سوره الأعراف (7) آیه 163

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 163

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 164
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 162

عربی

وَ سْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ

بدون حرکات عربی

و سئلهم عن القرية الّتي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السّبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرّعا و يوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون

خوانش

Wais-alhum AAani alqaryati allatee kanat hadirata albahri ith yaAAdoona fee alssabti ith ta/teehim heetanuhum yawma sabtihim shurraAAan wayawma la yasbitoona la ta/teehim kathalika nabloohum bima kanoo yafsuqoona

آیتی

در باره آن قريه نزديک به دريا از ايشان بپرس آنگاه که در روز شنبه سنت مي شکستند زيرا در روزي که شنبه مي کردند ماهيان آشکار بر روي آب مي آمدند و روزي که شنبه نمي کردند نمي آمدند اينان را که مردمي نافرمان بودند اينچنين مي آزموديم

خرمشاهی

و از ايشان درباره [اهالى] شهرى كه در كنار دريا بود بپرس كه در روز شنبه كه بايد حرمت [سبت] را نگه مى داشتند، برايشان ماهيهايشان [بر روى آب ] پديدار مى آمد، تجاوز مى كردند [و حرمت سبت را مى شكستند] و [برعكس] روزى كه سبت نمى داشتند برايشان [ماهى بر روى آب] ن

کاویانپور

و از آنها درباره شهرى كه در ساحل دريا بود، سؤال كن، كه (مردم آن شهر) احترام روز شنبه را نگه نداشتند (و روزى كه صيد ماهى بر آنان حرام شده بود بصيد ماهى پرداختند و حكم خدا را ناديده گرفتند) چون روزهاى شنبه ماهى فراوان روى آب مى‏آمدند و غير از شنبه‏ها ظاهر نمى‏شدند بدينسان آنها را در برابر نافرمانيشان مورد آزمايش و تنبيه شديد قرار داديم.

انصاریان

از آنان سرگذشت شهری را که در ساحل دریا بود بپرس، هنگامی که [اهلش] در [روز تعطیلیِ] شنبه [از حکم خدا] تجاوز می کردند؛ به این صورت که روز [تعطیلیِ] شنبه ماهی هایشان [به اراده خدا از اعماق آب به سوی ساحل می آمدند و] به روی آب آشکار می شدند و غیر شنبه ها نمی آمدند [وآنان بر خلاف حکم خدا در تعطیلی شنبه به صید می پرداختند؛] این گونه آنان را در برابر نافرمانی و فسقی که همواره داشتند، آزمایش می کردیم.

سراج

و بپرس يهودان را از دهكده‏اى كه بود نزديك دريا آنگه كه تجاوز مى‏كردند (به صيد ماهى از دائره فرمانبردارى) در روز شنبه هنگامى كه مى‏آمدند بديشان ماهيانشان روز شنبه ايشان در حالى كه نمايان بودند و روزى شنبه نبود ماهيان نمى‏آمدند بديشان بدينگونه مى‏آزموديمشان بخاطر آنكه نافرمانى مى‏كردند

فولادوند

و از اهالى آن شهرى كه كنار دريا بود، از ايشان جويا شو: آنگاه كه به [حكم‏] روز شنبه تجاوز مى‏كردند؛ آنگاه كه روز شنبه آنان، ماهيهايشان روى آب مى‏آمدند، و روزهاى غير شنبه به سوى آنان نمى‏آمدند. اين گونه ما آنان را به سبب آنكه نافرمانى مى‏كردند، مى‏آزموديم.

پورجوادی

از آنها درباره قريه‏اى كه نزديك دريا بود سؤال كن، هنگامى كه روز شنبه تخطى مى‏كردند. چون ماهيان آنها در روز شنبه آشكار مى‏آمدند و روى آب ظاهر مى‏شدند و غير شنبه نمى‏آمدند، بدينگونه آنها را به چيزى كه نافرمانى مى‏كردند آزمايش كرديم.

حلبی

آنان را از آن شهرى كه نزديك دريا بود بپرس، چون روز شنبه از [حكم خداى‏] بيرون رفتند [و به حيله ماهى گرفتند] و ماهيان روز شنبه [بسيار] مى‏آمدند و روزى كه شنبه نبود ماهى نمى‏آمد. اينچنين آنها را بيازموديم زيرا نافرمانى مى‏كردند.

اشرفی

و بپرس ايشانرا از آن قريه كه بود نزديك دريا هنگاميكه تعدى ميكردند در شنبه چون مى‏آمدند ماهى هاشان روز شنبه، ايشان ظاهر بر روى آب و روزى كه شنبه نميداشتند نمى‏آمدند ايشانرا همچنين مى‏آزموديمشان بآنچه بودند كه نافرمانى ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

و از آنان درباره [اهل‏] شهرى بپرس كه در كنار دريا بود، چون در [باره روز] شنبه از حدّ مى‏گذشتند، وقتى كه ماهيانشان- پديدار شده- در روزى كه شنبه‏شان [را گرامى مى‏داشتند] به سوى آنان مى‏آمدند و روزى كه شنبه را گرامى نمى‏داشتند، [به سوى‏] آنان نمى‏آمدند، بدينسان، به [سزاى‏] آنكه نافرمانى مى‏كردند، آنان را مى‏آزموديم

مکارم

و از آنها درباره (سرگذشت) شهری که در ساحل دریا بود بپرس! زمانی که آنها در روزهای شنبه، تجاوز (و نافرمانی) خدا می‌کردند؛ همان هنگام که ماهیانشان، روز شنبه (که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آب،) آشکار می‌شدند؛ امّا در غیر روز شنبه، به سراغ آنها نمی‌آمدند؛ این چنین آنها را به چیزی آزمایش کردیم که نافرمانی می‌کردند!

مجتبوی

و آنان را از [مردم‏] شهرى كه كنار دريا بود- ايله، از بلاد فلسطين ميان مَدين و طور كنار درياى طبريه- بپرس آنگاه كه در باره شنبه از اندازه درمى‏گذشتند- حكم روز شنبه را رعايت نمى‏كردند-، هنگامى كه ماهيانشان در روز شنبه آشكارا- بر روى آب- و به انبوهى نزد آنها مى‏آمدند و روزى كه شنبه نمى‏گرفتند به نزدشان نمى‏آمدند. اين گونه آنان را به سبب آنكه نافرمانى مى‏كردند مى‏آزموديم.

مصباح زاده

و بپرس ايشان را از آن قريه كه بود نزديك دريا هنگامى كه تعدى ميكردند در شنبه چون ميامدند ماهى‏هاشان روز شنبه ايشان ظاهر بر روى آب و روزى كه شنبه نمى‏داشتند نمى‏آمدند ايشان را همچنين ميازموديمشان بانچه بودند كه نافرمانى ميكردند

معزی

و بپرسشان از شهرى كه كنار دريا بود گاهى كه تجاوز مى كردند در روز شنبه چرا كه مى آمدشان ماهيهاشان روز شنبه ايشان بر روى آب و روزى كه جز شنبه بود نمى آمدندشان بدينگونه آزموديمشان بدانچه بودند نافرمانى مى كردند

قمشه ای

و (ای رسول ما) بنی اسرائیل را از آن قریه که در ساحل دریا بود (دِه اَیْله و مَدْین) بازپرس آن گاه که از حکم (تعطیل روز) شنبه تجاوز کردند، آن‌گاه که (برای امتحان) به روز شنبه ماهیان در مشارع پیرامون دریا پدیدار شده و در غیر آن روز اصلا پدید نمی‌آمدند. بدین گونه ما آنان را به سبب فسق و نافرمانی آزمایش می‌کردیم.

رشاد خليفه

به آنها درباره جماعت كنار دريا يادآورى كن كه به سبت بى حرمتى كردند. هنگامى كه سبت را به جا مى آوردند، ماهى هاى فراوان برايشان مى آمد و هنگامى كه سبت را به جا نمى آوردند، ماهى ها نمى آمدند. ما اين چنين آنها را در نتيجه ستمكاريشان، گرفتار كرديم.

Literal

And ask/question them about the village/urban city that was present (near) the sea/ocean , when they transgress/violate in the Saturday/Sabbath, when the fishes/large fishes/whales comes to them raised high/clearly showing (on the) day of their Sabbath/Saturday, and (the) day they do not observe the Sabbath by resting and worshipping (it) does not come to them, as/like that We test them because (of) what they were debauching .

Al-Hilali Khan

And ask them (O Muhammad SAW) about the town that was by the sea, when they transgressed in the matter of the Sabbath (i.e. Saturday): when their fish came to them openly on the Sabbath day, and did not come to them on the day they had no Sabbath. Thus We made a trial of them for they used to rebel (see the Quran: V.:).

Arthur John Arberry

And question them concerning the township which was bordering the sea, when they transgressed the Sabbath, when their fish came to them on the day of their Sabbath, swimming shorewards, but on the day they kept not Sabbath, they came not unto them. Even so We were trying them for their ungodliness.

Asad

And ask them about that town which stood by the sea: how its people would profane the Sabbath whenever their fish came to them, breaking the water’s surface, on a day on which they ought to have kept Sabbath -because they would not come to them on otther than Sabbath-days!› Thus did We try them by means of their [own] iniquitous doings.

Dr. Salomo Keyzer

En vraag hun nopens de stad, die aan de zee was gelegen, toen zij op den Sabbathdag zondigden; toen hun visch op den Sabbathdag tot hen kwam, duidelijk op het water verschijnende, maar op den dag dat zij geen rustdag vierden, kwam hij niet tot hen. Zoo beproefden wij hun omdat zij boosdoeners waren.

Free Minds

And ask them about the town which was by the sea, after they had transgressed the Sabbath; their fish would come to them openly on the day of their Sabbath, and when they are not in Sabbath, they do not come to them! It is such that We afflicted them for what they corrupted.

Hamza Roberto Piccardo

Chiedi loro a proposito della città sul mare in cui veniva trasgredito il sabato, [chiedi] dei pesci che salivano alla superficie nel giorno del sabato e che invece non affioravano negli altri giorni! Così li mettemmo alla prova, perché dimostrassero la loro empietà.

Hilali Khan

And ask them (O Muhammad SAW) about the town that was by the sea, when they transgressed in the matter of the Sabbath (i.e. Saturday): when their fish came to them openly on the Sabbath day, and did not come to them on the day they had no Sabbath. Thus We made a trial of them for they used to rebel (see the Quran: V.4:154).

Kuliev E.

Спроси их о селении на берегу моря. Они нарушили субботу, поскольку рыбы приплывали к ним открыто по субботам и не приплывали в не субботние дни. Так Мы подвергли их испытанию за то, что они отказались повиноваться.

M.-N.O. Osmanov

Спроси их также о поселении на берегу моря, о том, как его жители нарушили [закон Аллаха] в субботу, когда в субботний день рыбы приблизились к ним, плавая [на поверхности воды]. А не в субботний день рыбы не приплывали. Так Мы подвергали их испытанию за нечестивые поступки.

Mohammad Habib Shakir

And ask them about the town which stood by the sea; when they exceeded the limits of the Sabbath, when their fish came to them on the day of their Sabbath, appearing on the surface of the water, and on the day on which they did not keep the Sabbath they did not come to them; thus did We try them because they transgressed.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Ask them (O Muhammad) of the township that was by the sea, how they did break the Sabbath, how their big fish came unto them visibly upon their Sabbath day and on a day when they did not keep Sabbath came they not unto them. Thus did We try them for that they were evil-livers.

Palmer

Ask them too about the city which stood by the sea, when they transgressed upon the Sabbath; when their fish came to them on the Sabbath day sailing straight up to them; but on the days when they kept not the Sabbath, they came not to them, thus did we try them for the abominations that they wrought.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sor onlara o deniz kıyısındaki kentin durumunu. Cumartesi günü azıp sınır tanımazlık ediyorlardı. Sebt yaptıkları gün balıkları onlara akın akın gelindi; sebt yapmadıklarında ise onlara gelmezdi. Yoldan sapmaları yüzünden onları böyle imtihan ediyorduk.

Qaribullah

Ask them about the village that overlooked the sea and what befell (its people) when they broke the Sabbath. Each Sabbath, their fish came swimming towards the shore, but on other days they did not come to them. As such We tempted them (the people) because they had done wrong.

QXP

Ask the Israelites about the township (Elat) that was located by the sea, and they had violated the Sabbath. The big fish used to come on the surface in abundance on their day of Sabbath, feeling secure, and did not come up on other days. (But the community failed to persevere, and broke the Sabbath to get a good catch). Thus We tested them to see for themselves how they drift away from discipline.

Reshad Khalifa

Remind them of the community by the sea, who desecrated the Sabbath. When they observed the Sabbath, the fish came to them abundantly. And when they violated the Sabbath, the fish did not come. We thus afflicted them, as a consequence of their transgression.

Rodwell

And ask them about the city that stood by the sea, when its inhabitants broke the Sabbath; when their fish came to them on their Sabbath day appearing openly, but came not to them on the day when they kept no Sabbath. Thus did we make trial of them, for that they were evildoers.

Sale

And ask them concerning the city, which was situate on the sea, when they transgressed on the sabbath day: When their fish came unto them on their sabbath say, appearing openly on the water; but on the day whereon they celebrated no sabbath, they came not unto them. Thus did We prove them, because they were wicked doers.

Sher Ali

And ask them concerning the town which stood by the sea. When they profaned the Sabbath; when their fish came to them on their Sabbath day appearing on the surface of the water, but on the day when they did not keep the Sabbath, they came not to them. Thus did WE try them because they were rebellious.

Unknown German

Und frage sie nach der Stadt, die am Meer lag, und wie sie den Sabbat entweihten, wie ihre Fische scharenweise an ihrem Sabbattage zu ihnen kamen. Doch an dem Tage, da sie den Sabbat nicht feierten, da kamen sie nicht zu ihnen. Also prüften Wir sie, weil sie ungehorsam waren.

V. Porokhova

Ты их спроси о городе близ моря, ■ Где жители нарушили субботу. ■ В тот день субботы приплыла их рыба к ним, ■ Прямо (к поверхности воды) поднявшись, ■ А в день другой, субботний день минуя, ■ Она не приходила вовсе к ним. ■ Так Мы подвергли испытанью их ■ За то, что были нечестивы.

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м! Дәрья буена утырган авыл халкының хәленнән сорагыл! Алар шимбә көн Аллаһ хөкемен боздылар, балыклар шимбә көн яр буена килеп суның өстенә чыгар иделәр, әмма башка көнне су өстенә чыкмас иделәр. (Яһүдләр, гыйбадәт өчен вә бәйрәм итәр өчен үзбелдекләре белән җомга көн урнына шимбә көнне билгеләделәр. Шул сәбәпле Аллаһ аларга шимбә көнне гыйбадәтне генә фарыз итеп дөнья эшен вә балык тотуны хәрам кылды. Алар шимбә көнне су өстенә чыккан балыкларны елымнар белән чорнап куеп, икенче көнне ала торган булганнар. Бу эшләре аларның Аллаһуга каршы хәйлә-мәкерләре иде). Бозыклык кылучы фәсыйкларны әнә шулай сыныйбыз.

جالندہری

اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جب لب دریا واقع تھا۔ جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے (یعنی) اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتیں اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے

طاہرالقادری

اور آپ ان سے اس بستی کا حال دریافت فرمائیں جو سمندر کے کنارے واقع تھی، جب وہ لوگ ہفتہ (کے دن کے احکام) میں حد سے تجاوز کرتے تھے (یہ اس وقت ہوا) جب (ان کے سامنے) ان کی مچھلیاں ان کے (تعظیم کردہ) ہفتہ کے دن کو پانی (کی سطح) پر ہر طرف سے خوب ظاہر ہونے لگیں اور (باقی) ہر دن جس کی وہ یومِ شنبہ کی طرح تعظیم نہیں کرتے تھے (مچھلیاں) ان کے پاس نہ آتیں، اس طرح ہم ان کی آزمائش کر رہے تھے بایں وجہ کہ وہ نافرمان تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.