سوره فصلت (41) آیه 22

قرآن، سوره فصلت (41) آیه 22

آیه پسین: سوره فصلت (41) آیه 23
آیه پیشین: سوره فصلت (41) آیه 21

عربی

وَ ما كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ لا أَبْصارُكُمْ وَ لا جُلُودُكُمْ وَ لكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّا تَعْمَلُونَ

بدون حرکات عربی

و ما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم و لا أبصاركم و لا جلودكم و لكن ظننتم أنّ اللّه لا يعلم كثيرا ممّا تعملون

خوانش

Wama kuntum tastatiroona an yashhada AAalaykum samAAukum wala absarukum wala juloodukum walakin thanantum anna Allaha la yaAAlamu katheeran mimma taAAmaloona

آیتی

از اينکه گوش و چشمها و پوستهايتان به زيان شما شهادت دهند چيزي نهان نمي داشتيد ، بلکه مي پنداشتيد که خدا بر بسياري از کارهايي که مي کنيد آگاه نيست

خرمشاهی

و شما پرده پوشى نمى كرديد از اينكه مبادا گوشهايتان و چشمهايتان و پوستهايتان بر شما گواهى دهند، [بلكه از اين روى بود كه] گمان مى كرديد خداوند بسيارى از كار و كردارتان را نمى داند.

کاویانپور

و شما كافران نمى‏توانيد مانع شويد از اينكه گوش و چشم و پوست بدنتان بر عليه شما گواهى ندهند و چنين پنداشتيد كه خدا بسيارى از اعمال قبيحى كه در نهان انجام مى‏داديد، نميداند.

انصاریان

و شما [هنگام ارتکاب گناه در دنیا] از اینکه مبادا گوش و چشم و پوستتان بر ضد شما گواهی دهند، پنهان نمی شدید، بلکه گمان کردید که خدا بسیاری از آنچه را که [در خلوت] مرتکب می شدید، نمی داند!!

سراج

و شما (به هنگام گناه) خود را نهان نداشتيد از آنكه گواهى دهند بزيان شما گوشهاى شما و نه ديدگان شما و نه اعضاى شما (چه اعتقاد بروز جزا نداشتيد) و ليكن گمان كرديد آنكه خدا نمى‏داند بسيارى از كارهائى را كه مى‏كنيد

فولادوند

و [شما] از اينكه مبادا گوش و ديدگان و پوستتان بر ضدّ شما گواهى دهند [گناهانتان را] پوشيده نمى‏داشتيد ليكن گمان داشتيد كه خدا بسيارى از آنچه را كه مى‏كنيد نمى‏داند.

پورجوادی

گمان شما اين نبود كه گوش و چشم و پوستتان عليه شما گواهى دهند، بلكه خدا را به غالب اعمالى كه انجام مى‏داديد بى‏خبر مى‏دانستيد و آنها را نهان نمى‏داشتيد.

حلبی

و [آنها را گويند] شما [در دنيا خود را به ترك گناهان‏] پوشيده نداشتيد تا اينكه گوشها و چشمهايتان و پوست بدنتان بر شما گواهى ندهد، و ليكن گمان برديد كه خدا بسيارى از آنچه را كه مى‏كنيد نمى‏تواند دانست.

اشرفی

و نيستيد كه پنهان داريد اينكه گواهى ميدهد بر شما گوش شما و نه چشمهاى شما و نه پوستهاى شما و ليكن گمان كرديد كه خدا نميداند بسيارى را از آنچه مى‏كنيد

خوشابر مسعود انصاري

و در حجاب نمى‏شديد كه [مبادا] گوش و چشمان و پوستهايشان به زيان شما گواهى دهند. بلكه گمان برديد كه خداوند بسيارى از آنچه را كه مى‏كنيد نمى‏داند

مکارم

شما اگر گناهانتان را مخفی می‌کردید نه بخاطر این بود که از شهادت گوش و چشمها و پوستهای تنتان بیم داشتید، بلکه شما گمان می‌کردید که خداوند بسیاری از اعمالی را که انجام می‌دهید نمی‌داند!

مجتبوی

و شما [هنگام گناهكارى در دنيا] از اينكه گوش و ديدگان و پوستهاتان بر ضد شما گواهى دهند نمى‏توانستيد پنهان شويد و ليكن [به سبب پنهانى گناه‏كردن‏] پنداشتيد كه خدا بسيارى از آنچه مى‏كنيد نمى‏داند.

مصباح زاده

و نيستيد كه پنهان داريد اينكه گواهى ميدهد بر شما گوش شما و نه چشمهاى شما و نه پوستهاى شما و ليكن گمان كرديد كه خدا نميداند بسيارى را از آنچه مى‏كنيد

معزی

و نبوديد نهان داريد كه گواهى دهد بر شما گوشتان و نه ديدگانتان و نه پوستهايتان و ليكن پنداشتيد كه خدا نمى داند بسيارى را از آنچه مى كنيد

قمشه ای

و شما که (اعمال زشت خود را) پنهان می‌داشتید برای این نبود که گوش و چشمهای شما و پوست بدنهایتان امروز شهادت ندهند (زیرا تصور نمی‌کردید که اعضای شما هم شاهد اعمال شما هستند) و لیکن (گناه را پنهان می‌کردید) به گمانتان که اکثر اعمال زشتی که (از خلق) پنهان می‌کنید از خدا هم پنهان است و بر آن آگاه نیست.

رشاد خليفه

شما هرگز نمي توانيد چيزي را از شنوايي خود، چشمان خود، يا پوست خود پنهان كنيد. درواقع، شما گمان مي كرديد كه خدا از بيشتر كارهاي شما اطلاعي ندارد.

Literal

And you were not covering/hiding yourselves that (E) your hearing/listening , and nor your eye sights/understanding, and nor your skins witnesses/testifies on (against) you, and but you thought/assumed that (E) God does not know much from what you made/do.

Al-Hilali Khan

And you have not been hiding against yourselves, lest your ears, and your eyes, and your skins testify against you, but you thought that Allah knew not much of what you were doing.

Arthur John Arberry

Not so did you cover yourselves, that your hearing, your eyes and your skins should not bear witness against you; but you thought that God would never know much of the things that you were working.

Asad

And you did not try to hide [your sins] lest your hearing or your sight or your skins bear witness against you: nay, but you thought that God did not know much of what you were doing –

Dr. Salomo Keyzer

Gij kondt u niet verbergen terwijl gij zondigdet, opdat uwe ooren en uwe oogen en uwe huiden geene getuigenis tegen u konden afleggen; maar gij dacht, dat God onbekend was met vele dingen welke gij deedt.

Free Minds

And there was no way you could hide from the testimony of your own hearing, or your eyes, or your skins. In fact, you thought that God was unaware of much of what you do.

Hamza Roberto Piccardo

Non eravate celati a tal punto che non potessero testimoniare contro di voi il vostro udito, i vostri occhi e le vostre pelli. Pensavate invece che Allah non conoscesse quello che facevate.

Hilali Khan

And you have not been hiding against yourselves, lest your ears, and your eyes, and your skins testify against you, but you thought that Allah knew not much of what you were doing.

Kuliev E.

Вы не пытались укрыться от свидетельств вашего слуха, ваших взоров и вашей кожи. Но вы предполагали, что Аллах не знает многого из того, что вы совершали.

M.-N.O. Osmanov

И вам не укрыться от свидетельств ушей ваших, и глаз ваших, и кожи, [которая осязает], сколько бы вы ни рассчитывали, что Аллах не узнает многого из того, что вы делали.

Mohammad Habib Shakir

And you did not veil yourselves lest your ears and your eyes and your skins should bear witness against you, but you thought that Allah did not know
most of what you did.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Ye did not hide yourselves lest your ears and your eyes and your skins should testify against you, but ye deemed that Allah knew not much of what ye did.

Palmer

and ye could not conceal yourselves that your hearing and your eyesight should not be witness against you, nor your skins; but ye thought that God did not know much of what ye do.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Siz, işitme gücünüzün, gözlerinizin, derilerinizin aleyhinize yapacağı tanıklıktan gizlenmiyordunuz. Tam aksine siz, yaptıklarınızdan birçoğunu Allah’ın bilmeyeceğini sanıyordunuz.

Qaribullah

It is not that you covered yourselves so that your hearing, eyes and skin could not bear witness against you but you thought that Allah did not know much of that which you do.

QXP

And you did not hide yourselves that your hearing, or your sight or your skins would bear witness against you. Nay, but you thought that Allah never knew a great deal of what you were doing!

Reshad Khalifa

There is no way you can hide from your own hearing, your eyes, or your skins. In fact, you thought that GOD was unaware of much of what you do.

Rodwell

And ye did not hide yourselves so that neither your ears nor your eyes nor your skins should witness against you: but ye thought that God knew not many a thing that ye did!

Sale

Ye did not hide your selves, while ye sinned, so that your ears, and your eyes, and your skins could not bear witness against you: But ye thought that God was ignorant of many things which ye did.

Sher Ali

`And you did not apprehend, while committing sins, that your ears and your eyes and your skins would bear witness against you; nay, you thought that even ALLAH did not know much of what you used to do.

Unknown German

Und ihr pflegtet (eure Sünden) nicht so zu verbergen, daß eure Ohren und eure Augen und eure Haut nicht Zeugnis ablegten wider euch; vielmehr wähntet ihr, Allah wüßte nicht vieles von dem, was ihr zu tun pflegtet.

V. Porokhova

И не могли вы схорониться, ■ Чтобы свидетелями против вас не стали ■ Ни ваше зрение, ни слух, ни кожа; ■ Но все ж вы думали, ■ Что много из того, в чем вы грешны, ■ Не ведает Аллах!

Yakub Ibn Nugman

Сез дөньяда бозык эшләрне кешеләрдән яшереп качып эшләдегез, әмма» Аллаһудан һәм үзегезнең әгъзаларыннан яшерә алмадыгыз, һәм ул әгъзаларыгыздан кыямәт көнендә өстебездән торырлар вә безнең зарарга шәһадәт бирерләр дип уйлап карамадыгыз, ләкин сез кылган бозык эшләрегезнең күбрәген Аллаһ белмидер, дип уйладыгыз.

جالندہری

اور تم اس (بات کے خوف) سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ خدا کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں

طاہرالقادری

تم تو (گناہ کرتے وقت) اس (خوف) سے بھی پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے اور نہ (یہ کہ) تمہاری آنکھیں اور نہ (یہ کہ) تمہاری کھالیں (ہی گواہی دے دیں گی) لیکن تم گمان کرتے تھے کہ اﷲ تمہارے بہت سے کاموں کو جو تم کرتے ہو جانتا ہی نہیں ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.