سوره هود (11) آیه 7

قرآن، سوره هود (11) آیه 7

آیه پسین: سوره هود (11) آیه 8
آیه پیشین: سوره هود (11) آیه 6

عربی

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ كانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ لَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ

بدون حرکات عربی

و هو الّذي خلق السّماوات و الأرض في ستّة أيّام و كان عرشه على الماء ليبلوكم أيّكم أحسن عملا و لئن قلت إنّكم مبعوثون من بعد الموت ليقولنّ الّذين كفروا إن هذا إلاّ سحر مبين

خوانش

Wahuwa allathee khalaqa alssamawati waal-arda fee sittati ayyamin wakana AAarshuhu AAala alma-i liyabluwakum ayyukum ahsanu AAamalan wala-in qulta innakum mabAAoothoona min baAAdi almawti layaqoolanna allatheena kafaroo in hatha illa sihrun mubeenun

آیتی

اوست که آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و عرش او بر روي آب بود تا، بيازمايد کدام يک از شما به عمل نيکوتر است و اگر بگويي که بعداز مرگ زنده مي شويد ، کافران گويند که اين جز جادويي آشکار نيست

خرمشاهی

و او كسى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و عرش او بر آب بود; تا سرانجام شما را بيازمايد [و معلوم بدارد] كه كدامتان نيكوكردارتريد; و اگر بگويى شما بعد از مرگ برانگيخته مى شويد، كافران گويند اين جز جادوى آشكار نيست.

کاویانپور

او خدايى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و عرش (عظيم) او (نخست) بر آب قرار داشت تا شما را بيازمايد كه عمل كدام يك از شما نيكوتر است و اگر بگويى كه پس از مرگ زنده خواهيد شد، كافران خواهند گفت: اين چيزى جز دروغ و سحرى آشكار نيست.

انصاریان

و او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید، در حالی که تخت فرمانروایی اش بر آب [که زیربنای حیات است] قرار داشت، تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید؟ و اگر بگویی: [ای مردم!] شما یقیناً پس از مرگ برانگیخته می شوید، بی تردید کافران می گویند: این سخنان جز جادویی آشکار نیست.

سراج

و او آن توانائى است كه آفريد آسمانها و زمين را در (ظرف) شش روز و حال آنكه عرش خدا بر روى آب بود تا بيازمايد شما را كه كداميك از شما نيكوترند از نظر كردار و بعزتم سوگند اگر بگوئى كه شما برانگيخته خواهيد شد از پس مرگ قطعا مى‏گويند آنانكه كافر شدند نيست اين سخن مگر جادوئى آشكار

فولادوند

و اوست كسى كه آسمانها و زمين را در شش هنگام آفريد و عرش او بر آب بود، تا شما را بيازمايد كه كدام‏يك نيكوكارتريد! و اگر بگويى: «شما پس از مرگ برانگيخته خواهيد شد» قطعاً كسانى كه كافر شده‏اند خواهند گفت: «اين [ادّعا] جز سحرى آشكار نيست.»

پورجوادی

اوست كه آسمانها و زمين را در شش روز بيافريد و عرش او بر آب مستقر بود تا شما را بيازمايد كه عمل كدام يك از شما بهتر است و اگر بگويى كه پس از مرگ برانگيخته خواهيد شد، كافران خواهند گفت: «اين جادوى آشكارى است.»

حلبی

و او كسى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و [و پيش از آفرينش آن دو] عرش او بر آب بود، تا شما را بيازمايد كه كداميك از شما در عمل بهتر است. و اگر بگويى كه شما پس از مرگ بر انگيخته مى‏شويد آن كسان كه كفر ورزيدند، گويند: اين نيست جز سحرى آشكار.

اشرفی

و اوست كه آفريد آسمانها و زمين را در شش روز و باشد عرش او بر آب تا بيازمايد شما را كه كدامتان نيكوتريد در كردار و اگر بگوتى تو بدرستيكه شما باشيد برانگيخته شدگان از پس مرگ هر آينه گويند آنان كه كافر شدند نيست اين مگر جادوى آشكار

خوشابر مسعود انصاري

و او كسى است كه آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و عرشش بر آب بود تا شما را بيازمايد كه كدام يك از شما نيك كردارتر است؟ و اگر بگويى كه شما پس از مرگ بر انگيخته مى‏شويد، كافران گويند: اين [سخن‏] جز جادوى آشكار نيست

مکارم

او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز [= شش دوران‌] آفرید؛ و عرش (حکومت) او، بر آب قرار داشت؛ (بخاطر این آفرید) تا شما را بیازماید که کدامیک عملتان بهتر است! و اگر (به آنها) بگویی: «شما بعد از مرگ، برانگیخته می‌شوید! «، مسلّماً» کافران می‌گویند: «این سحری آشکار است!»

مجتبوی

و اوست آن [خداى‏] كه آسمانها و زمين را در شش روز- شش دوران مراد از روز، مطلق وقت است خواه كوتاه يا بسيار دراز- بيافريد و عرش او بر آب بود، تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد، و اگر بگويى كه شما پس از مرگ برانگيخته مى‏شويد هر آينه كسانى كه كافر شدند گويند: اين نيست مگر جادويى آشكار.

مصباح زاده

و اوست كه آفريد آسمانها و زمين را در شش روز و باشد عرش او بر آب تا بيازمايد شما را كه كدامتان نيكوتريد در كردار و اگر بگويى تو بدرستى كه شما باشيد بر انگيخته شدگان از پس مرگ هر آينه گويند آنان كه كافر شدند نيست اين مگر جادوى آشكار

معزی

و او است آنكه آفريد آسمانها و زمين را در شش روز و بود عرش او بر آب تا بيازمايد شما را كداميك نكوتريد در كردار و اگر گوئى شمائيد برانگيختگان پس از مرگ هر آينه گويند آنان كه كفر ورزيدند نيست اين جز جادوئى آشكار

قمشه ای

و اوست خدایی که آسمانها و زمین را در فاصله شش روز آفرید و عرش با عظمت او (شاید یک معنی عرش که روح و حقیقت انسان است اینجا مراد باشد) بر آب قرار داشت (شاید مراد از آب علم باشد) تا شما را بیازماید که عمل کدام یک از شما نیکوتر است. و محققا اگر به این مردم بگویی که پس از مرگ زنده خواهید شد، همانا کافران خواهند گفت که این سخن را هرگز حقیقتی جز سحر آشکار نیست.

رشاد خليفه

اوست كه آسمان‌ها و زمين را در شش روز آفريد- و قلمرو (زميني) او كاملاً با آب پوشيده بود -تا شما را بيازمايد و در ميان شما كساني را كه پرهيزكارانه عمل مي ‌كنند، مشخص نمايد. با اين حال، هنگامي كه مي ‌گويي: شما پس از مرگ برانگيخته خواهيد شد، كساني كه ايمان ندارند، مي ‌گويند: اين جادويي است آشكار.

Literal

And He is who created the skies/space and the earth, in six days/times, and His throne was/is on the water, to test you which of you (is) best/better (in) deed(s), and if (E) you said: «That you are being resurrected/revived from after the death/lifelessness.» Those who disbelieved will say (E): «That, this (is) except clear/evident magic/sorcery.»

Al-Hilali Khan

And He it is Who has created the heavens and the earth in six Days and His Throne was on the water, that He might try you, which of you is the best in deeds. But if you were to say to them: «You shall indeed be raised up after death,» those who disbelieve would be sure to say, «This is nothing but obvious magic.»

Arthur John Arberry

And it is He who created the heavens and the earth in six days, and His Throne was upon the waters — that He might try you, which one of you is fairer in works. And if thou sayest, ‹you shall surely be raised up after death,› the unbelievers will say, ‹This is naught but a manifest sorcery.›

Asad

And He it is who has created the heavens and the earth in six aeons; and [ever since He has willed to create life,] the throne of His almightiness has rested upon water.» [God reminds you of your dependence on Him] in order to test you [and thus to make manifest] which of you is best in conduct. For thus it is: if» thou sayest [unto men], «Behold, you shall be raised again after death!» – they who are bent on denying the truth are sure to answer, «This is clearly nothing but an enchanting delusion.»

Dr. Salomo Keyzer

Hij is het, die de hemelen en de aarde in zes dagen heeft geschapen (maar vr die werden geschapen was zijn troon boven de wateren), ten einde u bewijzen te leveren, en te zien wie van u in goede daden wilde uitmunten. Indien gij zegt, dat gij na den dood zekerlijk zult worden opgewekt, zullen de ongeloovigen zeggen: Dit is slechts duidelijke tooverij.

Free Minds

He is the One who created the heavens and Earth in six days, and His throne was upon the water, and to test who from amongst you works the best. And when you Say: "You will be resurrected after death." those who rejected will Say: "This is but clear magic!"

Hamza Roberto Piccardo

E› Lui che ha creato i cieli e la terra in sei giorni – allora [stava] sulle acque il Suo Trono -, per vagliare chi di voi agirà per il bene. E se dici: «Sarete resuscitati dopo la morte», coloro che sono miscredenti certamente diranno: «Questa è magia evidente».

Hilali Khan

And He it is Who has created the heavens and the earth in six Days and His Throne was on the water, that He might try you, which of you is the best in deeds. But if you were to say to them: "You shall indeed be raised up after death," those who disbelieve would be sure to say, "This is nothing but obvious magic."

Kuliev E.

Он – Тот, Кто создал небеса и землю за шесть дней, когда Его Трон находился на воде, дабы испытать, чьи деяния будут лучше. Если ты скажешь: «Вы будете воскрешены после смерти», – то неверующие скажут: «Это – не что иное, как очевидное колдовство!»

M.-N.O. Osmanov

Он – Тот, кто создал, пока Его трон покоился на воде, небеса и землю за шесть дней, дабы испытать, кто же из вас лучше по деяниям. Если ты [, Мухаммад,] скажешь: «Воистину, вы будете воскрешены после смерти», – то неверные непременно скажут: «Это ведь не что иное, как явное колдовство!»

Mohammad Habib Shakir

And He it is Who created the heavens and the earth in six periods– and His dominion (extends) on the water– that He might manifest to you, which of you is best in action, and if you say, surely you shall be raised up after death, those who disbelieve would certainly say: This is nothing but clear magic.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And He it is Who created the heavens and the earth in six Days – and His Throne was upon the water – that He might try you, which of you is best in conduct. Yet if thou (O Muhammad) sayest: Lo! ye will be raised again after death! those who disbelieve will surely say: This is naught but mere magic.

Palmer

He it is who created the heavens and the earth in six days, and His throne was upon the water that He might try you, which of you did best. But shouldst thou say, ‹Ye will be raised up after death,› those who misbelieve will surely say, ‹This is naught but obvious sorcery;›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O, odur ki, gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır. O’nun arşı da su üzerinde idi. Böyle yapması, iş ve davranış yönünden hanginizin daha güzel olduğunu belirlemek için sizi denemeye yöneliktir. Sen, «Kuşkusuz, sizler ölümden sonra diriltileceksiniz!» dediğinde, küfre batanlar hemen ve kesinlikle şöyle derler: «Bu apaçık bir büyüden başka şey değildir.»

Qaribullah

It is He who created the heavens and the earth in six days and His Throne was upon the waters that He might try you, (and see) which of you excel in works. If you say: ‹After death you shall be raised up, ‹ the unbelievers will say: ‹This is nothing but clear sorcery. ‹

QXP

He created the heavens and the earth in six stages and established Himself on the throne of His Almightiness. He has Supreme Control over the origination of life which began in water (21:30). Life is a test for yourselves to see which of you leads a balanced life and is best in conduct. Yet, if you (O Prophet), say, «You will be raised again after death,» the rejecters of the Truth will surely answer, «This is clearly nothing but a fabulous delusion!» (45:24).

Reshad Khalifa

He is the One who created the heavens and the earth in six days – and His (earthly) domain was completely covered with water – in order to test you, to distinguish those among you who work righteousness. Yet, when you say, «You will be resurrected after death,» those who disbelieve would say, «This is clearly witchcraft.»

Rodwell

And He it is who hath made the Heavens and the Earth in six days: His throne had stood ere this upon the waters, that He might make proof which of you would excel in works. And if thou say, «After death ye shall surely be raised again,» the infidels will certainly exclaim, «This is nothing but pure sorcery.»

Sale

It is He who hath created the heavens and the earth in six days, — but his throne was above the waters before the creation thereof, — that He might prove you, and see which of you would excel in works. If thou say, ye shall surely be raised again, after death; the unbelievers will say, this is nothing but manifest sorcery.

Sher Ali

And HE it is who created the heavens and the earth in six periods, – and HIS throne rest on water – that HE might try you which of you is best in conduct. And if you sayest, `You shall surely be raised after death,› those who disbelieve will certainly say, `This is naught but clear deception.›

Unknown German

Und Er ist es, Der die Himmel und die Erde erschuf in sechs Zeiten – und Sein Thron ruht auf dem Wasser – , damit Er euch prüfe, wer von euch der Beste im Wirken sei. Und wenn du sprichst: «Ihr werdet wahrlich auferweckt werden nach dem Tode», dann werden die Ungläubigen gewißlich sagen: «Das ist nichts als offenkundige Täuschung.»

V. Porokhova

Он – Тот, Кто небеса и землю сотворил ■ За шесть (небесных) дней ■ И Свой Престол (установил) на водах, ■ Чтобы, испытывая вас, (узнать), ■ Которые из вас в своих деяньях лучше. ■ Но если ты, (о Мухаммад!), им скажешь: ■ «Вы, истинно, по смерти будете воскрешены!», ■ То те, кто не уверовал (в Аллаха), скажут: ■ «Сие есть явный вымысел, и только!»

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ җир вә күкләрне алты көндә төзеде, аңа хәтле Аллаһуның Ґәрше су өстендә иде, әнә шул тәртиптә Аллаһ дөньяны төзеде изге гамәлдә сезне сынамак өчен, ягъни кем яхшылыкны күп кылган вә кем явызлыкны күп кылган, ахирәттә шуны күрсәтмәк өчен. Әгәр син аларга үлгәннән соң, әлбәттә, тереләсез дисәң, алар бу Коръән ачык сихердән башка нәрсә түгел диләр.

جالندہری

اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں بنایا اور (اس وقت) اس کا عرش پانی پر تھا۔ (تمہارے پیدا کرنے سے) مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد (زندہ کرکے) اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے

طاہرالقادری

اور وہی (اﷲ) ہے جس نے آسمانوں اور زمین (کی بالائی و زیریں کائناتوں) کو چھ روز (یعنی تخلیق و اِرتقاء کے چھ اَدوار و مراحل) میں پیدا فرمایا اور (تخلیقِ اَرضی سے قبل) اس کا تختِ اقتدار پانی پر تھا (اور اس نے اس سے زندگی کے تمام آثار کو اور تمہیں پیدا کیا) تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے؟ اور اگر آپ یہ فرمائیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد (زندہ کر کے) اٹھائے جاؤ گے تو کافر یقینًا (یہ) کہیں گے کہ یہ تو صریح جادو کے سوا کچھ (اور) نہیں ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.