سوره الأعراف (7) آیه 179

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 179

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 180
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 178

عربی

وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الإِْنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالأَْنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ

بدون حرکات عربی

و لقد ذرأنا لجهنّم كثيرا من الجنّ و الإنس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم أعين لا يبصرون بها و لهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون

خوانش

Walaqad thara/na lijahannama katheeran mina aljinni waal-insi lahum quloobun la yafqahoona biha walahum aAAyunun la yubsiroona biha walahum athanun la yasmaAAoona biha ola-ika kaal-anAAami bal hum adallu ola-ika humu alghafiloona

آیتی

براي جهنم بسياري از جن و انس را بيافريديم ايشان را دلهايي است ، که بدان نمي فهمند و چشمهايي است که بدان نمي بينند و گوشهايي است که بدان نمي شنوند اينان همانند چارپايانند حتي گمراه تر از آنهايند اينان خود غافلانند

خرمشاهی

و به راستى بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريده ايم [چرا كه] دلهايى دارند كه با آن در نمى يابند، و ديدگانى دارند كه با آن نمى بينند، و گوشهايى دارند كه با آن نمى شنوند، اينان همچون چارپايانند، بلكه گمراه ترند، اينانند كه غافلند.

کاویانپور

ما بسيارى از جن و انس را براى دوزخ رهايشان ساختيم. آنها دل (و روح و نيروى تفكر) دارند، ولى با آن نمى‏فهمند (و تعقل نمى‏كنند) چشم دارند، ولى با آن نمى‏بينند. گوش دارند، ولى با آن نمى‏شنوند. آنها همچون چهار پايانى هستند بلكه گمراه‏تر از آنها، همان كسانى كه غافل و بى‏خبرند.

انصاریان

و مسلماً بسیاری از جنّیان و آدمیان را برای دوزخ آفریده ایم [زیرا] آنان را دل هایی است که به وسیله آن [معارف الهی را] در نمی یابند، و چشمانی است که توسط آن [حقایق و نشانه های حق را] نمی بینند، و گوش هایی است که به وسیله آن [سخن خدا و پیامبران را] نمی شنوند، آنان مانند چهارپایانند بلکه گمراه ترند؛ اینانند که بی خبر و غافل [ازمعارف و آیات خدای] اند.

سراج

و بعزتم سوگند آفريديم بسيارى از پريان و آدميان را كه سر انجامشان جهنم خواهد بود ايشان را دلهائى است كه در نمى‏يابند بدان (هيچ حقيقتى را) و ايشان را چشمهائى است كه نمى‏بينند بدان و ايشان را گوشهائى است كه نمى‏شنوند به آن آن گروه مانند چهارپايانند بلكه ايشان گمراه‏ترند آن گروه (كه ذكرشان برفت) ايشان بيخبرند

فولادوند

و در حقيقت، بسيارى از جنّيان و آدميان را براى دوزخ آفريده‏ايم. [چرا كه‏] دلهايى دارند كه با آن [حقايق را] دريافت نمى‏كنند، و چشمانى دارند كه با آنها نمى‏بينند، و گوشهايى دارند كه با آنها نمى‏شنوند. آنان همانند چهارپايان بلكه گمراه‏ترند. [آرى،] آنها همان غافل‏ماندگانند.

پورجوادی

بى‏ترديد گروه بسيارى از جن و انس را براى دوزخ آفريده‏ايم، آنها دلهايى دارند بى‏ادراك و چشمانى كه با آن نمى‏بينند و گوشهايى كه با آن نمى‏شنوند، آنان مانند چارپايانند حتى گمراه‏تر آنان همان غافلانند.

حلبی

و ما بسيارى از جنيان و آدميان را براى دوزخ آفريديم. آنان را دلهايى است كه با آن در نمى‏يابند و آنها را ديدگانى است كه با آن نمى‏بينند، و آنان را گوشهايى است كه با آن نمى‏شنوند، آنها مانند چهارپايانند، بلكه آنها گمراهترند. ايشان همان غافلانند.

اشرفی

و بحقيقت آفريديم براى دوزخ بسيارى از جنيان و آدميان كه مر ايشان را است دلهائى كه نمى‏يابند بآنها و مر ايشانرا است چشمها كه نمى بينند بآنها و مر ايشانراست گوش‏ها كه نمى‏شنوند بآنها آنان چون چارپايانند بلكه ايشان گمراه ترند آن گروه ايشانند بيخبران

خوشابر مسعود انصاري

و به راستى بسيارى از جنّ و انس را براى جهنم آفريده‏ايم، دلهايى دارند كه با آن در نمى‏يابند و چشمهايى دارند كه با آن نمى‏بينند و گوشهايى دارند كه با آن نمى‏شنوند، آنان چون چهارپايانند، بلكه اينان گمراه‏ترند، ايشان بى خبرند

مکارم

به یقین، گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم؛ آنها دلها [= عقلها ]یی دارند که با آن (اندیشه نمی‌کنند، و) نمی‌فهمند؛ و چشمانی که با آن نمی‌بینند؛ و گوشهایی که با آن نمی‌شنوند؛ آنها همچون چهارپایانند؛ بلکه گمراهتر! اینان همان غافلانند (چرا که با داشتن همه‌گونه امکانات هدایت، باز هم گمراهند)!

مجتبوی

و هر آينه بسيارى از پريان و آدميان را براى دوزخ بيافريديم- سرانجامشان به دوزخ مى‏رسد-، [زيرا] دلهايى دارند كه به آن [حق را] در نمى‏يابند و چشمهايى دارند كه به آن [حق را] نمى‏بينند، و گوشهايى دارند كه به آن [حق را] نمى شنوند. اينان بسان چارپايانند بلكه گمراه‏ترند همينانند غافلان.

مصباح زاده

و بحقيقت آفريديم براى دوزخ بسيارى از جنيان و آدميان كه مر ايشان را است دلهائى كه نمى‏يابند بانها و مر ايشان را است چشمها كه نمى‏بينند بانها و مر ايشان را است گوش‏ها كه نمى‏شنوند بانها آنان چون چارپايانند بلكه ايشان گمراه‏ترند آن گروه ايشانند بيخبران

معزی

و همانا بيافريديم براى دوزخ بسيارى از پرى و آدمى را آنان را است دلهائى كه درنيابند بدانها و آنان را است ديدگانى كه نبينند بدانها و آنان را است گوشهائى كه نشنوند بدانها آنانند مانند دامها بلكه گمراه تر آنانند ناآگاهان

قمشه ای

و محققا بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفریدیم، چه آنکه آنها را دلهایی است بی‌ادراک و معرفت، و دیده‌هایی بی‌نور و بصیرت، و گوشهایی ناشنوای حقیقت، آنها مانند چهارپایانند بلکه بسی گمراه‌ترند، آنها همان مردمی هستند که غافل‌اند.

رشاد خليفه

بسياري از جنيان و آدميان را به دوزخ محکوم کرده ايم. آنها عقل دارند ولي آن را به کار نمي بندند که بفهمند، چشماني دارند که با آن نمي بينند و گوش هايي که با آن نمي شنوند. آنان مانند حيوانات هستند؛ نه، آنها به مراتب بدترند- آنها کاملاً غافلند.

Literal

And We had created/seeded to Hell many from the Jinns , and the human/mankind, for them (are) hearts/minds they do not understand/learn with it, and for them (are) eyes/sights they do not see/look/understand with it, and for them (are) ears they do not hear/listen with it, those are as the camels/livestock, but they are more misguided, those are the ignoring/neglecting .

Al-Hilali Khan

And surely, We have created many of the jinns and mankind for Hell. They have hearts wherewith they understand not, they have eyes wherewith they see not, and they have ears wherewith they hear not (the truth). They are like cattle, nay even more astray; those! They are the heedless ones.

Arthur John Arberry

We have created for Gehenna many jinn and men: they have hearts, but understand not with them; they have eyes, but perceive not with them; they have ears, but they hear not with them. They are like cattle; nay, rather they are further astray. Those — they are the heedless.

Asad

And most certainly have We destined for hell many of the invisible beings ’43 and men who have hearts with which they fail to grasp the truth, and eyes with which they fail to see, and ears with which they fail to hear. They are like cattle -nay, they are even less conscious of the right way:›

Dr. Salomo Keyzer

Wij hebben voor de hel een groot aantal geniussen en menschen geschapen die harten hebben, waarmede zij niets verstaan; die oogen hebben, waarmede zij niets zien; die ooren hebben waarmede zij niets hooren. Deze zijn gelijk de redelooze dieren; zij dwalen zelfs meer dan de redelooze dieren. Dit zijn de achteloozen.

Free Minds

And We have committed to Hell many Jinn and humans; they had hearts with which they did not comprehend, and they had eyes with which they did not see, and they had ears with which they did not hear. They are like cattle; no, they are even more astray. These are the unaware ones.

Hamza Roberto Piccardo

In verità creammo molti dei démoni e molti degli uomini per l’Inferno: hanno cuori che non comprendono, occhi che non vedono e orecchi che non sentono, sono come bestiame, anzi ancor peggio. Questi sono gli incuranti.

Hilali Khan

And surely, We have created many of the jinns and mankind for Hell. They have hearts wherewith they understand not, they have eyes wherewith they see not, and they have ears wherewith they hear not (the truth). They are like cattle, nay even more astray; those! They are the heedless ones.

Kuliev E.

Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами.

M.-N.O. Osmanov

Мы сотворили много джиннов и людей [, предназначив их] для ада. У них – сердца, которые не разумеют, глаза, которые не видят, уши, которые не слышат. Они подобны скотам и даже еще более заблудшие. Невежды они [в делах религии].

Mohammad Habib Shakir

And certainly We have created for hell many of the jinn and the men; they have hearts with which they do not understand, and they have eyes with which they do not see, and they have ears with which they do not hear; they are as cattle, nay, they are in worse errors; these are the heedless ones.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Already have We urged unto hell many of the jinn and humankind, having hearts wherewith they understand not, and having eyes wherewith they see not, and having ears wherewith they hear not. These are as the cattle – nay, but they are worse! These are the neglectful.

Palmer

We have created for hell many of the ginn and of mankind; they have hearts and they discern not therewith; they have eyes and they see not therewith; they have ears and they hear not therewith; they are like cattle, nay, they go more astray! these it is who care not.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yemin olsun ki, biz, cehennem için, cinlerden ve insanlardan, birçok kişiye vücut verdik/birçoğunu döllendirip yaydık. Kalpleri var bunların, onlarla anlamazlar; gözleri var bunların, onlarla görmezler; kulakları var bunların, onlarla işitmezler. Davarlar gibidir bunlar. Belki daha da şaşkın. Gafillerin ta kendileridir bunlar.

Qaribullah

For Gehenna, We have created many jinn and many humans. They have hearts, with which they cannot understand; eyes, with which they do not see; and ears, with which they do not hear. They are like cattle, rather, they are the more misguided. Such are the heedless.

QXP

Our Law has committed to Hell numerous people, rural and urban; they are living the life of hell. They have hearts that they use not to understand. They have eyes with which they see not, and ears with which they hear not. They are like cattle. Nay, they are even worse. Such are the people who have chosen to live through life in total darkness of ignorance.

Reshad Khalifa

We have committed to Hell multitudes of jinns and humans. They have minds with which they do not understand, eyes with which they do not see, and ears with which they do not hear. They are like animals; no, they are far worse – they are totally unaware.

Rodwell

Many, moreover, of the Djinn and men have we created for Hell. Hearts have they with which they understand not, and eyes have they with which they see not, and ears have they with which they hearken not. They are like the brutes: Yea, they go more astray: these are the heedless.

Sale

Moreover We have created for hell many of the genii and of men; they have hearts by which they understand not, and they have eyes by which they see not, and they have ears by which they hear not. These are like the brute beasts; yea they go more astray: These are the negligent.

Sher Ali

Verily, WE have created many of the jinn and the men whose end shall be Hell. They have hearts wherewith they understand not and they have eyes wherewith they see not and they have ears wherewith they hear not. They are like cattle; nay, they are even more astray. They are indeed altogether heedless.

Unknown German

Wir haben viele der Dschinn und der Menschen erschaffen, deren Ende die Hölle sein wird! Sie haben Herzen, und sie verstehen nicht; sie haben Augen, und sie sehen nicht; sie haben Ohren, und sie hören nicht. Sie sind wie das Vieh; ja sie sind weit ärger abgeirrt. Sie sind fürwahr unbedacht

V. Porokhova

Мы много джиннов и людей для Ада сотворили. ■ У них сердца, которыми они не понимают, ■ Глаза, которыми не видят, ■ Уши, которыми не слышат. ■ Они как блудные скоты, ■ Но еще более заблудши, – ■ Ведь остаются в небрежении они ■ (К увещеваниям пророков).

Yakub Ibn Nugman

Тәхкыйк кешеләрдән вә җеннәрдән күпләрне җәһәннәм өчен бар иттек, аларның гакыллары бар, ләкин хакны аңламыйлар, аларның күзләре бар, ләкин гыйбрәтләрне күрмиләр, аларның колаклары бар, ләкин Аллаһ сүзләрен ишетмиләр, алар хайван кебиләр, бәлки хайваннарга караганда да, файда белән зарарны аера алмауда гакылсызраклар, чөнки бер хайван да утка керми, ә динсез кешеләр утка керергә хәзерләнәләр. Алар камил гафилләр, үз киләчәкләрен һич тә уйлап карамыйлар.

جالندہری

اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل چارپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے۔ یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں

طاہرالقادری

اور بیشک ہم نے جہنم کے لئے جِنّوں اور انسانوں میں سے بہت سے (افراد) کو پیدا فرمایا وہ دل (و دماغ) رکھتے ہیں (مگر) وہ ان سے (حق کو) سمجھ نہیں سکتے اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں (مگر) وہ ان سے (حق کو) دیکھ نہیں سکتے اور وہ کان (بھی) رکھتے ہیں (مگر) وہ ان سے (حق کو) سن نہیں سکتے، وہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ (ان سے بھی) زیادہ گمراہ، وہی لوگ ہی غافل ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.