سوره الأعراف (7) آیه 137

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 137

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 138
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 136

عربی

وَ أَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الأَْرْضِ وَ مَغارِبَهَا الَّتِي بارَكْنا فِيها وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ بِما صَبَرُوا وَ دَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَ قَوْمُهُ وَ ما كانُوا يَعْرِشُونَ

بدون حرکات عربی

و أورثنا القوم الّذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض و مغاربها الّتي باركنا فيها و تمّت كلمت ربّك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا و دمّرنا ما كان يصنع فرعون و قومه و ما كانوا يعرشون

خوانش

Waawrathna alqawma allatheena kanoo yustadAAafoona mashariqa al-ardi wamagharibaha allatee barakna feeha watammat kalimatu rabbika alhusna AAala banee isra-eela bima sabaroo wadammarna ma kana yasnaAAu firAAawnu waqawmuhu wama kanoo yaAArishoona

آیتی

و به آن مردمي که به ناتواني افتاده بودند ، شرق و غرب آن سرزمين را که برکت داده بوديم به ميراث داديم ، و وعده نيکويي که پروردگار تو به بني اسرائيل داده بود بدان سبب که شکيبايي ورزيده بودند ، به کمال رسيد و هر چه را فرعون و قومش مي ساختند و کاخهايي را که بر مي افراشتند ويران کرديم

خرمشاهی

و آن قوم را كه مستضعف بودند، وارث مشرقها و مغربهاى سرزمينى ساختيم كه به آن بركت بخشيده بوديم; و [بدينگونه] به خاطر صبرى كه كرده بودند وعده نيكوى پروردگارت در حق بنى اسرائيل تحقق يافت و آنچه فرعون و قومش ساخته و برآورده بودند، نابود كرديم.

کاویانپور

مشرق و مغرب آن سرزمين پر بركت را بقوم مستضعف واگذار كرديم و وعده نيك پروردگارت بر بنى اسرائيل بخاطر صبر و پايدارى كه از خود نشان دادند، تحقق يافت و هر چه فرعون و قوم او ساخته بودند و آنچه برافراشته بودند، همه را سرنگون ساختيم.

انصاریان

و به آن گروهی که همواره ناتوان و زبونشان شمرده بودند، نواحی شرقی و غربی آن سرزمین را که در آن [از جهت فراوانی نعمت، ارزانی و حاصل خیزی] برکت قرار داده بودیم، بخشیدیم؛ و وعده نیکوتر و زیباتر پروردگارت بر بنی اسرائیل به [پاداش] صبری که [بر سختی ها و بلاها] کردند تحقّق یافت، و آنچه را که همواره فرعون وفرعونیان [از کاخ و قصرهای می لّل] و سایه بان های خوش نشین می افراشتند، نابود کردیم.

سراج

و بميراث داديم به بنى اسرائيل كه ناتوان شمرده شده بودند (نزد قبطيان و فرعونيان) جهات خاورى (سر) زمين (شام و نواحى آن) و جهات باخترى آنرا كه بركت نهاده بوديم در آن و بانجام رسيده وعده پروردگارت كه آن نيكوتر است براى بنى اسرائيل بجهت آنكه (بر مشكلات) شكيبائى كردند و ويران كرديم آنچه ساخته بود فرعون و پيروانش (از قصرها و منزلهاى نيكو) و آنچه كه برافراشته بودند (از تاكهاى انگور)

فولادوند

و به آن گروهى كه پيوسته تضعيف مى‏شدند، [بخشهاى‏] باختر و خاورى سرزمين [فلسطين‏] را -كه در آن بركت قرار داده بوديم- به ميراث عطا كرديم. و به پاس آنكه صبر كردند، وعده نيكوى پروردگارت به فرزندان اسرائيل تحقق يافت، و آنچه را كه فرعون و قومش ساخته و افراشته بودند ويران كرديم.

پورجوادی

شرق و غرب زمين پربركت را به آن طايفه مستضعف واگذار كرديم و وعده نيك پروردگارت بر بنى اسرائيل به سبب شكيبايى آنها تحقق يافت و آنچه فرعونيان ساختند و آنچه را برافراشتند در هم كوبيديم.

حلبی

و ميراث داديم مشرق زمين و مغرب آن را- كه در آن بركت نهاديم- به قومى كه ضعيف شمرده شده بودند و راست آمد وعده نيكوكارى پروردگارت بر پسران اسرائيل، به سبب آنچه صبر كردند. و تباه كرديم آنچه را كه فرعون و قوم او انجام مى‏دادند و آن سايبانها [و داربستها] كه ساخته بودند.

اشرفی

و بميراث داديم ما گروهى را كه بودند ضعيف شمرده شده بودند مر مشرق‏هاى زمين و مغرب هايش را كه بركت پديد آورديم در آن و تمام شد كلمه پروردگارت كه خوبست بر بنى اسرائيل بسبب صبر كردنشان و خراب كرديم آنچه بودند مى‏ساختند فرعون و قومش و آنچه بودند برميافراشتند

خوشابر مسعود انصاري

و مشارق زمين و مغاربش را كه در آن بركت نهاده‏ايم به گروهى كه ناتوان شمرده مى‏شدند، به ارث داديم و وعده نيك پروردگارت بر بنى اسرائيل به [پاس‏] آنكه بردبارى كردند به تحقيق پيوست و آنچه را كه فرعون و قوم او مى‏ساختند و آنچه را كه بر مى‏افراشتند، ويران ساختيم

مکارم

و مشرقها و مغربهای پر برکت زمین را به آن قومِ به ضعف کشانده شده (زیر زنجیر ظلم و ستم)، واگذار کردیم؛ و وعده نیک پروردگارت بر بنی اسرائیل، بخاطر صبر و استقامتی که به خرج دادند، تحقّق یافت؛ و آنچه فرعون و فرعونیان (از کاخهای مجلّل) می‌ساختند، و آنچه از باغهای داربست‌دار فراهم ساخته بودند، در هم کوبیدیم!

مجتبوی

و به مردمى كه ناتوان و زبون شمرده مى‏شدند خاورها و باخترهاى آن سرزمين را كه در آنها بركت نهاديم به ميراث داديم و سخن- يعنى وعده- نيكوى پروردگار تو بر فرزندان اسرائيل به پاداش آن شكيبايى كه كردند انجام يافت. و آنچه را فرعون و قوم او مى‏ساختند- از بناها و كوشكها- و آنچه را بر مى‏افراشتند- از داربستها و سايه بانها- ويران كرديم.

مصباح زاده

و بميراث داديم ما گروهى را كه بودند ضعيف شمرده شده بودند مر مشرق‏هاى زمين و مغرب‏هايش را كه بركت پديد آورديم در آن و تمام شد كلمه پروردگارت كه خوبست بر بنى اسرائيل بسبب صبر كردنشان و خراب كرديم آنچه بودند مى‏ساختند فرعون و قومش و آنچه بودند بر ميافراشتند

معزی

و ارث داديم به گروهى كه ناتوان شمرده مى شدند خاورها و باخترهاى زمين را كه در آنها بركت نهاديم و انجام گرفت سخن پروردگارت نكوى بر بنى اسرائيل بدانچه شكيبا شدند و واژگون ساختيم آنچه را مى ساختند فرعون و قومش و آنچه مى افراشتند

قمشه ای

و طایفه‌ای را که فرعونیان ذلیل و ناتوان می‌داشتند وارث مشرق و مغرب زمین با برکت (مصر و شامات) گردانیدیم و آن سخن و وعده نیکوی خدای تو بر بنی اسرائیل تحقق یافت به پاداش صبری که (در مصائب) کردند، و آنچه را فرعون و قومش می‌ساختند و می‌افراشتند (از صنایع و عمارات و کاخهای با عظمت) ویران نمودیم.

رشاد خليفه

و قومي را که تحت ظلم و فشار بودند، وارث کرانه هاي خاوري و باختري کرديم و در آن سرزمين برکت نهاديم. فرمان هاي مبارک پروردگارت اين چنين براي بني اسراييل اجرا شد تا پاداش استقامتشان باشد، و ما كارهاى فرعون و قومش و هرچه را به دست آوردند، نابود کرديم.

Literal

And We made the nation, those who were being weakened inherit the earth’s/Planet Earth’s sun rises/easts, and its sunsets , that We blessed in it, and your Lord’s word/expression the good (is) completed on Israel’s sons and daughters because (of) what they were patient, and We destroyed what Pharaoh and his nation were making/producing , and what they were building of trellised or wooden buildings/raising/supporting/inhabiting .

Al-Hilali Khan

And We made the people who were considered weak to inherit the eastern parts of the land and the western parts thereof which We have blessed. And the fair Word of your Lord was fulfilled for the Children of Israel, because of their endurance. And We destroyed completely all the great works and buildings which Firaun (Pharaoh) and his people erected.

Arthur John Arberry

And We bequeathed upon the people that were abased all the east and the west of the land We had blessed; and perfectly was fulfilled the most fair word of thy Lord upon the Children of Israel, for that they endured patiently; and We destroyed utterly the works of Pharaoh and his people, and what they had been building.

Asad

whereas unto the people who [in the past] had been deemed utterly low, We gave as their heritage the eastern and western parts of the land that We had blessed.98 And [thus] thy Sustainer’s good promise unto the children of Israel was fulfilled in result of their patience in adversity; whereas We utterly destroyed all that Pharaoh and his people had wrought, and all that they had built.›

Dr. Salomo Keyzer

En wij deden het zwakke volk de oostelijke en westelijke streken der aarde erven, welke wij met vruchtbaarheid zegenden, en het genadige woord van uwen Heer in de kinderen Isral vervuld, omdat zij met geduld hadden geleden, en wij verwoestten de werken, welke Pharao en zijn volk hadden gemaakt, en datgene wat zij hadden opgericht.

Free Minds

And We let the people who were weak inherit the east of the land and the west of it which We have blessed in it. And the good word of your Lord was complete towards the Children of Israel for their patience; and We destroyed what Pharaoh and his people were doing, and what they contrived.

Hamza Roberto Piccardo

E abbiamo fatto, del popolo che era oppresso, l’erede degli Orienti e degli Occidenti della terra che abbiamo benedetta. Così, la bella promessa del tuo Signore si realizzò sui Figli di Israele, compenso della loro pazienza. E distruggemmo ciò che Faraone e il suo popolo avevano realizzato ed eretto.

Hilali Khan

And We made the people who were considered weak to inherit the eastern parts of the land and the western parts thereof which We have blessed. And the fair Word of your Lord was fulfilled for the Children of Israel, because of their endurance. And We destroyed completely all the great works and buildings which Firaun (Pharaoh) and his people erected.

Kuliev E.

Мы даровали в наследие тем, которых считали слабыми, восточные и западные земли, которые Мы благословили. Сбылось прекрасное Слово твоего Господа о сынах Исраила (Израиля), поскольку они проявили терпение. Мы разрушили то, что содеяли Фараон и его народ и что они воздвигали.

M.-N.O. Osmanov

Мы даровали в наследие тем, которые были до того в небрежении, края восточные и западные на земле. Благословили Мы эту землю, и сбылось слово прекрасное Господа твоего, данное сынам Исраила за то, что они были терпеливы. Мы искоренили то, что вершил Фир’аун и его люди, и разрушили то, что они воздвигали.

Mohammad Habib Shakir

And We made the people who were deemed weak to mhent the eastern lands and the western ones which We had blessed; and the good word of your Lord was fulfilled in the children of Israel because they bore up (sufferings) patiently; and We utterly destroyed what Firon and his people had wrought and what they built.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And We caused the folk who were despised to inherit the eastern parts of the land and the western parts thereof which We had blessed. And the fair word of thy Lord was fulfilled for the Children of Israel because of their endurance; and We annihilated (all) that Pharaoh and his folk had done and that they had contrived.

Palmer

And we gave as an inheritance unto the people who had been weak, the eastern quarters of the earth and the western quarters thereof, which we had blest; and the good word of thy Lord was fulfilled on the children of Israel, for that they were patient; and we destroyed that which Pharaoh and his people had made and that which they had piled.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ezilip itilmekte olan topluluğu da içine bereketler doldurduğumuz toprağın doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Rabbinin, İsrailoğullarına verdiği güzel söz, sabretmeleri yüzünden hedefine vardı. Firavun ve toplumunun sanayi olarak meydana getirdiklerini de dikip yükselttikleri sarayları da yere geçirdik.

Qaribullah

We gave the persecuted nation dominion over the eastern and western lands which We had blessed. So the Word of your Lord, the finest, was fulfilled for the Children of Israel because of their patience; and We destroyed the edifices, and towers of Pharaoh and whatsoever they manufactured.

QXP

We made the oppressed people inherit the east and the west of the land that We had blessed with abundant provision. The Commands of your Lord were fulfilled for the Children of Israel to reward them for their steadfastness. Pharaoh and his people eventually met destruction for violating Our Laws. And We mingled with dust, the great works and fine buildings, temples, palaces, tombs, statues and stately structures of all kinds that Pharaoh and his people had built with so much skill and pride. (The Children of Israel later inherited a sizeable and highly prosperous kingdom including Syria and Palestine under David and Solomon).

Reshad Khalifa

We let the oppressed people inherit the land, east and west, and we blessed it. The blessed commands of your Lord were thus fulfilled for the Children of Israel, to reward them for their steadfastness, and we annihilated the works of Pharaoh and his people and everything they harvested.

Rodwell

And we gave to the people who had been brought so low, the eastern and the western lands, which we had blessed as an heritage: and the good word of thy Lord was fulfilled on the children of Israel because they had borne up with patience: and we destroyed the works and the structures of Pharaoh and his people:

Sale

And We cause the people who had been rendered weak, to inherit the eastern parts of the earth and the western parts thereof, which We blessed with fertility; and the gracious word of they Lord was fulfilled on the children of Israel, for that they had endured with patience: And We destroyed the stuctures which Pharaoh and his people had made, and that which they had erected.

Sher Ali

And WE caused the people who were considered weak to inherit the eastern parts of the land and the western parts thereof, which WE blessed. And the gracious word of thy Lord was fulfilled for the Children of Israel because they were steadfast; and WE utterly destroyed all that Pharaoh and his people has built and all that they had erected.

Unknown German

Und Wir gaben dem Volk, das für schwach galt, die östlichen Teile des Landes zum Erbe und die westlichen Teile dazu, die Wir gesegnet hatten. Und das gnadenvolle Wort deines Herrn ward erfüllt an den Kindern Israels, weil sie standhaft waren; und Wir zerstörten alles, was Pharao und sein Volk geschaffen und was an hohen Bauten sie erbaut hatten;

V. Porokhova

И Мы в наследство дали люду, ■ Что слабым и негодным слыл, ■ Восток и запад сей земли, ■ Которую благословили им (на проживанье). ■ И над сынами Исраиля ■ Исполнилось Владыки твоего благое Слово ■ За их терпение и стойкость. ■ И Мы разрушили до основанья ■ Все то, что Фараон и его люди ■ (Годами) строили и созидали.

Yakub Ibn Nugman

Фиргаун заманасында загыйфь саналган Ягъкуб балаларын мәшрыйк тарафында булган шам-шәрифкә вә мәгъриб тарафында Палестин җирләренә хуҗа кылдык, ул шәһәрләрне без бәрәкәтле кылдык һәм Ягькуб балалары сабыр иткәннәре өчен аларга Аллаһ тарафыннан вәгъдә ителгән яхшы сүзләр вә ярдәм тәмам булды. Фиргаун үзе вә кауме төзегән биналарны һәм күтәреп ясаган бакчаларын һәлак иттек.

جالندہری

اور جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے ان کو زمین (شام) کے مشرق ومغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کردیا اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہٴ نیک پورا ہوا اور فرعون اور قوم فرعون جو (محل) بناتے اور (انگور کے باغ) جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے سب کو ہم نے تباہ کردیا

طاہرالقادری

اور ہم نے اس قوم (بنی اسرائیل) کو جو کمزور اور استحصال زدہ تھی اس سرزمین کے مشرق و مغرب (مصر اور شام) کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور (یوں) بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا نیک وعدہ پورا ہوگیا اس وجہ سے کہ انہوں نے (فرعونی مظالم پر) صبر کیا تھا، اور ہم نے ان (عالیشان محلات) کو تباہ و برباد کردیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنا رکھے تھے اور ان چنائیوں (اور باغات) کو بھی جنہیں وہ بلندیوں پر چڑھاتے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.