سوره فصلت (41) آیه 15

قرآن، سوره فصلت (41) آیه 15

آیه پسین: سوره فصلت (41) آیه 16
آیه پیشین: سوره فصلت (41) آیه 14

عربی

فَأَمَّا عادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ قالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَ كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ

بدون حرکات عربی

فأمّا عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحقّ و قالوا من أشدّ منّا قوّة أ و لم يروا أنّ اللّه الّذي خلقهم هو أشدّ منهم قوّة و كانوا بآياتنا يجحدون

خوانش

Faamma AAadun faistakbaroo fee al-ardi bighayri alhaqqi waqaloo man ashaddu minna quwwatan awa lam yaraw anna Allaha allathee khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwatan wakanoo bi-ayatina yajhadoona

آیتی

اما قوم عاد ، به ناحق در روي زمين گردنکشي کردند و گفتند : چه کسي از ما نيرومندتر است ؟ آيا نمي ديدند که خدايي که آنها را آفريده است از آنها نيرومندتر است که آيات ما را انکار مي کردند؟

خرمشاهی

اما قوم عاد در آن سرزمين به ناحق سركشى كردند و گفتند چه كسى از ما پر توان تر است؟ آيا ننگريسته اند كه خداوندى كه آنان را آفريده است، از آنها پر توان تر است؟ [اين چنين بود كه] آيات ما را انكار مى كردند.

کاویانپور

و اما قوم عاد در زمين بناحق و ناروا تكبر و سركشى كردند و با غرور تمام گفتند: نيرومندتر از ما در جهان كيست؟ آيا آنان نميدانستند خدايى كه آنها را آفريده است، بسيار نيرومندتر از آنهاست و منكر آيات ما شدند؟

انصاریان

اما قوم عاد به ناحق در زمین تکبّر کردند و گفتند: نیرومندتر از ما کیست؟ آیا ندانستند خدایی که آنان را آفرید از آنان نیرومندتر است؟ و [به گمان اینکه نیرومندتر از آنان وجود ندارد] همواره آیات ما را انکار می کردند.

سراج

و اما گروه عاد گردنكشى كردند در سرزمين (احقاف) بناسزا و گفتند كيست سختتر از ما از نظر نيرو آيا ندانستند آنكه خدائى كه آفريد ايشان را او سختتر است از ايشان از نظر نيرو و ايشان همواره آيتهاى ما را انكار مى‏كردند

فولادوند

و امّا عاديان، به ناحق، در زمين سر برافراشتند و گفتند: «از ما نيرومندتر كيست؟» آيا ندانسته‏اند كه آن خدايى كه خلقشان كرده خود از ايشان نيرومندتر است؟ و در نتيجه آيات ما را انكار مى‏كردند.

پورجوادی

لكن عاديان به ناحق در زمين گردنكشى كردند و گفتند: «چه كسى از ما نيرومندتر است؟» آيا نديدند كه خداى آفريننده آنها نيرومندتر از آنان است. چگونه آيات ما را انكار مى‏كردند؟

حلبی

و امّا [قوم‏] عاد بنا حقّ در زمين بزرگ منشى كردند، و گفتند: كيست از ما نيرومندتر؟ آيا نمى‏دانند خدايى كه آنان را آفريد از آنها نيرومندتر است، و آنها آيات ما را [با وجود اين برهان آشكار] انكار مى‏كردند.

اشرفی

پس اما عاد پس سركشى كردند در زمين بناحق و گفتند كيست سخت تر از ما از لحاظ توانايى آيا نديدند كه خدائى كه آفريده آنها را او سخت تر است از ايشان از حيث توان و بودند آيت‏هاى ما را انكار ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

امّا [قوم‏] عاد در زمين به ناحق كبر ورزيدند و گفتند: چه كسى از ما توانمندتر است؟ آيا نينديشيده‏اند خدايى كه آنان را آفريده است، همو توانمندتر از آنان است. و آيات ما را انكار مى‏كردند

مکارم

امّا قوم عاد بناحق در زمین تکبّر ورزیدند و گفتند: «چه کسی از ما نیرومندتر است؟!» آیا نمی‌دانستند خداوندی که آنان را آفریده از آنها قویتر است؟ و (به خاطر این پندار) پیوسته آیات ما را انکار می‌کردند.

مجتبوی

اما عاد- قوم هود- در زمين به ناروا گردنكشى كردند و گفتند: كيست نيرومندتر از ما؟ آيا نديدند- يعنى ندانستند- كه آن خداى كه آنان را آفريده، از ايشان نيرومندتر است؟ و آنها آيات ما را انكار مى‏كردند.

مصباح زاده

پس اما عاد پس سركشى كردند در زمين بناحق و گفتند كيست سخت تر از ما از لحاظ توانائى آيا نديدند كه خدائى كه آفريده آنها را او سخت‏تر است از ايشان از حيث توان و بودند آيت‏هاى ما را انكار ميكردند

معزی

امّا عاد پس كبر ورزيدند در زمين به ناحقّ و گفتند كيست سخت تر از ما به نيرو آيا نديدند آنكه خدائى كه آفريدشان سخت تر از ايشان به نيرو و بودند به آيتهاى ما انكار مى كردند

قمشه ای

اما قوم عاد در زمین به ناحق تکبر و سرکشی کردند و گفتند که از ما نیرومندتر (در جهان) کیست؟آیا آنها ندیده و ندانستند که خدایی که آنها را خلق فرموده بسیار از آنان تواناتر است؟و آنها آیات (قدرت) ما را (با وجود این برهان) انکار می‌کردند.

رشاد خليفه

و اما عاد، آنها در زمين متكبر شدند، با حقيقت مخالفت كردند و گفتند: چه كسي از ما قدرتمندتر است؟ آيا متوجه نشدند كه خدايي كه آنها را آفريد، قدرتمندتر از آنهاست؟ آنها به آيات ما ناسپاس بودند.

Literal

So but Aad they became arrogant in the earth/Planet Earth without the right/truth , and they said: «Who (is) stronger than us (in) strength/power?» Do they not see/understand that (E) God (is) who created them, He is stronger than them (in) strength/power, and they were with Our evidences/verses/signs disbelieving and deny ing

Al-Hilali Khan

As for Ad, they were arrogant in the land without right, and they said: «Who is mightier than us in strength?» See they not that Allah, Who created them was mightier in strength than them. And they used to deny Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, revelations, etc.)!

Arthur John Arberry

As for Ad, they waxed proud in the earth without right, and they said, ‹Who is stronger than we in might?› What, did they not see that God, who created them, was stronger than they in might? And they denied Our signs.

Asad

Now as for [the tribe of] Ad, they walked arrogantly on earth, [offending] against all right, and saying, «Who could have a power greater than ours?» Why – were they, then, not aware that God, who created them, had a power greater than theirs? But they went on rejecting Our messages;

Dr. Salomo Keyzer

Wat den stam Ad betreft, zij gedroegen zich, zonder reden, onbeschaamd op de aarde en zeiden: Wie is machtiger dan wij in sterkte? Zagen zij niet dat God, die hen geschapen heeft, machtiger dan zij in sterkte was? En zij verwierpen onze teekenen met voordacht!

Free Minds

As for ‹Aad, they turned arrogant on Earth, without any right, and they said: "Who is mightier than us in strength?" Did they not see that God, who created them, was mightier than they in strength? And they were denying Our revelations.

Hamza Roberto Piccardo

Gli ‹Âd furono ingiustamente superbi sulla terra e dissero: «Chi è più forte di noi?». Ma come, non avevano visto che Allah, Che li aveva creati, era più forte di loro? Negarono i Nostri Segni.

Hilali Khan

As for Ad, they were arrogant in the land without right, and they said: "Who is mightier than us in strength?" See they not that Allah, Who created them was mightier in strength than them. And they used to deny Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, revelations, etc.)!

Kuliev E.

Что касается адитов, то они возгордились на земле безо всякого права и сказали: «Кто может пр
взойти нас силой?» Неужели они не видели, что Аллах, Который сотворил их, превосходит их силой? Они отвергали Наши знамения.

M.-N.O. Osmanov

Что касается ‹адитов, то их обуяла гордыня безо всякого права на то, и они заявили: «Кто превзойдет нас мощью?» Неужели они не знали, что Аллах, создавший их, превосходит их мощью? Но они отрицали наши знамения.

Mohammad Habib Shakir

Then as to Ad, they were unjustly proud in the land, and they said: Who is mightier in strength than we? Did they not see that Allah Who created them was mightier than they in strength, and they denied Our communications?

Mohammed Marmaduke William Pickthall

As for A’ad, they were arrogant in the land without right, and they said: Who is mightier than us in power? Could they not see that Allah Who created them, He was mightier than them in power? And they denied Our revelations.

Palmer

And as for ‹Ad, they were big with pride in the land, without right, and said, ‹Who is stronger than us in might?› Did they not see that God who created them He was stronger than they in might? But they did gainsay our signs.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Âd toplumu yeryüzünde haksız bir biçimde büyüklük tasladı da şöyle dediler: «Bizden daha güçlü kim var?» Onlar, kendilerini yaratan Allah’ın, evet O’nun, onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Bunlar, bizim ayetlerimize de karşı çıkıyorlardı.

Qaribullah

As for Aad, they behaved proudly in the earth without right. ‹Who is stronger than us? ‹ they would say. Could they not see that Allah, who created them, is stronger than they? But they disbelieved Our signs.

QXP

Now as for Aad, they behaved proudly in the land doing things contrary to the Truth. And they used to say, «Who is mightier than us in power?» How – could they not realize that Allah, Who created them, is Mightier than they in power? But they went on denying Our Messages, knowingly. (‹Ja’hd› = Rejecting the Truth knowingly (27:14)).

Reshad Khalifa

As for `Aad, they turned arrogant on earth, opposed the truth, and said, «Who is more powerful than we?» Did they not realize that GOD, who created them, is more powerful than they? They were unappreciative of our revelations.

Rodwell

As to Ad, they bore them proudly and unjustly in the land, and said, «Who more mighty than we in prowess?» Saw they not that God their creator was mightier than they in prowess? And they rejected our signs.

Sale

As to the tribe of Ad, they behaved insolently in the earth, without reason, and said, who is more mighty than we in strength? Did they not see that God, who had created them, was more mighty than they in strength? And they knowingly rejected our signs.

Sher Ali

As for Ad, they behaved arrogantly in the earth without justification and said, `Who is mightier than we in power ?› Do they not see that ALLAH, Who created them, is mightier than they in power ? Still they continued to deny Our Signs.

Unknown German

Was nun die Àd anlangt, so betrugen sie sich hoffärtig auf Erden ohne Recht und sprachen: «Wer ist stärker als wir an Macht?» Konnten sie denn nicht sehen, daß Allah, Der sie erschuf, stärker an Macht war als sie? Jedoch sie fuhren fort, Unsere Zeichen zu leugnen.

V. Porokhova

И люди Ад (собою) возгордились на земле, ■ Встав против Истины и благонравья, ■ И так сказали: ■ «Кому сравниться с нами мощью?» ■ Ужель не видели они, что Тот, Кто создал их, ■ Своею мощью превосходит их? ■ Но все ж отвергли они все знаменья Наши.

Yakub Ibn Nugman

Әмма Гад кавеме һич хаксыз җир өстендә тәкәбберлек кылдылар, пәйгамбәрләргә каршы гаять олугъланып әйттеләр: «Бездән куәтлерәк кем бар, һичкем юк, ґәзаб килсә, куәтебез белән котылырбыз», – дип. Әйә алар күрмиләрме, дөреслектә аларны халык кылган Аллаһ алардан үлчәүсез дәрәҗәдә куәтледер. Ләкин алар Безнең аятьләребезне инкяр итүдән башканы белмиләр.

جالندہری

جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے۔ اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے

طاہرالقادری

پس جو قومِ عاد تھی سو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر (و سرکشی) کی اور کہنے لگے: ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اﷲ جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ اُن سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.