سوره الأعراف (7) آیه 133

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 133

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 134
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 132

عربی

فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَ الْجَرادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفادِعَ وَ الدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَ كانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ

بدون حرکات عربی

فأرسلنا عليهم الطّوفان و الجراد و القمّل و الضّفادع و الدّم آيات مفصّلات فاستكبروا و كانوا قوما مجرمين

خوانش

Faarsalna AAalayhimu alttoofana waaljarada waalqummala waalddafadiAAa waalddama ayatin mufassalatin faistakbaroo wakanoo qawman mujrimeena

آیتی

ما نيز بر آنها نشانه هايي آشکار و گوناگون چون طوفان و ملخ و شپش و، قورباغه و خون فرستاديم باز سرکشي کردند ، که مردمي مجرم بودند

خرمشاهی

آنگاه بر سر آنان [بلاى] طوفان و ملخ و شپش و وزغ و [باران] خون فرستاديم كه پديده هاى روشن و گوناگونى بود، آنگاه [باز هم] سركشى كردند و قومى گناهكار بودند.

کاویانپور

سپس (بلاها را يكى پس از ديگرى براى آنها فرستاديم) طوفان و ملخ و آفت نباتات و قورباغه و خون را كه نشانه‏هايى جدا از هم بودند بر آنان فرستاديم ولى آنها (متنبه نشده و) و تكبر و غرور ورزيدند، زيرا جماعتى مجرم و گناهكار بودند (و بگناه كردن عادت داشتند).

انصاریان

پس ما توفان و هجوم ملخ و شپش و قورباغه و آلوده شدن وسایل زندگی را به خون که عذاب های گوناگونی بود به سوی آنان فرستادیم، باز هم تکبّر و سرکشی کردند و گروهی می رم و گناهکار بودند.

سراج

پس فرستاديم بر قبطيان طوفان (بنا بر قولى سيل) و ملخ پرنده و ملخ كوچك (يا پشه يا كنه) و قورباغه و خون در حاليكه آنها نشانه هائى بودند از يكديگر جدا شده و (از فرمانبردارى) گردنكشى كردند و بودند گروهى مجرم

فولادوند

پس بر آنان طوفان و ملخ و كنه ريز و غوكها و خون را به صورت نشانه‏هايى آشكار فرستاديم و باز سركشى كردند و گروهى بدكار بودند.

پورجوادی

آن گاه طوفان، ملخ، شپش، قورباغه و خون را كه هر كدام به تنهايى معجزه‏اى بود بر آنها فرستاديم، باز سركشى كردند كه مردمى مجرم بودند.

حلبی

پس، فرستاديم بر آنها طوفان و ملخ و غوكان و خون- كه آيتهاى جداگانه‏اى [از قدرت ما] بودند- پس سركشى كردند و قومى تبهكار بودند.

اشرفی

پس فرستاديم برايشان طوفان و ملخ و كنه و غوك‏ها و خون آيت‏هاى مفصل پس سركشى كردند و بودند گروهى گنهكاران

خوشابر مسعود انصاري

پس طوفان و ملخ و كنه و غوكها و خون را به عنوان نشانه‏هاى روشن بر آنها فرو فرستاديم. باز كبر ورزيدند و گروهى گناهكار بودند

مکارم

سپس (بلاها را پشت سر هم بر آنها نازل کردیم:) طوفان و ملخ و آفت گیاهی و قورباغه‌ها و خون را -که نشانه‌هایی از هم جدا بودند- بر آنها فرستادیم؛ (ولی باز بیدار نشدند، و) تکبر ورزیدند، و جمعیّت گنهکاری بودند!

مجتبوی

پس بر آنها طوفان و ملخ و شپش و غوكان و خون، نشانه‏هاى جدا- و با فاصله- فرستاديم باز هم گردنكشى كردند و گروهى بزهكار بودند.

مصباح زاده

پس فرستاديم بر ايشان طوفان و ملخ و كنه و غوك‏ها و خون آيت‏هاى مفصل پس سركشى كردند و بودند گروهى گنهكاران

معزی

پس فرستاديم بر ايشان طوفان و ملخ و شپشه (آفتى كه در گندم به هم رسد) و غوك و خون را آيتهائى جدا جدا پس كبر ورزيدند و شدند قومى گنهكاران

قمشه ای

پس بر آنها طوفان و ملخ و شپشک و وزغ و خون (خون شدن آب) آن نشانه‌های آشکار (قهر و غضب) را فرستادیم، باز طریق کبر و گردنکشی پیش گرفتند و قومی گناهکار بودند.

رشاد خليفه

درنتيجه، بر آنان سيل، ملخ، شپش، قورباغه و خون فرستاديم- نشانه هايي شگرف. ولي باز به تکبر خود ادامه دادند. آنها مردمي پليد بودند.

Literal

So We sent on them the deadly/great flood/excess , and the grasshoppers/locusts and the lice, and the frogs and the blood, explained/clarified evidences/signs for them, so they became arrogant, and they were a nation (of) criminals/sinners .

Al-Hilali Khan

So We sent on them: the flood, the locusts, the lice, the frogs, and the blood: (as a succession of) manifest signs, yet they remained arrogant, and they were of those people who were Mujrimoon (criminals, polytheists, sinners, etc.).

Arthur John Arberry

So We let loose upon them the flood and the locusts, the lice and the frogs, the blood, distinct signs; but they waxed proud and were a sinful people.

Asad

Thereupon We let loose upon them floods, and [plagues of] locusts, and lice, and frogs, and [water turning into] blood› -distinct signs [all]: but they gloried in their arrogance, for they were people lost in sin.

Dr. Salomo Keyzer

Daarom zonden wij over hen overstrooming, sprinkhanen, ongedierte, kikvorschen en bloed, als duidelijke teekenen; doch zij bleven hoogmoedig en werden snoodaards.

Free Minds

So We sent them the flood, and the locust, and the lice, and the frogs, and the blood; all detailed signs; but they turned arrogant, they were a criminal people.

Hamza Roberto Piccardo

Mandammo contro di loro l’inondazione e le cavallette, le pulci, le rane e il sangue, segni ben chiari. Ma furono orgogliosi e rimasero un popolo di perversi.

Hilali Khan

So We sent on them: the flood, the locusts, the lice, the frogs, and the blood: (as a succession of) manifest signs, yet they remained arrogant, and they were of those people who were Mujrimoon (criminals, polytheists, sinners, etc.).

Kuliev E.

Мы наслали на них потоп, саранчу, вшей, жаб и кровь в качестве различных знамений. Однако они возгордились – они были народом грешным.

M.-N.O. Osmanov

И Мы ниспослали на них потоп, саранчу, вшей, жаб и кровь в качестве различных знамений. Однако они возгордились и стали грешниками.

Mohammad Habib Shakir

Therefore We sent upon them widespread death, and the locusts and the lice and the frog and the blood, clear signs; but they behaved haughtily and they were a guilty people.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

So We sent against them the flood and the locusts and the vermin and the frogs and the blood – a succession of clear signs. But they were arrogant and became a guilty folk.

Palmer

Then we sent upon them the flood and the locusts and the lice and the frogs and the blood, – signs detailed; but they were big with pride and were a people who did sin.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Biz de onlar üzerine, açık açık mucizeler olarak tufan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik; yine de kibre saptılar ve günahkâr bir topluluk oluverdiler.

Qaribullah

So We sent upon them floods, locusts, lice, frogs, and blood. (All these were) clear signs, yet they were proud against them, for they were wicked people.

QXP

Their System was too inefficient to fight off natural calamities, such as, floods, swarms of locusts, diseases of crops, livestock and humans. These were open signs for them to wake up to reform, but Pharaoh and his chiefs were too arrogant to accept responsibility, and too involved in luxury to take action. They were guilty of misrule.

Reshad Khalifa

Consequently, we sent upon them the flood, the locusts, the lice, the frogs, and the blood – profound signs. But they maintained their arrogance. They were evil people.

Rodwell

And we sent upon them the flood and the locusts and the kummal (lice) and the frogs and the blood, – clear signs – but they behaved proudly, and were a sinful people.

Sale

Wherefore, We sent upon them a flood, and locusts, and lice, and frogs, and blood; distinct miracles: But they behaved proudly, and became a wicked people.

Sher Ali

Then WE sent upon them the storm and the locust and the lice and the frogs and the blood – clear Signs; but they behaved proudly and were a sinful people.

Unknown German

Da sandten Wir über sie den Sturm und die Heuschrecken und die Läuse und die Frösche und das Blut – deutliche Zeichen -, doch sie betrugen sich hoffärtig und wurden ein sündiges Volk.

V. Porokhova

Тогда на них наслали Мы туфан, ■ И саранчу, и скнип, и жаб, и кровь – ■ Все очевидные знаменья; ■ Они же преисполнились гордыни ■ И стали беззаконными людьми.

Yakub Ibn Nugman

Аларга су баскынын, саранча, бет, бакаларны һәм кан җибәрдек, боларны аерым-аерым ачык ґәламәтләр итеп җибәрдек. Бу галәмәтләрне күргәннең соңында да тәкәбберләнеп, азган кәфер кауме булдылар.

جالندہری

تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون کتنی کھلی ہوئی نشانیاں بھیجیں۔ مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے اور وہ لوگ تھے ہی گنہگار

طاہرالقادری

پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیاں،گھن، مینڈک اور خون (کتنی ہی) جداگانہ نشانیاں (بطورِ عذاب) بھیجیں، پھر (بھی) انہوں نے تکبر و سرکشی اختیار کئے رکھی اور وہ (نہایت) مجرم قوم تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.