌کند)!

مجتبوی

اين آباديها و شهرهاست كه از خبرهاى آنها بر تو مى‏خوانيم و هر آينه پيامبرانشان با نشانه‏هاى روشن و هويدا بديشان آمدند، اما بر آن نبودند كه به آنچه از پيش دروغ شمردند ايمان بياورند اينچنين خدا بر دلهاى كافران مُهر مى‏نهد.

مصباح زاده

اين قريه‏ها مى خوانيم بر تو از خبرهاشان و بتحقيق آمد ايشان را رسولانشان با معجزات پس نبودند كه بگروند بانچه تكذيب كرده بودند از پيش همچنين مهر ميزند خدا بر دلهاى كافران

معزی

اين شهرها مى سرائيم بر تو از داستانهاى آنها و همانا بيامدشان فرستادگانشان به نشانيها پس نبودند كه ايمان آرند بدانچه تكذيب كردند از پيش بدينگونه مهر نهد خدا بر دلهاى كافران

قمشه ای

این است شهرهایی که ما بر تو از اخبار اهلش بیان کردیم، همه را رسولان حق با ادلّه روشن آمدند اما بر آن نبودند که به آنچه پیش از آن تکذیب کرده بودند ایمان بیاورند. این چنین خدا دلهای کافران را مهر می‌زند.

رشاد خليفه

ما شرح حال آن جوامع را براى تو حكايت مى كنيم: رسولانشان با مدارک روشن نزدشان رفتند، ولى آنها به آنچه قبلاً تكذيب كرده بودند، ايمان نياوردند. خدا اين چنين بر قلب كافران مهر مى زند.

Literal

Those are the villages’/urban cities›, We narrate/inform on (to) you from its information/news, and their messengers had come to them with the evidences, so they were not to believe with what they denied/falsified from before, as/like that God stamps/covers/seals on the disbelievers› hearts/minds .

Al-Hilali Khan

Those were the towns whose story We relate unto you (O Muhammad SAW). And there came indeed to them their Messengers with clear proofs, but they were not such as to believe in that which they had rejected before. Thus Allah does seal up the hearts of the disbelievers (from each and every kind of religious guidance).

Arthur John Arberry

Those cities We relate to thee tidings of; their Messengers came to them with the clear signs, but they were not the ones to believe in that they had cried lies before; so God seals the hearts of the unbelievers.

Asad

Unto those [earlier] communities – some of whose stories We [now] relate unto thee -there had indeed come apostles of their own with all evidence of the truth; but they would not believe in anything to which they had once given the lie:» thus it is that God seals the hearts of those who deny the truth;

Dr. Salomo Keyzer

Wij zullen u eenige verhalen van die steden vertellen. Hunne apostelen waren met duidelijke wonderen tot hen gekomen; doch zij waren niet geneigd te gelooven in datgene wat zij vroeger voor leugens hielden. Zoo zegelt God de harten der ongeloovigen dicht.

Free Minds

These are the towns whose stories We relate to you; their messengers had come to them with proofs, but they would not believe in what they had denied before. It is such that God stamps on the hearts of the rejecters.

Hamza Roberto Piccardo

Ecco le città di cui con verità, ti raccontiamo la storia. Giunsero loro messaggeri con prove evidenti, ma essi non potevano credere in quello che prima avevano tacciato di menzogna. Così Allah sigilla i cuori dei miscredenti.

Hilali Khan

Those were the towns whose story We relate unto you (O Muhammad SAW). And there came indeed to them their Messengers with clear proofs, but they were not such as to believe in that which they had rejected before. Thus Allah does seal up the hearts of the disbelievers (from each and every kind of religious guidance).

Kuliev E.

Мы рассказываем тебе повествования об этих селениях. Их посланники приходили к ним с ясными знамениями. Однако они не хотели уверовать в то, что они сочли ложью прежде. Так Аллах запечатывает сердца неверующих.

M.-N.O. Osmanov

Мы рассказываем тебе [, Мухаммад,] сказания о [жителях] этих селений. К ним приходили посланники с ясными знамениями. Однако они не склонны были уверовать в то, чего они не признавали прежде. Так запечатывает Аллах сердца неверных !

Mohammad Habib Shakir

These towns– We relate to you some of their stories, and certainly their messengers came to them with clear arguments, but they would not believe in what they rejected at first; thus does Allah set a seal over the hearts of the unbelievers

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Such were the townships. We relate some tidings of them unto thee (Muhammad). Their messengers verily came unto them with clear proofs (of Allah’s Sovereignty), but they could not believe because they had before denied. Thus doth Allah print upon the hearts of disbelievers (that they hear not).

Palmer

These cities, we do relate to thee their stories. There came to them our apostles with manifest signs; but they did not at all believe in what they called a lie before.- Thus doth God set a stamp upon the hearts of those who misbelieve.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İşte o kentler/medeniyetler! Haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz sana. Yemin olsun, resulleri onlara açık-seçik deliller getirmişti. Ama daha önce yalanlamış oldukları için inanamadılar. Küfre sapanların kalplerini Allah işte böyle mühürler.

Qaribullah

Those villages We narrate their news to you. Their Messengers came to them with clear proofs, yet they would not believe what they had belied before; as such Allah seals the hearts of the unbelievers.

QXP

Such were the communities whose historical accounts We relate to you (O Prophet). Their Messengers came to them with clear evidence of Truth. But they preemptively rejected it, and then stuck to rejection. Or they denied the Truth in blind following since their ancestors had denied it. This is how the rejecters cause Allah’s Law to seal their hearts to reason.

Reshad Khalifa

We narrate to you the history of those communities: their messengers went to them with clear proofs, but they were not to believe in what they had rejected before. GOD thus seals the hearts of the disbelievers.

Rodwell

We will tell thee the stories of these cities. Their apostles came to them with clear proofs of their mission; but they would not believe in what they had before treated as imposture. – Thus doth God seal up the hearts of the unbelievers –

Sale

We will relate unto thee some stories of these cities. Their Apostles had come unto them with evident miracles, but they were not disposed to believe in that which they had before gainsaid. Thus will God seal up the hearts of the unbelievers.

Sher Ali

Such were the towns some of whose news WE have related to thee. And verily the Messengers came to them with clear Signs. But they would not believe what they had rejected before. Thus does ALLAH seal up the hearts of the disbelievers.

Unknown German

Dies sind die Städte, deren Kunde Wir dir gegeben haben. Ihre Gesandten waren zu ihnen gekommen mit deutlichen Zeichen. Allein sie mochten nicht an das glauben, was sie zuvor geleugnet hatten. Also versiegelt Allah die Herzen der Ungläubigen.

V. Porokhova

Такими были города, ■ (Печальные) истории которых ■ Мы повествуем (в назидание) тебе: ■ К ним с ясными (знаменьями) от Нас ■ Посланники являлись. ■ Они же не уверовали в то, ■ Что до прихода их считали ложью. ■ Вот так кладет печать Аллах ■ На сердце тех, кто не уверовал (в Него).

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м! Ошбу үзебез һәлак иткән шәһәр хәбәрләрен сиңа сөйлибез. Тәхкыйк рәсүлләре аларга ачык дәлилләр вә могҗизалар белән килделәр, иман китерер булмадылар әүвәлдә Аллаһ аятьләрен ялган дигәннәре өчен. Әнә шулай Аллаһ кәферләрнең күңелләрен мөһерләр, һичнәрсә аңламаслар.

جالندہری

یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ حالات ہم تم کو سناتے ہیں۔ اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آئے۔ مگر وہ ایسے نہیں تھے کہ جس چیز کو پہلے جھٹلا چکے ہوں اسے مان لیں اسی طرح خدا کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے

طاہرالقادری

یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں، اور بیشک ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ (پھر بھی) اس قابل نہ ہوئے کہ اس پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے، اس طرح اللہ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.