سوره الأعراف (7) آیه 167

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 167

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 168
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 166

عربی

وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ وَ إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

بدون حرکات عربی

و إذ تأذّن ربّك ليبعثنّ عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إنّ ربّك لسريع العقاب و إنّه لغفور رحيم

خوانش

Wa-ith taaththana rabbuka layabAAathanna AAalayhim ila yawmi alqiyamati man yasoomuhum soo-a alAAathabi inna rabbaka lasareeAAu alAAiqabi wa-innahu laghafoorun raheemun

آیتی

و پروردگار تو اعلام کرد که کسي را بر آنان بگمارد که تا به روز قيامت به عذابي ناگوار معذبشان گرداند هر آينه پروردگار تو زود عقوبت مي کندو نيز آمرزنده و مهربان است

خرمشاهی

و ياد كن كه پروردگارت فرمود كه بر آنان كسى را تا روز قيامت خواهد گماشت كه به آنان عذابى سخت بچشاند، كه پروردگارت زود كيفر است و همو آمرزگار مهربان است.

کاویانپور

و آن گاه پروردگار تو اعلام كرد: تا روز قيامت كسانى را بر آنها مسلط خواهد ساخت كه آنها را بطور مدام تحت عذاب شديد قرار دهد. در حقيقت مجازات پروردگارت سريع و نيز آمرزنده مهربانست.

انصاریان

و [یاد کن] هنگامی را که پروردگارت اعلام کرد که بی تردید تا روز قیامت کسانی را بر ضد یهودیان [متجاوز و سرکش] برانگیزد و مسلط کند که همواره عذابی سخت به آنان بچشاند؛ مسلماً پروردگارت زود کیفر و یقیناً [نسبت به تائبان] بسیار آمرزنده و مهربان است.

سراج

و (بياد آر) چون اعلام كرد پروردگارت كه برانگيزد (و مى‏گمارد) بر يهودان تا روز قيامت كسى را كه بچشاند بديشان عذاب سخت را زيرا پروردگارت عقابش سريع است و البته او آمرزگار و مهربان است

فولادوند

و [ياد كن‏] هنگامى را كه پروردگارت اعلام داشت كه تا روز قيامت بر آنان [=يهوديان‏] كسانى را خواهد گماشت كه بديشان عذاب سخت بچشانند. آرى، پروردگار تو زودكيفر است و همو آمرزنده بسيار مهربان است.

پورجوادی

هنگامى كه پروردگارت اعلام كرد تا روز قيامت كسى را بر آنها بگمارد كه به طور مداوم آنها را در عذاب سختى قرار دهد، پروردگارت زود كيفر كننده و آمرزنده مهربان است.

حلبی

و [ياد آر] آن گاه را كه پروردگارت اعلام كرد كه كسى را بر انگيزد كه تا روز قيامت عذاب سخت بر ايشان برساند، بى‏گمان پروردگار تو سخت كيفر است و او آمرزگار مهربان است.

اشرفی

و هنگاميكه اعلام نمود پروردگارت كه هر آينه بر ميانگيزاند برايشان تا روز قيامت كسى كه عذاب كند ايشانرا بد عذابى بدرستيكه پروردگار تو هر آينه زود عقوبت است و بدرستيكه او هر آينه آمرزنده و مهربانست

خوشابر مسعود انصاري

و چنين بود كه پروردگارت اعلام داشت كه بى‏گمان تا روز قيامت كسى را بر آنان خواهد فرستاد كه عذابى سخت به آنان مى‏رساند. بى گمان پروردگارت زود كيفر است و او آمرزنده مهربان است

مکارم

و (نیز به خاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت اعلام کرد: تا دامنه قیامت، کسی را بر آنها مسلّط خواهد ساخت که همواره آنها را در عذاب سختی قرار دهد؛ زیرا پروردگارت مجازاتش سریع، (و در عین حال، نسبت به توبه‌کاران) آمرزنده و مهربان است.

مجتبوی

و [ياد كن‏] آنگاه كه پروردگار تو اعلام نمود كه هر آينه تا روز رستاخيز [پيوسته‏] كسى را بر آنها برانگيزاند و بگمارد كه عذاب سخت را به آنها بچشاند. همانا پروردگار تو زود كيفر است، و هم او آمرزگار و مهربان است.

مصباح زاده

و هنگامى كه اعلام نمود پروردگارت كه هر آينه بر ميانگيزاند بر ايشان تا روز قيامت كسى كه عذاب كند ايشان را بد عذابى بدرستى كه پروردگار تو هر آينه زود عقوبت است و بدرستى كه او هر آينه آمرزنده و مهربانست

معزی

و هنگامى كه اعلام كرد پروردگار تو كه برانگيزاند بر ايشان تا روز قيامت آن را كه بچشاندشان شكنجه اى بد همانا پروردگار تو شتابنده است در عقوبت و هر آينه او است آمرزنده مهربان

قمشه ای

و آن‌گاه که خدای تو اعلام نمود که تا روز قیامت کسی را به عقوبت و عذاب سخت بر آنها برانگیزد، که پروردگار تو همانا زود کیفر کننده (ستمکاران) و (به خلق) بسیار بخشنده و مهربان است.

رشاد خليفه

علاوه بر آن، پروردگارت مقرر كرده است كه عليه شان مردمى را برانگيزد كه تا روز رستاخيز آنها را به شدت آزار دهند. پروردگارت در اجراى مجازات باكفايت ترين است و او مطمئناً عفوكننده است، مهربان ترين.

Literal

And when your Lord announced/informed he will send (E) on them to the Resurrection Day who burdens/imposes upon them the torture’s evil/harm , that your Lord (is) quick/fast (E) (in) the punishment, and that He (is) forgiving (E), merciful.

Al-Hilali Khan

And (remember) when your Lord declared that He would certainly keep on sending against them (i.e. the Jews), till the Day of Resurrection, those who would afflict them with a humiliating torment. Verily, your Lord is Quick in Retribution (for the disobedient, wicked) and certainly He is OftForgiving, Most Merciful (for the obedient and those who beg Allahs Forgiveness).

Arthur John Arberry

And when Thy Lord proclaimed He would send forth against them, unto the Day of Resurrection, those who should visit them with evil chastisement. Surely thy Lord is swift in retribution; surely He is All-forgiving, All-compassionate.

Asad

And lo! Thy Sustainer made it known that most certainly He would rouse against them, unto Resurrection Day, people who would afflict them with cruel suffering: verily, thy Sustainer is swift in retribution – yet, verily, He is [also] much-forgiving, a dispenser of grace.

Dr. Salomo Keyzer

En herdenk, hoe uw Heer verklaarde, dat hij den Joden zekerlijk tot den dag der opstanding een volk zou zenden, dat eene harde verdrukking op hen zou uitoefenen; want uw Heer is stipt in bestraffing, doch hij is ook gereed te vergeven en barmhartig.

Free Minds

And your Lord has sworn that He will send upon them, until the Day of Resurrection, people who would inflict severe punishment on them. Your Lord is quick to punish, and He is Forgiving, Merciful.

Hamza Roberto Piccardo

E il tuo Signore annunciò che avrebbe inviato contro di loro qualcuno che li avrebbe duramente castigati fino al Giorno della Resurrezione! In verità il tuo Signore è sollecito nel castigo, ma è anche perdonatore, misericordioso.

Hilali Khan

And (remember) when your Lord declared that He would certainly keep on sending against them (i.e. the Jews), till the Day of Resurrection, those who would afflict them with a humiliating torment. Verily, your Lord is Quick in Retribution (for the disobedient, wicked) and certainly He is OftForgiving, Most Merciful (for the obedient and those who beg Allahs Forgiveness).

Kuliev E.

Вот твой Господь возвестил, что Он непременно будет насылать на них до Дня воскресения тех, кто будет подвергать их ужасным мучениям. Воистину, твой Господь скор в наказании. Воистину, Он – Прощающий, Милосердный.

M.-N.O. Osmanov

[Вспомни] также, как Господь твой возвестил, что Он непременно будет направлять к ним до самого Дня воскресения тех, кто будет подвергать их наихудшим наказаниям. Воистину, Господь твой скор в наказании, и, воистину, Он – прощающий, милосердный.

Mohammad Habib Shakir

And when your Lord announced that He would certainly send against them to the day of resurrection those who would subject them to severe torment; most surely your Lord is quick to requite (evil) and most surely He is Forgiving, Merciful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And (remember) when thy Lord proclaimed that He would raise against them till the Day of Resurrection those who would lay on them a cruel torment. Lo! verily thy Lord is swift in prosecution and lo! verily He is Forgiving, Merciful.

Palmer

and then thy Lord proclaimed that He would surely send against them till the resurrection day, those who should wreak them evil torment; verily, thy Lord is quick at following up, but, verily, He is forgiving, merciful.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Rabbin, kıyamet gününe kadar, kendilerine azabın en kötüsünü yapacak kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Senin Rabbin cezayı vermede çok süratli davranır; ama çok affedici, çok merhametlidir de.

Qaribullah

Then your Lord declared He would send against them he who would oppress them cruelly till the Day of Resurrection. Swift is the retribution of your Lord, yet surely He is Forgiving, the Most Merciful.

QXP

And remember, your Lord proclaimed that He would raise against them till the Day of Resurrection, people who will persecute them. Your Lord is Swift in Retribution, yet any peoples who mend their ways, will find Him Forgiving, Merciful.

Reshad Khalifa

Additionally, your Lord has decreed that He will raise up against them people who will inflict severe persecution upon them, until the Day of Resurrection. Your Lord is most efficient in enforcing retribution, and He is certainly the Forgiver, Most Merciful.

Rodwell

and then thy Lord declared that until the day of the resurrection, he would surely send against them (the Jews) those who should evil entreat and chastise them: for prompt is thy Lord to punish; and He is Forgiving, Merciful.

Sale

And remember when thy Lord declared that He would surely send against the Jews, until the day of resurrection, some nation who should afflict them with a grievous oppression: For thy Lord is swift in punishing, and He is also ready to forgive and merciful:

Sher Ali

And remember the time when thy Lord proclaimed that HE would surely rise against them, till the Day of Resurrection, those who would afflict them with grievous torment. Surely, thy Lord is Quick in retribution and surely HE is also Most forgiving, Merciful.

Unknown German

Und (gedenke der Zeit) da dein Herr verkündete, Er wolle gewißlich wider sie bis zum Tage der Auferstehung solche entsenden, die sie mit grimmer Pein bedrängen würden. Wahrlich, dein Herr ist schnell in der Bestrafung; wahrlich, Er ist allverzeihend, barmherzig.

V. Porokhova

И вот тогда Господь твой возвестил: ■ «Я против них воздвигну тех, ■ Кто будет причинять им тяжкие страданья ■ До Дня Господнего Суда». ■ Господь твой в наказаниях не медлит, ■ Но Он, поистине, прощающ, милосерд!

Yakub Ibn Nugman

Янә хәтерләгез, Раббыгыз әйтте: «Ягъкуб балалары өстенә кыямәт көненә чаклы каты ґәзаб кылучыны, әлбәттә, җибәрербез, тәхкыйк Раббың тиз үч алучы вә тәүбә итүчегә рәхимле вә ярлыкаучы».

جالندہری

(اور اس وقت کو یاد کرو) جب تمہارے پروردگار نے (یہود کو) آگاہ کردیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو انہیں بری بری تکلیفیں دیتا رہے۔ بےشک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان بھی ہے

طاہرالقادری

اور (وہ وقت بھی یاد کریں) جب آپ کے رب نے (یہود کو یہ) حکم سنایا کہ (اللہ) ان پر روزِ قیامت تک (کسی نہ کسی) ایسے شخص کو ضرور مسلّط کرتا رہے گا جو انہیں بری تکلیفیں پہنچاتا رہے۔ بیشک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور بیشک وہ بڑا بخشنے والا مہربان (بھی) ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.