سوره الأعراف (7) آیه 148

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 148

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 149
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 147

عربی

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَ لَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَ لا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَ كانُوا ظالِمِينَ

بدون حرکات عربی

و اتّخذ قوم موسى من بعده من حليّهم عجلا جسدا له خوار أ لم يروا أنّه لا يكلّمهم و لا يهديهم سبيلا اتّخذوه و كانوا ظالمين

خوانش

Waittakhatha qawmu moosa min baAAdihi min huliyyihim AAijlan jasadan lahu khuwarun alam yaraw annahu la yukallimuhum wala yahdeehim sabeelan ittakhathoohu wakanoo thalimeena

آیتی

قوم موسي بعد از او از زيورهايشان تنديس گوساله اي ساختند که بانگ مي کرد آيا نمي بينند که آن گوساله با آنها سخن نمي گويد و ايشان را به هيچ راهي هدايت نمي کند ؟ آن را به خدايي گرفتند و بر خود ستم کردند

خرمشاهی

و قوم موسى در غياب او از زيورهايشان پيكر گوساله اى ساختند و پرداختند كه بانگى [همچون بانگ گاو] داشت; آيا نمى ديدند كه با آنان سخن نمى گويد و راهى به ايشان نمى نماياند؟ آن را به پرستش گرفتند و ستمكار [مشرك] شدند.

کاویانپور

قوم موسى پس از رفتن او (به طور سينا) از طلا و آلات خويش پيكره گوساله‏اى ساختند كه صداى گاو داشت. آيا آنان نمى‏ديدند كه گوساله با آنان سخن نمى‏گويد؟ و براهى هدايتشان نمى‏كند؟ كه آن را معبود خويش اتخاذ كردند و از ستمكاران شدند؟

انصاریان

و قوم موسی پس از [رفتن] او [به میعادگاه پروردگار] ، از زیورهای خود می سمه گوساله ای ساختند که صدای گاو داشت! آیا نمی دیدند که آن می سمه با آنان سخن نمی گوید و آنان را به راهی هدایت نمی کند؟! [ولی با روشن بودن این حقیقت که می سمه ای بیش نیست و هیچ کاری از دستش بر نمی آید] آن را [به عنوان معبودی برای پرستش] گرفتند و [در صورتی که در این انتخاب] از ستمکاران بودند.

سراج

و ساختند قوم موسى از پس رفتن وى بميقات از زيورهايشان گوساله‏اى پيكرى (بى‏جان) كه او را بانگى بود آيا گوساله پرستان نديدند كه كالبدى بيجان سخن نمى‏گويد با ايشان و نه رهبريشان كند براهى گرفتندش (بخدائى) و بودند ستمكار

فولادوند

و قوم موسى پس از [عزيمت‏] او، از زيورهاى خود مجسمه گوساله‏اى براى خود ساختند كه صداى گاو داشت. آيا نديدند كه آن [گوساله‏] با ايشان سخن نمى‏گويد و راهى بدانها نمى‏نمايد؟ آن را [به پرستش ]گرفتند و ستمكار بودند.

پورجوادی

قوم موسى در غياب او از زيور آلاتشان گوساله پيكرى ساختند كه صداى گوساله داشت. مگر نمى‏ديدند كه با آنها سخن نمى‏گويد و به راهى هدايتشان نمى‏كند؟ لكن آن را برگزيدند و ستمكار بودند.

حلبی

و قوم موسى پس از آن، از زيورهاى خود گوساله‏اى ساختند كه پيكر بيجانى بود و آواز گاوى داشت. آيا نمى‏ديدند كه با آنها سخن نمى‏گويد و راهى به آنان نمى‏نمايد؟ آن را [معبود خود] گرفتند و ستمكاران بودند.

اشرفی

و گرفتند قوم موسى از بعدش از زيورهاشان گوساله تنى را كه مر او را بود آوازى مانند گاو آيا نميديدند كه او نه سخن ميكند ايشانرا و نه مينمايد ايشانرا راهى گرفتند آنرا و بودند ستمكاران

خوشابر مسعود انصاري

و قوم موسى پس از [رفتن‏] او از زيورشان گوساله‏اى، پيكرى را كه بانگى [همچون بانگ گاو] داشت، ساختند. آيا نديدند كه آن با آنان سخن نمى‏گويد و راهى به آنان نمى‏نماياند؟ او را [به پرستش‏] گرفتند و ستمكار بودند

مکارم

قوم موسی بعد (از رفتن) او (به میعادگاه خدا)، از زیورهای خود گوساله‌ای ساختند؛ جسد بی‌جانی که صدای گوساله داشت! آیا آنها نمی‌دیدند که با آنان سخن نمی‌گوید، و به راه (راست) هدایتشان نمی‌کند؟! آن را (خدای خود) انتخاب کردند، و ظالم بودند!

مجتبوی

و قوم موسى از پس [رفتن‏] او [به طور] از زيورهاشان پيكر بى‏جان گوساله‏اى بر گرفتند- ساختند و پرستيدند- كه بانگى داشت. آيا نديدند كه آن [گوساله‏] با آنها سخن نمى‏گويد و بديشان راهى نمى‏نمايد؟ آن را [به خدايى‏] گرفتند در حالى كه ستمكار بودند- زيرا مى‏دانستند كه آن خدا نيست.

مصباح زاده

و گرفتند قوم موسى از بعدش از زيورهاشان گوساله تنى را كه مر او را بود آوازى مانند گاو آيا نميديدند كه او نه سخن ميكند ايشان را و نه مينمايد ايشان را راهى گرفتند آنرا و بودند ستمكاران

معزی

و برگرفتند قوم موسى پس از او از زيور خود گوساله اى را كالبدى كه او راست بانگى آيا نديدند كه سخن نگويد با ايشان و نه رهبريشان كند به راهى برگرفتندش و بودند ستمگران

قمشه ای

و قوم موسی بعد از او (یعنی بعد از رفتن او به طور برای وعده حق) مجسمه گوساله‌ای که صدایی و خواری داشت از طلا و زیورهای خود ساخته و پرستیدند. آیا ندیدند که آن مجسمه بی‌روح با آنها سخنی نمی‌گوید و آنها را به راهی هدایت نمی‌کند؟ (آری دیدند و از جهل و عناد باز) پی آن گوساله گرفتند و مردمی ستمکار بودند.

رشاد خليفه

قوم موسي، در غياب او، از جواهرات خود مجسمه گوساله اي را ساختند، کامل با صداي گوساله. آيا نمي ديدند که آن نمي توانست با آنها سخن بگويد، يا به راهي هدايتشان کند؟ آنها آن را عبادت کردند و اين چنين ستمکار شدند.

Literal

And Moses› nation took/received from after him from their jewel/ornament/decoration a calf’s body, for him (a) moo/bellow; do they not see/understand that it does not converse/speak/talk (to) them, and nor guide them a way/road/path ? They took/received it, and they were unjust/oppressive.

Al-Hilali Khan

And the people of Moosa (Moses) made in his absence, out of their ornaments, the image of a calf (for worship). It had a sound (as if it was mooing). Did they not see that it could neither speak to them nor guide them to the way? They took it for worship and they were Zalimoon (wrong-doers).

Arthur John Arberry

And the people of Moses took to them, after him, of their ornaments a Calf — a mere body that lowed. Did they not see it spoke not to them, neither guided them upon any way? Yet they took it to them, and were evildoers.

Asad

AND IN his absence the people of Moses took to worshipping the effigy of a calf [made] of their ornaments, which gave forth a lowing sound.» 3 Did they not see that it could neither speak unto them nor guide them in any way? [And yet] they took to worshipping it, for they were evildoers:

Dr. Salomo Keyzer

En het volk van Mozes nam, na zijn vertrek, een lichamelijk kalf, dat loeide, van hunne versierselen vervaardigd. Zagen zij niet, dat ik niet tot hen sprak, noch hen op den weg geleidde? Maar zij beschouwden het als hunnen god en handelden slecht.

Free Minds

And the people of Moses, in his absence, made from their ornaments the image of a calf which made a sound. Did they not see that it could not speak to them, nor guide them to any way? They took it and they were wicked.

Hamza Roberto Piccardo

E il popolo di Mosè, in sua assenza, si scelse per divinità un vitello fatto con i loro gioielli, un corpo mugghiante. Non si accorsero che non parlava loro e che non li guidava su nessuna via? Lo adottarono come divinità e furono ingiusti.

Hilali Khan

And the people of Moosa (Moses) made in his absence, out of their ornaments, the image of a calf (for worship). It had a sound (as if it was mooing). Did they not see that it could neither speak to them nor guide them to the way? They took it for worship and they were Zalimoon (wrong-doers).

Kuliev E.

В отсутствие Мусы (Моисея) его народ сделал из своих украшений изваяния тельца, который мычал. Разве они не видели, что он не разговаривал с ними и не наставлял их на прямой путь? Они стали поклоняться ему – они были несправедливы.

M.-N.O. Osmanov

Пока Муса отсутствовал, [находясь на горе Синай], его народ из своих [золотых] украшений отлил [идола для поклонения] в виде изваяния тельца, который мычал то. Разве они не видели, что [телец] не разговаривал с ними и не вел их прямым путем? Они стали поклоняться ему [как божеству] и стали нечестивцами.

Mohammad Habib Shakir

And Musa’s people made of their ornaments a calf after him, a (mere) body, which gave a mooing sound. What! could they not see that it did not speak to them nor guide them m the way? They took it (for worship) and they were unjust.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And the folk of Moses, after (he left them), chose a calf (for worship), (made) out of their ornaments, of saffron hue, which gave a lowing sound. Saw they not that it spake not unto them nor guided them to any way? They chose it, and became wrong-doers.

Palmer

And Moses› people after him took to themselves of their ornaments a corporeal calf that lowed; did they not see that it could not speak with them, nor could it guide them in the path? They took it and they were unjust;

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Mûsa’nın kavmi, onun Allah’la konuşmaya gidişinden sonra, süs eşyalarından oluşmuş, böğürebilen bir buzağı heykelini ilah edinmişti. Görmediler mi ki, o onlarla ne konuşabiliyor ne de kendilerine yol gösterebiliyor? Onu benimsediler ve zalimler haline geldiler.

Qaribullah

In his absence, the nation of Moses made a calf from their ornaments, a body with a hollow sound. Did they not see that it could neither speak to them, nor guide them to a path? Yet they took it in worship and were harmdoers.

QXP

The people of Moses made up a calf out of their ornaments while Moses was on the Mount Sinai. They made it such that blowing into it produced a lowing sound. They didn’t even see that it couldn’t talk to them or show them any way. Still they chose it as a god, and thus wronged their own «Self».

Reshad Khalifa

During his absence, Moses› people made from their jewelry the statue of a calf, complete with the sound of a calf. Did they not see that it could not speak to them, or guide them in any path? They worshipped it, and thus turned wicked.

Rodwell

And the people of Moses took during his absence a calf made of their ornaments, and ruddy like gold, and lowing. Saw they not that it could not speak to them, nor guide them in the way? Yet they took if for a God and became offenders!

Sale

And the people of Moses after his departure, took a corporeal calf, made of their ornaments, which lowed. Did they not see that it spake not unto them, neither directed them in the way? Yet they took it for their god, and acted wickedly.

Sher Ali

And the people of Moses made, in his absence, out of their ornaments, a calf – a lifeless body, producing a lowing sound. Did they not see that it spoke not to them, nor guided them to any way ? They took it for worship and they were transgressors.

Unknown German

Das Volk Moses› machte, indes er fern war, aus seinen Schmucksachen ein blökendes Kalb – ein Bildwerk. Sahen sie denn nicht, daß es nicht zu ihnen sprach noch sie irgend des Weges leitete? Sie nahmen es sich, und sie wurden Frevler.

V. Porokhova

И сотворили люди Мусы по отшествии его ■ Из украшений золотых своих ■ Тело тельца, который мог мычать. ■ Ужель не видели они, ■ Что он не мог к ним обратиться словом, ■ Не мог прямым путем направить? ■ Но они приняли его (для почитанья) ■ И тем (пределы) преступили.

Yakub Ibn Nugman

Муса тауга киткәч, кауме алтын-көмештән бозау ясадылар, ул бозауның тавышы бар иде, бозау шулай ясалган иде – аңарга җил кереп, эченнән тавыш чыга иде. Әйә алар күрмиләрме бозау алар белән сөйләшми һәм аларны туры юлга күндерергә дә көче җитми. Ґәҗәб, һичнәрсәгә ярамаган нәрсәне Илаһә тоттылар һәм шуның өчен залим булдылар.

جالندہری

اور قوم موسیٰ نے موسیٰ کے بعد اپنے زیور کا ایک بچھڑا بنا لیا (وہ) ایک جسم (تھا) جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کرسکتا ہے اور نہ ان کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ اس کو انہوں نے (معبود) بنالیا اور (اپنے حق میں) ظلم کیا

طاہرالقادری

اور موسٰی (علیہ السلام) کی قوم نے ان کے (کوہِ طور پر جانے کے) بعد اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا لیا (جو) ایک جسم تھا، اس کی آواز گائے کی تھی، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کرسکتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے۔ انہوں نے اسی کو (معبود) بنا لیا اور وہ ظالم تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.