سوره الأعراف (7) آیه 123

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 123

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 124
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 122

عربی

قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

بدون حرکات عربی

قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إنّ هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون

خوانش

Qala firAAawnu amantum bihi qabla an athana lakum inna hatha lamakrun makartumoohu fee almadeenati litukhrijoo minha ahlaha fasawfa taAAlamoona

آیتی

فرعون گفت : آيا پيش از آنکه من به شما رخصت دهم به او ايمان آورديد؟ اين حيله اي است که در باره اين شهر انديشيده ايد تا مردمش را بيرون کنيد به زودي خواهيد دانست

خرمشاهی

فرعون گفت آيا پيش از آنكه من به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ اين مكرى است كه آن را در اين شهر با همديگر سگاليده ايد تا اهل شهر را از آن آواره كنيد; به زودى خواهيد دانست.

کاویانپور

فرعون گفت: آيا پيش از آنكه من به شما اجازه دهم، به او ايمان آورديد؟ حتما توطئه‏اى در كار است كه در اين شهر ترتيب داده‏ايد تا اهالى را از آن بيرون كنيد، ولى بزودى خواهيد دانست.

انصاریان

فرعون گفت: آیا پیش از آنکه من به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟! مسلماً این توطئه و نیرنگی است که [شما و موسی] در این شهر برپا کرده اید تا مردمش را از آن بیرون کنید، ولی به زودی خواهید دانست.

سراج

گفت فرعون آيا ايمان آورديد بموسى پيش از آنكه دستورتان دهم البته اين عمل نيرنگى است كه بكار برده‏ايد آن را در شهر (مصر) تا بيرون كنيد از آن مردمش را بزودى (كيفر اين نيرنگ را) خواهيد دانست

فولادوند

فرعون گفت: «آيا پيش از آنكه به شما رخصت دهم، به او ايمان آورديد؟ قطعاً اين نيرنگى است كه در شهر به راه انداخته‏ايد تا مردمش را از آن بيرون كنيد. پس به زودى خواهيد دانست.»

پورجوادی

فرعون گفت: «پيش از آن كه به شما اجازه داده باشم به او ايمان آورديد؟ حتما در اين شهر توطئه كرده‏ايد تا مردمش را بيرون كنيد. به زودى خواهيد دانست.

حلبی

فرعون گفت: آيا پيش از آنكه به شما اذن دهم به او ايمان آورديد؟ بى‏گمان اين مكرى است كه شما [پيش از اين‏] در شهر كرده‏ايد تا اهل آن را از آن بيرون كنيد. و زود باشد كه بدانيد.

اشرفی

گفت فرعون آيا ايمان آورديد باو پيش از آنكه دستورى دهم شما را بدرستيكه اين حيله بود كه حيله كرديد آنرا در شهر تا بيرون كنيد از آن اهلش را پس زود باشد كه بدانيد

خوشابر مسعود انصاري

فرعون گفت: آيا پيش از آنكه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ قطعا اين نيرنگى است كه آن را در اين شهر به كار بسته‏ايد تا ساكنانش را از آنجا بيرون كنيد. پس خواهيد دانست

مکارم

فرعون گفت: «آیا پیش از آنکه به شما اجازه دهم، به او ایمان آوردید؟! حتماً این نیرنگ و توطئه‌ای است که در این شهر (و دیار) چیده‌اید، تا اهلش را از آن بیرون کنید؛ ولی بزودی خواهید دانست!

مجتبوی

فرعون گفت: پيش از آنكه شما را رخصت دهم به او ايمان آورديد؟ اين ترفندى است كه در اين شهر انديشيده‏ايد تا مردمش را از آنجا بيرون كنيد پس بزودى خواهيد دانست.

مصباح زاده

گفت فرعون آيا ايمان آورديد باو پيش از آنكه دستورى دهم شما را بدرستى كه اين حيله بود كه حيله كرديد آنرا در شهر تا بيرون كنيد از آن اهلش را پس زود باشد كه بدانيد

معزی

گفت فرعون آيا ايمان آورديد بدو پيش از آنكه اذنتان دهم همانا آن نيرنگى است كه شما در شهر باختيد تا برون رانيد از آن مردمش را زود است بدانيد

قمشه ای

فرعون گفت: چگونه پیش از دستور و اجازه من به او ایمان آوردید؟همانا این مکری است که در این شهر اندیشیده‌اید که مردم این شهر را از آن بیرون کنید، پس به زودی خواهید دانست!

رشاد خليفه

فرعون گفت: آيا بدون اجازه من به او ايمان آورديد؟ اين حتماً توطئه اي است که شما در شهر ترتيب داده ايد، تا مردمش را از آنجا بيرون کنيد. مسلماً خواهيد فهميد.

Literal

Pharaoh said: «You believed with Him, before that I permit for you? That, that (is) cheatery/deceit (E) you schemed/cheated/deceived it in the city/town to bring out from it its people , so you will/shall know.»

Al-Hilali Khan

Firaun (Pharaoh) said: «You have believed in him (Moosa (Moses)) before I give you permission. Surely, this is a plot which you have plotted in the city to drive out its people, but you shall come to know.

Arthur John Arberry

Said Pharaoh, ‹You have believed in Him before I gave you leave. Surely this is a device you have devised in the city that you may expel its people from it. Now you shall know!

Asad

Said Pharaoh: «Have you come to believe in him› ere I have given you permission? Behold, this is indeed a plot which you have cunningly devised in this [my] city in order to drive out its people hence! But in time you shall come to know, [my revenge]:

Dr. Salomo Keyzer

Pharao, zeide: Hebt gij in hem geloofd, alvorens ik u verlof heb gegeven? Gij hebt dit schelmstuk vooruit in de stad gesmeed, om er de inwoners uit te verdrijven. Weldra zult gij zien.

Free Minds

Pharaoh said: "Have you become believers before I have given you permission? This is surely some scheme which you have schemed in the city to drive its people out; you will reveal what you know."

Hamza Roberto Piccardo

«Vorreste credere prima che ve ne dia il permesso? – disse Faraone – Si tratta certo di una congiura che avete ordito nella città per scacciarne gli abitanti. Ebbene, presto saprete:

Hilali Khan

Firaun (Pharaoh) said: "You have believed in him (Moosa (Moses)) before I give you permission. Surely, this is a plot which you have plotted in the city to drive out its people, but you shall come to know.

Kuliev E.

Фараон сказал: «Вы уверовали в него без моего дозволения? Воистину, это – козни, которые вы задумали в городе, чтобы изгнать из него его жителей. Но скоро вы узнаете!

M.-N.O. Osmanov

Фир’аун сказал: «Вы уверовали в Него без моего дозволения! Воистину, это – козни, которые вы задумали в [моем] городе, чтобы изгнать из него жителей. Вот я вам покажу!

Mohammad Habib Shakir

Firon said: Do you believe in Him before I have given you permission? Surely this is a plot which you have secretly devised in this city, that you may turn out of it its people, but you shall know:

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Pharaoh said: Ye believe in Him before I give you leave! Lo! this is the plot that ye have plotted in the city that ye may drive its people hence. But ye shall come to know!

Palmer

Said Pharaoh, ‹Do ye believe in him ere I give you leave? This is craft which ye have devised in the land, to turn its people out therefrom, but soon shall ye know!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Firavun dedi ki: «Demek ben size izin vermeden ona inandınız ha! Bu, şehirde tezgâhladığınız bir tuzaktır ki, bununla şehir halkını oradan çıkarmak peşindesiniz. Yakında anlarsınız.»

Qaribullah

Pharaoh said: ‹Do you believe in Him before I permit? This is a plot that you have contrived in the city in order to expel its people from it. Now you shall know!

QXP

Pharaoh got annoyed, «You believe in Him before I give you permission! This is a political conspiracy you all have made up in the city, so that you get my subjects out on the streets in rebellion and topple the government. You will see the punishment very soon.

Reshad Khalifa

Pharaoh said, «Did you believe in him without my permission? This must be a conspiracy you schemed in the city, in order to take its people away. You will surely find out.

Rodwell

Said Pharaoh, «Have ye believed on him, ere I have given you leave? This truly is a plot which ye have plotted in this my city, in order to drive out its people. But ye shall see in the end what shall happen.

Sale

Pharaoh said, have ye believed on him, before I have given you permission? Verily this is a plot which ye have contrived in the city, that ye might cast forth from thence the inhabitants thereof. But ye shall surely know that I am your master;

Sher Ali

Pharaoh said, `You have believed in him before I gave you leave. Surely, this is a plot which you have plotted in the city, that you may turn out therefrom its inhabitants, but you shall soon know the consequences;

Unknown German

Da sprach Pharao: «Ihr habt an ihn geglaubt, ehe ich es euch erlaubte. Gewiß, das ist eine List die ihr in der Stadt ersonnen habt, um ihre Bewohner daraus zu vertreiben; doch ihr sollt es bald erfahren.

V. Porokhova

И молвил Фараон: ■ «В Него уверовали раньше, ■ Чем я согласие свое на это дал? ■ Сие, поистине, уловка, что вы задумали в сем граде, ■ Чтоб жителей его увлечь оттуда. ■ Но скоро вы узнаете, (что будет)!

Yakub Ibn Nugman

Фиргаун әйтте: «Мин рөхсәт бирмичә Мусага иман китерәсезме? Тәхкыйк сез шәһәрдән хәйлә-мәкер корып килгәнсез, ул шәһәрдән халыкны чыгармаклыгыгыз өчен, бик тиз белерсез сезгә ни кылганымны».

جالندہری

فرعون نے کہا کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے؟ بےشک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہلِ شہر کو یہاں سے نکال دو۔ سو عنقریب (اس کا نتیجہ) معلوم کرلو گے

طاہرالقادری

فرعون کہنے لگا: (کیا) تم اس پر ایمان لے آئے ہو قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ بیشک یہ ایک فریب ہے جو تم (سب) نے مل کر (مجھ سے) اس شہر میں کیا ہے تاکہ تم اس (ملک) سے اس کے (قبطی) باشندوں کو نکال کر لے جاؤ، سو تم عنقریب (اس کا انجام) جان لو گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.