سوره الأعراف (7) آیه 172

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 172

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 173
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 171

عربی

وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ

بدون حرکات عربی

و إذ أخذ ربّك من بني آدم من ظهورهم ذرّيّتهم و أشهدهم على أنفسهم أ لست بربّكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنّا كنّا عن هذا غافلين

خوانش

Wa-ith akhatha rabbuka min banee adama min thuhoorihim thurriyyatahum waashhadahum AAala anfusihim alastu birabbikum qaloo bala shahidna an taqooloo yawma alqiyamati inna kunna AAan hatha ghafileena

آیتی

و پروردگار تو از پشت بني آدم فرزندانشان را بيرون آورد و آنان را برخودشان گواه گرفت و پرسيد : آيا من پروردگارتان نيستم ؟ گفتند : آري ،گواهي مي دهيم تا در روز قيامت نگوييد که ما از آن بي خبر بوديم

خرمشاهی

و چون پروردگارت زاد و رود بنى آدم را از پشتهاى ايشان برگرفت، و آنان را بر خودشان گواه گرفت [و پرسيد] آيا پروردگار شما نيستم؟ گفتند چرا، شهادت مى دهيم; تا روز قيامت نگوييد ما از اين [حقيقت] بى خبر بوديم.

کاویانپور

و بخاطر بياوريد زمانى را كه پروردگار تو از صلب بنى آدم نسل آنان را بوجود آورد و آنها را گواه بر خويشتن ساخت. (و گفت) آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: بلى گواهى مى‏دهيم (چرا چنين كرد؟) براى اينكه روز قيامت نگوئيد كه ما از اين (اعتراف و اقرار به توحيد) غافل و بى‏خبر بوديم.

انصاریان

و [به یاد آر] هنگامی را که پروردگارت از صلب بنی آدم نسلشان را پدید آورد، و آنان را [در ارتباط با پروردگاریش] بر خودشان گواه گرفت [و فرمود:] آیا من پروردگار شما نیستم؟ [انسان ها با توجه به وابستگی وجودشان و وجود همه موجودات به پروردگاری و ربوبیّت حق] گفتند: آری، گواهی دادیم. [پس اقرار به پروردگاری خود را در این دنیا از شما گرفتیم] تا روز قیامت نگویید: ما از این [حقیقت آشکار و روشن] بی خبر بودیم.

سراج

و (نيز) زمانى را كه گرفت (بيرون آورد) از پشتهاى فرزندان آدم نژادشان را و گواه گردانيد پروردگارت ايشان را بر خودشان (و گفت) آيا نيستم پروردگارتان گفتند آرى گواه شديم (بر اقرار خود) براى آنكه نگوئيد روز رستخيز كه البته ما بوديم از اين اقرار بى‏خبر

فولادوند

و هنگامى را كه پروردگارت از پشت فرزندان آدم، ذريه آنان را برگرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت كه آيا پروردگار شما نيستم؟ گفتند: «چرا، گواهى داديم» تا مبادا روز قيامت بگوييد ما از اين [امر] غافل بوديم.

پورجوادی

پروردگار تو از پشت فرزندان آدم نسلها را بيرون آورد و آنها را بر خويشتن گواه ساخت.- «آيا من پروردگار شما نيستم؟» گفتند: «آرى، گواهى مى‏دهيم، تا در روز قيامت نگوييد ما از اين غافل بوديم

حلبی

و [ياد آر] زمانى را كه پروردگارت از پشت پسران آدم، ذرّيه آنها را پديد آورد، و آنها را بر خودشان گواه گرفت، [گفت‏]: آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: آرى، گواهى مى‏دهيم [كه تو خداى مايى‏]. [مبادا] كه روز قيامت بگوييد كه ما از اين غافل بوديم.

اشرفی

و هنگاميكه گرفت پروردگار تو از بنى آدم از پشتهاى ايشان فرزندانشان و گواه گرفت ايشانرا بر خودهاشان آيا نيستم من پروردگار شما گفتند آرى گواه شديم مبادا بگوئيد روز قيامت بدرستيكه بوديم از اين بيخبران

خوشابر مسعود انصاري

و هنگامى كه پروردگارت از پشتهاى بنى آدم، فرزندانشان را بر گرفت و آنان را بر خودشان گواه ساخت [و فرمود:] آيا من پروردگارتان نيستم؟ گفتند: چرا [هستى.] گواهى داديم. كه [مبادا] روز قيامت بگوييد، ما از اين [حقيقت‏] بى خبر بوديم

مکارم

و (به خاطر بیاور) زمانی را که پروردگارت از پشت و صلب فرزندان آدم، ذریه آنها را برگرفت؛ و آنها را گواه بر خویشتن ساخت؛ (و فرمود:) «آیا من پروردگار شما نیستم؟» گفتند: «آری، گواهی می‌دهیم!» (چنین کرد مبادا) روز رستاخیز بگویید: «ما از این، غافل بودیم؛ (و از پیمان فطری توحید بی‌خبر ماندیم)»!

مجتبوی

و [ياد كن‏] آنگاه كه پروردگار تو از فرزندان آدم، از پشتهاى ايشان، فرزندانشان را گرفت و آنان را بر خودشان گواه كرد [گفت:] آيا من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: چرا، گواه شديم [و اين گواهى را گرفتيم‏] تا روز رستاخيز نگوييد كه ما از آن بى‏خبر بوديم.

مصباح زاده

و هنگامى كه گرفت پروردگار تو از بنى آدم از پشتهاى ايشان فرزندانشان و گواه گرفت ايشان را بر خودهاشان آيا نيستم من پروردگار شما گفتند آرى گواه شديم مبادا بگوئيد روز قيامت بدرستى كه بوديم از اين بيخبران

معزی

و هنگامى كه بگرفت پروردگار تو از فرزندان آدم از پشتهاى ايشان نژاد ايشان را و گواهشان گرفت بر خويشتن آيا نيستم پروردگار شما گفتند بلى گواهى داديم تا نگوئيد روز قيامت بوديم ما از اين ناآگاهان

قمشه ای

و به یاد آر هنگامی که خدای تو از پشت فرزندان آدم ذرّیّه آنها را برگرفت و آنها را بر خودشان گواه ساخت که آیا من پروردگار شما نیستم؟همه گفتند: بلی، ما گواهی دهیم. (برخی مفسرین گفتند: مراد ظهور ارواح فرزندان آدم است در نشأه ذرّ و عالم روح و گواهی آنها به نور تجرّد و شهود به توحید خدا و ربّانیت او در عوالم ملک و ملکوت. ) (و ما این گواهی گرفتیم) که دیگر در روز قیامت نگویید: ما از این واقعه غافل بودیم.

رشاد خليفه

به ياد آور كه پروردگارت تمام نواده هاى آدم را احضار كرد و آنها را بر خودشان شاهد گرفت: آيا من پروردگار شما نيستم؟ همه گفتند: بله. ما شهادت مى دهيم. بنابراين، شما روز رستاخيز نمى توانيد بگوييد: ما از اين اطلاع نداشتيم.

Literal

And when/if your Lord took/received from Adam’s sons and daughters from their backs their descendants, and He made them witness/testify on themselves. «Am I not your Lord (E)?» They said: «Yes/certainly, We witnessed/testified.» That You say (on) the Resurrection Day: «That We were about this ignoring/disregarding .»

Al-Hilali Khan

And (remember) when your Lord brought forth from the Children of Adam, from their loins, their seed (or from Adams loin his offspring) and made them testify as to themselves (saying): «Am I not your Lord?» They said: «Yes! We testify,» lest you should say on the Day of Resurrection: «Verily, we have been unaware of this.»

Arthur John Arberry

And when thy Lord took from the Children of Adam, from their loins, their seed, and made them testify touching themselves, ‹Am I not your Lord?› They said, ‹Yes, we testify›– lest you should say on the Day of Resurrection, ‹As for us, we were heedless of this,›

Asad

AND WHENEVER thy Sustainer brings forth their be borne in mind that the expression «like an ape» is often used in classical Arabic to describe a person who is unable to restrain his gross appetites or passions. sincere repentance. The divine writ mentioned twice in this passage is obviously the Bible. which took place at the time of the revelation of the L xw (the «tablets») to Moses. AL-A’RAF SURAH offspring from the loins of the children of Adam, He [thus] calls upon them to bear witness about themselves: «Am I not your Sustainer?» – to which they answer: «Yea, indeed, we do bear witness thereto!» ’39 [Of this We remind you,] lest you say on the Day of Resurrection, «Verily, we were unaware of this»;

Dr. Salomo Keyzer

En toen de Heer uit de lendenen der zonen van Adam hunne nakomelingschap voortbracht, en hen koos om tegen hen zelven te getuigen, zeggende: Ben ik uw Heer niet? antwoordden zij: Ja, wij leggen getuigenis af. Dit is geschied, opdat gij op den dag der opstanding niet zoudt zeggen: waarlijk wij wisten het niet.

Free Minds

And your Lord took for the children of Adam from their backs, their progeny; and He made them witness over themselves: "Am I not your Lord?" They said: "Yes, we bear witness." Thus you cannot say on the Day of Resurrection that you were unaware of this.

Hamza Roberto Piccardo

E quando il Signore trasse, dai lombi dei figli di Adamo, tutti i loro discendenti e li fece testimoniare contro loro stessi [disse]: «Non sono il vostro Signore?» Risposero: «Sì, lo attestiamo», [Lo facemmo] perché nel Giorno della Resurrezione non diciate: «Veramente eravamo incoscienti» ;

Hilali Khan

And (remember) when your Lord brought forth from the Children of Adam, from their loins, their seed (or from Adams loin his offspring) and made them testify as to themselves (saying): "Am I not your Lord?" They said: "Yes! We testify," lest you should say on the Day of Resurrection: "Verily, we have been unaware of this."

Kuliev E.

Вот твой Господь вынул из поясниц сынов Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать против самих себя: «Разве Я – не ваш Господь?» Они сказали: «Да, мы свидетельствуем». Это – для того, чтобы в День воскресения вы не говорили: «Мы не знали этого».

M.-N.O. Osmanov

[Вспомни, Мухаммад,] как твой Господь породил из чресел детей Адама их потомство и заставил их свидетельствовать против самих себя [, вопросив]: «Не Господь ли Я ваш?» Они отвечали: «Да, мы свидетельствуем [, что Ты наш Господь]». [Все это ради того], чтобы вы в Судный день не говорили: «Мы не ведали об этом»,

Mohammad Habib Shakir

And when your Lord brought forth from the children of Adam, from their backs, their descendants, and made them bear witness against their own souls: Am I not your Lord? They said: Yes! we bear witness. Lest you should say on the day of resurrection: Surely we were heedless of this.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And (remember) when thy Lord brought forth from the Children of Adam, from their reins, their seed, and made them testify of themselves, (saying): Am I not your Lord? They said: Yea, verily. We testify. (That was) lest ye should say at the Day of Resurrection: Lo! of this we were unaware;

Palmer

And when thy Lord took from the children of Adam out of their loins their seed, and made them bear witness against themselves, ‹ Am I not your Lord?› They said, ‹Yea! we do bear witness› – lest ye should say on the day of resurrection, ‹Verily, for this we did not care;›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Hani, Rabbin, âdemoğullarından, bellerinden zürriyetlerini alıp onları öz benliklerine şahit tutarak sormuştu: «Rabbiniz değil miyim?» Onlar: «Rabbimizsin, buna tanıklık ederiz.» demişlerdi. Kıyamet günü, «Biz bundan habersizdik» demeyesiniz.

Qaribullah

When your Lord brought forth descendants from the loins of Adam’s children, and made them testify concerning themselves (He said): ‹Am I not your Lord.› They replied: ‹We bear witness (that You are). ‹ Lest you should say on the Day of Resurrection: ‹We had no knowledge of this, ‹

QXP

Your Lord brought forth generations from the Children of Adam, and they have been the living testimony that He creates and provides them with sustenance. «Am I not your Sustainer?» They practically admit, «Yes, verily. We testify.» Thus you cannot say on the Resurrection Day, «We were not aware of this.»

Reshad Khalifa

Recall that your Lord summoned all the descendants of Adam, and had them bear witness for themselves: «Am I not your Lord?» They all said, «Yes. We bear witness.» Thus, you cannot say on the Day of Resurrection, «We were not aware of this.»

Rodwell

And when thy Lord brought forth their descendants from the reins of the sons of Adam and took them to witness against themselves, «Am I not,» said He, «your Lord?» They said, «Yes, we witness it.» This we did, lest ye should say on the day of Resurrection, «Truly, of this were we heedless, because uninformed;»

Sale

And when thy Lord drew forth their posterity from the loins of the sons of Adam, and took them to witness against themselves, saying, am not I your Lord? They answered, yea: We do bear witness. This was done lest ye should say, at the day of resurrection, verily we were negligent as to this matter, because we were not apprized thereof:

Sher Ali

And remember when thy Lord brought forth from Adam’s children – out of their loins – their offspring and made them to bear witness against their ownselves saying, `Yea, we do bear witness.› This HE did lest you should say on the Day of Resurrection, `We were surely unaware of this.›

Unknown German

Und als dein Herr aus den Kindern Adams – aus ihren Lenden – ihre Nachkommenschaft hervorbrachte und sie zu Zeugen wider sich selbst machte (indem Er sprach): «Bin Ich nicht euer Herr?», sagten sie: «Doch, wir bezeugen es.» (Dies,) damit ihr nicht am Tage der Auferstehung sprachet: «Siehe, wir waren dessen unkundig.»

V. Porokhova

Когда Господь твой из сынов Адама, ■ Из чресел их, извел потомков их ■ И повелел им о самих себе свидетельство давать: ■ «Не Я ли – ваш Господь, ■ (Кто сотворил вас, соразмерил ■ И в этом мире вам предел назначил)?», ■ Они сказали: ■ «Да. Свидетельствуем мы!» ■ (Мы повелели этому случиться), ■ Чтоб вы в День Воскресения (на Суд) не говорили: ■ «Мы по неведению этим небрегли»

Yakub Ibn Nugman

Янә хәтерләгез, Раббың Адәм балаларының аркасыннан балаларын алды, ягъни һәрбер бала атасының арка суыннан дөньяга килделәр вә бу эшкә үзләрен шаһит итте һәм әйтте: «Әйә Мин түгелме сезнең Раббыгыз?» Кешеләрнең рухлары әйтте: «Бәлки, әлбәттә, безнең Раббыбыз Синсең» вә сезнең, бу сүзегезгә шаһит булдык һәм «Раббыбыз хакында һичнәрсә белмәдек – гафил булдык», дип, кыямәт көнендә әйтмәвегез өчен Коръән белән хәтерегезгә төшердек.

جالندہری

اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا (یعنی ان سے پوچھا کہ) کیا تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں (کہ تو ہمارا پروردگار ہے)۔ یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن (کہیں یوں نہ) کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی

طاہرالقادری

اور (یاد کیجئے!) جب آپ کے رب نے اولادِ آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا (اور فرمایا:) کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ (سب) بول اٹھے: کیوں نہیں! (تو ہی ہمارا رب ہے،) ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ (نہ) کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.