سوره الأعراف (7) آیه 187

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 187

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 188
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 186

عربی

يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

بدون حرکات عربی

يسئلونك عن السّاعة أيّان مرساها قل إنّما علمها عند ربّي لا يجلّيها لوقتها إلاّ هو ثقلت في السّماوات و الأرض لا تأتيكم إلاّ بغتة يسئلونك كأنّك حفيّ عنها قل إنّما علمها عند اللّه و لكنّ أكثر النّاس لا يعلمون

خوانش

Yas-aloonaka AAani alssaAAati ayyana mursaha qul innama AAilmuha AAinda rabbee la yujalleeha liwaqtiha illa huwa thaqulat fee alssamawati waal-ardi la ta/teekum illa baghtatan yas-aloonaka kaannaka hafiyyun AAanha qul innama AAilmuha AAinda Allahi walakinna akthara alnnasi la yaAAlamoona

آیتی

در باره قيامت از تو مي پرسند که چه وقت فرا مي رسد بگو : علم آن نزد پروردگار من است تنها اوست که چون زمانش فرا رسد آشکارش مي سازد فرا رسيدن آن بر آسمانيان و زمينيان پوشيده است ، جز به ناگهان بر شمانيايد چنان از تو مي پرسند که گويي تو از آن آگاهي بگو : علم آن نزدخداست ولي بيشتر مردم نمي دانند

خرمشاهی

از تو درباره قيامت مى پرسند كه استقرار آن چه وقت است؟ بگو علم آن نزد پروردگار من است، هيچ كس جز او به هنگامش آن را آشكار نمى سازد; اين امر بر اهل آسمانها و زمين دشوار است; [قيامت] جز ناگهان به سراغ شما نمى آيد; از تو مى پرسند چنانكه گويا تو از چون و چندان

کاویانپور

از تو درباره قيامت سؤال ميكنند كه چه موقع خواهد رسيد؟ بگو، علم و آگاهى آن فقط نزد پروردگار من است. زمان و وقت آن را جز او كسى آشكار نميكند. (وقوع قيامت) در آسمانها و زمين بسيار سنگين (و با اهميت) است و بطور ناگهانى بسراغ شما خواهد آمد. و نيز از تو چنان سؤال ميكنند كه گويى تو كاملا از آن اطلاع دارى. بگو، علم و آگاهى آن تنها نزد خداست. ولى اكثر مردم نمى‏دانند.

انصاریان

همواره درباره قیامت از تو می پرسند که وقوع آن چه وقت است؟ بگو: دانش آن فقط نزد پروردگار من است، غیر او آن را در وقت معینش آشکار نمی کند؛ [تحملِ این حادثه عظیم و هولناک،] بر آسمان ها و زمین سنگین و دشوار است، جز به طور ناگهانی بر شما نمی آید. آن گونه از تو می پرسند که گویا تو از وقت وقوعش به شدت کنجکاوی کرده ای [و کاملاً از آن آگاهی] ، بگو: دانش آن فقط نزد خداست، ولی بیشتر مردم نمی دانند [که این دانش، مخصوص به خدا و فقط در اختیار اوست.]

سراج

مى‏پرسند ترا از رستاخيز كه كى بپا خواهد شد بگو فقط دانستن رستاخيز نزد پروردگار من است آشكار نمى‏كند آنرا به هنگامش جز او سنگين است (علم به قيامت) در آسمانها و زمين رستاخيز نمى‏آيد به شما مگر ناگهان مى‏پرسند ترا (از هنگام) آن گوئيا تو با خبرى از آن (اى پيامبر) بگو فقط علم به قيامت نزد خداست و ليكن بيشتر مردم نمى‏دانند (كه آنرا جز خدا نمى‏داند)

فولادوند

از تو در باره قيامت مى‏پرسند [كه‏] وقوع آن چه وقت است؟ بگو: «علم آن، تنها نزد پروردگار من است. جز او [هيچ كس‏] آن را به موقع خود آشكار نمى‏گرداند. [اين حادثه‏] بر آسمانها و زمين گران است، جز ناگهان به شما نمى‏رسد.» [باز] از تو مى‏پرسند گويا تو از [زمان وقوع‏] آن آگاهى. بگو: «علم آن، تنها نزد خداست، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند.»

پورجوادی

درباره قيامت از تو مى‏پرسند كه در چه وقت واقع مى‏شود؟ بگو: «واقعه‏اى بس عظيم در آسمانها و زمين است و فقط پروردگار مى‏داند و جز او كسى وقتش را نمى‏داند و به طور ناگهان مى‏آيد،» چنان از تو مى‏پرسند كه گويى از وقوع آن خبر دارى، بگو: «علم آن نزد خداست، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند.»

حلبی

از تو درباره قيامت پرسند كه چه وقت مى‏رسد؟ بگو: علم آن نزد پروردگار من است. جز او، آن را [كسى‏] به وقتش آشكار نمى‏كند، [دانستن‏] آن، بر آسمانها و زمين گران است، بر شما جز ناگهان نيايد. از تو مى‏پرسند، مثل اينكه تو نيك از آنها آگاهى، بگو: علم آن تنها نزد خداست و ليكن بيشتر مردم نمى‏دانند.

اشرفی

ميپرسند ترا از قيامت كه كى خواهد بود وقوعش بگو نيست دانش آن مگر نزد پروردگارم ظاهر نميكند آنرا در وقتش مگر او گران آمد در آسمانها و زمين نميايد شما را مگر ناگهانى ميپرسند از تو كه گويا تو دانائى از راه بسيار پرسيدن از آن بگو نيست علم آن مگر نزد خدا و ليكن بيشترين مردمان نميدانند

خوشابر مسعود انصاري

درباره قيامت از تو مى‏پرسند كه استقرارش كى خواهد بود. بگو: علمش فقط در نزد پروردگارم است. آن را جز او به هنگامش آشكار نمى‏سازد. علم آن از اهل آسمانها و زمين برنيايد. جز ناگهان به سوى شما نيايد. [چنان‏] از تو مى‏پرسند كه گويى تو از آن كاوش مى‏كنى. بگو: علم آن فقط نزد خداوند است ولى بيشتر مردم نمى‏دانند

مکارم

درباره قیامت از تو سؤال می‌کنند، کی فرامی‌رسد؟! بگو: «علمش فقط نزد پروردگار من است؛ و هیچ‌کس جز او (نمی‌تواند) وقت آن را آشکار سازد؛ (اما قیام قیامت، حتی) در آسمانها و زمین، سنگین (و بسیار پر اهمیت) است؛ و جز بطور ناگهانی، به سراغ شما نمی‌آید!» (باز) از تو سؤال می‌کنند، چنان که گویی تو از زمان وقوع آن باخبری! بگو: «علمش تنها نزد خداست؛ ولی بیشتر مردم نمی‌دانند.»

مجتبوی

تو را از رستاخيز پرسند، كه فرارسيدن آن كى باشد؟ بگو: دانش آن تنها نزد پروردگار من است جز او آن را به هنگامش آشكار نكند. [فرارسيدن آن‏] در آسمانها و زمين گران است، فرا نرسد شما را مگر ناگاه. از تو چنان مى‏پرسند كه گويا از آن آگاهى. بگو: دانش آن تنها نزد خداست، ولى بيشتر مردم نمى‏دانند.

مصباح زاده

ميپرسند ترا از قيامت كه كى خواهد بود وقوعش بگو نيست دانش آن مگر نزد پروردگارم ظاهر نمى‏كند آنرا در وقتش مگر او گران آمد در آسمانها و زمين نميايد شما را مگر ناگهانى ميپرسند از تو كه گويا تو دانائى از راه بسيار پرسيدن از آن بگو نيست علم آن مگر نزد خدا و ليكن بيشترين مردمان نمى‏دانند

معزی

پرسندت از ساعت چه وقت است لنگرگاه آن بگو جز اين نيست كه علم آن نزد پروردگار من است پديدارش نسازد به هنگامش جز او سنگين است در آسمانها و زمين نيايدتان مگر ناگهان پرسندت چنانكه گوئى تو آگاهى از آن بگو جز اين نيست كه علمش نزد خدا است ليكن بيشتر مردم نمى دانند

قمشه ای

(ای رسول ما) از تو احوال و ساعت قیامت را سؤال خواهند کرد که چه وقت فراخواهد رسید؟پاسخ ده که علم آن منحصرا نزد ربّ و خدای من است، کسی به جز او آن را به هنگامش آشکار نکند، (شأن) آن ساعت در آسمانها و زمین بسی سنگین و عظیم است، نیاید شما را مگر ناگهانی. از تو می‌پرسند گویی تو کاملا بدان آگاهی. بگو: علم آن ساعت محققا نزد خداست، لیکن اکثر مردم آگاه نیستند.

رشاد خليفه

آنها از تو درباره آخر دنيا (ساعت) مي پرسند و اينکه چه وقت فرا خواهد رسيد. بگو: دانش آن با پروردگار من است. تنها اوست که زمان آن را فاش مي کند. گران است در آسمان ها و زمين. بر شما نمي آيد مگر به طور ناگهانى. آنها از تو سئوال مي کنند گويي تو آن را تحت کنترل داري. بگو: دانش آن نزد خداست، ولي بيشتر مردم نمي دانند.

Literal

They ask/question you about the Hour/Resurrection , when (is) its anchor/landing , say: «But its knowledge (is) at my Lord, not (no one) uncovers/reveals it to its time except He, (it) became heavy in the skies/space and the earth/Planet Earth, (it) does not come to you except suddenly/unexpectantly.» They ask/question you, as (though) you (are) well acquainted/asking persistently (knowledgeable) about it, say: «But its knowledge (is) at God, and but most of the people do not know .»

Al-Hilali Khan

They ask you about the Hour (Day of Resurrection): «When will be its appointed time?» Say: «The knowledge thereof is with my Lord (Alone). None can reveal its time but He. Heavy is its burden through the heavens and the earth. It shall not come upon you except all of a sudden.» They ask you as if you have a good knowledge of it. Say: «The knowledge thereof is with Allah (Alone) but most of mankind know not.»

Arthur John Arberry

They will question thee concerning the Hour, when it shall berth. Say: ‹The knowledge of it is only with my Lord; none shall reveal it at its proper time, but He. Heavy is it in the heavens and the earth; it will not come on you but suddenly!› They will question thee, as though thou art well-informed of it. Say: ‹The knowledge of it is only with God, but most men know not.›

Asad

THEY WILL ASK thee [O Prophet] about the Last Hour: «When will it come to pass?» Say: «Verily, knowledge thereof rests with my Sustainer alone. None but He will reveal it in its time. Heavily will it weigh on the heavens and the earth; [and] it will not fall upon you otherwise than of a sudden.» They will ask thee – as if thou couldst gain insight into this [mystery] by dint of persistent inquiry! Say: «Knowledge thereof rests with my Sustainer alone; but [of this] most people are unaware.»

Dr. Salomo Keyzer

Zij zullen u ondervragen nopens het laatste uur; op welk tijdstip de komst daarvan is bepaald? Antwoord: Waarlijk, de wetenschap daarvan behoort mijn Heer; niemand zal den bepaalden tijd daarvan verklaren, behalve hij. De verwachting daarvan is smartelijk in den hemel en op aarde; hij zal niet dan onverwachts tot u komen. Zij zullen u ondervragen, als waart gij daarmede goed bekend. Antwoord: Waarlijk, de kennis daarvan, behoort alleen aan God, maar het grootste deel der menschen weet het niet.

Free Minds

They ask you regarding the Hour: "When will be its time?" Say: "Its knowledge is with my Lord, none can reveal its coming except Him. It is heavy through the heavens and the Earth; it will not come to you except suddenly." They ask you, as if you are responsible for it! Say: "Its knowledge is with God, but most people do not know."

Hamza Roberto Piccardo

Ti chiederanno dell’Ora: «Quando giungerà?» Di›: «La conoscenza di questo appartiene al mio Signore. A suo tempo non la paleserà altri che Lui. Sarà gravosa nei cieli e sulla terra, vi coglierà all’improvviso». Ti interrogano come se tu ne fossi avvertito. Di›: «La scienza di ciò appartiene a Allah». Ma la maggior parte degli uomini non lo sa.

Hilali Khan

They ask you about the Hour (Day of Resurrection): "When will be its appointed time?" Say: "The knowledge thereof is with my Lord (Alone). None can reveal its time but He. Heavy is its burden through the heavens and the earth. It shall not come upon you except all of a sudden." They ask you as if you have a good knowledge of it. Say: "The knowledge thereof is with Allah (Alone) but most of mankind know not."

Kuliev E.

Они спрашивают тебя о Часе: «Когда он наступит?» Скажи: «Воистину, знание об этом принадлежит только моему Господу. Никто, кроме Него, не способен открыть время его наступления. Это знание тяжко для небес и земли. Он настанет внезапно». Они спрашивают тебя, словно тебе известно об этом. Скажи: «Воистину, знание об этом принадлежит одному Аллаху, но большая часть людей не знает этого».

M.-N.O. Osmanov

Они станут спрашивать тебя о [последнем] часе : когда, мол, он настанет? Отвечай: «Воистину, это знает [только] мой Господь. Только Он явит его, когда придет время. И на небесах, и на земле тяжел последний час. И настанет он для вас только внезапно». Они спрашивают тебя о часе, словно ты ведаешь об этом! Отвечай: «Воистину, знает об этом только Аллах, но большая часть людей не ведает об этом».

Mohammad Habib Shakir

They ask you about the hour, when will be its taking place? Say: The knowledge of it is only with my Lord; none but He shall manifest it at its time; it will be momentous in the heavens and the earth; it will not come on you but of a sudden. They ask you as if you were solicitous about it. Say: Its knowledge is only with Allah, but most people do not know.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

They ask thee of the (destined) Hour, when will it come to port. Say: Knowledge thereof is with my Lord only. He alone will manifest it at its proper time. It is heavy in the heavens and the earth. It cometh not to you save unawares. They question thee as if thou couldst be well informed thereof. Say: Knowledge thereof is with Allah only, but most of mankind know not.

Palmer

They will ask you about the Hour, for what time it is fixed? – say, ‹The knowledge thereof is only with my Lord; none shall manifest it at its time but He; it is heavy in the heavens and the earth, it will not come to you save on a sudden.› They will ask as though thou wert privy to it, say, ‹The knowledge thereof is only with God,› – but most folk do not know.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ne zaman gelip çatacak diye kıyamet saatini soruyorlar sana. De ki: «Ona ilişkin bilgi Rabbim katındadır. Onu, vakti geldiğinde belirginleştirecek olan yalnız O’dur. Göklere de yere de ağır gelmiştir o. O, size ansızın gelecektir, başka değil.» Sen onu iyice biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: «O’na ilişkin bilgi Allah katındadır, fakat insanların çokları bilmiyorlar.»

Qaribullah

They ask you about the Hour and when it is to come. Say: ‹None knows except my Lord. He alone will reveal it at the appointed time. It is heavy in the heavens and earth. It will not come to you but suddenly. ‹ They will question you, as though you had full knowledge of it. Say: ‹Its knowledge is with Allah, though most people are unaware. ‹

QXP

(They even venture into predicting the end of the world.) They ask you (O Messenger), about the Hour, when the end of the world will come to pass. Say, «That knowledge is only with my Lord. He alone will manifest it at the appropriate time. Heavy it is in the heavens and the earth. It will come upon you suddenly.» They ask you as if you could gain insight into this mystery with persistent inquiry. Say, «The knowledge thereof is with Allah only. But most people do not know that even Messengers were not given this knowledge.»

Reshad Khalifa

They ask you about the end of the world (the Hour), and when it will come to pass. Say, «The knowledge thereof is with my Lord. Only He reveals its time. Heavy it is, in the heavens and the earth. It will not come to you except suddenly.» They ask you as if you are in control thereof. Say, «The knowledge thereof is with GOD,» but most people do not know.

Rodwell

They will ask thee of the Hour – for what time is its coming fixed? SAY: The knowledge of it is only with my Lord: none shall manifest it in its time but He: it is the burden of the Heavens and of the Earth: not otherwise than on a sudden will it come on you. They will ask thee as if thou wast privy to it: SAY: The knowledge of it is with none but God. But most men know not this.

Sale

They will ask thee concerning the last hour; at what time its coming is fixed? Answer, verily the knowledge thereof is with my Lord; none shall declare the fixed time thereof, except He. The expectation thereof is grievous in heaven and on earth: It shall come upon you no otherwise than suddenly. They will ask thee, as though thou wast well acquainted therewith. Answer, verily the knowledge thereof is with God alone: But the greater part of men know it not.

Sher Ali

They ask thee about the Hour; `When it will come to pass ?› Say, `The knowledge thereof is only with my Lord. None can manifest it at its time but HE. It lies heavy on the heavens and the earth. It shall not come upon you but of a sudden.› They ask thee as if thou were well-acquainted therewith. Say, `The knowledge thereof is only with ALLAH; but most men do not know.›

Unknown German

Sie werden dich nach der «Stunde» befragen, wann sie wohl eintreten wird? Sprich: «Das Wissen darum ist bei meinem Herrn allein. Keiner als Er kann sie bekannt geben zu ihrer Zeit. Schwer lastet sie auf den Himmeln und auf der Erde. Sie soll über euch nur plötzlich hereinbrechen.» Sie befragen dich, als ob du über sie sehr wissensbegierig wärest. Sprich: «Das Wissen darum ist bei Allah allein; doch die meisten Menschen wissen es nicht.»

V. Porokhova

Они тебя о Часе вопрошают: ■ Когда назначен ему срок? ■ Скажи им: «Знание сего – у моего Владыки. ■ Кроме Него, никто не может срок его открыть, ■ И тяжким было б его бремя на небесах и на земле. ■ Наступит он для вас совсем нежданно». ■ Они тебя об этом вопрошают, ■ Как будто знаешь верно ты о нем. ■ Ответь им: «Знание о нем – лишь в веденье Аллаха». ■ Но большинство из них не знает.

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м! Синнән «кыямәт көне кайчан була», дип сорыйлар. Әйт: «Кыямәтнең кайчан булачагын фәкать Аллаһ үзе генә белә, кыямәтнең вакытын фаш итәргә Аллаһудан башка һичбер затның көче җитмәс». Җир вә күкләр мәхлукларына аны белмәк бик авыр, кыямәт сезгә аңсыздан – кинәттән килер. Гүя син кыямәттән хәбәрдар, аны синнән күп сорыйлар. Әйт: «Кыямәт вакытын белмәк Аллаһуга хастыр, ләкин Аллаһуга хас икәнен күп кешеләр белмиләр».

جالندہری

(یہ لوگ) تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے۔ وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کردےگا۔ وہ آسمان وزمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آجائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے

طاہرالقادری

یہ (کفار) آپ سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے؟ فرما دیں کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے (مقررہ) وقت پر اس (اللہ) کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین (کے رہنے والوں) پر (شدائد و مصائب کے خوف کے باعث) بوجھل (لگ رہی) ہے۔ وہ تم پر اچانک (حادثاتی طور پر) آجائے گی، یہ لوگ آپ سے (اس طرح) سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، فرما دیں کہ اس کا علم تو محض اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.