سوره الأعراف (7) آیه 141

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 141

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 142
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 140

عربی

وَ إِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُقَتِّلُونَ أَبْناءَكُمْ وَ يَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَ فِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

بدون حرکات عربی

و إذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتّلون أبناءكم و يستحيون نساءكم و في ذلكم بلاء من ربّكم عظيم

خوانش

Wa-ith anjaynakum min ali firAAawna yasoomoonakum soo-a alAAathabi yuqattiloona abnaakum wayastahyoona nisaakum wafee thalikum balaon min rabbikum AAatheemun

آیتی

و شما را از آل فرعون رهانيديم به عذابهاي سختتان مي آزردند ،، پسرانتان را مي کشتند و زنانتان را زنده مي گذاشتند و در اين از جانب پروردگارتان آزمايشي بزرگ بود

خرمشاهی

و چنين بود كه شما را از [دست] فرعونيان رهانيديم كه عذابى سخت به شما مى چشانيدند; پسرانتان را مى كشتند و زنان [و دختران]تان را [براى كنيزى] زنده نگاه مى داشتند و در آن آزمونى بزرگ از سوى پروردگارتان بود.

کاویانپور

آن گاه كه شما را از زير يوغ فرعونيان نجات داديم. آنها بدترين عذاب و شكنجه را به شما مى‏دادند. پسران شما را ميكشتند و زنان و دختران شما را (براى خدمتكارى) زنده نگه ميداشتند و در اين (مصيبت) آزمايشى بزرگ از جانب پروردگارتان براى شما بود.

انصاریان

و [یاد کنید] هنگامی را که شما را از [چنگال ظالمانه] فرعونیان نجات دادیم، هم آنان که شما را به سخت ترین صورت شکنجه می کردند، [و به شکلی گسترده] پسرانتان را می کشتند، و زنانتان را [برای به عزا نشستن در مرگ پسران و بیگاری] زنده می گذاشتند، و برای شما در این [امور] آزمایشی بزرگ از سوی پروردگارتان بود.

سراج

و (ياد كنيد) چون برهانيديم (پيشينيان) شما را از پيروان فرعون در حالى كه مى‏رنجانيدند شما را به سخت‏ترين عذاب (خوارتان مى‏كردند) بسيار مى‏كشتند پسرانتان را و زنده نگاه مى‏داشتند زنانتان را و در اين (شكنجه‏ها كه ديديد) امتحان بزرگى بود از جانب پروردگارتان

فولادوند

و [ياد كن‏] هنگامى را كه شما را از فرعونيان نجات داديم كه شما را سخت شكنجه مى‏كردند: پسرانتان را مى‏كشتند و زنانتان را زنده باقى مى‏گذاشتند و در اين، براى شما آزمايشِ بزرگى از جانب پروردگارتان بود.

پورجوادی

آن زمان را به ياد آوريد كه فرعونيان به سختى شكنجه و عذابتان مى‏دادند، پسرانتان را مى‏كشتند و زنانتان را زنده نگه مى‏داشتند، ما نجاتتان داديم و از جانب پروردگار اين براى شما آزمايش بزرگى بود.»

حلبی

و [بياد آريد] كه شما را از آل فرعون نجات داديم، [آنهايى‏] كه عذاب بدى به شما مى‏چشانيدند، پسران شما را مى‏كشتند و زنان شما را زنده مى‏گذاشتند و در آن [عذاب‏] آزمايشى بزرگ از جانب پروردگارتان بود.

اشرفی

و هنگاميكه رهانيديم شما را از آل فرعون كه عذاب ميكردند شما را بدترين عذاب مى كشتند پسران شما را و زنده ميگذاشتند زنان شما را و در آن بلائى از پروردگارتان بزرگ

خوشابر مسعود انصاري

و چون شما را از فرعونيان كه عذاب سخت به شما مى‏رساندند، پسرانتان را مى‏كشتند و دخترانتان را زنده باقى مى‏گذاشتند، نجات داديم. و در اين [حكايت‏] آزمايشى بزرگ از جانب پروردگارتان بود

مکارم

(به خاطر بیاورید) زمانی را که از (چنگال) فرعونیان نجاتتان بخشیدیم! آنها که پیوسته شما را شکنجه می‌دادند، پسرانتان را می‌کشتند، و زنانتان را (برای خدمتگاری) زنده می‌گذاشتند؛ و در این، آزمایش بزرگی از سوی خدا برای شما بود.

مجتبوی

و [به ياد آريد] آنگاه كه شما را از فرعونيان رهانيديم، كه شما را به خوارى سخت شكنجه مى‏كردند، پسرانتان را مى‏كشتند و زنانتان را زنده مى‏گذاشتند، و شما را در اين [گرفتارى‏] آزمونى بزرگ از پروردگارتان بود.

مصباح زاده

و هنگامى كه رهانيديم شما را از آل فرعون كه عذاب مى‏كردند شما را بدترين عذاب مى‏كشتند پسران شما را و زنده مى‏گذاشتند زنان شما را و در آن بلائى است از پروردگارتان بزرگ

معزی

و هنگامى كه نجات داديم شما را از خاندان فرعون كه روا مى داشتند بر شما عذاب زشت را به سختى مى كشتند فرزندان شما را و مى گذاشتند زنان شما را و در اين بود بلائى از پروردگار شما گران

قمشه ای

و (یاد آرید) هنگامی که شما را از چنگ فرعونیان نجات دادیم که شما را سخت به عذاب و شکنجه می‌داشتند، پسرانتان را کشته و زنان را زنده (به اسارت و خدمتکاری) می‌داشتند و این شما را از جانب خدا امتحان و تنبیه بزرگی بود.

رشاد خليفه

به ياد آوريد که شما را از قوم فرعون نجات داديم، که شما را به بدترين نحو عذاب مي دادند، پسرانتان را مي کشتند و دخترانتان را زنده مي گذاشتند. آن براي شما آزمايشي سخت بود از جانب پروردگارتان.

Literal

And if We saved/rescued you from Pharaoh’s family, they humiliate/impose upon you the punishment’s evil/harm , they kill your sons and they shame/keep alive your women, and in that (is) a great test from your Lord.

Al-Hilali Khan

And (remember) when We rescued you from Firauns (Pharaoh) people, who were afflicting you with the worst torment, killing your sons and letting your women live. And in that was a great trial from your Lord.

Arthur John Arberry

And when We delivered you from the folk of Pharaoh who were visiting you with evil chastisement, slaying your sons, and sparing your women — and in that was a grievous trial from your Lord.

Asad

And [he reminded them of this word of God]: «Lo, We saved you from Pharaoh’s people who afflicted you with cruel suffering, slaying your sons in great numbers and sparing [only] your women – which was an awesome trial from your Sustainer.»

Dr. Salomo Keyzer

En gedenk dat wij u van het volk van Pharao verlosten, die u jammerlijk verdrukte; zij doodden uwe mannelijke kinderen en lieten uwe vrouwelijke leven; daarin lag eene zware beproeving van uwen Heer.

Free Minds

And We have saved you from the people of Pharaoh, they were afflicting you with the worst punishment; they used to kill your children and rape your women; and in that was a great trial from your Lord.

Hamza Roberto Piccardo

E quando vi salvammo dalla famiglia di Faraone che vi infliggeva il peggiore dei tormenti: uccideva i vostri figli e risparmiava le vostre donne ; era questa una dura prova da parte del vostro Signore!

Hilali Khan

And (remember) when We rescued you from Firauns (Pharaoh) people, who were afflicting you with the worst torment, killing your sons and letting your women live. And in that was a great trial from your Lord.

Kuliev E.

Вот Мы спасли вас от рода Фараона. Они подвергали вас ужасным мучениям, убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. Это было для вас великим испытанием (или великой милостью) от вашего Господа.

M.-N.O. Osmanov

[Вспомните,] как Мы спасли вас от рода Фир’ауна, которые подвергали вас жестоким наказаниям, убивая ваших сыновей и оставляя в живых ваших женщин. В этом [для вас] – великое испытание от вашего Господа.

Mohammad Habib Shakir

And when We delivered you from Firon’s people who subjected you to severe torment, killing your sons and sparing your women, and in this there was a great trial from your Lord.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And (remember) when We did deliver you from Pharaoh’s folk who were afflicting you with dreadful torment, slaughtering your sons and sparing your women. That was a tremendous trial from your Lord.

Palmer

And when we saved you from Pharaoh’s people who wrought you evil woe, killing your sons, and letting your women live; and in that was a mighty trial from your Lord.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şunu da hatırlayın: Sizi Firavun hanedanından kurtarmıştık. Size azabın en kötüsü ile işkence ediyorlardı: Oğlanlarınızı katlediyorlar, kadınlarınıza hayasızca davranıyorlar/kadınlarınızın rahimlerini yokluyorlar/kadınlarınızı hayata salıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden gelmiş büyük bir imtihan vardı.

Qaribullah

And that We saved you from Pharaoh’s family, who had oppressed you cruelly, putting your sons to death and sparing your women. Surely, that was a great trial from your Lord. ‹

QXP

Remember, We delivered you from Pharaoh’s folk as they were persecuting you. They killed your sons and spared your women. This was a great tribulation you incurred according to the Laws of your Lord, since you had divided among yourselves and became weak (28:4).

Reshad Khalifa

Recall that we delivered you from Pharaoh’s people, who inflicted the worst persecution upon you, killing your sons and sparing your daughters. That was an exacting trial for you from your Lord.

Rodwell

And remember when we rescued you from the people of Pharaoh they had laid on you a cruel affliction; they slew your sons, and let only your daughters live, and in this was a great trial from your Lord.

Sale

And remember when we delivered you from the people of Pharaoh, who grievously oppressed you; they slew your male children, and let your females live: Therein was a great trial from your Lord.

Sher Ali

And remember the time when WE delivered you from Pharaoh’s people who afflicted you with grievous torment, slaughtering your sons and sparing your women. And therein was a great trial for you from your Lord.

Unknown German

Und (gedenket der Zeit) da Wir euch erretteten vor den Leuten Pharaos, die euch mit bitterer Qual bedrückten, eure Söhne hinmordeten und eure Frauen verschonten. Und hierin ward euch eine große Gnade von eurem Herrn.

V. Porokhova

И помните, Мы вас спасли от рода Фараона, ■ Кто вас мучениям жестоким подвергал, ■ И убивал ваших сынов, ■ И оставлял в живых лишь женщин. ■ И было в этом – испытание великое от вашего Владыки.

Yakub Ibn Nugman

Ий Ягъкуб балалары! Без сезне Фиргаун кауменнән коткардык, алар сезне каты ґәзаб белән ґәзаб кылыр иделәр, кыз балаларыгызны калдырып, ир балаларыгызны үтерер иделәр. Ошбу эшләрдә Аллаһ тарафыннан олугъ бәла вә сынау бар сезнең өчен.

جالندہری

(اور ہمارے ان احسانوں کو یاد کرو) جب ہم نے تم کو فرعونیوں (کے ہاتھ) سے نجات بخشی وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی

طاہرالقادری

اور (وہ وقت) یاد کرو جب ہم نے تم کو اہلِ فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں بہت ہی سخت عذاب دیتے تھے، وہ تمہارے لڑکوں کو قتل کردیتے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے زبردست آزمائش تھی،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.