سوره فصلت (41) آیه 30

قرآن، سوره فصلت (41) آیه 30

آیه پسین: سوره فصلت (41) آیه 31
آیه پیشین: سوره فصلت (41) آیه 29

عربی

إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلاَّ تَخافُوا وَ لا تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

بدون حرکات عربی

إنّ الّذين قالوا ربّنا اللّه ثمّ استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة ألاّ تخافوا و لا تحزنوا و أبشروا بالجنّة الّتي كنتم توعدون

خوانش

Inna allatheena qaloo rabbuna Allahu thumma istaqamoo tatanazzalu AAalayhimu almala-ikatu alla takhafoo wala tahzanoo waabshiroo bialjannati allatee kuntum tooAAadoona

آیتی

بر آنان که گفتند : پروردگار ما الله است و پايداري ورزيدند ،، فرشتگان فرود مي آيند که مترسيد و غمگين مباشيد ، شما را به بهشتي که وعده داده بودند بشارت است

خرمشاهی

بيگمان كسانى كه گويند پروردگار ما خداوند است، سپس پايدارى ورزند، فرشتگان بر آنان نازل شوند [و گويند] كه مترسيد و اندوهگين مباشيد و شاد شويد به بهشتى كه به شما وعده داده مى شد.

کاویانپور

كسانى كه ميگويند پروردگار ما خداست و بر اين عقيده و ايمان پايدار مى‏مانند (هنگام مرگ) فرشتگان بر آنان نازل ميشوند و ميگويند هيچ نترسيد و غمگين نشويد و به بهشتى كه شما را وعده داده‏اند، شاد باشيد.

انصاریان

بی تردید کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس [در میدان عمل بر این حقیقت] استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند [و می گویند:] مترسید و اندوهگین نباشید و شما را به بهشتی که وعده می دادند، بشارت باد.

سراج

بيگمان آنانكه گفتند پروردگار ما خداست سپس استقامت ورزيدند (بر آنچه گفتند) فرود آيند برايشان فرشتگان (به هنگام مرگ) به آنكه مترسيد و اندوهگين مباشيد و شاد شويد به بهشتى كه همواره شما را وعده مى‏دادند

فولادوند

در حقيقت، كسانى كه گفتند: «پروردگار ما خداست»؛ سپس ايستادگى كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى‏آيند [و مى‏گويند:] «هان، بيم مداريد و غمين مباشيد، و به بهشتى كه وعده يافته بوديد شاد باشيد.

پورجوادی

بر آنان كه گفتند پروردگار ما خداى يكتاست و بر آن پاى فشردند، فرشتگان نازل مى‏شوند كه «نترسيد و غمگين نباشيد شما را به بهشتى كه وعده شده است بشارت باد.

حلبی

بيگمان كسانى كه گفتند: پروردگار ما «اللَّه» است، و [بر آن‏] پايدار ماندند، فرشتگان بر ايشان [هنگام مرگ‏] فرود آيند، [و گويند]: مترسيد و اندوه مداريد، و شاد باشيد به [ورود در] بهشتى كه شما را وعده مى‏دادند

اشرفی

بدرستيكه آنان كه گفتند پروردگار ما خداست سپس ايستادگى كردند فرود مى‏آيد برايشان فرشتگان كه نترسيد و غمگين نشويد و شادمان شويد به بهشتى كه بوديد وعده مى‏شديد

خوشابر مسعود انصاري

كسانى كه گفتند: پروردگارمان خداست، آن گاه استوار ماندند. فرشتگان [با اين پيام‏] بر آنان فرو مى‏آيند كه نترسيد و اندوهگين نباشيد و به بهشتى كه وعده داده مى‏شديد خوش باشيد

مکارم

به یقین کسانی که گفتند: «پروردگار ما خداوند یگانه است!» سپس استقامت کردند، فرشتگان بر آنان نازل می‌شوند که: «نترسید و غمگین مباشید، و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است!

مجتبوی

همانا كسانى كه گفتند: پروردگار ما خداى يكتاست آنگاه [بر آن‏] پايدارى نمودند، فرشتگان بر آنان فرومى‏آيند [و گويند] كه مترسيد و اندوه مداريد و شما را مژده باد به آن بهشتى كه نويد داده مى‏شديد

مصباح زاده

بدرستى كه آنان كه گفتند پروردگار ما خداست سپس ايستادگى كردند فرود ميايد بر ايشان فرشتگان كه نترسيد و غمگين نشويد و شادمان شويد به بهشتى كه بوديد وعده مى‏شديد

معزی

همانا آنان كه گفتند پروردگار ما خدا است و سپس پايدارى ورزيدند فرود آيد بر ايشان فرشتگان كه نترسيد و نه اندوهگين باشيد و مژده باد شما را به بهشتى كه بوديد نويد داده مى شديد

قمشه ای

آنان که گفتند: محققا پروردگار ما خدای یکتاست و بر این ایمان پایدار ماندند فرشتگان رحمت بر آنها نازل شوند (و مژده دهند) که دیگر هیچ ترسی (از وقایع آینده) و حزن و اندوهی (از گذشته خود) نداشته باشید و شما را به همان بهشتی که (انبیا) وعده دادند بشارت باد.

رشاد خليفه

كساني كه اعلام مي كنند: پروردگار ما خداست، سپس زندگي پرهيزكارانه اي را در پيش مي گيرند، فرشتگان بر آنها فرود مي آيند: شما نه ترسي داشته باشيد و نه اندوهي. شادمان باشيد از خبر خوشي كه بهشت به شما وعده داده شده است.

Literal

That truly those who said: «Our Lord (is) God.» Then they became straight/direct, the angels descend on them (and say): «That you do not fear and nor be saddened/grieved, and be announced good news to with (about) the Paradise which you were being promised.»

Al-Hilali Khan

Verily, those who say: «Our Lord is Allah (Alone),» and then they Istaqamoo , on them the angels will descend (at the time of their death) (saying): «Fear not, nor grieve! But receive the glad tidings of Paradise which you have been promised!

Arthur John Arberry

Those who have said, ‹Our Lord is God.› then have gone straight, upon them the angels descend, saying, ‹Fear not, neither sorrow; rejoice in Paradise that you were promised.

Asad

[But,] behold, as for those who say, «Our Sustainer is God,» and then steadfastly pursue the right way – upon them do angels often descend, [saying:] «Fear not and grieve not, but receive the glad tiding of that paradise which has been promised to you!

Dr. Salomo Keyzer

Wat hen betreft die zeggen: Onze Heer is God, en zij die zich oprechtelijk gedragen, de engelen zullen tot hen nederdalen en zeggen: Vreest niet, en treurt ook niet; maar verheugt u in de hoop van het paradijs, dat u is beloofd.

Free Minds

Surely, those who have said: "Our Lord is God", then they did right, the Angels will descend upon them: "You shall not fear, nor shall you grieve. Rejoice in the good news of Paradise that you have been promised."

Hamza Roberto Piccardo

Gli angeli scendono su coloro che dicono: «Il nostro Signore è Allah», e che perseverano [sulla retta via. Dicono loro: ] «Non abbiate paura e non affliggetevi; gioite per il Giardino che vi è stato promesso.

Hilali Khan

Verily, those who say: "Our Lord is Allah (Alone)," and then they Istaqamoo , on them the angels will descend (at the time of their death) (saying): "Fear not, nor grieve! But receive the glad tidings of Paradise which you have been promised!

Kuliev E.

Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь – Аллах», – а потом были стойки, нисходят ангелы: «Не бойтесь и не печальтесь, а возрадуйтесь Раю, который был обещан вам.

M.-N.O. Osmanov

Воистину, к тем, которые признали: «Господь н
аш – Аллах», – а потом были стойки, нисходят ангелы [и говорят:] «Не бойтесь и не печальтесь, возрадуйтесь раю, обещанному вам.

Mohammad Habib Shakir

(As for) those who say: Our Lord is Allah, then continue in the right way, the angels descend upon them, saying: Fear not, nor be grieved, and receive good news of the garden which you were promised.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! those who say: Our Lord is Allah, and afterward are upright, the angels descend upon them, saying: Fear not nor grieve, but hear good tidings of the paradise which ye are promised.

Palmer

Verily, those who say, ‹Our Lord is God,› and then go straight, the angels descend upon them – ‹fear not and be not grieved, but receive the glad tidings of Paradise which ye were promised;

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şu bir gerçek ki, «Rabbimiz Allah’tır!» deyip sonra hiç şaşmadan yol alanlar üzerine, melekler ha bire iner de şöyle derler: «Korkmayın, üzülmeyin! Size vaat edilen cennetle sevinin.»

Qaribullah

The angels will descend on those who said: ‹Allah is Our Lord, ‹ and have then gone straight, (saying:) ‹Be neither fearful, nor sad; rejoice in the Paradise you have been promised.

QXP

But, behold, as for those who say, «Our Lord is Allah,» and then remain steadfastly upright – upon them descend angels, saying, «Fear not, and grieve not, but hear good news of the Paradise that you are promised. (‹Angels descending and saying› = Allah’s Laws supporting the steadfastly upright who submit to Allah alone. (3:124-125), (8:10-12), (33:43), (46:13)).

Reshad Khalifa

Those who proclaim: «Our Lord is GOD,» then lead a righteous life, the angels descend upon them: «You shall have no fear, nor shall you grieve. Rejoice in the good news that Paradise has been reserved for you.

Rodwell

But as for those who say, «Our Lord is God;» and who go straight to Him, angels shall descend to them and say, «Fear ye not, neither be ye grieved, but rejoice ye in the paradise which ye have been promised.

Sale

As for those who say, our Lord is God, and who behave uprightly; the angels shall descend unto them, and shall say, fear not, neither be ye grieved; but rejoice in the hopes of paradise, which ye have been promised.

Sher Ali

As for those who say, `Our Lord is ALLAH;› and then remain steadfast, the angels descend on them, reassuring them:`Fear not, nor grieve; and rejoice in the glad tidings of the Garden which you were promised;

Unknown German

Die aber sprechen: «Unser Herr ist Allah», und dann standhaft bleiben – zu ihnen steigen die Engel nieder (und sprechen): «Fürchtet euch nicht und seid nicht betrübt, sondern freuet euch des Paradieses, das euch verheißen ward.

V. Porokhova

Но те, кто говорит: ■ «Владыка наш – Аллах!» ■ И кто потом стоит на этом твердо, – ■ На них нисходят ангелы (порой): ■ «Не бойтесь вы и не печальтесь, – ■ Примите радостную весть о Саде, что обещан вам.

Yakub Ibn Nugman

Дөреслектә иман китергән кешеләр безнең тәрбиячебез Аллаһ, диярләр, соңра иманда, диндә һәм тормышта туры гадел булдылар, үлгән вакытларында аларга рәхмәт фәрештәләре иңәрләр, сез хак мөэминнәрсез, үлемнән вә ахирәттән курыкмагыз, һәм дөньяда калган якыннарыгыз өчен дә көенмәгез, бәлки үзегезгә вәгъдә ителгән җәннәт белән шатланыгыз, диярләр.

جالندہری

جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ (اس پر) قائم رہے ان پر فرشتے اُتریں گے (اور کہیں گے) کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا خوشی مناؤ

طاہرالقادری

بے شک جن لوگوں نے کہا: ہمارا رب اﷲ ہے، پھر وہ (اِس پر مضبوطی سے) قائم ہوگئے، تو اُن پر فرشتے اترتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.