سوره الأعراف (7) آیه 129

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 129

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 130
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 128

عربی

قالُوا أُوذِينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنا وَ مِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا قالَ عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَ يَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأَْرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

بدون حرکات عربی

قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا و من بعد ما جئتنا قال عسى ربّكم أن يهلك عدوّكم و يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون

خوانش

Qaloo ootheena min qabli an ta/tiyana wamin baAAdi ma ji/tana qala AAasa rabbukum an yuhlika AAaduwwakum wayastakhlifakum fee al-ardi fayanthura kayfa taAAmaloona

آیتی

گفتند : پيش از آنکه تو بيايي در رنج بوديم و پس از آنکه آمدي باز در رنجيم گفت : اميد است که پروردگارتان دشمنتان را هلاک کند و شما را در روي زمين جانشين او گرداند آنگاه بنگرد که چه مي کنيد

خرمشاهی

گفتند پيش از آنكه نزد ما بيايى و پس از آنكه نزد ما آمدى همچنان آزار و اذيت ديده ايم [پس چه بايد كرد؟] [موسى] گفت چه بسا پروردگارتان دشمنتان را نابود كند و شما را در اين سرزمين جانشين گرداند، و بنگرد تا چه مى كنيد.

کاویانپور

(بنى اسرائيل به موسى) گفتند پيش از آنكه تو بيايى ما را اذيت مى‏كردند و بعد از آمدن تو نيز ما را اذيت مى‏كنند. موسى گفت اميد است پروردگارتان، دشمنان شما را هلاك و نابود كند و شما را در زمين (و ملك آنها) جانشين آنان سازد و بنگرد، تا چگونه عمل ميكنيد.

انصاریان

گفتند: پیش از آنکه تو نزد ما بیایی شکنجه و آزار شدیم، و نیز پس از آنکه آمده ای [مورد شکنجه و آزاریم]. گفت: امید است که پروردگارتان دشمنانتان را نابود کند، و شما را در این سرزمین، جانشین [آنان] گرداند، پس بنگرد که شما [پس از فرعونیان] چگونه عمل می کنید؟

سراج

بنى اسرائيل گفتند آزرده شديم (اى موسى) پيش از آنكه بيائى بسوى ما و از پس آنكه آمدى بنزد ما موسى گفت اميد است كه پروردگارتان هلاك كند دشمن شما را (كه فرعون است) و جانشين كند شما را در (سر) زمين (مصر) پس بنگرد كه چگونه عمل مى‏كنيد (تا شما را بدان پاداش دهد)

فولادوند

[قوم موسى‏] گفتند: «پيش از آنكه تو نزد ما بيايى و [حتى‏] بعد از آنكه به سوى ما آمدى مورد آزار قرار گرفتيم.» گفت: «اميد است كه پروردگارتان دشمن شما را هلاك كند و شما را روى زمين جانشين [آنان ]سازد؛ آنگاه بنگرد تا چگونه عمل مى‏كنيد.»

پورجوادی

گفتند: «پيش از آن كه به سوى ما بيايى در آزار بوديم و پس از آمدنت هم آزار مى‏بينيم.» گفت: «اميد است پروردگارتان دشمنانتان را هلاك كند و شما را در روى زمين جانشين آنها گرداند تا ببيند چگونه عمل مى‏كنيد.»

حلبی

گفتند: ما را آزار دادند پيش از آنكه تو [با رسالت‏] نزد ما آيى و پس از آنكه آمدى. گفت: اميد است كه پروردگارتان دشمن شما را هلاك كند و شما را در زمين جانشين [آنها] كند. تا بنگرد چگونه عمل مى‏كنيد.

اشرفی

گفتند رنجانيده شديم پيش از آنكه بيائى ما را و از بعد آنكه آمدى ما را گفت شايد پروردگار شما كه هلاك كند دشمن شما را و جانشين كند شما را در زمين پس خواهد ديد كه چگونه مى‏كنيد

خوشابر مسعود انصاري

گفتند: پيش از آنكه نزد ما بيايى و پس از آنكه نزد ما آمدى، آزار ديده‏ايم. گفت: اميد است پروردگارتان دشمنتان را نابود كند و شما را در اين سرزمين جانشين گرداند، آن گاه معلوم بدارد چگونه عمل مى‏كنيد

مکارم

گفتند: «پیش از آنکه به سوی ما بیایی آزار دیدیم، (هم اکنون) پس از آمدنت نیز آزار می‌بینیم! (کی این آزارها سر خواهد آمد؟)» گفت: «امید است پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند، و شما را در زمین جانشین (آنها) سازد، و بنگرد چگونه عمل می‌کنید!»

مجتبوی

[بنى اسرائيل‏] گفتند: پيش از آنكه نزد ما بيايى و پس از آنكه آمدى آزار و رنج ديده‏ايم. [موسى‏] گفت: اميد است كه پروردگارتان دشمن شما را نابود كند و شما را در اين سرزمين جانشين [آنها] سازد آنگاه بنگرد كه چگونه رفتار مى‏كنيد.

مصباح زاده

گفتند رنجانيده شديم پيش از آنكه بيائى ما را و از بعد آنكه آمدى ما را گفت شايد پروردگار شما كه هلاك كند دشمن شما را و جانشين كند شما را در زمين پس خواهد ديد كه چگونه مى‏كنيد

معزی

گفتند آزرده شديم پيش از آنكه بيائى ما را و پس از آنكه بيامدى ما را گفت اميد است پروردگار شما نابود كند دشمن شما را و جانشينان سازد در زمين تا بنگرد چگونه مى كنيد

قمشه ای

قوم موسی به او گفتند که ما هم پیش از آمدن تو (به رسالت) و هم بعد از آنکه آمدی به رنج و شکنجه (دشمن) بوده‌ایم، موسی گفت: امید است که خدا دشمن شما را هلاک نماید و شما را در زمین جانشین کند آن‌گاه بنگرد تا شما چه خواهید کرد.

رشاد خليفه

آنها گفتند: پيش از آنكه نزد ما بيايى و پس از آنكه آمدى، ما مورد اذيت و آزار بوديم. او گفت: پروردگارتان دشمنان شما را نابود و شما را در زمين مستقر خواهد كرد، سپس او خواهد ديد كه شما چگونه رفتار مى كنيد.

Literal

They said: «We were mildly harmed from before that you came to us, and from after what you came to us.» He said: «Maybe/perhaps (hopefully) your Lord, that He destroys/perishes your enemy and He makes you successors in the earth/Planet Earth/land, so He sees/watches how you do/work .»

Al-Hilali Khan

They said: «We (Children of Israel) had suffered troubles before you came to us, and since you have come to us.» He said: «It may be that your Lord will destroy your enemy and make you successors on the earth, so that He may see how you act?»

Arthur John Arberry

They said, ‹We have been hurt before thou camest to us, and after thou camest to us.› He said, ‹Perchance your Lord will destroy your enemy, and will make you successors in the land, so that He may behold how you shall do.›

Asad

[But the children of Israel] said: «We have suffered hurt ere thou camest to us and since thou hast come to us!»93 [Moses] replied: «It may well be that your Sustainer will destroy your foe and make you inherit the earth: and thereupon he will behold how you act.»9

Dr. Salomo Keyzer

Zij antwoordden: Wij werden bedroefd door het dooden onzer mannelijke kinderen, voor gij tot ons kwaamt en ook sedert gij tot ons zijt gekomen. Mozes zeide: Misschien wil God uwe vijanden verdelgen, en u hun op aarde doen opvolgen, opdat hij moge zien hoe gij dan handelt.

Free Minds

They said: "We were being harmed before you came to us and since you have come to us." He said: "Perhaps your Lord will destroy your enemy, and make you successors in the land, so He sees how you act?"

Hamza Roberto Piccardo

Dissero: «Siamo stati perseguitati prima che tu venissi e dopo che venisti a noi». Rispose: «Può darsi che presto il vostro Signore distrugga il nemico e vi costituisca vicari sul paese per poi guardare quello che farete».

Hilali Khan

They said: "We (Children of Israel) had suffered troubles before you came to us, and since you have come to us." He said: "It may be that your Lord will destroy your enemy and make you successors on the earth, so that He may see how you act?"

Kuliev E.

Они сказали: «Нам причиняли страдания до того, как ты явился к нам, и причиняют их после твоего пришествия к нам». Он сказал: «Быть может, ваш Господь погубит вашего врага и сделает вас их преемниками на земле, а затем посмотрит, как вы будете поступать».

M.-N.O. Osmanov

Они ответили: «Мы сносим страдания и до и после твоего пришествия к нам». [Муса] сказал им: «Быть может, ваш Господь погубит ваших врагов, сделает вас их преемниками на земле и посмотрит, как вы будете себя вести».

Mohammad Habib Shakir

They said: We have been persecuted before you came to us and since you have come to us. He said: It may be that your Lord will destroy your enemy and make you rulers in the land, then He will see how you act.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

They said: We suffered hurt before thou camest unto us, and since thou hast come unto us. He said: It may be that your Lord is going to destroy your adversary and make you viceroys in the earth, that He may see how ye behave.

Palmer

They said, ‹We have been hurt before thou didst come to us, and since thou hast come to us.› Said he, ‹It may be that your Lord will destroy your foe, and will make you succeed him in the earth; and He will see how ye act.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Dediler ki: «Senin bize gelişinden önce de işkenceye uğratıldık, gelişinden sonra da.» Mûsa dedi: «Rabbinizin, düşmanınızı yok etmesi ve nasıl davranacağınıza bakmak üzere yeryüzünde sizi yöneticiler yapması umulabilir.»

Qaribullah

They replied: ‹We were hurt before you came to us, and after you came to us. ‹ He said: ‹Your Lord may destroy your enemies and make you inheritors in the land. Then He will see how you conduct yourselves. ‹

QXP

Fearing persecution they said, «We suffered before you came to us and after you have come to us.» Moses said, «Your Lord will annihilate your enemy, and you will inherit the earth. Then He will see what kind of works you do.»

Reshad Khalifa

They said, «We were persecuted before you came to us, and after you came to us.» He said, «Your Lord will annihilate your enemy and establish you on earth, then He will see how you behave.»

Rodwell

«We have been oppressed,» they said, «before thou camest to us, and since thou hast been with us:» «Perhaps,» said he, «your Lord will destroy your enemy, and will make you his successors in the land, and He will see how ye will act therein.»

Sale

They answered, we have been afflicted by having our male children slain, before thou camest unto us, and also since thou hast come unto us. Moses said, peradventure it may happen that your Lord will destroy your enemy, and will cause you to succeed him in the earth, that he may see how ye will act therein.

Sher Ali

They replied, `We were persecuted before thou camest to us and even after thou camest to us.› He said, `Your Lord is about to destroy your enemy and make you rulers in the land, that HE may see how you act.›

Unknown German

Sie antworteten: «Wir litten Verfolgung, ehe du zu uns kamst und nachdem du zu uns gekommen.» Er sprach: «Euer Herr wird bald euren Feind vertilgen und euch zu Herrschern im Land machen, damit Er sehe, wie ihr euch benehmt.»

V. Porokhova

Они ответили ему: ■ «Терпели беды мы и прежде, ■ И после твоего прихода к нам». ■ Но он сказал: ■ «Господь ваш, может быть, погубит вашего врага ■ И вас наследниками на земле поставит, ■ Чтоб посмотреть, как будете вы поступать».

Yakub Ibn Nugman

Муса кауме әйтте: «Ий Муса! Без син килгәнче дә бу Фиргаун кауменнән күп золым күрдек һәм син килгәч тә золым күрмәктәбез», – дип. Муса әйтте: «Раббыгызның сезнең дошманнарыгызны тиздән һәлак итмәклеге өметле һәм алар урынына сезне халифә итмәклеге, Аллаһ сезне күзәтер, ничек эш кылырсыз икән!»

جالندہری

وہ بولے کہ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہیں اور آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کردے اور اس کی جگہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو

طاہرالقادری

لوگ کہنے لگے: (اے موسٰی!) ہمیں تو آپ کے ہمارے پاس آنے سے پہلے بھی اذیتیں پہنچائی گئیں اور آپ کے ہمارے پاس آنے کے بعد بھی (گویا ہم دونوں طرح مارے گئے، ہماری مصیبت کب دور ہو گی؟) موسٰی (علیہ السلام) نے (اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے) فرمایا: قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کردے اور (اس کے بعد) زمین (کی سلطنت) میں تمہیں جانشین بنا دے پھر وہ دیکھے کہ تم (اقتدار میں آکر) کیسے عمل کرتے ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.