سوره الأعراف (7) آیه 180

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 180

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 181
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 179

عربی

وَ لِلَّهِ الأَْسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ

بدون حرکات عربی

و للّه الأسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الّذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون

خوانش

Walillahi al-asmao alhusna faodAAoohu biha watharoo allatheena yulhidoona fee asma-ihi sayujzawna ma kanoo yaAAmaloona

آیتی

از آن خداوند است نيکوترين نامها بدان نامهايش بخوانيد آنها را که به نامهاي خدا الحاد مي ورزند واگذاريد اينان به کيفر اعمال خود خواهند رسيد

خرمشاهی

و خداى را نامهاى نيكوست، پس او را به آنها بخوانيد، و كسانى را كه در نامهاى او كجروى مى كنند، واگذاريد; به زودى به جزاى كار و كردار خويش مى رسند.

کاویانپور

و براى خدا نامهاى نيكويى هست. خدا را با آن نامها بخوانيد و كسانى را كه در نامهاى خدا تحريف و تغيير مى‏دهند، رها سازيد، آنان جزاى اعمالى را كه انجام مى‏دهند، خواهند ديد.

انصاریان

و نیکوترین نام ها [به لحاظ معانی] ویژه خداست، پس او را با آن نام ها بخوانید؛ و آنان که در نام های خدا به انحراف می گرایند [و او را با نام هایی که نشان دهنده کاستی و نقص است، می خوانند] رها کنید؛ آنان به زودی به همان اعمالی که همواره انجام می دادند، جزا داده می شوند.

سراج

و تنها براى خدا نامهاى نيكوتر است پس بخوانيد او را بدان نامها و واگذاريد (پيروى) آنان را كه ميل مى‏كنند در نامهاى خدا به كژى بزودى ملحدان كيفر خواهند گرفت آنچه را كه عمل مى‏كردند

فولادوند

و نامهاى نيكو به خدا اختصاص دارد، پس او را با آنها بخوانيد، و كسانى را كه در مورد نامهاى او به كژى مى‏گرايند رها كنيد. زودا كه به [سزاى‏] آنچه انجام مى‏دادند كيفر خواهند يافت.

پورجوادی

نيكوترين نامها از آن خداست او را بدان نامها بخوانيد، كسانى را كه به تحريف نامهاى خدا برخيزند رها كنيد، بزودى كيفر كردارشان را خواهند ديد.

حلبی

و خداى راست نامهاى نيكوتر، پس او را، [به آن نامها] بخوانيد و كسانى را كه به نامهاى او ميل به كژى مى‏كنند، رها كنيد، بزودى بدانچه مى‏كنند، رها كنيد، بزودى بدانچه مى‏كنند جزا داده شوند.

اشرفی

و مر خدا راست نامهاى نيكو پس بخوانيدش بآنها و واگذاريد آنانرا كه ميل بباطل مينمايند در نامهاى او بزودى جزا داده مى‏شوند آنچه را بودند كه ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

و خداوند نامهاى نيك دارد. پس به آن [نامها] او را به [دعا] بخوانيد و آنان را كه در نامهايش كجروى مى‏كنند، رها كنيد، [سزاى‏] آنچه را مى‏كردند، خواهند ديد

مکارم

و برای خدا، نامهای نیک است؛ خدا را به آن (نامها) بخوانید! و کسانی را که در اسماء خدا تحریف می‌کنند (و بر غیر او می‌نهند، و شریک برایش قائل می‌شوند)، رها سازید! آنها بزودی جزای اعمالی را که انجام می‌دادند، می‌بینند!

مجتبوی

و نيكوترين نامها خداى راست، پس او را بدانها بخوانيد و كسانى را كه در باره نامهاى او به كژى ميل مى‏كنند- يا به گفتگو و ستيزه مى‏پردازند- واگذاريد. بزودى [به سزاى‏] آنچه مى‏كردند كيفر داده شوند.

مصباح زاده

و مر خدا راست نامهاى نيكو پس بخوانيدش بانها و وا گذاريد آنان را كه ميل بباطل مينمايند در نامهاى او بزودى جزا داده مى‏شوند آنچه را بودند كه مى‏كردند

معزی

و خدا را است نامهاى نكو پس بخوانيدش بدانها و بگذاريد آنان را كه كجروى كنند در نامهاى او بزودى پاداش داده شوند آنچه را بودند مى كردند

قمشه ای

و خدا را نیکوترین نامهاست، بدانها خدا را بخوانید، و آنان را که در نامهای او به انحراف می‌گرایند به خود واگذارید، که به زودی کردار بدشان را مجازات خواهند دید.

رشاد خليفه

زيباترين نام ها از آن خداست؛ با آن نام ها او را بخوانيد و به کساني که نام هاي او را تحريف مي کنند، اعتنا نکنيد. آنها به سزاي گناهانشان خواهند رسيد.

Literal

And to God (are) the good names, so call Him by it, and leave those who deviate/insult and defame God/argue in His names, they will be reimbursed what they were making/doing .

Al-Hilali Khan

And (all) the Most Beautiful Names belong to Allah, so call on Him by them, and leave the company of those who belie or deny (or utter impious speech against) His Names. They will be requited for what they used to do.

Arthur John Arberry

To God belong the Names Most Beautiful; so call Him by them, and leave those who blaspheme His Names — they shall assuredly be recompensed for the things they did.

Asad

AND GOD’S [alone] are the attributes of perfection;» invoke Him, then, by these, and stand aloof from all who distort the meaning of His attributes:` they shall be requited for all that they were wont to do!

Dr. Salomo Keyzer

De schoonste namen komen God toe; noem hem dus daarbij en verwijder u van hen, die deze zondig mochten gebruiken. Zij zullen het loon ontvangen voor hetgeen zij hebben bedreven.

Free Minds

And to God belong the beautiful names, so call Him by them; and ignore those who blaspheme in His names. They will be punished for what they used to do.

Hamza Roberto Piccardo

Ad Allah appartengono i nomi più belli: invocateLo con quelli e allontanatevi da coloro che profanano i nomi Suoi: presto saranno compensati per quello che hanno fatto.

Hilali Khan

And (all) the Most Beautiful Names belong to Allah, so call on Him by them, and leave the company of those who belie or deny (or utter impious speech against) His Names. They will be requited for what they used to do.

Kuliev E.

У Аллаха – самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их и оставьте тех, которые отрицают Его имена. Они непременно получат воздаяние за то, что совершали.

M.-N.O. Osmanov

Аллах назван прекрасными именами. Так зовите же его этими именами и не водитесь с теми, кто впадает в ересь [, искажая] Его имена.

Mohammad Habib Shakir

And Allah’s are the best names, therefore call on Him thereby, and leave alone those who violate the sanctity of His names; they shall be recompensed for what they did.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Allah’s are the fairest names. Invoke Him by them. And leave the company of those who blaspheme His names. They will be requited what they do.

Palmer

But God’s are the good names; call on Him then thereby, and leave those who pervert His names; they shall be rewarded for that which they have done.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

En güzel isimler/Esmâül Hüsna Allah’ındır; O’na onlarla dua edin. O’nun isimlerinde ters bir tutum izleyenleri bırakın. Yapıp ettikleinin cezasını çekeceklerdir.

Qaribullah

To Allah belongs the Finest Names, so call Him by them, and keep away from those who pervert them. They shall be recompensed for the things they did.

QXP

All Names of Allah are the fairest names. You can invoke Him by any of them. Be mindful not to over-emphasize a single attribute of His. (For example, the Merciful God is also a Just God). Disregard those who distort His Names or the meaning of His Attributes (like calling Him, father, son, the man upstairs, the destroyer etc.) Be assured that all of you will be rewarded according to your doings, and by no other criterion.

Reshad Khalifa

To GOD belongs the most beautiful names; call upon Him therewith, and disregard those who distort His names. They will be requited for their sins.

Rodwell

Most excellent titles hath God: by these call ye on Him, and stand aloof from those who pervert his titles. For what they have done shall they be repaid!

Sale

God hath most excellent names: Therefore call on him by the same; and withdraw from those who use his names perversely: They shall be rewarded for that which they shall have wrought.

Sher Ali

And to ALLAH alone belong all perfect attributes. So call on HIM by these attributes. And leave alone those who deviate from the right way with respect to HIS attributes. They shall be requited for what they do.

Unknown German

Allahs sind die schönsten Namen; so rufet Ihn an mit ihnen. Und lasset jene sein, die Seine Namen verketzern, Ihnen soll Lohn werden nach ihrem Tun.

V. Porokhova

И все прекраснейшие имена принадлежат Аллаху. ■ Его вы ими призывайте ■ И избегайте тех, кто оскверняет эти имена, – ■ Воздастся им за то, что делают они.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһуның күркәм исемнәре бар, шул исемнәр белән дога кылыгыз! Әмма Аллаһуга тиешсез исем бирүчеләрдән качыгыз! Аллаһуга тиешсез исем биргәннәре өчен җәза кылынырлар.

جالندہری

اور خدا کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں۔ تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں عنقریب اس کی سزا پائیں گے

طاہرالقادری

اور اللہ ہی کے لئے اچھے اچھے نام ہیں، سو اسے ان ناموں سے پکارا کرو اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے انحراف کرتے ہیں، عنقریب انہیں ان (اعمالِ بد) کی سزا دی جائے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چه بود؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.