سوره الأعراف (7) آیه 134

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 134

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 135
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 133

عربی

وَ لَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قالُوا يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَ لَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرائِيلَ

بدون حرکات عربی

و لمّا وقع عليهم الرّجز قالوا يا موسى ادع لنا ربّك بما عهد عندك لئن كشفت عنّا الرّجز لنؤمننّ لك و لنرسلنّ معك بني إسرائيل

خوانش

Walamma waqaAAa AAalayhimu alrrijzu qaloo ya moosa odAAu lana rabbaka bima AAahida AAindaka la-in kashafta AAanna alrrijza lanu/minanna laka walanursilanna maAAaka banee isra-eela

آیتی

و چون عذاب بر آنها فرود آمد ، گفتند : اي موسي ، بدان عهدي که خدا را با تو هست او را بخوان ، که اگر اين عذاب از ما دور کني به تو ايمان مي آوريم و بني اسرائيل را با تو مي فرستيم

خرمشاهی

و چون بلا بر سرشان مى آمد مى گفتند اى موسى براى ما از پروردگارت بخواه كه با پيمانى كه با تو دارد [بر ما رحمت آورد] كه اگر بلا را از ما بگردانى، به تو ايمان مى آوريم و بنى اسرائيل را همراهت مى فرستيم.

کاویانپور

هنگامى كه بلا بر آنها آمد، گفتند يا موسى درباره ما از پروردگارت بخواه، بعهدى كه با تو كرده وفا كند. اگر اين بلاها را از ما بردارد، آن گاه به تو ايمان خواهيم آورد و بنى اسرائيل را (كه بردگان ما هستند) همراه تو خواهيم فرستاد.

انصاریان

و هرگاه عذاب بر آنان فرود آمد، گفتند: ای موسی! پروردگارت را به پیمانی که با تو دارد [و آن مستجاب کردن دعای توست] برای ما بخوان که اگر این عذاب را از مابرطرف کنی یقیناً به تو ایمان می آوریم و بنی اسرائیل را با تو روانه می کنیم.

سراج

و هر گه كه فرود مى‏آمد بر قبطيان آن عذاب مى‏گفتند اى موسى بخوان براى ما پروردگارت را به آنچه پيمان بسته است نزد تو اگر بردارى از ما اين عذاب را حتما ايمان مى‏آوريم بتو و بطور مسلم خواهيم فرستاد با تو بنى اسرائيل را

فولادوند

و هنگامى كه عذاب بر آنان فرود آمد، گفتند: «اى موسى، پروردگارت را به عهدى كه نزد تو دارد براى ما بخوان، اگر اين عذاب را از ما برطرف كنى حتماً به تو ايمان خواهيم آورد و بنى‏اسرائيل را قطعاً با تو روانه خواهيم ساخت.»

پورجوادی

و چون عذاب بر آنها واقع مى‏شد، مى‏گفتند: «اى موسى به عهدى كه با پروردگارت دارى از او بخواه، كه اگر اين عذاب را از ما برطرف كنى قطعا به تو ايمان مى‏آوريم و بنى اسرائيل را با تو مى‏فرستيم.»

حلبی

و چون عذاب بر ايشان فرود آمد، گفتند: اى موسى! از پروردگار خود بخواه كه به آن عهد كه درباره ما با تو دارد [وفا] كند كه اگر تو عذاب را از ما بگردانى ما به تو ايمان آوريم، و فرزندان اسرائيل را با تو روانه كنيم.

اشرفی

و چون واقع شد برايشان آن عذاب گفتند اى موسى بخوان براى ما پروردگارت را بآنچه عهد كرد نزد تو اگر دفع كنى از ما عذاب را هر آينه بگرويم مر ترا و هر آينه فرستيم با تو بنى اسرائيل را

خوشابر مسعود انصاري

و هنگامى كه عذاب بر آنان فرود آمد، گفتند: اى موسى، پروردگارت را با آنچه به تو وحى [و عهد] كرده است، براى ما بخوان. اگر عذاب را از ما بگردانى، قطعا به تو ايمان مى‏آوريم و بنى اسرائيل را با تو مى‏فرستيم

مکارم

هنگامی که بلا بر آنها مسلط می‌شد، می‌گفتند: «ای موسی! از خدایت برای ما بخواه به عهدی که با تو کرده، رفتار کند! اگر این بلا را از ما مرتفع سازی، قطعاً به تو ایمان می‌آوریم، و بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد!»

مجتبوی

و چون عذاب بر آنان فروآمد، گفتند: اى موسى، خداى خويش را به آن پيمانى كه با تو دارد- كه چون او را بخوانى اجابت كند- بخوان، كه اگر اين عذاب را از ما بردارى براستى به تو ايمان مى‏آوريم و بى‏گمان فرزندان اسرائيل را با تو مى‏فرستيم.

مصباح زاده

و چون واقع شد بر ايشان آن عذاب گفتند اى موسى بخوان براى ما پروردگارت را بانچه عهد كرد نزد تو اگر دفع كنى از ما عذاب را هر آينه بگرويم مر ترا و هر آينه فرستيم با تو بنى اسرائيل را

معزی

و هنگامى كه افتاد بر ايشان چرك گفتند اى موسى بخوان براى ما پروردگار خويش را بدانچه به نزد تو سپرده است كه اگر بردارى از ما چرك را هر آينه ايمان آريم به تو و با تو فرستيم بنى اسرائيل را

قمشه ای

و چون بلا بر آنها واقع شد گفتند که ای موسی، خدایت را به عهدی که با تو دارد بخوان (تا این عذاب و بلا را از ما دور کند) ، که اگر رفع بلا کردی البته ایمان به تو می‌آوریم و بنی اسرائیل را به همراهی تو می‌فرستیم.

رشاد خليفه

هرگاه به بلايي گرفتار مي شدند، مي گفتند: اي موسي، تو از پروردگارت درخواست کن- تو به او نزديک هستي. اگر اين بلا را از ما دور کني، با تو ايمان خواهيم آورد و بنى اسراييل را با تو خواهيم فرستاد.

Literal

And when the filth/torture fell on them, they said: «You Moses, call for us your Lord, with what He promised/pledged at you, if (E) you removed/uncovered (relieved) the filth/torture from us, we will believe (E) to you, and we will send (E) with you Israel’s sons and daughters.»

Al-Hilali Khan

And when the punishment fell on them they said: «O Moosa (Moses)! Invoke your Lord for us because of His Promise to you. If you will remove the punishment from us, we indeed shall believe in you, and we shall let the Children of Israel go with you.»

Arthur John Arberry

And when the wrath fell upon them, they said, ‹Moses, pray to thy Lord for us by the covenant He has made with thee. If thou removest from us the wrath, surely we will believe thee, and send forth with thee the Children of Israel.›

Asad

And whenever a plague struck them, they would cry: «O Moses, pray for us to thy Sustainer on the strength of the covenant [of prophethood] which He has made with thee! If thou remove this plague from us, we will truly believe in thee. and will let the children of Israel go with thee!»

Dr. Salomo Keyzer

En toen de plaag over hen kwam, zeiden zij: Roep uwen God voor ons aan, overeenkomstig het verbond dat hij met u heeft gesloten. Waarlijk, indien gij de plaag van ons wegneemt, zullen wij u zekerlijk gelooven, en wij zullen de kinderen Israls met u laten gaan.

Free Minds

And when the plague befell them, they said: "O Moses, call on your Lord for what pledge He gave you, that if you remove this plague from us, then we will believe you and we will send with you the Children of Israel."

Hamza Roberto Piccardo

Quando il castigo li toccava, dicevano: «O Mosè, invoca per noi il tuo Signore in forza del patto che ha fatto con te. Se allontanerai il castigo da noi, crederemo certamente in te e lasceremo partire con te i Figli di Israele».

Hilali Khan

And when the punishment fell on them they said: "O Moosa (Moses)! Invoke your Lord for us because of His Promise to you. If you will remove the punishment from us, we indeed shall believe in you, and we shall let the Children of Israel go with you."

Kuliev E.

Когда наказание поразило их, они сказали: «О Муса (Моисей)! Помолись за нас твоему Господу о том, что Он обещал тебе. Если ты избавишь нас от наказания, то мы поверим тебе и отпустим с тобой сынов Исраила (Израиля)».

M.-N.O. Osmanov

Когда же их поразило [Наше] наказание, они воззвали: «О Муса! Помолись за нас Господу твоему о том, что Он обещал тебе [относительно нас] «. Если ты отвратишь от нас [это Божье] наказание, то мы уверуем в тебя и отпустим с тобой сынов Исраила».

Mohammad Habib Shakir

And when the plague fell upon them, they said: O Musa! pray for us to your Lord as He has promised with you, if you remove the plague from us, we will certainly believe in you and we will certainly send away with you the children of Israel.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when the terror fell on them they cried: O Moses! Pray for us unto thy Lord, because He hath a covenant with thee. If thou removest the terror from us we verily will trust thee and will let the Children of Israel go with thee.

Palmer

And when there fell upon them the plague, they said, ‹O Moses! call upon thy Lord for us, as He has covenanted with thee; verily, if thou dost remove the plague from us, we will believe in thee; and we will assuredly send with thee the children of Israel.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Pislik üzerlerine çökünce şöyle dediler: «Ey Mûsa! Sana verdiği söze dayanarak Rabbine bizim için dua et! Şu pisliği üzerimizden kaldırırsa, sana kesinlikle inanacağız ve İsrailoğullarını seninle birlikte mutlaka göndereceğiz.»

Qaribullah

And when the plague smote them, they said: ‹Moses, pray to your Lord for us invoking the promise He has made with you. If you lift the plague from us, we will believe in you and let the Children of Israel go with you. ‹

QXP

(The irrational Egyptians continued to remain sunken in superstition.) Whenever hardship struck, they turned to Moses for prayer stating that Allah had a pledge with him, and promising that they would believe and let the Children of Israel go with him. (They did not understand that the pledge of Allah with His Messenger was only that of obeying His Commands and His blessings in return. It did not involve any supernatural phenomena such as miracles).

Reshad Khalifa

Whenever a plague afflicted them, they said, «O Moses, implore your Lord – you are close to Him. If you relieve this plague, we will believe with you, and will send the Children of Israel with you.»

Rodwell

And when any plague fell upon them, they said, «O Moses! pray for us to thy Lord, according to that which he hath covenanted with thee: Truly if thou take off the plague from us, we will surely believe thee, and will surely send the children of Israel with thee.»

Sale

And when the plague fell on them, they said, O Moses, intreat thy Lord for us, according to that which He hath covenanted with thee: Verily if thou take the plague from off us, we will surely believe thee, and we will let the children of Israel go with thee.

Sher Ali

And when there fell upon them the punishment, they said, `O Moses, pray for us to thy Lord according to that which HE has promised to thee. If thou remove from us the punishment, we will surely believe thee and we will surely send with thee the Children of Israel.›

Unknown German

Wenn immer aber das Strafgericht über sie kam, sagten sie: «O Moses, bete für uns zu deinem Herrn in Berufung auf das, was Er dir verheißen! Wenn du die Strafe von uns entfernst, so werden wir dir ganz gewiß glauben und die Kinder Israels ganz gewiß mit dir ziehen lassen.»

V. Porokhova

И всякий раз, когда их постигала кара, ■ Они взывали к Мусе: ■ «О Муса! Взмоли Владыку своего о нас, ■ Как это Он в завет с тобой поставил. ■ И если отведешь от нас ты эту кару, ■ Мы, истинно, тебе поверим ■ И разрешим сынам Исраиля уйти с тобой».

Yakub Ibn Nugman

Аларга Аллаһуның ґәзабы килгәндә әйттеләр: «Ий Муса! Безнең өчен Раббыңа дога кыл, Ул сиңа дога кыл дип әмер иткәне өчен! Әгәр безнең өстебездәге ґәзабны җибәрә алсаң, әлбәттә, сиңа иман китерербез һәм Ягъкуб балаларын да синең белән, әлбәттә, җибәрербез», – дип.

جالندہری

اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے کہ موسیٰ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کرو۔ جیسا اس نے تم سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر تم ہم سے عذاب کو ٹال دو گے تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے (کی اجازت) دیں گے

طاہرالقادری

اور جب ان پر (کوئی) عذاب واقع ہوتا تو کہتے: اے موسٰی! آپ ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کریں اس عہد کے وسیلہ سے جو (اس کا) آپ کے پاس ہے، اگر آپ ہم سے اس عذاب کو ٹال دیں تو ہم ضرور آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو (بھی آزاد کر کے) آپ کے ساتھ بھیج دیں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.